محصولات شرکت هربی دارو

محصولات شرکت هربی دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Gingiton Capsule [کپسول ژین ژیتون] هربی دارو Zingiber officinale Roscoe به زودی ...
Herbilax Capsule [کپسول هربی لاکس] هربی دارو Cassia Angustifolia به زودی ...
Herbilax Tablet [قرص هربی لاکس] هربی دارو Cassia Angustifolia به زودی ...
Valerian Capsule [کپسول والرین] هربی دارو Valeriana sisymbriifolia Vahl به زودی ...
Psyllium Sachet [ساشه پسیلیوم هربی دارو] هربی دارو Plantago ovata Foesk به زودی ...
Garlicap Capsule [کپسول گارلی کپ] هربی دارو Allium sativum به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب