دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Painlys Golden Life Tablet قرص پین لیز گلدن لایف Golden Life
2 Doloteffin F.C.Tablet قرص روکشدار دولتفین (دولوتفین)
3 Talentin 30G Topical ointment پماد موضعی تالنتین 30 گرم داروسازی رازک
4 Teltonal 480 F.C.Tablet قرص روکشدار تلتونال 480
5 Arthroherb F.C.Tablet قرص روکشدار آرتروهرب داروسازی امین
6 Rhumatogol F.C.Tablet قرص روکشدار روماتوگل داروسازی گل دارو
7 Talental 480mg F.C.Tablet قرص روکشدار تالنتال 480 میلی گرم داروسازی رازک
8 Pomega 5 Softgel سافت ژل پومگا 5 داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
9 Anar-amin F.C.Tablet قرص انار-امین داروسازی امین
10 PomeVita Soft Capsule کپسول نرم پوم ویتا داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
11 ELLAGICA 250 MG Capsule کپسول الاژیکا 250 میلی گرم اکسیر گستر اسپادانا
12 Anar+Vitamin C Tablet قرص انار+ویتامین سی داروسازی امین
13 ST Johns Wort STP Pharma Capsule کپسول سن جان ورت اس تی پی فارما STP.Pharma
14 Hypericum ZardBand Drop قطره هوفاریقون زردبند داروسازی زردبند
15 NoDep ESI Capsule کپسول نودپ اسی ESI
16 Comfort Formula Tablet قرص کامفورت فرمولا
17 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
18 Nervoxin Tablet قرص نروکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
19 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
20 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
21 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
22 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
23 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
24 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
25 Daymolax 500MG TAB قرص دایمولاکس 500 میلی گرم داروسازی دیموند
26 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
27 Thistilyn OPD Pharma Capsule کپسول تیستی لین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
28 Nutri Liver Support Cap کپسول نوتری لیور ساپورت لیوار
29 TusiBen H.T.S Syrup شربت توسی بن حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
30 Manoliver 150 MG Capsule کپسول مانولیور 150 میلی گرم رحمان گستران
31 Liverhealth G 140 MG Capsule کپسول لیور هلث جی 140 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
32 Liver Pak 70 MG Tablet قرص لیورپاک 70 میلی گرم دنیا داروی سپهر
33 Liver Pak 140 MG Tablet قرص لیورپاک 140 میلی گرم دنیا داروی سپهر
34 Milk Thistle 140 MG Tablet قرص میلک تیستل 140 میلی گرم صنعت دارویی شاری
35 Milk Thistle 240 MG Tablet قرص میلک تیستل 240 میلی گرم صنعت دارویی شاری
36 Liverfeed New Capsule کپسول لیورفید نیو بهارپایا
37 Liver Trap Hakim Syrup شربت لیور تراپ حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
38 Liver Trap Hakim Capsule کپسول لیور تراپ حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
39 Liver Green MDR Capsule کپسول لیور گرین ام دی آر داروسازی ماهان دارو رهام
40 Liver Balance Parsis Syrup شربت لیور بالانس پارسیس پارسیس رایا دارو
41 Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم) Viva Nutraceuticals
42 Silymarin ZardBand Drop قطره خوراکی سلیمارین زردبند داروسازی زردبند
43 Liver Guard Capsule کپسول لیورگارد داروسازی سینا فراور
44 Sim Liver 140 MG Tablet قرص سیم لیور 140 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
45 Sim Liver 240 MG Table قرص سیم لیور 240 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
46 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
47 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
48 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
49 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
50 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
51 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
52 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
53 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
54 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
55 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
56 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
57 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
58 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
59 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
60 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
61 Helioderm ESI Tablet قرص هلیودرم اسی ESI
62 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
63 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
64 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
65 Aloe Vera ESI Digestive Juice شربت آلوئه ورا اسی ESI
66 Aloe Vera 300mg Super Natural Softgel سافت ژل آلوئه ورا 300 میلی گرم سوپرنچرال داروسازی زهراوی
67 Anti Reflux B Syrup شربت آنتی رفلاکس بی داروسازی باریج اسانس
68 PEELICENT Cream کرم پیلیسنت ترانه های شفابخش طبیعت
69 DERMACENT Cream کرم درماسنت ترانه های شفابخش طبیعت
70 CENTELLA TST 475 MG Capsule کپسول سنتلا تی اس تی 475 میلی گرم ترانه های شفابخش طبیعت
71 TEACENT Tea Bag دمنوش تی سنت ترانه های شفابخش طبیعت
72 Venoplant Topical Cream Gel کرم ژل موضعی ونوپلنت Aesculapius Farmaceutici
73 Solaprost Planta Oral Drop قطره خوراکی سولاپروست پلانتا متین آسا فارمد
74 Prostina Tablet قرص پروستینا داروسازی سینا فراور
75 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
76 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
77 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
78 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
79 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
80 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
81 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
82 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
83 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
84 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
85 Manolax 450 MG Capsule کپسول مانولاکس 450 میلی گرم رحمان گستران
86 Zintigo Tablet قرص زینتیگو داروسازی ایران داروک
87 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
88 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار ومیگان داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
89 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
90 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
91 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
92 Ginger ZardBand Drop قطره زنجبیل زردبند داروسازی زردبند
93 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
94 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
95 NO FLU SANDROUS Capsule کپسول نو فلو سندروس داروسازی فرشته جویان
96 Ginger SHARI 0.834 MG Tablet قرص جینجر شاری 0.834 میلی گرم صنعت دارویی شاری
97 Nausophar Capsule کپسول نازوفار داروسازی نوتک فار
98 Bisalen Shampoo شامپو بیزالن داروسازی نوتک فار
99 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
100 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
101 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
102 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
103 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
104 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
105 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
106 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
107 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
108 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
109 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
110 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
111 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
112 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
113 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
114 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
115 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
116 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
117 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
118 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
119 OBESTOP Capsule کپسول ابستاپ مکمل های غذایی حیاتی کارن
120 Psyllium SDA Powde پودر پسیلیوم سیمرغ سیمرغ داروی عطار
121 D-Reglis Tablet Jar قرص د-رگلیس (د رگلیس) قوطی داروسازی ایران داروک
122 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
123 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
124 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس (د رگلیس) داروسازی ایران داروک
125 LICORICE RNJ 500 MG Capsule کپسول لیکوریس آر ان جی 500 میلی گرم داروسازی ریحان نقش جهان
126 Licorice Candy & Coffee Flavored آب نبات شیرین بیان با طعم قهروه اصفهان شکلات
127 Piperix Softgel سافت ژل پی پریکس داروسازی تهران دارو
128 Peppermint ZardBand Drop قطره نعناء فلفلی زردبند داروسازی زردبند
129 Mentha Lotion لوسیون منتا باریج داروسازی باریج اسانس
130 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
131 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
132 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
133 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
134 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
135 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
136 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین - کولپرمین
137 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
138 Gelomint IBS 0.2ml Enteric Soft Capsule کئسول نرم ژلومینت آی بی اس 0.2 میلی لیتر داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
139 Simodent 10 g Dental Jel ژل دندان سیمودنت 10 گرم سیمرغ داروی عطار
140 ColperIBS Capsule کپسول کلپریپس داروسازی زیست تخمیر
141 Colguard Capsule کپسول کلگارد آرین سلامت سینا
142 COMINON Tablet قرص کومینون داروسازی حکیم مومن تیریزی
143 Green Coffee L Carnitine Sagepad Capsule کپسول گرین کافی کافکا ساج پاد دارو
144 Green Coffee BSK Tablet قرص قهوه سبز بی اس کا بنیان سلامت کسری
145 SLIMTEX Capsule کپسول اسلیم تکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
146 Meno-AVERT Tablet قرص منو اورت (منوآورت) EuRho Vital
147 Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم webber naturals
148 Isomax TAB قرص ایزومکس VITABIOTICS
149 Menosofe Plus Tablet قرص منوسوف پلاس NATRIS
150 Phyto Soya Capsule کپسول فیتوسویا - فیتوسویا Arkopharma
151 Menopause Free Mix Natural Capsule کپسول منوپوزفری میکس نچرال Mix Natural
152 Active-Meno doppel herz Tablet قرص اکتیو-منو(اکتیو منو) Doppel herz
153 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
154 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
155 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
156 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم صنعت دارویی شاری
157 Menovital Healthaid Tablet قرص منوویتال هلث اید healthaid
158 Celadrin HealthAid 550 MG Tablet قرص سلدرین هلث اید 550 میلی گرم healthaid
159 Carvil Tablet قرص کارویل داروسازی حکیم مومن تیریزی
160 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
161 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
162 Prustacare Capsule کپسول پروستاکر داروسازی رازک
163 Prosterbe ESI Capsule کپسول پروست ارب اسی (پروسترب) ESI
164 Prostate Health Schiff Capsule کپسول پروستات هلث شف Schiff
165 Saw Palmetto Complex MixNatural Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
166 Saw-Palmetto Super Natural Softgel سافت ژل ساوپالمتو سوپرنچرال داروسازی زهراوی
167 Sawpalmetto Complex Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس ویتامین هاوس Vitamin House
168 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
169 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
170 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
171 Prostica Golden Life Tablet قرص پروستیکا گلدن لایف Golden Life
172 Simoprostat Capsule کپسول سیموپروستات سیمرغ داروی عطار
173 Prosta Leave Capsule کپسول پروستالیو بهداشت فارمد لوتوس
174 SHARI Prost 500-300 MG Tablet (Saw palmetto+Pumpkin Seed) قرص شاری پروست 500-300 میلی گرم صنعت دارویی شاری
175 Prostaless Tara Capsule کپسول پروستالس تارا گنجینه سلامت تارا
176 SPA meda Prosta Health Capsule کپسول پروستا هلث اسپامد سلامت پرمون امین
177 Stillen 60MG Tablet قرص استیلن 60 میلی گرم DONG-A
178 Reepaven Tablet قرص ریپاون شرکت داروسازی قائم دارو
179 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
180 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
181 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
182 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
183 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
184 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
185 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
186 VARIZOL JEL ژل واریزول دانشگر زولنگ روسپینا
187 Agnugol Tablet قرص اگنوگل داروسازی گل دارو
188 Agnucaston Tablet قرص اگنوکاستون bionorica
189 Simognus Capsule کپسول سیموگنوس سیمرغ داروی عطار
190 PMS Pause Capsule کپسول پی ام اس پوز بهتا دارو آفرینش
191 Zilpa Capsule کپسول زیلپا سلامت گستر آرتیمان
192 EARGOL Drop قطره ایرگل داروسازی گل دارو
193 Althaea ZardBand Drop محلول خوراکی ختمی زردبند داروسازی زردبند
194 Brocold HealthAid Syrup شربت برون کلد هلث اید healthaid
195 Arnicover Cream کرم آرنیکاور سیمرغ داروی عطار
196 Mentonica 1 La farrerr Ice Gel ژل خنک کننده منتولیکا -منتول+آرنیکا Lafarrerr
197 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
198 Huperzine SHARI 200 MG Tablet قرص هوپرزین شاری 200 میلی گرم صنعت دارویی شاری
199 Huperzine SHARI 50MG Tablet قرص هوپرزین شاری 50 میلی گرم صنعت دارویی شاری
200 Majoon Kondor Kimiagar Syrup شربت معجون کندر کیمیاگر - تقویت حافظه کیمیاگر توس
201 Kondor Majoon Biophyta Syrup شربت بیوفیتا معجون کندر اکسیر گل سرخ
202 AlzStop Capsule کپسول آلزاستاپ داروسازی باریج اسانس
203 Neuroplus EuRhovital Capsule کپسول نوروپلاس یوروویتال EuRho Vital
204 Mental Energie EuRhovital Tablet قرص منتال انرژی یوروویتال EuRho Vital
205 Active Mind Sina Tablet قرص اکتیو مایند سینا داروسازی سینا فراور
206 Multi Energex Parsis Capsule کپسول مولتی انرژیکس پارسیس پارسیس رایا دارو
207 Cerebrum Gold +50 Natiris Capsule کپسول سربروم گلد +50 ناتیریس NATRIS
208 Thorne Research Berberine Capsule کپسول تورن ریسرچ بربرین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
209 Green Carmin Capsule کپسول گرین کارمین داروسازی باریج اسانس
210 Zinocolic 120 ML Syrup شربت زینوکولیک 120 میلی لیتر اورم طب دارو
211 Kidssi Colic Drop قطره کیدزی کولیک دایونیکس امید دارو سلامت
212 Kidomach 145 ml Syrup شربت کیدومک 145 میلی لیتر داروسازی خوارزمی
213 Kimi Herbal Mixture Syrup شربت کیمی هربال میکسچر کیمیاگر توس
214 Sega Nose SGA Syrup شربت سگانوز ، جایگزین طبیعی سایمتیکون سلامت گستر آرتیمان
215 Sinagol Tablet-Pharmosina-anti gastrospasmodic قرص سیناگل-فارموسینا -ضد اسپاسم معده داروسازی سینا فراور
216 Celer Gaster Capsule (Sofoofe Karafs) کپسول سلرگاستر (سفوف کرفس) فرا طب
217 Gastrina Capsule (Sofoofe Bozur) کپسول گاسترینا (سفوف بزور) فرا طب
218 Gastro IBS Bronson Tablet قرص گسترو آی بی اس برونسون - گاسترو آی بی اس گیتی سلامت آریا
219 Dayan Gaster Capsule کپسول دایان گستر دایان طب اکسیر
220 Digestrong Sina Tablet قرص دایجسترانگ سینا داروسازی سینا فراور
221 Phenovil Hakim Tablet قرص فنوویل حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
222 Iberogol Oral Solution محلول خوراکی ایبروگل داروسازی گل دارو
223 Chamazule Sina Drop قطره کامازول سینا داروسازی سینا فراور
224 Colife BSK Drop قطره کولیف بی اس کی بنیان سلامت کسری
225 Manhae Softgel سافت ژل مانئه Nutrisante
226 Menolistica Softgel سافت ژل منولیستیکا هولیستیکا آرین سلامت سینا
227 Anaheal Plus Capsule کپسول آناهیل پلاس سلامت پرمون امین
228 Anaheal 500 MG Capsule کپسول آناهیل 500 میلی گرم سلامت پرمون امین
229 Ana Health Capsule کپسول آناهلث بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
230 Calendula ZardBand Drop عصاره همیشه بهار زردبند داروسازی زردبند
231 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
232 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
233 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
234 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
235 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
236 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
237 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پژوهان پردیس
238 Calendula Plus SDA Cream کرم کالاندولا پلاس سیمرغ سیمرغ داروی عطار
239 Calendula TGA Ointment پماد کالاندولا تی جی ای طب گیاه امیر
240 Calendula Healing Cream Dayan کرم التیام بخش کالاندولا دایان دارو دایان طب اکسیر
241 Capsimo Topical Cream کرم موضعی کاپسیمو سیمرغ داروی عطار
242 Capsiman Ointment پماد کاپسیمان رحمان گستران
243 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
244 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
245 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
246 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
247 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
248 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
249 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
250 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
251 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
252 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
253 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
254 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
255 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
256 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
257 Daymonkold 30ML Sprey اسپری دیمونکلد 30 میلی لیتر داروسازی دیموند
258 Celer X Fort Golden Life Tablet قرص سلرکس فورت گلدن لایف - سلر ایکس Golden Life
259 Dentikid Barij Gel ژل دنتی کید باریج داروسازی باریج اسانس
260 Matricaria ZardBand Topical Drop محلول موضعی ماتریکاریا زردبند داروسازی زردبند
261 Baboneh ZardBand Topical Drop محلول موضعی بابونه زردبند داروسازی زردبند
262 Baboneh ZardBand Drop قطره بابونه زردبند داروسازی زردبند
263 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
264 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
265 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
266 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
267 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
268 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
269 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
270 Cinnamon Plus Bakanasan Tablet قرص سینامون پلاس باکاناسان bakanasan
271 Cinnamon SHARI 15 MG Tablet قرص سینامون 15 میلی گرم شاری صنعت دارویی شاری
272 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
273 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
274 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
275 Cranberry Vitarmonyl 335 mg Cap کپسول کرن بری ویتارمونیل 335 میلی گرم Vitarmonyl
276 Uromax Golden Life Tablet قرص ارومکس گلدن لایف - اورومکس Golden Life
277 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
278 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
279 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
280 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
281 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
282 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
283 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
284 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
285 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
286 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
287 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
288 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
289 Pumpkin ZardBand Drop قطره روغن کدو طبی زردبند داروسازی زردبند
290 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
291 Prostafit EuRho Vital Softgel سافت ژل پروستافیت یوروویتال EuRho Vital
292 Prosta Barij 300MG Softgel سافت ژل پروستا باریج 300 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
293 Pum prost Softgel سافت ژل پام پروست داروسازی تهران دارو
294 Pumpkin Seed and Vitamin E 500-50 Tablet قرص پامپکین سید و ویتامین ایی 500-50 میلی گرم صنعت دارویی شاری
295 Prosta Health ِDAANA Softgel سافت ژل پروستا هلث دانا داروسازی دانا
296 Nutrax Prostafort Capsule کپسول نوتراکس پروستافورت داروسازی پارس حیان
297 Artischocken EuRho Vital Cap کپسول آرتی شوک یورو ویتال EuRho Vital
298 Cynarchol Tablet قرص سینارکول داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
299 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
300 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
301 Trig-low Tablet قرص تریگ-لوو داروسازی ایران داروک
302 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
303 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
304 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
305 Atheromod-B Tablet قرص آترومد-بی داروسازی باریج اسانس
306 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
307 Artichoke Sina Capsule کپسول آرتیشوک سینا داروسازی سینا فراور
308 Lipoman 650 MG Capsule کپسول لیپومان 650 میلی گرم رحمان گستران
309 CynaCare H.T.S Capsule کپسول سیناکر حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
310 Cami Calm Syrup شربت کامی کام بنیان کسری سرشت سلامت
311 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
312 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
313 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
314 Colief BSK Drop قطره کولیف بی اس کی بنیان سلامت کسری
315 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
316 Immustim Tablet قرص ایموستیم - ایمواستیم داروسازی گل دارو
317 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
318 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
319 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
320 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایموستیم - ایمواستیم داروسازی گل دارو
321 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
322 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
323 Echinacea ZardBand Drop عصاره اکیناسه زردبند داروسازی زردبند
324 Immunilflor ESI Capsule کپسول ایمونیل فلور اسی ESI
325 Simoviral Syrup شربت سیموویرال سیمرغ داروی عطار
326 Immunilflor Sina Capsule کپسول ایمیونیل فلور سینا داروسازی سینا فراور
327 Dayan Immune Syrup شربت دایان ایمیون دایان طب اکسیر
328 Rodiuretic Capsule کپسول رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
329 BIOCOL KIDS FRT Syrup شربت بایوکل کیدز اف آر تی BIOCOL
330 Equisetum ZardBand Topical Drop عصاره موضعی دم اسب زردبند داروسازی زردبند
331 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
332 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
333 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
334 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
335 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
336 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
337 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
338 PureSkin F. C. TAB قرص روکشدار پیوراسکین داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
339 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
340 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
341 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
342 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
343 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
344 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
345 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
346 Eucalyptus Inhaler ZardBand Drop بخور اکالیپتوس زردبند داروسازی زردبند
347 Notsore Candy آبنبات مکیدنی نات سور اصفهان شکلات
348 RINFOLTIL Pharmalife Tablet قرص رینفولتیل فارمالایف Pharmalife Research
349 Barij EPO 1000MG Softgel سافت ژل باریج ای پی ا داروسازی باریج اسانس
350 Vana Evening Primrose Oil Softgel وانا ایوینینگ پرایم رز اویل وانا Norm Life
351 StilMens (Stil Mens) 1000MG Softgel سافت ژل استیل منس 1000 میلی گرم داروسازی امین
352 Primrose uniqpharma Softgel سافت ژل پرایم رز یونیک فارما Uniq Pharma
353 EVENING PRIMROSE OIL Webber 1000mg Softgel سافت ژل روغن گل مغربی وبر 1000 میلی گرم webber naturals
354 EVENING PRIMROSE OIL Webber 500mg Softgel سافت ژل روغن گل مغربی وبر 500 میلی گرم webber naturals
355 Hi EPO Evening Primrose Oil HiHealth Softgel سافت ژل گل مغربی های ای پی او های هلث دارو سلامت فارمد
356 Evening Primrose Health Aid Softgel کپسول روغن گل مغربی هلث اید - پرایم رز healthaid
357 Even Oil 500 MG Softgel سافت ژل ایون اویل 500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
358 Even Oil Plus 1000/10 MG Softgel سافت ژل ایون اویل پلاس 1000/10 میلی گرم داروسازی تهران دارو
359 Evening Primrose Oil ABORNS 1000 Softgel سافت ژل گل مغربی ابورنز 1000 میلی گرم داروسازی تسنیم
360 Evening Primrose Oil ABORNS 1300 Softgel سافت ژل گل مغربی ابورنز 1300 میلی گرم داروسازی تسنیم
361 Karen Evening Primrose Oil 1000 mg Softgel سافت ژل ایونینگ پریم رز 1000 میلی گرم کارن مکمل های غذایی حیاتی کارن
362 Evening Primrose Oil Jalinous 500 mg Softgel سافت ژل پرایم رز اویل 500 میلی گرم جالینوس داروسازی جالینوس
363 Evening Primrose Oil Plus Vitamin E Rozavit Softgel سافت ژل روغن گل مغربی پلاس ویتامین ایی رزاویت داروسازی روز دارو
364 Colic Mixture Syrup شربت کولیک میکسچر سیمرغ داروی عطار
365 Colicaid Drop قطره کولیکید VITABIOTICS
366 Fennel ZardBand Drop قطره رازیانه زردبند داروسازی زردبند
367 Fennel Syrup شربت رازیانه بیوفیتا اکسیر گل سرخ
368 Fennelin Softgel سافت ژل فنلین باریج (فنیلین) داروسازی باریج اسانس
369 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
370 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
371 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
372 Diansul Syrup شربت دیانسول بیوفیتا اکسیر گل سرخ
373 RUNSUL Capsule کپسول رونسول شرکت داروسازی قائم دارو
374 DURASTHUM MOOTTA Capsule کپسول دورست هوم موتا کی دارو فناوری سلامت
375 DAFLON 500 MG Tablet قرص دافلون 500 میلی گرم SERVIER
376 Kondor Majoon Syrup شربت معجون کندر اکسیر گل سرخ
377 Arthro Eaze Cap کپسول آرترو ایز Natural World
378 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
379 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
380 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم صنعت دارویی شاری
381 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
382 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
383 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
384 Garcin 300 MG Tablet قرص روکشدار گارسین 300 میلی گرم داروسازی گل دارو
385 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
386 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
387 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
388 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
389 Cholesta Lo Bronson Tablet قرص کلستالو برونسون گیتی سلامت آریا
390 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
391 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
392 Peliom Tablet قرص پلیوم Kolmar
393 Peliom Syrup شربت پلیوم Kolmar
394 Peliom Plus Syrup شربت پلیوم پلاس Kolmar
395 Anti Forget Capsule کپسول آنتی فورگت - آنتی فرگت سلامت گستر آرتیمان
396 Memorin Alfa Vitamins Cap کپسول ممورین آلفا ویتامینز ALFA VITAMIN
397 AGE SUPPORT Nutri Century Capsule کپسول ایج ساپورت نوتری سنچری لیوار
398 Ginko biloba Vitarmonyl Cap کپسول جینکو بیلوبا ویتارمونیل Vitarmonyl
399 MemoPlus Walmark Capsule کپسول مموپلاس والمارک Walmark
400 Ginko Biloba STP Capsule کپسول جینکو بیلوبا اس تی پی STP.Pharma
401 Ginkgora F.C.Tablet قرص روکشدار جینکورا داروسازی اهورا دارو
402 Tebokan S.C. Tablet قرص روکشدار تبوکان داروسازی نیاک
403 Ginkgoviton Syrup شربت جینکوویتون داروسازی رها
404 Ginkogol F.C.Tablet قرص روکشدار جینکوگل داروسازی گل دارو
405 Ginkgo T.D Tablet قرص جینکو تیدی داروسازی تولید دارو
406 Memorex Tablet قرص ممورکس داروسازی ایران داروک
407 Ginkgo billoba Vitarmonyl 200mg Cap کپسول جینکو بیلوبا ویتارمونیل 200 میلی گرم Vitarmonyl
408 Ginc Active Golden Life Capsule کپسول جینک اکتیو گلدن لایف Golden Life
409 Ginko Well Tablet قرص جینکوول داروسازی پور سینا
410 Sibergin Healthaid 2500 Softgel سافت ژل سیبرجین 2500 هلث اید healthaid
411 Multivitamin and Ginseng Suissante Softgel سافت ژل مولتی ویتامین و جینسینگ سوسیانته Suissante
412 Multivitamin Mineral+Ginseng Super Natural Softgel سافت ژل مولتی ویتامین مینرال و جینسینگ سوپرنچرال داروسازی زهراوی
413 Ginseng DAANA 100 mg Softgel سافت ژل جینسینگ دانا 100 میلی گرم داروسازی دانا
414 Panax Sina Capsule کپسول پاناکس سینا داروسازی سینا فراور
415 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
416 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
417 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
418 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ (روجینسینگ) شرکت داروسازی قائم دارو
419 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
420 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
421 Ginseng 518 MG Mason Capsule کپسول جین سینگ 518 میلی گرم میسن Mason
422 VigRX Capsul کپسول ویگارکس - ویگرکس Biopac
423 Formen Perform Capsule کپسول فورمن پرفورم Yves Ponory
424 Ginseng with Guarana STP Capsule کپسول جینسینگ گوارانا اس تی پی STP.Pharma
425 Highsense Barij 500MG Tablet قرص های سنس باریج 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
426 Homtamin Ginseng Softgel سافت ژل هومتامین جینسنگ KOREA UNITED PHARM
427 Ginsana Capsule کپسول جینسانا (جین سانا) Ginsana SA
428 L-Tonic Syrup شربت ال-تونیک بیوفیتا-ال تونیک اکسیر گل سرخ
429 Permen Max Walmark Tablet قرص پرمن مکس والمارک Walmark
430 TRADAMIX Tablet قرص ترادامیکس TRADAPHARMA
431 Muscle Herb BetaDaru Capsule کپسول ماسل هرب بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
432 Vigorexin OPD Pharma Capsule کپسول ویگورکسین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
433 Himplasia Himalaya Tablet قرص هیمبلازیا هیمالیا Himalaya
434 Lemon ZardBand Drop قطره لیموترش زردبند داروسازی زردبند
435 Lemongrass ZardBand Drop قطره علف لیمو زردبند داروسازی زردبند
436 Diasin Rx Capsule کپسول دیاسین آر ایکس STP.Pharma
437 Vagiheal 30 Gr Jel ژل واژیهیل 30 گرم -واژی هیل داروسازی باریج اسانس
438 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
439 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
440 Appetizer Star Vit 200 ML Syrup شربت اپتایزر استارویت 200 میلی لیتر Walfare Nutrition
441 Appetizer Barij Essence Syrup شربت اشتها آور باریج اساتس باریج اسانس
442 Kidssi Appetite Syrup شربت کیدزی اپتایت دایونیکس امید دارو سلامت
443 Pedia Best Appetite Syrup شربت پدیابست اپتایت کیان سلامت پایدار
444 Hunger Up And Grow Up Sananitos For Kids شربت سانانیتوس اشتها و رشد برای کودکان داروسازی عبیدی
445 Appetite Kim 120 ML Syrup شربت اپتایت کیم 120 میلی لیتر کیمیاگر توس
446 Ratbeh Tablet -weight gain and appetite قرص رطبه -چاق کننده و اشتها آور نوشدارو توسن سلامت
447 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
448 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
449 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
450 Anaderm Tablet قرص آنادرم سلامت پرمون امین
451 Eczacin Kids Cream کرم کودک اگزاسین آرین سلامت سینا
452 Psosram Cream کرم پسوس رام داروسازی مام
453 Eczacin Cream For Adults کرم اگزاسین بزرگسالان آرین سلامت سینا
454 Shiitake Planta Capsule کپسول شیتاکه پلانتا متین آسا فارمد
455 Venoguard 500 MG Tablet قرص ونوگارد 500 میلی گرم بهشاد دارو
456 Bitter Orange ZardBand Drop قطره نارنج زردبند داروسازی زردبند
457 Sleep Care Golden Life Tablet قرص اسلیپ کر گلدن لایف Golden Life
458 Relax Herb Capsule کپسول ریلکس هرب بهتا دارو آفرینش
459 Stress Calm Night Tablet قرص استرس کالم نایت NATRIS
460 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
461 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
462 Querce Plus Nutrax Capsule کپسول کوئرس پلاس نوتراکس داروسازی پارس حیان
463 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم صنعت دارویی شاری
464 GARCINIA CAMBOGIA STP Capsule گاسینیا کمبوجیا اس تی پی STP.Pharma
465 Garcinofit Capsule کپسول گارسینوفیت بهتا دارو آفرینش
466 Garacinia Plus Tara Capsule کپسول گارسینیا پلاس تارا گنجینه سلامت تارا
467 Garcinia Cambogia BSK Tablet قرص گارسینیا گامبوجیا بی اس کا بنیان سلامت کسری
468 Rosemary ZardBand Spray اسپری زرماری زردبند داروسازی زردبند
469 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
470 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
471 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
472 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
473 Rosemary Goldaru Ointment پماد رزماری گل دارو داروسازی گل دارو
474 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
475 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
476 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
477 Simo Rosemary Cream کرم سیمو رزماری سیمرغ داروی عطار
478 Manopain Ointment پماد مانوپین رحمان گستران
479 Rosemary OPD Pharma Cream کرم رزماری او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
480 Thyme ZardBand Drop قطره آویشن زردبند داروسازی زردبند
481 Thymus ZardBand Drop قطره تیموس زردبند داروسازی زردبند
482 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
483 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
484 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
485 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
486 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
487 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
488 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
489 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
490 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
491 Drosil with Honey Syrup شربت دروزیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
492 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
493 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
494 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
495 Drosil Syrup شربت دروزیل داروسازی گیاه اسانس
496 Drosil Drop قطره دروزیل داروسازی گیاه اسانس
497 Avishan SGA Syrup شربت آویشن سلامت گستر - آویشن، انجیر، عسل سلامت گستر آرتیمان
498 Curcumin KAREN 500 MG Capsule کپسول کورکومین کارن 500 میلی گرم مکمل های غذایی حیاتی کارن
499 Arthroheal Capsule کپسول آرتروهیل بهتا دارو آفرینش
500 Curcumin SHARI 100 mg Tablet قرص کورکومین شاری 100 میلی گرم صنعت دارویی شاری
501 Dayan Pain Capsule-D.Pain کپسول دایان پین دایان طب اکسیر
502 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
503 Sinacurcumin80 Softgel سافت ژل سیناکورکومین 80 اکسیر نانو سینا
504 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
505 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
506 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
507 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
508 Curcuma DINEH Tablet قرص کورکوما دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
509 Curcumin Razak Capsule کپسول کورکومین رازک داروسازی رازک
510 Urtica ZardBand Topical Drop عصاره موضعی گزنه زردبند داروسازی زردبند
511 Urtica ZardBand Solution عصاره اورتیکا زردبند داروسازی زردبند
512 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
513 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
514 Urtidin Drop قطره اورتیدین داروسازی باریج اسانس
515 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار اورتیدین داروسازی باریج اسانس
516 OPD MOBI ACTIVE Capsule کپسول او پی دی موبی اکتیو امید پارسینا دماوند
517 Nettle OPD Pharma Capsule کپسول نتل او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
518 Simosleep Tablet قرص سیمواسلیپ سیمرغ داروی عطار
519 Valerman 125 MG Capsule کپسول والرمان 125 میلی گرم رحمان گستران
520 Valeriana Sina Drop قطره والریانا سینا داروسازی سینا فراور
521 Valer Aid H.T.S Capsule کپسول والرید اچ تی اس حکیم تجارت سهند
522 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
523 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
524 Valiris 545mg F.C.Tablet قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم داروسازی سها
525 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
526 Valerian ZardBand Drop عصاره سنبل الطیب زردبند داروسازی زردبند
527 Tanamigraine Capsule کپسول تانامیگرن داروسازی زهراوی
528 Sage ZardBand Drop قطره مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
529 Salvia ZardBand Topical Drop قطره موضعی سالویا زردبند داروسازی زردبند
530 Sage ZardBand Topical Drop محلول موضعی مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
531 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
532 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
533 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
534 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
535 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
536 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
537 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
538 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
539 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
540 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
541 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
542 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
543 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم صنعت دارویی شاری
544 Carb Intercept 3 Natrol Capsule کپسول کارب اینترسپت 3 ناترول ٔNatrol
545 Green Tea Tashak Capsule کپسول چای سبز تاشک سلامت گستر آرتیمان
546 Green Less Capsule کپسول گرین لس سلامت گستر آرتیمان
547 RUGREEN Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
548 Myrtolea Vaginal Ointment پماد واژینال میرتولئا داروسازی خرمان
549 Blepharol Lotion لوسیون بلفارول داروسازی خرمان
550 MG Barij 15ML Lotion لوسیون ام جی باریج 15 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
551 Mytrol Khorraman Disposable Ampoule آمپول یک بار مصرف میرتول داروسازی خرمان
552 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
553 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
554 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
555 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
556 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
557 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
558 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
559 MG Barij 20gr Ointment پماد ام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
560 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
561 Vagitex With Vitamin E Suppository شیاف واژینال واژیتکس همراه با ویتامین ایی داروسازی سبز دارو اسپادانا
562 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
563 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
564 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
565 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
566 Tanacetum Ext ZardBand Drop عصاره تاناستوم زردبند داروسازی زردبند
567 Parthenocaps Capsule کپسول پارتنوکپس اورم طب دارو
568 Migracaps Capsule کپسول میگراکپس اورم طب دارو
569 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
570 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
571 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
572 Zinlin Syrup شربت زینلین سلامت گستر آرتیمان
573 Ficolax Syrup شربت فیکولاکس داروسازی ایران داروک
574 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
575 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
576 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
577 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
578 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
579 Galega Herbal Powder ZardBand پودر گیاه گالگا زردبند داروسازی زردبند
580 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
581 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
582 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
583 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
584 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
585 PROTACT Mouthwash دهانشویه پروتاکت دانشگر زولنگ روسپینا
586 Rectamelis Suppository شیاف رکتاملیس اکسیر گستر اسپادانا
587 RectoSupp SUPP شیاف رکتوساب بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
588 Hemrex Ointment پماد همرکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
589 Hemoroherb Ointment پماد هموروهرب داروسازی گل دارو
590 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
591 Sativa Sina Tablet قرص ساتیوا سینا داروسازی سینا فراور
592 Phytocalm Softgel سافت ژل فیتوکالم اورم طب دارو
593 Linazpam Softgel سافت ژل لینازپام اورم طب دارو
594 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
595 Lavender ZardBand Drop قطره اسطوخودوس زردبند داروسازی زردبند
596 Lavender Biophyta Syrup شربت اسطوخودوس بیوفیتا اکسیر گل سرخ
597 Daturin-Sina Tablet قرص داتورین سینا داروسازی سینا فراور
598 Zingaman Appetizer Syrup شربت اشتها آور زینگامان سلامت گستر آرتیمان
599 TAMARIND KIMIAGAR TOOS Syrup شربت تمر هندی کیمیاگر طوس -تامارین کیمیاگر توس
600 Kimiagar Tin Syrup - fig شربت تین کیمیاگر - انجیر، مویز، ترنجبین کیمیاگر توس
601 Kimiagar Plum Syrup شربت آلو کیمیاگر - ملین، مسهل صفرا، دافع بلغم کیمیاگر توس
602 Laxi Herb Barij 120 ML Syrup شربت لاکسی هرب باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
603 Colosen Rx STP Pharma Capsule کپسول کلوسن آرایکس اس تی پی فارما STP.Pharma
604 OPD Prunelax Tablet قرص او پی دی پرونلاکس امید پارسینا دماوند
605 De-Lax Hakim Tablet قرص دی لاکس حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
606 Coriandom Hakim Tablet قرص کوریاندوم حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
607 Laxita Razak Syrup شربت لاکسیتا رازک داروسازی رازک
608 Saffron ZardBand Drop قطره زعفران زردبند داروسازی زردبند
609 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
610 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
611 Saffrodit Women Capsule کپسول سافرودیت بانوان - زعفران+ویتامین ایی گیاه سبز زندگی
612 Matriman Capsule کپسول ماتریمان رحمان گستران
613 Camillin 250ML Solution Not Edible محلول غیر خوراکی کامیلین 250 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
614 GumoMax HERBAVIVA Oral Gel -Propolis+Valerian+Matricaria ژل دهانی گامومکس هرباویوا ویوا گروب (برند گلدارو)
615 Contrafissure Ointment پماد کانترافیشر داروسازی گیاه اسانس
616 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
617 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
618 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
619 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
620 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
621 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
622 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
623 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
624 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
625 Aloe vera Gel ژل آلوئه ورا دارو درمان پارس داروسازی دارو درمان پارس
626 Reducid 240 ML Syrup شربت ردیوسید 240 میلی لیتر سیمرغ داروی عطار
627 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
628 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
629 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
630 Honeskin Cream کرم هان اسکین داروسازی سپیداج
631 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
632 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
633 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
634 Digestive-Aid Golden Life Tablet قرص دایجستیو اید گلدن لایف
635 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
636 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ (گریپ میکسچر خارجی)
637 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
638 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
639 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
640 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون کیدی کولیک امین داروسازی امین
641 ColicEZ Drop قطره کولیکز
642 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
643 Colicaid(Colic aid) Drop قطره کولیک اید(کولیکید)
644 Fenemax Planta Oral Drop قطره خوراکی فنمکس پلانتا متین آسا فارمد
645 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
646 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
647 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
648 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
649 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
650 Simopain Cream کرم سیموپین سیمرغ داروی عطار
651 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
652 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
653 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
654 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
655 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
656 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
657 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
658 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
659 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
660 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
661 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
662 Lactol Naturs Only Tablet قرص لاکتول نیچرز اونلی داروسازی کیش مدیفارم
663 Lactol Naturs Only Sachet ساشه لاکتول نیچرز اونلی داروسازی کیش مدیفارم
664 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
665 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها - شربت رها داروسازی گل دارو
666 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
667 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
668 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
669 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
670 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
671 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
672 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
673 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
674 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
675 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
676 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
677 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
678 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
679 Liv 52DS (Liv.52) Tablet قرص لیو 52 دی اس
680 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
681 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
682 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
683 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
684 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
685 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
686 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
687 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
688 Lactogan Capsule کپسول لاکتوگان یاس کویر میبد
689 RUGASTRIN 500MG Capsule کپسول روگاسترین 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
690 Ahura nini Syrup شربت اهورا نی نی داروسازی اهورا دارو
691 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
692 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر (گرایپ واتر) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
693 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
694 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
695 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
696 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
697 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
698 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
699 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
700 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
701 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
702 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
703 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
704 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
705 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
706 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
707 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
708 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
709 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
710 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
711 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
712 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
713 Senna Kimiagar Syrup شربت سنا کیمیاگر - سنا، گل سرخ کیمیاگر توس
714 S D Lax Tablet قرص اس دی لاکس سیمرغ داروی عطار
715 C-Lax (C LAX) Tablet قرص سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
716 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
717 Paloma 120ml Syrup-Laxative شربت پالوما 120 میلی لیتر-ملین گیاهی پارس گیتا دارو
718 Paloma 200ml Syrup-Laxative شربت پالوما 200 میلی لیتر-ملین گیاهی پارس گیتا دارو
719 C-Lax (C Lax) Syrup شربت سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
720 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
721 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
722 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
723 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
724 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
725 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
726 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
727 Noglic ESI Tablet قرص نوگلیک اسی ESI
728 Cinnamon ZardBand Drop قطره دارچین زردبند داروسازی زردبند
729 Cinna Betic Plus chromium Capsule کپسول سینابتیک + کرومیوم ساج پاد دارو
730 Limu Torsh Barij 25 MG Softgel سافت ژل لیموترش باریج 25 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
731 Limu Torsh Barij 75 MG Softgel سافت ژل لیموترش باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
732 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
733 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
734 Stylefeed 400 MG Capsule کپسول استایل فید 400 میلی گرم بهارپایا
735 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
736 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
737 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
738 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
739 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
740 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
741 NEONEASTER Oral Drop قطره خوراکی نئوناستر داروسازی ارس (آرام پیشداد ارس آزما)
742 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
743 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
744 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
745 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
746 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
747 Zireh Barij 75MG Softgel سافت ژل زیره باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
748 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
749 Cumin ZardBand Drop قطره زیره زردبند داروسازی زردبند
750 Zireh Barij 25 MG Softgel سافت ژل زیره باریج 25 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
751 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
752 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
753 MIXODIN Capsule کپسول میکسودین آرین سلامت سینا
754 Simorelax Tablet قرص سیموریلکس سیمرغ داروی عطار
755 Curcumax HealthAid Capsule کپسول کورکومکس هلث اید healthaid
756 ARTHOTEX Capsule کپسول آرتوتکس اکسیر گستر اسپادانا
757 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
758 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
759 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
760 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
761 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
762 Repelgol Lotion لوسیون ریپل گل داروسازی گل دارو
763 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
764 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
765 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
766 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
767 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
768 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
769 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
770 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
771 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمونستیم طلائی - ایمنوستیم داروسازی گل دارو
772 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسایت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
773 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
774 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
775 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
776 NASATEX Nasal Spray اسپری بینی نازاتکس اکسیر گستر اسپادانا
777 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
778 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
779 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
780 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
781 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
782 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
783 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
784 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
785 COLDRUB (COLD RUB) Cream کرم کلدراب(کلد راب) داروسازی گل دارو
786 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
787 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
788 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
789 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
790 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
791 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
792 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
793 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
794 GENTIANA Tablet قرص جنطیانا داروسازی حکیم مومن تیریزی
795 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
796 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
797 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
798 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
799 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
800 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
801 Lactosim Capsule کپسول لاکتوسیم سیمرغ داروی عطار
802 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
803 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
804 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
805 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
806 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
807 Burning Fat Golden Life Tablet قرص برنینگ فت گلدن لایف Golden Life
808 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
809 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
810 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
811 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
812 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
813 OPIUCOUGH Syrup شربت اوپیوکاف (اوپیو کاف) داروسازی سپیداج
814 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
815 Gasterin F.C.Tablet قرص روکشدار گاسترین داروسازی گل دارو
816 Culic Pediatric 120ml Syrup شربت کالیک اطفال 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
817 Culic 120ml Syrup شربت کالیک 120 میلی لیتری داروسازی نوتک فار
818 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
819 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
820 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
821 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
822 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
823 lvora Drop قطره آیورا داروسازی اهورا دارو
824 lvora Syrup شربت آیورا داروسازی اهورا دارو
825 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
826 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
827 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
828 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
829 Prospan Syrup شربت پروسپان
830 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
831 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
832 Bronsban Syrup شربت برونسبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
833 PEELKOF Syrup شربت پیل کاف بهارپایا
834 Kid Helix KImiagar Syrup شربت کید هلیکس کیمیاگر کیمیاگر توس
835 Ziman Syrup شربت زیمان (خلط آور-ضد سرفه) کشت و فرآوری مهرسا داروی یاسین(مدین فارما)
836 Coughstop Syrup شربت کاف استاپ باریج داروسازی باریج اسانس
837 Ivylix Syrup شربت آیوی لیکس اکسیر گستر اسپادانا
838 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
839 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
840 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
841 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
842 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
843 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
844 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
845 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
846 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
847 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
848 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
849 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
850 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
851 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
852 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
853 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
854 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
855 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
856 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
857 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل(روغن بزرک) 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
858 Flaxseed Powder ZardBand پودر دانه کتان زردبند داروسازی زردبند
859 flaxseed oil ZardBand Drop قطره روغن کتان زردبند داروسازی زردبند
860 FLAXEED 1000 MG Nutri Century Softgel سافت ژل نوتری فلکسید 1000 میلی گرم لیوار
861 Flax Seed Oil 1000 mg Healthaid Softgel سافت ژل فلکسید اویل 1000 میلی گرم هلث اید healthaid
862 Flax Seed Oil Bronson 1300 mg Softgel سافت ژل فلکسید اویل برونسون 1300 میلی گرم گیتی سلامت آریا
863 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
864 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
865 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
866 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
867 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
868 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
869 Antifissure20gr Cream کرم آنتی فیشر 20 گرم داروسازی باریج اسانس
870 Antifissure30gr Cream کرم آنتی فیشر 30 گرم داروسازی باریج اسانس
871 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
872 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
873 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
874 Recubizul 500 & 200 ML Shampoo شامپو رکوبیزول 500 و 200 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
875 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
876 Recolic 120 ml Syrup شربت رکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
877 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
878 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
879 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
880 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
881 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
882 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
883 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
884 Gol-Itch Lotion لوسیون گل ایچ داروسازی گل دارو
885 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
886 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
887 Supermint Drop قطره سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
888 CM Barij Topical Spray اسپری سی ام باریج داروسازی باریج اسانس
889 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی باریج اسانس
890 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
891 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
892 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
893 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
894 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
895 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
896 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
897 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
898 Rasa Sinex Nasal Spray اسپری بینی راسا سینکس - رسا سینکس سلامت گستر آرتیمان
899 Phytovagex Vaginal Suppository شیاف زنانه فیتوواژکس اکسیر گستر اسپادانا
900 Nutri PRIMROSE Softgel سافت ژل نوتری پریم رز لیوار
901 GMV Evening primerose oil 1000mg Softgel سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویل سلامت سازان پارسا
902 Primogel 1000mg Softgel سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم داروسازی دانا
903 Uniqpharma Primrose Oil Softgel سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش
904 Linoderm Cream کرم لینودرم داروسازی باریج اسانس
905 Barij Epo 1000 mg Soft Capsule سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
906 Vasogol F.C.Tablet قرص روکشدار وازوگل داروسازی گل دارو
907 Olive Oil Bulk روغن زیتون داروسازی آسیا شیمی طب
908 Zaitonex Ointment پماد زیتونکس دانا کسیان لرستان
909 Olivin Tablet قرص اولیوین داروسازی باریج اسانس
910 Olive leaf SHARI 125 mg TAB قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم صنعت دارویی شاری
911 Hypophar Capsule کپسول هیپوفار داروسازی نوتک فار
912 Oliviapain MO Lotion لوسیون اولیوا پین داروسازی دارو درمان پارس
913 Olea-Crat Powder پودر اولئا-کرات داروسازی ایران داروک
914 Castelina antifissure Ointment پماد کاسته لینا آنتی فیشر داروسازی بارش طبیعت یاران
915 Roganum Drop قطره روگانوم شرکت داروسازی قائم دارو
916 Red Ginseng Oral Ampoule آمپول خوراکی رد جنسینگ (ردجنسینگ) داروسازی آیلار طب آذر
917 Phytoton Capsule کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو
918 S Essentials Cap کپسول اس اسنشیال Factors group
919 Simemory Tablet قرص سیمموری سیمرغ داروی عطار
920 Ginkoplus Capsule کپسول جینکوپلاس بهارپایا
921 Libidox F.C.Tablet قرص روکشدار لیبیدوکس داروسازی ایران داروک
922 Gincosan Capsule 100 کپسول جینکوسان 100 عددی
923 Gincosan Capsule 30 کپسول جینکوسان 30 عددی
924 Heracles F.C.Tablet قرص روکشدار هراکلس داروسازی ایران داروک
925 Ginkgo and Ginseng 60-20 SHARI Tablet قرص جینکو و جینسینگ 60-20 شاری صنعت دارویی شاری
926 Gericaps Active Cap کپسول ژری کپس اکتیو هلث اید healthaid
927 Vigorman Tablet قرص ویگورمن سیمرغ داروی عطار
928 Lovig Capsule کپسول لاوویگ (لاویگ) داروسازی سبز دارو اسپادانا
929 Pasival Drop قطره پاسی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
930 Baby sleep sepidaj Syrup شربت بی بی اسلیپ سپیداج داروسازی سپیداج
931 Biocol Kids NOC Syrup شربت بایوکل کیدز ان او سی BIOCOL
932 Simosed Syrup شربت سیموسد سیمرغ داروی عطار
933 Well mood Capsule کپسول ول مود شرکت بین المللی سپید طب نیا
934 Hi-Rest Tablet قرص های-رست شرکت بین المللی سپید طب نیا
935 Dormin Tablet قرص دورمین داروسازی پور سینا
936 Epione F.C.Tablet قرص روکشدار اپیون داروسازی ایران داروک
937 Babysed Oral Solution محلول خوراکی بی بی سد داروسازی گل دارو
938 Double bull Tablet قرص دوبل بال داروسازی کیش مدیفارم
939 Roghan e espand noshad Liniment لینیمنت روغن اسپند نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
940 Spinal-Z Capsule کپسول اسپینال-زد دارو پخش - کارخانه
941 Neurogic Mentholated Spray اسپری نوروژیک منتوله داروسازی گل دارو
942 Barij Essence Hand Disinfectant Gel ژل باریج اسانس ضدعفونی دست داروسازی باریج اسانس
943 Pelargin Tablet قرص پلارژین پارس گیتا دارو
944 Pelargin 120ml Syrup شربت پلارژین 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
945 Pelargin 60ml Syrup شربت پلارژین 60 میلی لیتر پارس گیتا دارو
946 Pelargin Kids Syrup شربت پلارژین کیدز پارس گیتا دارو
947 Pelaroka Cough & Cold 120 ML Syrup شربت پلاروکا 120 میلی لیتر داروسازی فاران شیمی تویسرکان
948 Avosoris Cream کرم آووسوریس شفا دارو آریا
949 Collastix Capsule کپسول کلاستیکس
950 Arthrofeed Capsule کپسول آرتروفید بهارپایا
951 Dermosore Topical Solution محلول موضعی درموسور داروسازی سپیداج
952 Menstrugol Capsule کپسول منستروگل داروسازی گل دارو
953 Caramine Powder پودر کارامین داروسازی گل دارو
954 Rowachol Softgel سافت ژل روواکل Other-سایر
955 Deconjestant Inh. Stick استیک بینی دکونژستان داروسازی تولید دارو
956 Plantagel Powder پودر پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
957 Plantagel Sachet ساشه پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
958 Laxactive Powder پودر لاکساتیو شرکت بین المللی سپید طب نیا
959 Fly off GE Topical Spray اسپری موضعی فلای آف جی ایی داروسازی گیاه اسانس
960 Lipoherb Capsule کپسول لیپوهرب داروسازی گل دارو
961 Propoltos Spray اسپری پروپولتوس
962 Kids Beemmune Spray اسپری کیدز بیمیون گیاه سبز زندگی
963 Beemmune Spray اسپری بیمیون - همراه با پروپولیس گیاه سبز زندگی
964 Roghan e badam shirin noshad Liniment لینیمنت روغن بادام شیرین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
965 Roghan e badam talkh noshad Liniment لینیمنت روغن بادام تلخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
966 Valy 250 gr Ointment پماد ولی 250 گرم داروسازی پور سینا
967 Valy 500 gr Ointment پماد ولی 500 گرم داروسازی پور سینا
968 Valy Ointment 30 gr پماد ولی 30 گرم آترا دارو صدر آزما
969 Diuretic Powder پودر دیورتیک داروسازی ایران داروک
970 Proponex Softgel سافت ژل پروپونکس
971 Propolaid Propol Baby Tablet قرص پروپولید پروپول بیبی ایزی ESI
972 Ekipol Syrup شربت اکی پل (تقویت ایمنی) کشت و فرآوری مهرسا داروی یاسین(مدین فارما)
973 RUHEMORRIN Capsule کپسول روهمورین شرکت داروسازی قائم دارو
974 Aftosan Topical Solution محلول موضعی آفتوسان گلچای
975 Iralvex Gel ژل ایرالوکس داروسازی گل دارو
976 Iralvex Drop قطره ایرالوکس داروسازی گل دارو
977 Gelax 1000 Softgel سافت ژل ژلاکس داروسازی دانا
978 Lubri T.D. Suppository شیاف لوبری تی دی داروسازی تولید دارو
979 Laxipearl Softgel سافت ژل لاکسی پرل داروسازی زهراوی
980 Castor oil Bulk کاستر اویل داروسازی آسیا شیمی طب
981 Colin Castor oil for emu. روغن کولین کاستر اویل کلین آسیا پارس
982 Colin Castor oil orange روغن کولین کاستر اویل اورنج کلین آسیا پارس
983 Laxaricin Oil for emu روغن (شربت) لاگزارسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
984 Genilax Softgel سافت ژل ژنی لاکس داروسازی ژنیان فارمد
985 Castoroma Oil روغن کاستروما کیمیاگر توس
986 Roghan Karchak Hannan Oil روغن کرچک حنان