دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Rhumatogol F.C.Tablet قرص روکشدار روماتوگل داروسازی گل دارو
2 Talental 480mg F.C.Tablet قرص روکشدار تالنتال 480 میلی گرم داروسازی رازک
3 Arthroherb F.C.Tablet قرص روکشدار آرتروهرب داروسازی امین
4 Talentin 30G Topical ointment پماد موضعی تالنتین 30 گرم داروسازی رازک
5 Teltonal 480 F.C.Tablet قرص روکشدار تلتونال 480
6 Doloteffin F.C.Tablet قرص روکشدار دولتفین (دولوتفین)
7 Painlys Golden Life Tablet قرص پین لیز گلدن لایف Golden Life
8 Anar-amin F.C.Tablet قرص انار-امین داروسازی امین
9 Pomega 5 Softgel سافت ژل پومگا 5 شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
10 Anar+Vitamin C Tablet قرص انار+ویتامین سی داروسازی امین
11 ELLAGICA 250 MG Capsule کپسول الاژیکا 250 میلی گرم اکسیر گستر اسپادانا
12 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
13 Nervoxin Tablet قرص نروکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
14 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
15 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
16 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
17 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
18 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
19 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
20 Hypericum ZardBand Drop قطره هوفاریقون زردبند داروسازی زردبند
21 Comfort Formula Tablet قرص کامفورت فرمولا
22 NoDep ESI Capsule کپسول نودپ اسی ESI
23 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
24 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
25 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
26 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
27 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
28 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
29 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
30 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
31 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
32 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
33 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
34 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
35 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
36 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
37 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
38 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
39 Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم) Viva Nutraceuticals
40 Silymarin ZardBand Drop قطره خوراکی سلیمارین زردبند داروسازی زردبند
41 Liver Guard Capsule کپسول لیورگارد داروسازی سینا فراور
42 Sim Liver 140 MG Tablet قرص سیم لیور 140 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
43 Sim Liver 240 MG Table قرص سیم لیور 240 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
44 TusiBen H.T.S Syrup شربت توسی بن حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
45 Manoliver 150 MG Capsule کپسول مانولیور 150 میلی گرم رحمان گستران
46 Nutri Liver Support Cap کپسول نوتری لیور ساپورت لیوار
47 Antireflax-B Syrup شربت آنتی رفلاکس-بی داروسازی باریج اسانس
48 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
49 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
50 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
51 Helioderm ESI Tablet قرص هلیودرم اسی ESI
52 PEELICENT Cream کرم پیلیسنت ترانه های شفابخش طبیعت
53 DERMACENT Cream کرم درماسنت ترانه های شفابخش طبیعت
54 CENTELLA TST 475 MG Capsule کپسول سنتلا تی اس تی 475 میلی گرم ترانه های شفابخش طبیعت
55 TEACENT Tea Bag دمنوش تی سنت ترانه های شفابخش طبیعت
56 Venoplant Topical Cream Gel کرم ژل موضعی ونوپلنت Aesculapius Farmaceutici
57 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
58 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
59 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
60 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
61 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
62 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
63 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
64 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
65 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
66 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
67 Manolax 450 MG Capsule کپسول مانولاکس 450 میلی گرم رحمان گستران
68 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
69 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار ومیگان داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
70 Zintigo Tablet قرص زینتیگو داروسازی ایران داروک
71 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
72 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
73 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
74 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
75 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
76 Ginger ZardBand Drop قطره زنجبیل زردبند داروسازی زردبند
77 NO FLU SANDROUS Capsule کپسول نو فلو سندروس داروسازی فرشته جویان
78 Nausophar Capsule کپسول نازوفار داروسازی نوتک فار
79 Bisalen Shampoo شامپو بیزالن داروسازی نوتک فار
80 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
81 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
82 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
83 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
84 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
85 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
86 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
87 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
88 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
89 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
90 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
91 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
92 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
93 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
94 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
95 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
96 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
97 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
98 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
99 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
100 OBESTOP Capsule کپسول ابستاپ مکمل های غذایی حیاتی کارن
101 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس (د رگلیس) داروسازی ایران داروک
102 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
103 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
104 D-Reglis Tablet Jar قرص د-رگلیس (د رگلیس) قوطی داروسازی ایران داروک
105 Mentha Lotion لوسیون منتا باریج داروسازی باریج اسانس
106 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
107 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
108 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
109 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
110 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
111 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
112 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
113 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین
114 Peppermint ZardBand Drop قطره نعناء فلفلی زردبند داروسازی زردبند
115 Piperix Softgel سافت ژل پی پریکس داروسازی تهران دارو
116 Colguard Capsule کپسول کلگارد آرین سلامت سینا
117 COMINON Tablet قرص کومینون داروسازی حکیم مومن تیریزی
118 SLIMTEX Capsule کپسول اسلیم تکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
119 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
120 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
121 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
122 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم صنعت دارویی شاری
123 Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم webber naturals
124 Isomax TAB قرص ایزومکس VITABIOTICS
125 Meno-AVERT Tablet قرص منو اورت (منوآورت) EuRho Vital
126 Active-Meno doppel herz Tablet قرص اکتیو-منو(اکتیو منو) Doppel herz
127 Menopause Free Mix Natural Capsule کپسول منوپوزفری میکس نچرال Mix Natural
128 Menosofe Plus Tablet قرص منوسوف پلاس NATRIS
129 Phyto Soya Capsule کپسول فیتوسویا - فیتوسویا Arkopharma
130 Celadrin HealthAid 550 MG Tablet قرص سلدرین هلث اید 550 میلی گرم healthaid
131 Carvil Tablet قرص کارویل داروسازی حکیم مومن تیریزی
132 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
133 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
134 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
135 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
136 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
137 Prustacare Capsule کپسول پروستاکر داروسازی رازک
138 Prostate Health Schiff Capsule کپسول پروستات هلث شف Schiff
139 Prosterbe ESI Capsule کپسول پروست ارب اسی (پروسترب) ESI
140 Saw Palmetto Complex MixNatural Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
141 Saw-Palmetto Super Natural Softgel سافت ژل ساوپالمتو سوپرنچرال داروسازی زهراوی
142 Sawpalmetto Complex Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس ویتامین هاوس Vitamin House
143 Prostica Golden Life Tablet قرص پروستیکا گلدن لایف Golden Life
144 Stillen 60MG Tablet قرص استیلن 60 میلی گرم DONG-A
145 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
146 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
147 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
148 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
149 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
150 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
151 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
152 Reepaven Tablet قرص ریپاون شرکت داروسازی قائم دارو
153 VARIZOL JEL ژل واریزول دانشگر زولنگ روسپینا
154 Zilpa Capsule کپسول زیلپا سلامت گستر آرتیمان
155 Agnugol Tablet قرص اگنوگل داروسازی گل دارو
156 Agnucaston Tablet قرص اگنوکاستون bionorica
157 Althaea ZardBand Drop محلول خوراکی ختمی زردبند داروسازی زردبند
158 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
159 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
160 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
161 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
162 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
163 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
164 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
165 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پؤوهان پردیس
166 Calendula ZardBand Drop عصاره همیشه بهار زردبند داروسازی زردبند
167 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
168 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
169 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
170 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
171 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
172 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
173 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
174 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
175 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
176 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
177 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
178 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
179 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
180 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
181 Capsiman Ointment پماد کاپسیمان رحمان گستران
182 Celer X Fort Golden Life Tablet قرص سلرکس فورت گلدن لایف - سلر ایکس Golden Life
183 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
184 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
185 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
186 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
187 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
188 Baboneh ZardBand Drop قطره بابونه زردبند داروسازی زردبند
189 Matricaria ZardBand Topical Drop محلول موضعی ماتریکاریا زردبند داروسازی زردبند
190 Baboneh ZardBand Topical Drop محلول موضعی بابونه زردبند داروسازی زردبند
191 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
192 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
193 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
194 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
195 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
196 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
197 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
198 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
199 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
200 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
201 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
202 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
203 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
204 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
205 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
206 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
207 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
208 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
209 Pumpkin ZardBand Drop قطره روغن کدو طبی زردبند داروسازی زردبند
210 Prosta Barij 300MG Softgel سافت ژل پروستا باریج 300 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
211 Prostafit EuRho Vital Softgel سافت ژل پروستافیت یوروویتال EuRho Vital
212 Pum prost Softgel سافت ژل پام پروست داروسازی تهران دارو
213 Atheromod-B Tablet قرص آرترومود-بی داروسازی باریج اسانس
214 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
215 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
216 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
217 Cynarchol Tablet قرص سینارکول داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
218 Trig-low Tablet قرص تریگ-لوو داروسازی ایران داروک
219 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
220 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
221 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
222 Artischocken EuRho Vital Cap کپسول آرتی شوک یورو ویتال EuRho Vital
223 CynaCare H.T.S Capsule کپسول سیناکر حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
224 Lipoman 650 MG Capsule کپسول لیپومان 650 میلی گرم رحمان گستران
225 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
226 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
227 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
228 Colief BSK Drop قطره کولیف بی اس کی بنیان سلامت کسری
229 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایمواستیم داروسازی گل دارو
230 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
231 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
232 Immustim Tablet قرص ایمواستیم داروسازی گل دارو
233 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
234 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
235 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
236 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
237 Echinacea ZardBand Drop عصاره اکیناسه زردبند داروسازی زردبند
238 Immunilflor ESI Capsule کپسول ایمونیل فلور ایزی ESI
239 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
240 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
241 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
242 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
243 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
244 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
245 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
246 Equisetum ZardBand Topical Drop عصاره موضعی دم اسب زردبند داروسازی زردبند
247 Rodiuretic Capsule کپسول رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
248 BIOCOL KIDS FRT Syrup شربت بایوکل کیدز اف آر تی BIOCOL
249 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
250 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
251 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
252 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
253 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
254 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
255 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
256 Eucalyptus Inhaler ZardBand Drop بخور اکالیپتوس زردبند داروسازی زردبند
257 Notsore Candy آبنبات مکیدنی نات سور اصفهان شکلات
258 RINFOLTIL Pharmalife Tablet قرص رینفولتیل فارمالایف Pharmalife Research
259 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
260 Fennelin Softgel سافت ژل فنلین باریج (فنیلین) داروسازی باریج اسانس
261 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
262 Colicaid Drop قطره کولیکید VITABIOTICS
263 Fennel ZardBand Drop قطره رازیانه زردبند داروسازی زردبند
264 Fennel Syrup شربت رازیانه بیوفیتا اکسیر گل سرخ
265 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
266 RUNSUL Capsule کپسول رونسول شرکت داروسازی قائم دارو
267 Diansul Syrup شربت دیانسول بیوفیتا اکسیر گل سرخ
268 DURASTHUM MOOTTA Capsule کپسول دورست هوم موتا کی دارو فناوری سلامت
269 Arthro Eaze Cap کپسول آرترو ایز Natural World
270 Kondor Majoon Syrup شربت معجون کندر اکسیر گل سرخ
271 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
272 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
273 Garcin S.C. Tablet قرص روکشدار گارسین داروسازی گل دارو
274 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
275 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
276 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
277 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
278 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
279 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
280 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
281 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم صنعت دارویی شاری
282 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
283 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
284 Peliom Tablet قرص پلیوم Kolmar
285 Peliom Syrup شربت پلیوم Kolmar
286 Peliom Plus Syrup شربت پلیوم پلاس Kolmar
287 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ (روجینسینگ) شرکت داروسازی قائم دارو
288 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
289 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
290 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
291 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
292 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
293 Ginseng 518 MG Mason Capsule کپسول جین سینگ 518 میلی گرم میسن Mason
294 Homtamin Ginseng Softgel سافت ژل هومتامین جینسنگ KOREA UNITED PHARM
295 Highsense Barij 500MG Tablet قرص های سنس باریج 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
296 Ginseng with Guarana STP Capsule کپسول جینسینگ گوارانا اس تی پی STP.Pharma
297 Ginsana Capsule کپسول جینسانا (جین سانا) Ginsana SA
298 VigRX Capsul کپسول ویگارکس - ویگرکس Biopac
299 Formen Perform Capsule کپسول فورمن پرفورم Yves Ponory
300 L-Tonic Syrup شربت ال-تونیک بیوفیتا-ال تونیک اکسیر گل سرخ
301 TRADAMIX Tablet قرص ترادامیکس TRADAPHARMA
302 Permen Max Walmark Tablet قرص پرمن مکس والمارک Walmark
303 Muscle Herb BetaDaru Capsule کپسول ماسل هرب بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
304 Lemongrass ZardBand Drop قطره علف لیمو زردبند داروسازی زردبند
305 Lemon ZardBand Drop قطره لیموترش زردبند داروسازی زردبند
306 Diasin Rx Capsule کپسول دیاسین آر ایکس STP.Pharma
307 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
308 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
309 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
310 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
311 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
312 Bitter Orange ZardBand Drop قطره نارنج زردبند داروسازی زردبند
313 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
314 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
315 Stress Calm Night Tablet قرص استرس کالم نایت NATRIS
316 Sleep Care Golden Life Tablet قرص اسلیپ کر گلدن لایف Golden Life
317 Relax Herb Capsule کپسول ریلکس هرب بهتا دارو آفرینش
318 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم صنعت دارویی شاری
319 GARCINIA CAMBOGIA STP Capsule گاسینیا کمبوجیا اس تی پی STP.Pharma
320 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
321 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
322 Rosemary Ointment پماد رزماری داروسازی گل دارو
323 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
324 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
325 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
326 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
327 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
328 Rosemary ZardBand Spray اسپری زرماری زردبند داروسازی زردبند
329 Manopain Ointment پماد مانوپین رحمان گستران
330 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
331 Drosil Syrup شربت دروسیل داروسازی گیاه اسانس
332 Drosil Drop قطره دروسیل داروسازی گیاه اسانس
333 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
334 Drosil with Honey Syrup شربت دروسیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
335 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
336 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
337 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
338 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
339 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
340 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
341 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
342 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
343 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
344 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
345 Thyme ZardBand Drop قطره آویشن زردبند داروسازی زردبند
346 Thymus ZardBand Drop قطره تیموس زردبند داروسازی زردبند
347 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
348 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
349 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
350 Sinacurcumin80 Softgel سافت ژل سیناکورکومین 80 اکسیر نانو سینا
351 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
352 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
