کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم

Soymenopause 250 mg Capsule

در کدام داروخانه موجود است؟

داروسازی سبز دارو اسپادانا [ ایران ]

داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
مطالب و رویداد های ویژه

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب