محصولات شرکت داروسازی مرهم سازان سینا

محصولات شرکت داروسازی مرهم سازان سینا

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Kidnex Capsule [کپسول کیدنکس] داروسازی مرهم سازان سینا Equisetum arvensis به زودی ...
Rosemagel Forte Topical gel [ژل موضعی رزماژل فورت] داروسازی مرهم سازان سینا Rosmarinus officinalis به زودی ...
Calendolive Forte Cream [کرم کالندالیو فورت] داروسازی مرهم سازان سینا Calendula officinalis+Olea europaea+Commiphora myrrha+Symphytum officinalis+Aloe vera به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب