دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Chlorella Healthaid 550 mg Tablet قرص کلرلا هلث اید 550 میلی گرم healthaid
2 Algofill Tablet No:30 قرص آلگوفیل 30 عددی نیک پایا کارن فارمد
3 Algofill Tablet No:100 قرص آلگوفیل 100 عددی نیک پایا کارن فارمد
4 Vana Prime Chlorella Tablet قرص وانا پریم کلرلا Norm Life
5 Body Cleanse Marinox Capsule کپسول بادی کلینز مارینوکس Marinox
6 CHLORELLA 100 Vitamin House Tablet قرص کلرلا 100 ویتامین هاوس Vitamin House
7 Vana Chlorella Tablet قرص وانا کلرلا Norm Life
8 Algomed D3 Tablet قرص آلگومد د3 ALGOMED
9 Algomed Calcium Tablet قرص آلگومد کلسیم ALGOMED
10 AlgorellaTablet قرص آلگورلا 300 یلی گرم داروسازی رازک
11 ALGOMED TAB قرص آلگومد -الگومد
12 ALGOMED FORTE TAB قرص آلگومد فورت - الگومد فورت
13 Devitefin 400 mg Tablet قرص دویلتفین 400 میلی گرم آیریانیک
14 Painlys Golden Life Tablet قرص پین لیز گلدن لایف Golden Life
15 Talentin 30G Topical ointment پماد موضعی تالنتین 30 گرم داروسازی رازک
16 Doloteffin F.C.Tablet قرص روکشدار دولتفین-دولوتفین
17 Arthroherb F.C.Tablet قرص روکشدار آرتروهرب داروسازی امین
18 Rhumatogol F.C.Tablet قرص روکشدار روماتوگل داروسازی گل دارو
19 Talental 480mg F.C.Tablet قرص روکشدار تالنتال 480 میلی گرم داروسازی رازک
20 Pomega 5 Softgel سافت ژل پومگا 5 داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
21 Anar-amin F.C.Tablet قرص انار-امین داروسازی امین
22 PomeVita Soft Capsule کپسول نرم پوم ویتا داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
23 ELLAGICA 250 MG Capsule کپسول الاژیکا 250 میلی گرم اکسیر گستر اسپادانا
24 Anar+Vitamin C Tablet قرص انار+ویتامین سی داروسازی امین
25 Hypericum ZardBand Drop قطره هوفاریقون زردبند داروسازی زردبند
26 NoDep ESI Capsule کپسول نودپ اسی ESI
27 Comfort Formula Tablet قرص کامفورت فرمولا
28 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
29 Nervoxin Tablet قرص نروکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
30 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
31 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
32 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
33 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
34 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
35 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
36 ST Johns Wort STP Pharma Capsule کپسول سن جان ورت اس تی پی فارما STP.Pharma
37 Daymolax 500MG TAB قرص دایمولاکس 500 میلی گرم داروسازی دیموند
38 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
39 Thistilyn OPD Pharma Capsule کپسول تیستی لین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
40 Nutri Liver Support Cap کپسول نوتری لیور ساپورت لیوار
41 Manoliver 150 MG Capsule کپسول مانولیور 150 میلی گرم رحمان گستران
42 Liverhealth G 140 MG Capsule کپسول لیور هلث جی 140 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
43 Liver Pak 70 MG Tablet قرص لیورپاک 70 میلی گرم دنیا داروی سپهر
44 Liver Pak 140 MG Tablet قرص لیورپاک 140 میلی گرم دنیا داروی سپهر
45 Milk Thistle 140 MG Tablet قرص میلک تیستل 140 میلی گرم صنعت دارویی شاری
46 Milk Thistle 240 MG Tablet قرص میلک تیستل 240 میلی گرم صنعت دارویی شاری
47 Liverfeed New Capsule کپسول لیورفید نیو بهارپایا
48 Liver Ax 500 mg Capsule کپسول لیور آکس 500 میلی گرم گویا فارمد آریا
49 Sinaliv 70 mg Softgel - nanoSilymarin سافت ژل سینالیو 70 میلی گرم - نانوسیلیمارین اکسیر نانو سینا
50 Liver Balance Parsis Syrup شربت لیور بالانس پارسیس پارسیس رایا دارو
51 Liver Trap Hakim Syrup شربت لیور تراپ حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
52 Liver Trap Hakim Capsule کپسول لیور تراپ حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
53 Liver Green MDR Capsule کپسول لیور گرین ام دی آر داروسازی ماهان دارو رهام
54 Silymarin ZardBand Drop قطره خوراکی سلیمارین زردبند داروسازی زردبند
55 Liver Guard Capsule کپسول لیورگارد داروسازی سینا فراور
56 Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم) Viva Nutraceuticals
57 Sim Liver 140 MG Tablet قرص سیم لیور 140 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
58 Sim Liver 240 MG Table قرص سیم لیور 240 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
59 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
60 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
61 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
62 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
63 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
64 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
65 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
66 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
67 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
68 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
69 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
70 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
71 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
72 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
73 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
74 Baby Dent Soothing Gel For Gums ژل دهانی بیبی دنت داروسازی توسن دارو
75 Reducid 240 ML Syrup شربت ردیوسید 240 میلی لیتر سیمرغ داروی عطار
76 Aloe Vera 300mg Super Natural Softgel سافت ژل آلوئه ورا 300 میلی گرم سوپرنچرال داروسازی زهراوی
77 Aloe Vera ESI Digestive Juice شربت آلوئه ورا اسی ESI
78 Anti Reflux B Syrup شربت آنتی رفلاکس بی داروسازی باریج اسانس
79 Helioderm ESI Tablet قرص هلیودرم اسی ESI
80 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
81 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
82 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
83 PEELICENT Cream کرم پیلیسنت ترانه های شفابخش طبیعت
84 DERMACENT Cream کرم درماسنت ترانه های شفابخش طبیعت
85 CENTELLA TST 475 MG Capsule کپسول سنتلا تی اس تی 475 میلی گرم ترانه های شفابخش طبیعت
86 TEACENT Tea Bag دمنوش تی سنت ترانه های شفابخش طبیعت
87 Venoplant Topical Cream Gel کرم ژل موضعی ونوپلنت Aesculapius Farmaceutici
88 Solaprost Planta Oral Drop قطره خوراکی سولاپروست پلانتا متین آسا فارمد
89 Prostina Tablet قرص پروستینا داروسازی سینا فراور
90 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
91 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
92 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
93 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
94 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
95 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
96 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
97 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
98 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
99 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
100 Manolax 450 MG Capsule کپسول مانولاکس 450 میلی گرم رحمان گستران
101 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
102 Zintigo Tablet قرص زین تیگو - زینتیگو داروسازی ایران داروک
103 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار ومیگان داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
104 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
105 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
106 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
107 Ginger ZardBand Drop قطره زنجبیل زردبند داروسازی زردبند
108 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
109 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
110 NO FLU SANDROUS Capsule کپسول نو فلو سندروس داروسازی فرشته جویان
111 Ginger SHARI 0.834 MG Tablet قرص جینجر شاری 0.834 میلی گرم صنعت دارویی شاری
112 Bisalen Shampoo شامپو بیزالن داروسازی نوتک فار
113 Nausophar Capsule کپسول نازوفار داروسازی نوتک فار
114 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
115 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
116 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
117 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
118 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
119 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
120 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
121 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
122 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
123 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
124 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
125 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
126 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
127 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
128 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
129 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
130 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
131 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
132 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
133 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
134 Psyllium SDA Powde پودر پسیلیوم سیمرغ سیمرغ داروی عطار
135 ISCADOR M 7 Ampule Pack آمپول ایسکادور ام پک 7 عددی مشاورین طب ابن سینا
136 ISCADOR P 7 Ampule Pack آمپول ایسکادور پی پک 7 عددی مشاورین طب ابن سینا
137 ISCADOR Qu 7 Ampule Pack آمپول ایسکادور کیو یو پک 7 عددی مشاورین طب ابن سینا
138 Licorice 200 ml Suspention سوسپانسیون لیکوریش 200 میلی لیتر نهال سبز سلامت
139 Licorice Candy & Coffee Flavored آب نبات شیرین بیان با طعم قهروه اصفهان شکلات
140 LICORICE RNJ 500 MG Capsule کپسول لیکوریس آر ان جی 500 میلی گرم داروسازی ریحان نقش جهان
141 D-Reglis Tablet Jar قرص د-رگلیس (د رگلیس) قوطی داروسازی ایران داروک
142 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
143 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
144 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس (د رگلیس) داروسازی ایران داروک
145 Simodent 10 g Dental Jel ژل دندان سیمودنت 10 گرم سیمرغ داروی عطار
146 ColperIBS Capsule کپسول کلپریپس داروسازی زیست تخمیر
147 Gelomint IBS 0.2ml Enteric Soft Capsule کئسول نرم ژلومینت آی بی اس 0.2 میلی لیتر داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
148 Colguard Capsule کپسول کلگارد آرین سلامت سینا
149 Piperix Softgel سافت ژل پی پریکس داروسازی تهران دارو
150 Peppermint ZardBand Drop قطره نعناء فلفلی زردبند داروسازی زردبند
151 Mentha Lotion لوسیون منتا باریج داروسازی باریج اسانس
152 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
153 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
154 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
155 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
156 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
157 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
158 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین - کولپرمین
159 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
160 COMINON Tablet قرص کومینون داروسازی حکیم مومن تیریزی
161 Green Coffee BSK Tablet قرص قهوه سبز بی اس کا بنیان سلامت کسری
162 Green Coffee L Carnitine Sagepad Capsule کپسول گرین کافی کافکا ساج پاد دارو
163 SLIMTEX Capsule کپسول اسلیم تکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
164 Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم webber naturals
165 Meno-AVERT Tablet قرص منو اورت (منوآورت) EuRho Vital
166 Active-Meno doppel herz Tablet قرص اکتیو-منو(اکتیو منو) Doppel herz
167 Isomax TAB قرص ایزومکس VITABIOTICS
168 Menopause Free Mix Natural Capsule کپسول منوپوزفری میکس نچرال Mix Natural
169 Menosofe Plus Tablet قرص منوسوف پلاس NATRIS
170 Celadrin HealthAid 550 MG Tablet قرص سلدرین هلث اید 550 میلی گرم healthaid
171 Phyto Soya Capsule کپسول فیتوسویا - فیتوسویا Arkopharma
172 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
173 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
174 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
175 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم صنعت دارویی شاری
176 Menovital Healthaid Tablet قرص منوویتال هلث اید healthaid
177 Soy Isoflavone Complex Webber Naturals Capsule کپسول سوی ایزو فلون کمپلکس وبر نچرالز webber naturals
178 Carvil Tablet قرص کارویل داروسازی حکیم مومن تیریزی
179 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
180 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
181 Prustacare Capsule کپسول پروستاکر داروسازی رازک
182 Prosterbe ESI Capsule کپسول پروست ارب اسی (پروسترب) ESI
183 Prostate Health Schiff Capsule کپسول پروستات هلث شف Schiff
184 Saw Palmetto Complex MixNatural Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
185 Saw-Palmetto Super Natural Softgel سافت ژل ساوپالمتو سوپرنچرال داروسازی زهراوی
186 Sawpalmetto Complex Vitamin Life Capsule کپسول ساوپالمتو کمپلکس ویتامین لایف Vitamin House
187 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
188 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
189 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
190 Prostica Golden Life Tablet قرص پروستیکا گلدن لایف Golden Life
191 Simoprostat Capsule کپسول سیموپروستات سیمرغ داروی عطار
192 Prosta Leave Capsule کپسول پروستالیو بهداشت فارمد لوتوس
193 SHARI Prost 500-300 MG Tablet (Saw palmetto+Pumpkin Seed) قرص شاری پروست 500-300 میلی گرم صنعت دارویی شاری
194 SPA meda Prosta Health Capsule کپسول پروستا هلث اسپامد سلامت پرمون امین
195 Prostaless Tara Capsule کپسول پروستالس تارا گنجینه سلامت تارا
196 Prostexir Capsule کپسول پروست اکسیر ادیب اکسیر
197 Stillen 60MG Tablet قرص استیلن 60 میلی گرم DONG-A
198 Afsantin 6% Toipcal analgesic Ointment پماد موضعی ضد درد افسنتین 6% نیکا
199 Reepaven Tablet قرص ریپاون شرکت داروسازی قائم دارو
200 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
201 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
202 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
203 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
204 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
205 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
206 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
207 VARIZOL JEL ژل واریزول دانشگر زولنگ روسپینا
208 Agnucaston Tablet قرص اگنوکاستون bionorica
209 Simognus Capsule کپسول سیموگنوس سیمرغ داروی عطار
210 PMS Pause Capsule کپسول پی ام اس پوز بهتا دارو آفرینش
211 Zilpa Capsule کپسول زیلپا سلامت گستر آرتیمان
212 Agnugol Tablet قرص اگنوگل داروسازی گل دارو
213 EARGOL Drop قطره ایرگل داروسازی گل دارو
214 Moyla Hair Adib Lotion لوسیون مویلا تقویت مو ادیب اکسیر
215 Althaea ZardBand Drop محلول خوراکی ختمی زردبند داروسازی زردبند
216 Arnicover Cream کرم آرنیکاور سیمرغ داروی عطار
217 Mentonica 1 La farrerr Ice Gel ژل خنک کننده منتولیکا -منتول+آرنیکا Lafarrerr
218 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
219 Neuro Fit EuRhovital Capsule کپسول نوروفیت یوروویتال EuRho Vital
220 Cerebrum Gold +50 Natiris Capsule کپسول سربروم گلد +50 ناتیریس NATRIS
221 Active Mind Sina Tablet قرص اکتیو مایند سینا داروسازی سینا فراور
222 Multi Energex Parsis Capsule کپسول مولتی انرژیکس پارسیس پارسیس رایا دارو
223 Neuro Care - Brain boost Tablet قرص نوروکر - برین بوست Lila Healthcare
224 Synapsa Jana Salamat 320 mg Capule کپسول سیناپسا جانا سلامت 320 میلی گرم طبیعت زنده
225 Vitamediq Neoliva Chewable Tablet قرص جویدنی ویتامدیک نئولیوا داروسازی کوثر
226 Huperzine SHARI 200 MG Tablet قرص هوپرزین شاری 200 میلی گرم صنعت دارویی شاری
227 Huperzine SHARI 50MG Tablet قرص هوپرزین شاری 50 میلی گرم صنعت دارویی شاری
228 Majoon Kondor Kimiagar Syrup شربت معجون کندر کیمیاگر - تقویت حافظه کیمیاگر توس
229 Neuroplus EuRhovital Capsule کپسول نوروپلاس یوروویتال EuRho Vital
230 Mental Energie EuRhovital Tablet قرص منتال انرژی یوروویتال EuRho Vital
231 Kondor Majoon Biophyta Syrup شربت بیوفیتا معجون کندر اکسیر گل سرخ
232 AlzStop Capsule کپسول آلزاستاپ داروسازی باریج اسانس
233 Thorne Research Berberine Capsule کپسول تورن ریسرچ بربرین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
234 Green Carmin Capsule کپسول گرین کارمین داروسازی باریج اسانس
235 Kidomach 145 ml Syrup شربت کیدومک 145 میلی لیتر داروسازی خوارزمی
236 Kidssi Colic Drop قطره کیدزی کولیک دایونیکس امید دارو سلامت
237 Zinocolic 120 ML Syrup شربت زینوکولیک 120 میلی لیتر اورم طب دارو
238 Sega Nose SGA Syrup شربت سگانوز ، جایگزین طبیعی سایمتیکون سلامت گستر آرتیمان
239 Sinagol Tablet-Pharmosina-anti gastrospasmodic قرص سیناگل-فارموسینا -ضد اسپاسم معده داروسازی سینا فراور
240 Kimi Herbal Mixture Syrup شربت کیمی هربال میکسچر کیمیاگر توس
241 Celer Gaster Capsule (Sofoofe Karafs) کپسول سلرگاستر (سفوف کرفس) فرا طب
242 Gastrina Capsule (Sofoofe Bozur) کپسول گاسترینا (سفوف بزور) فرا طب
243 Gerdoheal PMC Capsule کپسول گردوهیل پی ام سی پارس طب ارس
244 Plantago Major Sanabel daroo Syrup شربت بارهنگ سنابل دارو-بارشان ماژ سنابل دارو
245 K.D.S HERBAL XENIAN SYRUP شربت گیاهی کی دی اس زنیان کیمیا دارو سپهر
246 Pronutri Well Being Gastric Capsule کپسول پرونوتری ولبیینگ گستریک رستا ایمن دارو
247 Phenovil Hakim Tablet قرص فنوویل حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
248 Iberogol Oral Solution محلول خوراکی ایبروگل داروسازی گل دارو
249 Dayan Gaster Capsule کپسول دایان گستر دایان طب اکسیر
250 Gastro IBS Bronson Tablet قرص گسترو آی بی اس برونسون - گاسترو آی بی اس گیتی سلامت آریا
251 Digestrong Sina Tablet قرص دایجسترانگ سینا داروسازی سینا فراور
252 Chamazule Sina Drop قطره کامازول سینا داروسازی سینا فراور
253 Belly Sananitos For Kids 130 ml Syrup شربت سانانیتوس نفخ برای کودکان 130 میلی لیتر بهبود گوارش و ضد نفخ داروسازی عبیدی
254 Manhae Softgel سافت ژل مانئه Nutrisante
255 Menolistica Softgel سافت ژل منولیستیکا هولیستیکا آرین سلامت سینا
256 Anaheal Plus Capsule کپسول آناهیل پلاس سلامت پرمون امین
257 Anaheal 500 MG Capsule کپسول آناهیل 500 میلی گرم سلامت پرمون امین
258 Ana Health Capsule کپسول آناهلث بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
259 Calendula ZardBand Drop عصاره همیشه بهار زردبند داروسازی زردبند
260 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
261 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
262 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پژوهان پردیس
263 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
264 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
265 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
266 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
267 Inolix Diaper Rash Adib Exir Oinment پماد اینولیکس ادرار سوختگی ادیب اکسیر ادیب اکسیر
268 Marigold Topical Ointment پماد موضعی ماری گلد داروسازی توسن دارو
269 Calendula Healing Cream Dayan کرم التیام بخش کالاندولا دایان دارو دایان طب اکسیر
270 Calendula TGA Ointment پماد کالاندولا تی جی ای طب گیاه امیر
271 Calendula Plus SDA Cream کرم کالاندولا پلاس سیمرغ سیمرغ داروی عطار
272 INVO LIPOMED LIPOSOMAL CBD 3mg/ml 30 ml Drop قطره اینوو لیپومد لیپوزومال سی بی دی 3 میلی گرم/میلی لیتر 30 میلی لیتر هگمتان داروی غرب
273 Capsimo Topical Cream کرم موضعی کاپسیمو سیمرغ داروی عطار
274 Capsiman Ointment پماد کاپسیمان رحمان گستران
275 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
276 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
277 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
278 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
279 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
280 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
281 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
282 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
283 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
284 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
285 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
286 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
287 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
288 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
289 Daymonkold 30ML Sprey اسپری دیمونکلد 30 میلی لیتر داروسازی دیموند
290 Celer X Fort Golden Life Tablet قرص سلرکس فورت گلدن لایف - سلر ایکس Golden Life
291 Dentikid Barij Gel ژل دنتی کید باریج داروسازی باریج اسانس
292 Matricaria ZardBand Topical Drop محلول موضعی ماتریکاریا زردبند داروسازی زردبند
293 Baboneh ZardBand Topical Drop محلول موضعی بابونه زردبند داروسازی زردبند
294 Baboneh ZardBand Drop قطره بابونه زردبند داروسازی زردبند
295 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
296 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
297 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
298 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
299 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
300 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
301 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
302 Cinnamon Plus Bakanasan Tablet قرص سینامون پلاس باکاناسان bakanasan
303 Cinnamon SHARI 15 MG Tablet قرص سینامون 15 میلی گرم شاری صنعت دارویی شاری
304 MEMOCOPA 160 MG Capsule کپسول مموکوپا 160 میلی گرم دانشگر زولنگ روسپینا
305 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
306 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
307 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
308 Cranberry Vitarmonyl 335 mg Cap کپسول کرن بری ویتارمونیل 335 میلی گرم Vitarmonyl
309 Uromax Golden Life Tablet قرص ارومکس گلدن لایف - اورومکس Golden Life
310 Bloodprexir Adib Exir Capsule کپسول بلودپرکسیر ادیب اکسیر ادیب اکسیر
311 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
312 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
313 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
314 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
315 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
316 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
317 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
318 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
319 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
320 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
321 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
322 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
323 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
324 Prosta Barij 300MG Softgel سافت ژل پروستا باریج 300 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
325 Pumpkin ZardBand Drop قطره روغن کدو طبی زردبند داروسازی زردبند
326 Prostafit EuRho Vital Softgel سافت ژل پروستافیت یوروویتال EuRho Vital
327 Prosta Health ِDAANA Softgel سافت ژل پروستا هلث دانا داروسازی دانا
328 Nutrax Prostafort Capsule کپسول نوتراکس پروستافورت داروسازی پارس حیان
329 Pum prost Softgel سافت ژل پام پروست داروسازی تهران دارو
330 Pumpkin Seed and Vitamin E 500-50 Tablet قرص پامپکین سید و ویتامین ایی 500-50 میلی گرم صنعت دارویی شاری
331 Artischocken EuRho Vital Cap کپسول آرتی شوک یورو ویتال EuRho Vital
332 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
333 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
334 Cynarchol Tablet قرص سینارکول داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
335 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
336 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
337 Triglow Tablet قرص تریگلو داروسازی ایران داروک
338 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
339 Atheromod-B Tablet قرص آترومد-بی داروسازی باریج اسانس
340 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
341 CynaCare H.T.S Capsule کپسول سیناکر حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
342 Lipoman 650 MG Capsule کپسول لیپومان 650 میلی گرم رحمان گستران
343 Artichoke Sina Capsule کپسول آرتیشوک سینا داروسازی سینا فراور
344 Exinarin Adib Exir Capsule کپسول اکسینارین ادیب اکسیر ادیب اکسیر
345 Liver vitapra 500 mg Effervescent Tablet - Artichoke قرص جوشان لیور ویتاپرا 500 میلی گرم - آرتیشوک پرارین پارس
346 Cami Calm Syrup شربت کامی کام بنیان کسری سرشت سلامت
347 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
348 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
349 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
350 Colief BSK Drop قطره کولیف بی اس کی بنیان سلامت کسری
351 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
352 Immustim Tablet قرص ایموستیم - ایمواستیم داروسازی گل دارو
353 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
354 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
355 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایموستیم - ایمواستیم داروسازی گل دارو
356 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
357 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
358 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
359 Echinacea ZardBand Drop عصاره اکیناسه زردبند داروسازی زردبند
360 Immunilflor ESI Capsule کپسول ایمونیل فلور اسی ESI
361 Simoviral Syrup شربت سیموویرال سیمرغ داروی عطار
362 Immunilflor Sina Capsule کپسول ایمیونیل فلور سینا داروسازی سینا فراور
363 Dayan Immune Syrup شربت دایان ایمیون دایان طب اکسیر
364 Echinakid Dineh 120 ml Syrup شربت اکیناکید دینه 120 میلی لیتر داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
365 Rodiuretic Capsule کپسول رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
366 BIOCOL KIDS FRT Syrup شربت بایوکل کیدز اف آر تی BIOCOL
367 Equisetum ZardBand Topical Drop عصاره موضعی دم اسب زردبند داروسازی زردبند
368 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
369 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
370 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
371 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
372 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
373 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
374 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
375 PureSkin F. C. TAB قرص روکشدار پیوراسکین داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
376 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
377 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
378 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
379 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
380 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
381 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
382 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
383 Eucalyptus Inhaler ZardBand Drop بخور اکالیپتوس زردبند داروسازی زردبند
384 Notsore Candy آبنبات مکیدنی نات سور اصفهان شکلات
385 RINFOLTIL Pharmalife Tablet قرص رینفولتیل فارمالایف Pharmalife Research
386 Barij EPO 1000MG Softgel سافت ژل باریج ای پی ا داروسازی باریج اسانس
387 StilMens (Stil Mens) 1000MG Softgel سافت ژل استیل منس 1000 میلی گرم داروسازی امین
388 EVENING PRIMROSE OIL Webber 1000mg Softgel سافت ژل روغن گل مغربی وبر 1000 میلی گرم webber naturals
389 EVENING PRIMROSE OIL Webber 500mg Softgel سافت ژل روغن گل مغربی وبر 500 میلی گرم webber naturals
390 Primrose uniqpharma Softgel سافت ژل پرایم رز یونیک فارما Uniq Pharma
391 Vana Evening Primrose Oil 1000 mg Norm Life Softgel وانا ایوینینگ پرایم رز اویل 1000 میلی گرم نورم لایف Norm Life
392 Evening Primrose Health Aid Softgel کپسول روغن گل مغربی هلث اید - پرایم رز healthaid
393 Even Oil 500 MG Softgel سافت ژل ایون اویل 500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
394 Even Oil Plus 1000/10 MG Softgel سافت ژل ایون اویل پلاس 1000/10 میلی گرم داروسازی تهران دارو
395 Hi EPO Evening Primrose Oil HiHealth Softgel سافت ژل گل مغربی های ای پی او های هلث دارو سلامت فارمد
396 Evening Primrose Oil ABORNS 1000 Softgel سافت ژل گل مغربی ابورنز 1000 میلی گرم داروسازی تسنیم
397 Evening Primrose Oil ABORNS 1300 Softgel سافت ژل گل مغربی ابورنز 1300 میلی گرم داروسازی تسنیم
398 Evening Primrose Oil Plus Vitamin E Rozavit Softgel سافت ژل روغن گل مغربی پلاس ویتامین ایی رزاویت داروسازی روز دارو
399 Messina Max Avenue 1000 mg Softgel سافت ژل مسینا مکس اونیو 1000 میلی گرم وانا دارو گستر
400 Life Rose Capsule کپسول لایف رز Life Plan
401 Karen Evening Primrose Oil 1000 mg Softgel سافت ژل ایونینگ پریم رز 1000 میلی گرم کارن مکمل های غذایی حیاتی کارن
402 Evening Primrose Oil Jalinous 500 mg Softgel سافت ژل پرایم رز اویل 500 میلی گرم جالینوس داروسازی جالینوس
403 Naturalvim Evening Primrose Oil 1000 mg Softgel سافت ژل نچرال ویم ایونینگ پریمرز اویل 1000 میلی گرم نیک سینا اکسیر
404 Schutz Vital Evening Primrose Oil 500 mg Softgel سافت ژل روغن گل مغربی شوتس ویتال 500 میلی گرم پارس طب ارس
405 Colic Mixture Syrup شربت کولیک میکسچر سیمرغ داروی عطار
406 Fennel Syrup شربت رازیانه بیوفیتا اکسیر گل سرخ
407 Fennel ZardBand Drop قطره رازیانه زردبند داروسازی زردبند
408 Colicaid Drop قطره کولیکید VITABIOTICS
409 Fennelin Softgel سافت ژل فنلین باریج (فنیلین) داروسازی باریج اسانس
410 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
411 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
412 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
413 Diansul Syrup شربت دیانسول بیوفیتا اکسیر گل سرخ
414 RUNSUL Capsule کپسول رونسول شرکت داروسازی قائم دارو
415 DURASTHUM MOOTTA Capsule کپسول دورست هوم موتا کی دارو فناوری سلامت
416 DAFLON 500 MG Tablet قرص دافلون 500 میلی گرم SERVIER
417 Kondor Majoon Syrup شربت معجون کندر اکسیر گل سرخ
418 Arthro Eaze Cap کپسول آرترو ایز Natural World
419 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
420 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
421 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم صنعت دارویی شاری
422 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
423 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
424 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
425 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
426 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
427 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
428 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
429 Garcin 300 MG Tablet قرص روکشدار گارسین 300 میلی گرم داروسازی گل دارو
430 Mycosin Vaginal Cream کرم واژینال میکوزین داروسازی گل دارو
431 Cholesta Lo Bronson Tablet قرص کلستالو برونسون گیتی سلامت آریا
432 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
433 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
434 Peliom Tablet قرص پلیوم Kolmar
435 Peliom Syrup شربت پلیوم Kolmar
436 Peliom Plus Syrup شربت پلیوم پلاس Kolmar
437 Anti Forget Capsule کپسول آنتی فورگت - آنتی فرگت سلامت گستر آرتیمان
438 Memorin Alfa Vitamins Cap کپسول ممورین آلفا ویتامینز ALFA VITAMIN
439 NUTRI AGE SUPPORT Nutri Century Capsule کپسول نوتری ایج ساپورت نوتری سنتری لیوار
440 MemoPlus Walmark Capsule کپسول مموپلاس والمارک Walmark
441 Ginko biloba Vitarmonyl Cap کپسول جینکو بیلوبا ویتارمونیل Vitarmonyl
442 Ginko Biloba STP Capsule کپسول جینکو بیلوبا اس تی پی STP.Pharma
443 Ginkgora F.C.Tablet قرص روکشدار جینکورا داروسازی اهورا دارو
444 Tebokan S.C. Tablet قرص روکشدار تبوکان داروسازی نیاک
445 Ginkgoviton Syrup شربت جینکوویتون داروسازی رها
446 Ginkogol F.C.Tablet قرص روکشدار جینکوگل داروسازی گل دارو
447 Ginkgo T.D Tablet قرص جینکو تیدی داروسازی تولید دارو
448 Memorex Tablet قرص ممورکس داروسازی ایران داروک
449 Ginkgo billoba Vitarmonyl 200mg Cap کپسول جینکو بیلوبا ویتارمونیل 200 میلی گرم Vitarmonyl
450 Ginc Active Golden Life Capsule کپسول جینک اکتیو گلدن لایف Golden Life
451 Ginko Well Tablet قرص جینکوول داروسازی پور سینا
452 Sibergin Healthaid 2500 Softgel سافت ژل سیبرجین 2500 هلث اید healthaid
453 Multivitamin Mineral+Ginseng Super Natural Softgel سافت ژل مولتی ویتامین مینرال و جینسینگ سوپرنچرال داروسازی زهراوی
454 Samanik Ginseng Sachet ساشه سمانیک جینسنگ سمانیک سلامت گستر
455 Effersun Ginseng Behshad Darou Effervescent Powder پودر جوشان افرسان جینسینگ بهشاد دارو بهشاد دارو
456 Multivitamin and Ginseng Suissante Softgel سافت ژل مولتی ویتامین و جینسینگ سوسیانته Suissante
457 Panax Sina Capsule کپسول پاناکس سینا داروسازی سینا فراور
458 Ginseng DAANA 100 mg Softgel سافت ژل جینسینگ دانا 100 میلی گرم داروسازی دانا
459 Ginseng PONIK 500 mg Capsule کپسول جین سینگ پونیک 500 میلی گرم پونیک دارو
460 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
461 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
462 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
463 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
464 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ (روجینسینگ) شرکت داروسازی قائم دارو
465 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
466 Homtamin Ginseng Softgel سافت ژل هومتامین جینسنگ KOREA UNITED PHARM
467 Highsense Barij 500MG Tablet قرص های سنس باریج 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
468 Ginseng with Guarana STP Capsule کپسول جینسینگ گوارانا اس تی پی STP.Pharma
469 Ginseng 518 MG Mason Capsule کپسول جین سینگ 518 میلی گرم میسن Mason
470 VigRX Capsul کپسول ویگارکس - ویگرکس Biopac
471 Formen Perform Capsule کپسول فورمن پرفورم Yves Ponory
472 Ginsana Capsule کپسول جینسانا (جین سانا) Ginsana SA
473 L-Tonic Syrup شربت ال-تونیک بیوفیتا-ال تونیک اکسیر گل سرخ
474 Permen Max Walmark Tablet قرص پرمن مکس والمارک Walmark
475 Muscle Herb BetaDaru Capsule کپسول ماسل هرب بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
476 TRADAMIX Tablet قرص ترادامیکس TRADAPHARMA
477 Vigorexin OPD Pharma Capsule کپسول ویگورکسین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
478 Himplasia Himalaya Tablet قرص هیمبلازیا هیمالیا Himalaya
479 Lemongrass ZardBand Drop قطره علف لیمو زردبند داروسازی زردبند
480 Lemon ZardBand Drop قطره لیموترش زردبند داروسازی زردبند
481 Diasin Rx Capsule کپسول دیاسین آر ایکس STP.Pharma
482 Vagiheal 30 Gr Jel ژل واژیهیل 30 گرم -واژی هیل داروسازی باریج اسانس
483 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
484 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
485 Appetizer Star Vit 200 ML Syrup شربت اپتایزر استارویت 200 میلی لیتر Walfare Nutrition
486 Appetizer Barij Essence Syrup شربت اشتها آور باریج اساتس باریج اسانس
487 Pedia Best Appetite Syrup شربت پدیابست اپتایت کیان سلامت پایدار
488 Hunger Up And Grow Up Sananitos For Kids شربت سانانیتوس اشتها و رشد برای کودکان داروسازی عبیدی
489 Kidssi Appetite Syrup شربت کیدزی اپتایت دایونیکس امید دارو سلامت
490 Appetite Kim 120 ML Syrup شربت اپتایت کیم 120 میلی لیتر کیمیاگر توس
491 Ratbeh Tablet -weight gain and appetite قرص رطبه -چاق کننده و اشتها آور نوشدارو توسن سلامت
492 Reappet REDOX 120 ml Syrup شربت ریاپت ردوکس 120 میلی لیتر رضا دارو
493 App Fizz Hi Health Eff Tablet قرص جوشان اپ فیز های هلث دارو سلامت فارمد
494 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
495 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
496 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
497 Adib Anti Wart Ointment پماد گیاهی ضد میخچه و زگیل ادیب ادیب اکسیر
498 Solesan Pharmalife Tablet قرص سولسان فارمالایف Pharmalife Research
499 Psoren Pharmalife Tablet قرص پزورن فارمالایف Pharmalife Research
500 Anti Genital Wart Adib Exir Suspension سوسپانسیون ضد زیگیل تناسلی ادیب اکسیر ادیب اکسیر
501 Anti Wart Adib Exir Suspension سوسپانسیون ضد میخچه وزگیل ادیب اکسیر ادیب اکسیر
502 Eczacin Kids Cream کرم کودک اگزاسین آرین سلامت سینا
503 Psosram Cream کرم پسوس رام داروسازی مام
504 Eczacin Cream For Adults کرم اگزاسین بزرگسالان آرین سلامت سینا
505 Anaderm Tablet قرص آنادرم سلامت پرمون امین
506 Hexyme 500 mg Capsule کپسول هگزایم 500 میلی گرم اشبال شیمی
507 Shiitake Planta Capsule کپسول شیتاکه پلانتا متین آسا فارمد
508 Venoguard 500 MG Tablet قرص ونوگارد 500 میلی گرم بهشاد دارو
509 Bitter Orange ZardBand Drop قطره نارنج زردبند داروسازی زردبند
510 Stress Calm Night Tablet قرص استرس کالم نایت NATRIS
511 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
512 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
513 Sleep Care Golden Life Tablet قرص اسلیپ کر گلدن لایف Golden Life
514 Relax Herb Capsule کپسول ریلکس هرب بهتا دارو آفرینش
515 Quetrol Raha Resveratrol 250 mg Capsule کپسول کوئترول رزوراترول 250 میلی گرم داروسازی رها
516 Querce Plus Nutrax Capsule کپسول کوئرس پلاس نوتراکس داروسازی پارس حیان
517 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم صنعت دارویی شاری
518 GARCINIA CAMBOGIA STP Capsule گاسینیا کمبوجیا اس تی پی STP.Pharma
519 Garcinofit Capsule کپسول گارسینوفیت بهتا دارو آفرینش
520 Garacinia Plus Tara Capsule کپسول گارسینیا پلاس تارا گنجینه سلامت تارا
521 Garcinia Cambogia BSK Tablet قرص گارسینیا گامبوجیا بی اس کا بنیان سلامت کسری
522 Rosemary ZardBand Spray اسپری زرماری زردبند داروسازی زردبند
523 Rosemary Goldaru Ointment پماد رزماری گل دارو داروسازی گل دارو
524 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
525 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
526 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
527 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
528 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
529 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
530 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
531 Simo Rosemary Cream کرم سیمو رزماری سیمرغ داروی عطار
532 Manopain Ointment پماد مانوپین رحمان گستران
533 Rosemary OPD Pharma Cream کرم رزماری او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
534 Defenvit Royal gelly Softgel سافت ژل دفن ویت رویال ژلی امید پارسینا دماوند
535 Gelee Royal EuRho Vital Syrup 200 ml شربت ژل رویال پلاس مولتی ویتامین یوروویتال EBEWE
536 Royal Jelly 30000 PONIK Syrup شربت اکسیر ژل رویال 30000 پونیک دارو پونیک دارو
537 Royal Jelly 8000 PONIK Syrup شربت اکسیر ژل رویال 8000 پونیک دارو پونیک دارو
538 Royal Jelly 12000 PONIK Syrup شربت اکسیر ژل رویال 12000 پونیک دارو پونیک دارو
539 Royal Vit Syrup شربت رویال ویت داروسازی رها
540 Kinder Royal Jelly Syrup شربت کیندر رویال ژلی Fisher
541 ROJEVIT ORAL VIAL ویال خوراکی روژویت داروسازی زیست تخمیر
542 Royal Jelly Super Plus STP Pharma Capsule کپسول رویال ژلی سوپر پلاس اس تی پی فارما STP.Pharma
543 Royal Jelly By Nature 1000 MG Capsule کپسول رویال ژلی بای نیچر 1000 میلی گرم Australian by Nature
544 Tang Forte Royal gelly Healthaid Softgel سافت ژل تانگ فورت رویال ژلی هلث اید healthaid
545 Royal Jelly + Propolis Vitarmonyl Lozenges قرص مکیدنی رویال ژلی+ پروپولیس ویتارمونیل Vitarmonyl
546 Royal Beauty EuRhovital Capsule کپسول رویال بیوتی یوروویتال EuRho Vital
547 BIOTONE B/I/O/T/O/N/E Oral Ampoule ویال خوراکی بایوتن ب/ا/ی/و/ت/ن Choa Pharm
548 Thymus ZardBand Drop قطره تیموس زردبند داروسازی زردبند
549 Thyme ZardBand Drop قطره آویشن زردبند داروسازی زردبند
550 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
551 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
552 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
553 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
554 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
555 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
556 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
557 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
558 Drosil with Honey Syrup شربت دروزیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
559 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
560 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
561 Drosil Syrup شربت دروزیل داروسازی گیاه اسانس
562 Drosil Drop قطره دروزیل داروسازی گیاه اسانس
563 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
564 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
565 Avishan SGA Syrup شربت آویشن سلامت گستر - آویشن، انجیر، عسل سلامت گستر آرتیمان
566 Arthroheal Capsule کپسول آرتروهیل بهتا دارو آفرینش
567 Curcumin KAREN 500 MG Capsule کپسول کورکومین کارن 500 میلی گرم مکمل های غذایی حیاتی کارن
568 Curcumin SHARI 100 mg Tablet قرص کورکومین شاری 100 میلی گرم صنعت دارویی شاری
569 Dayan Pain Capsule-D.Pain کپسول دایان پین دایان طب اکسیر
570 Sinacurcumin 40 mg Softgel سافت ژل سیناکورکومین نانومیسل 40 میلی گرم اکسیر نانو سینا
571 Vana Fact 500/5 mg Capsule کپسول وانا فکت 500/5 میلی گرم وانا دارو گستر
572 Corcoax 500 mg Capsule کپسول کورکواکس 500 میلی گرم گویا فارمد آریا
573 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
574 Sinacurcumin 80 mg Softgel سافت ژل سیناکورکومین نانومیسل 80 میلی گرم اکسیر نانو سینا
575 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
576 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
577 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
578 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
579 Curcumin Razak Capsule کپسول کورکومین رازک داروسازی رازک
580 Curcuma DINEH Tablet قرص کورکوما دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
581 Urtica ZardBand Topical Drop عصاره موضعی گزنه زردبند داروسازی زردبند
582 Urtica ZardBand Solution عصاره اورتیکا زردبند داروسازی زردبند
583 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
584 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
585 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار اورتیدین داروسازی باریج اسانس
586 Urtidin Drop قطره اورتیدین داروسازی باریج اسانس
587 OPD MOBI ACTIVE Capsule کپسول او پی دی موبی اکتیو امید پارسینا دماوند
588 Nettle OPD Pharma Capsule کپسول نتل او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
589 Simosleep Tablet قرص سیمواسلیپ سیمرغ داروی عطار
590 Valerman 125 MG Capsule کپسول والرمان 125 میلی گرم رحمان گستران
591 Valeriana Sina Drop قطره والریانا سینا داروسازی سینا فراور
592 Valer Aid H.T.S Capsule کپسول والرید اچ تی اس حکیم تجارت سهند
593 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
594 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
595 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
596 Valerian ZardBand Drop عصاره سنبل الطیب زردبند داروسازی زردبند
597 Tanamigraine Capsule کپسول تانامیگرن داروسازی زهراوی
598 VascuVita Tablet قرص واسکوویتا داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
599 Sage ZardBand Drop قطره مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
600 Sage ZardBand Topical Drop محلول موضعی مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
601 Salvia ZardBand Topical Drop قطره موضعی سالویا زردبند داروسازی زردبند
602 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
603 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
604 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
605 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
606 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
607 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
608 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
609 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
610 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
611 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
612 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
613 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
614 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم صنعت دارویی شاری
615 Carb Intercept 3 Natrol Capsule کپسول کارب اینترسپت 3 ناترول ٔNatrol
616 Green Less Capsule کپسول گرین لس سلامت گستر آرتیمان
617 Green Tea Tashak Capsule کپسول چای سبز تاشک سلامت گستر آرتیمان
618 Blepharol Lotion لوسیون بلفارول داروسازی خرمان
619 Myrtolea Vaginal Ointment پماد واژینال میرتولئا داروسازی خرمان
620 MG Barij 15ML Lotion لوسیون ام جی باریج 15 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
621 Mytrol Khorraman Disposable Ampoule آمپول یک بار مصرف میرتول داروسازی خرمان
622 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
623 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
624 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
625 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
626 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
627 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
628 MG Barij 20gr Ointment پماد ام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
629 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
630 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
631 Vagitex With Vitamin E Suppository شیاف واژینال واژیتکس همراه با ویتامین ایی داروسازی سبز دارو اسپادانا
632 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
633 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
634 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
635 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
636 Tanacetum Ext ZardBand Drop عصاره تاناستوم زردبند داروسازی زردبند
637 Parthenocaps Capsule کپسول پارتنوکپس اورم طب دارو
638 Migracaps Capsule کپسول میگراکپس اورم طب دارو
639 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
640 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
641 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
642 Zinlin Syrup شربت زینلین سلامت گستر آرتیمان
643 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
644 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
645 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
646 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
647 Ficolax Plus Sachet ساشه فیکولاکس پلاس داروسازی ایران داروک
648 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
649 Galega Herbal Powder ZardBand پودر گیاه گالگا زردبند داروسازی زردبند
650 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
651 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
652 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
653 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
654 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
655 PROTACT Mouthwash دهانشویه پروتاکت دانشگر زولنگ روسپینا
656 Rectamelis Suppository شیاف رکتاملیس اکسیر گستر اسپادانا
657 RectoSupp SUPP شیاف رکتوساب بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
658 Hemrex Ointment پماد همرکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
659 Hemoroherb Ointment پماد هموروهرب داروسازی گل دارو
660 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
661 Sativa Sina Tablet قرص ساتیوا سینا داروسازی سینا فراور
662 Phytocalm Softgel سافت ژل فیتوکالم اورم طب دارو
663 Linazpam Softgel سافت ژل لینازپام اورم طب دارو
664 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
665 Lavender ZardBand Drop قطره اسطوخودوس زردبند داروسازی زردبند
666 Lavender Biophyta Syrup شربت اسطوخودوس بیوفیتا اکسیر گل سرخ
667 Daturin-Sina Tablet قرص داتورین سینا داروسازی سینا فراور
668 Zingaman Appetizer Syrup شربت اشتها آور زینگامان سلامت گستر آرتیمان
669 Laxaplus Barij 120 ml Syrup شربت لاکساپلاس باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
670 Altohealth Triphala Tablet قرص آلتوهلث تریفالا داروسازی فاران شیمی تویسرکان
671 De-Lax Hakim Tablet قرص دی لاکس حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
672 Coriandom Hakim Tablet قرص کوریاندوم حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
673 OPD Prunelax Tablet قرص او پی دی پرونلاکس امید پارسینا دماوند
674 Regutrans Sananitos For Kids 130 ml Syrup شربت سانانیتوس یبوست برای کودکان 130 میلی لیتر داروسازی عبیدی
675 Laxita Razak Syrup شربت لاکسیتا رازک داروسازی رازک
676 TAMARIND KIMIAGAR TOOS Syrup شربت تمر هندی کیمیاگر طوس -تامارین کیمیاگر توس
677 Kimiagar Tin Syrup - fig شربت تین کیمیاگر - انجیر، مویز، ترنجبین کیمیاگر توس
678 Kimiagar Plum Syrup شربت آلو کیمیاگر - ملین، مسهل صفرا، دافع بلغم کیمیاگر توس
679 Laxi Herb Barij 120 ML Syrup شربت لاکسی هرب باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
680 Colosen Rx STP Pharma Capsule کپسول کلوسن آرایکس اس تی پی فارما STP.Pharma
681 Kids Calm And Behaviour 75 Gr Powder پودر کیدز کالم اند بی هیویر 75 گرم اکسیر طب پرنیان
682 Attensaf Capsule - ADHD Treatment کپسول اتنساف - درمان بیش فعالی سمانیک سلامت گستر
683 Fokusplus Kids EuRho Vital Tablet قرص فوکوس پلاس کیدز یوروویتال EuRho Vital
684 Duralife Saffron And Magnesium And B6 Capsule کپسول دورالایف سافرون منیزیم و ب6 داروسازی فاران شیمی تویسرکان
685 Duralife Saffron 30 mg Capsule کپسول دورالایف سافرون 30 میلی گرم داروسازی فاران شیمی تویسرکان
686 Saffrodit Women Capsule کپسول سافرودیت بانوان - زعفران+ویتامین ایی گیاه سبز زندگی
687 Saffron ZardBand Drop قطره زعفران زردبند داروسازی زردبند
688 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
689 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
690 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
691 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
692 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
693 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
694 Matriman Capsule کپسول ماتریمان رحمان گستران
695 Camillin 250ML Solution Not Edible محلول غیر خوراکی کامیلین 250 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
696 GumoMax HERBAVIVA Oral Gel -Propolis+Valerian+Matricaria ژل دهانی گامومکس هرباویوا ویوا گروب (برند گلدارو)
697 Contrafissure Ointment پماد کانترافیشر داروسازی گیاه اسانس
698 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
699 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
700 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
701 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
702 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
703 Biostatine Fort Pharmalife Tablet قرص بیوستاتین فورت فارمالایف Pharmalife Research
704 Asterubin 300 mg/ml 30 ml Drop قطره آستروبین 300 میلی گرم/میلی لیتر 30 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
705 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
706 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
707 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
708 Honeskin Cream کرم هان اسکین داروسازی سپیداج
709 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
710 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
711 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
712 Digestive-Aid Golden Life Tablet قرص دایجستیو اید گلدن لایف
713 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
714 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ (گریپ میکسچر خارجی)
715 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
716 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
717 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
718 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون کیدی کولیک امین داروسازی امین
719 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
720 ColicEZ Drop قطره کولیکز
721 Colicaid(Colic aid) Drop قطره کولیک اید(کولیکید)
722 Fenemax Planta Oral Drop قطره خوراکی فنمکس پلانتا متین آسا فارمد
723 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
724 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
725 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
726 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
727 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
728 Simopain Cream کرم سیموپین سیمرغ داروی عطار
729 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
730 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
731 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
732 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
733 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
734 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
735 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
736 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
737 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
738 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
739 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
740 Lactol Naturs Only Tablet قرص لاکتول نیچرز اونلی داروسازی کیش مدیفارم
741 Lactol Naturs Only Sachet ساشه لاکتول نیچرز اونلی داروسازی کیش مدیفارم
742 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها - شربت رها داروسازی گل دارو
743 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
744 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
745 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
746 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
747 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
748 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
749 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
750 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
751 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
752 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
753 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
754 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
755 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
756 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
757 Liv 52DS (Liv.52) Tablet قرص لیو 52 دی اس
758 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
759 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
760 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
761 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
762 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
763 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
764 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
765 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
766 Lactogan Capsule کپسول لاکتوگان یاس کویر میبد
767 RUGASTRIN 500MG Capsule کپسول روگاسترین 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
768 Ahura nini Syrup شربت اهورا نی نی داروسازی اهورا دارو
769 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
770 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر (گرایپ واتر) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
771 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
772 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
773 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
774 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
775 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
776 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
777 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
778 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
779 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
780 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
781 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
782 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
783 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
784 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
785 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
786 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
787 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
788 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
789 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
790 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
791 Senna Kimiagar Syrup شربت سنا کیمیاگر - سنا، گل سرخ کیمیاگر توس
792 S D Lax Tablet قرص اس دی لاکس سیمرغ داروی عطار
793 C-Lax (C LAX) Tablet قرص سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
794 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
795 Paloma 120ml Syrup-Laxative شربت پالوما 120 میلی لیتر-ملین گیاهی پارس گیتا دارو
796 Paloma 200ml Syrup-Laxative شربت پالوما 200 میلی لیتر-ملین گیاهی پارس گیتا دارو
797 C-Lax (C Lax) Syrup شربت سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
798 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
799 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
800 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
801 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
802 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
803 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
804 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
805 Noglic ESI Tablet قرص نوگلیک اسی ESI
806 Cinnamon ZardBand Drop قطره دارچین زردبند داروسازی زردبند
807 Cinna Betic Plus chromium Capsule کپسول سینابتیک + کرومیوم ساج پاد دارو
808 Limu Torsh Barij 25 MG Softgel سافت ژل لیموترش باریج 25 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
809 Limu Torsh Barij 75 MG Softgel سافت ژل لیموترش باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
810 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
811 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
812 Stylefeed 400 MG Capsule کپسول استایل فید 400 میلی گرم بهارپایا
813 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
814 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
815 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
816 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
817 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
818 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
819 NEONEASTER Oral Drop قطره خوراکی نئوناستر داروسازی ارس (آرام پیشداد ارس آزما)
820 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
821 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
822 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
823 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
824 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
825 Zireh Barij 75MG Softgel سافت ژل زیره باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
826 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
827 Cumin ZardBand Drop قطره زیره زردبند داروسازی زردبند
828 Zireh Barij 25 MG Softgel سافت ژل زیره باریج 25 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
829 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
830 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
831 MIXODIN Capsule کپسول میکسودین آرین سلامت سینا
832 Simorelax Tablet قرص سیموریلکس سیمرغ داروی عطار
833 Curcumax HealthAid Capsule کپسول کورکومکس هلث اید healthaid
834 ARTHOTEX Capsule کپسول آرتوتکس اکسیر گستر اسپادانا
835 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
836 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
837 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
838 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
839 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
840 Repelgol Lotion لوسیون ریپل گل داروسازی گل دارو
841 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
842 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
843 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
844 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
845 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
846 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
847 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
848 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
849 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمونستیم طلائی - ایمنوستیم داروسازی گل دارو
850 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسایت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
851 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
852 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
853 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
854 NASATEX Nasal Spray اسپری بینی نازاتکس اکسیر گستر اسپادانا
855 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
856 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
857 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
858 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
859 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
860 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
861 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
862 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
863 COLDRUB (COLD RUB) Cream کرم کلدراب(کلد راب) داروسازی گل دارو
864 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
865 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
866 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
867 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
868 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
869 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
870 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
871 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
872 GENTIANA Tablet قرص جنطیانا داروسازی حکیم مومن تیریزی
873 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
874 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
875 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
876 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
877 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
878 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
879 Lactosim Capsule کپسول لاکتوسیم سیمرغ داروی عطار
880 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
881 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
882 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
883 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
884 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
885 Burning Fat Golden Life Tablet قرص برنینگ فت گلدن لایف Golden Life
886 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
887 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
888 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
889 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
890 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
891 OPIUCOUGH Syrup شربت اوپیوکاف (اوپیو کاف) داروسازی سپیداج
892 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
893 Gasterin F.C.Tablet قرص روکشدار گاسترین داروسازی گل دارو
894 Culic Pediatric 120ml Syrup شربت کالیک اطفال 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
895 Culic 120ml Syrup شربت کالیک 120 میلی لیتری داروسازی نوتک فار
896 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
897 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
898 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
899 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
900 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
901 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
902 lvora Drop قطره آیورا داروسازی اهورا دارو
903 lvora Syrup شربت آیورا داروسازی اهورا دارو
904 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
905 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
906 Prospan Syrup شربت پروسپان
907 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
908 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
909 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
910 Bronsban Syrup شربت برونسبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
911 PEELKOF Syrup شربت پیل کاف بهارپایا
912 Kid Helix KImiagar Syrup شربت کید هلیکس کیمیاگر کیمیاگر توس
913 Aivoramy Effervescent Tablet قرص جوشان آیورامی داروسازی اهورا دارو
914 TC Pan Tehran Chemie Syrup شربت تی سیپان تهران شیمی داروسازی تهران شیمی
915 Ziman Syrup شربت زیمان (خلط آور-ضد سرفه) کشت و فرآوری مهرسا داروی یاسین(مدین فارما)
916 Coughstop Syrup شربت کاف استاپ باریج داروسازی باریج اسانس
917 Ivylix Syrup شربت آیوی لیکس اکسیر گستر اسپادانا
918 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
919 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
920 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
921 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
922 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
923 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
924 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
925 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
926 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
927 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
928 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
929 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
930 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
931 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
932 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
933 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
934 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
935 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
936 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
937 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل(روغن بزرک) 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
938 Flaxseed Powder ZardBand پودر دانه کتان زردبند داروسازی زردبند
939 flaxseed oil ZardBand Drop قطره روغن کتان زردبند داروسازی زردبند
940 FLAXEED 1000 MG Nutri Century Softgel سافت ژل نوتری فلکسید 1000 میلی گرم لیوار
941 Flax Seed Oil 1000 mg Healthaid Softgel سافت ژل فلکسید اویل 1000 میلی گرم هلث اید healthaid
942 Flax Seed Oil Bronson 1300 mg Softgel سافت ژل فلکسید اویل برونسون 1300 میلی گرم گیتی سلامت آریا
943 Flax Seed Oil Webber Naturals 1000 mg Softgel سافت ژل روغن بذر کتان وبر نچرالز 1000 میلی گرم webber naturals
944 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
945 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
946 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
947 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
948 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
949 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
950 Antifissure Barij 20gr Cream کرم آنتی فیشر باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
951 Antifissure Barij 30gr Cream کرم آنتی فیشر باریج 30 گرم داروسازی باریج اسانس
952 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
953 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
954 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
955 Recubizul 500 & 200 ML Shampoo شامپو رکوبیزول 500 و 200 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
956 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
957 Recolic 120 ml Syrup شربت رکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
958 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
959 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
960 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
961 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
962 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
963 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
964 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
965 Gol-Itch Lotion لوسیون گل ایچ داروسازی گل دارو
966 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
967 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت داروسازی باریج اسانس
968 Supermint Drop قطره سوپرمینت داروسازی باریج اسانس
969 CM Barij Topical Spray اسپری سی ام باریج داروسازی باریج اسانس
970 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی باریج اسانس
971 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
972 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
973 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
974 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
975 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
976 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
977 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
978 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
979 Rasa Sinex Nasal Spray اسپری بینی راسا سینکس - رسا سینکس سلامت گستر آرتیمان
980 Phytovagex Vaginal Suppository شیاف زنانه فیتوواژکس اکسیر گستر اسپادانا
981