353 Curcuma DINEH Tablet قرص کورکوما دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
354 Curcumin Razak Capsule کپسول کورکومین رازک داروسازی رازک
355 Urtidin Drop قطره یوریتیدین داروسازی باریج اسانس
356 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار یورتیدین داروسازی باریج اسانس
357 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
358 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
359 Urtica ZardBand Solution عصاره اورتیکا زردبند داروسازی زردبند
360 Urtica ZardBand Topical Drop عصاره موضعی گزنه زردبند داروسازی زردبند
361 OPD MOBI ACTIVE Capsule کپسول او پی دی موبی اکتیو امید پارسینا دماوند
362 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
363 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
364 Valiris 545mg F.C.Tablet قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم داروسازی سها
365 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
366 Valerian ZardBand Drop عصاره سنبل الطیب زردبند داروسازی زردبند
367 Valerman 125 MG Capsule کپسول والرمان 125 میلی گرم رحمان گستران
368 Tanamigraine Capsule کپسول تانامیگرن داروسازی زهراوی
369 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
370 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
371 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
372 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
373 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
374 Sage ZardBand Drop قطره مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
375 Salvia ZardBand Topical Drop قطره موضعی سالویا زردبند داروسازی زردبند
376 Sage ZardBand Topical Drop محلول موضعی مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
377 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
378 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
379 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
380 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
381 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
382 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
383 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
384 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم صنعت دارویی شاری
385 RUGREEN Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
386 Carb Intercept 3 Natrol Capsule کپسول کارب اینترسپت 3 ناترول ٔNatrol
387 Green Less Capsule کپسول گرین لس سلامت گستر آرتیمان
388 Green Tea Tashak Capsule کپسول چای سبز تاشک سلامت گستر آرتیمان
389 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
390 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
391 MG Barij 20gr Ointment پماد ام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
392 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
393 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
394 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
395 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
396 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
397 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
398 Mytrol Khorraman Disposable Ampoule آمپول یک بار مصرف میرتول داروسازی خرمان
399 MG Barij 15ML Lotion لوسیون ام جی باریج 15 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
400 Myrtolea Vaginal Ointment پماد واژینال میرتولئا داروسازی خرمان
401 Blepharol Lotion لوسیون بلفارول داروسازی خرمان
402 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
403 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
404 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
405 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
406 Tanacetum Ext ZardBand Drop عصاره تاناستوم زردبند داروسازی زردبند
407 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
408 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
409 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
410 Ficolax Syrup شربت فیکولاکس داروسازی ایران داروک
411 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
412 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
413 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
414 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
415 Zinlin Syrup شربت زینلین سلامت گستر آرتیمان
416 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
417 Galega Herbal Powder ZardBand پودر گیاه گالگا زردبند داروسازی زردبند
418 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
419 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
420 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
421 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
422 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
423 PROTACT Mouthwash دهانشویه پروتاکت دانشگر زولنگ روسپینا
424 Hemoroherb Ointment پماد همروهرب داروسازی گل دارو
425 Hemrex Ointment پماد همرکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
426 Rectamelis Suppository شیاف رکتاملیس اکسیر گستر اسپادانا
427 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
428 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
429 Lavender ZardBand Drop قطره اسطوخودوس زردبند داروسازی زردبند
430 Lavender Biophyta Syrup شربت اسطوخودوس بیوفیتا اکسیر گل سرخ
431 Zingaman Appetizer Syrup شربت اشتها آور زینگامان سلامت گستر آرتیمان
432 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
433 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
434 Saffron ZardBand Drop قطره زعفران زردبند داروسازی زردبند
435 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
436 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
437 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
438 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
439 Matriman Capsule کپسول ماتریمان رحمان گستران
440 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
441 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
442 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
443 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
444 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
445 Aloe vera Gel ژل آلوئه ورا دارو درمان پارس داروسازی دارو درمان پارس
446 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
447 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
448 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
449 Honeskin Cream کرم هان اسکین داروسازی سپیداج
450 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
451 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
452 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
453 Digestive-Aid Golden Life Tablet قرص دایجستیو اید گلدن لایف
454 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
455 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ (گریپ میکسچر خارجی)
456 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
457 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
458 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون امین-کید کولیک داروسازی امین
459 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
460 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
461 ColicEZ Drop قطره کولیکز
462 Colicaid(Colic aid) Drop قطره کولیک اید(کولیکید)
463 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
464 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
465 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
466 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
467 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
468 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
469 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
470 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
471 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
472 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
473 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
474 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
475 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
476 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
477 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
478 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
479 Lactol Naturs Only Tablet قرص لاکتول نیچرز اونلی داروسازی کیش مدیفارم
480 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها داروسازی گل دارو
481 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
482 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
483 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
484 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
485 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
486 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
487 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
488 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
489 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
490 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
491 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
492 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
493 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
494 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
495 Liv 52DS (Liv.52) Tablet قرص لیو 52 دی اس
496 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
497 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
498 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
499 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
500 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
501 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
502 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
503 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
504 Lactogan Capsule کپسول لاکتوگان یاس کویر میبد
505 RUGASTRIN 500MG Capsule کپسول روگاسترین 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
506 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
507 Ahura nini Syrup شربت اهورا نی نی داروسازی اهورا دارو
508 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر (گرایپ واتر) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
509 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
510 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
511 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
512 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
513 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
514 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
515 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
516 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
517 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
518 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
519 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
520 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
521 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
522 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
523 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
524 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
525 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
526 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
527 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
528 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
529 C-Lax (C LAX) Tablet قرص سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
530 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
531 Paloma 120ml Syrup شربت پالوما 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
532 Paloma 200ml Syrup شربت پالوما 200 میلی لیتر پارس گیتا دارو
533 C-Lax (C Lax) Syrup شربت سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
534 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
535 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
536 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
537 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
538 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
539 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
540 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
541 Cinnamon ZardBand Drop قطره دارچین زردبند داروسازی زردبند
542 Noglic ESI Tablet قرص نوگلیک اسی ESI
543 Limu Torsh Barij Softgel سافت ژل لیموترش باریج داروسازی باریج اسانس
544 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
545 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
546 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
547 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
548 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
549 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
550 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
551 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
552 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
553 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
554 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
555 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
556 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
557 Lithorex-B Tablet قرص لیتورکس-بی داروسازی باریج اسانس
558 Zireh Barij 75MG Softgel سافت ژل زیره باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
559 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
560 Cumin ZardBand Drop قطره زیره زردبند داروسازی زردبند
561 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
562 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
563 MIXODIN Capsule کپسول میکسودین آرین سلامت سینا
564 Curcumax HealthAid Capsule کپسول کورکومکس هلث اید healthaid
565 ARTHOTEX Capsule کپسول آرتوتکس اکسیر گستر اسپادانا
566 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
567 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
568 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
569 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
570 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
571 Repelgol Lotion لوسیون ریپل گل داروسازی گل دارو
572 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
573 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
574 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
575 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
576 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
577 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
578 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
579 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
580 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمنوستیم طلائی داروسازی گل دارو
581 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسیت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
582 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
583 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
584 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
585 NASATEX Nasal Spray اسپری بینی نازاتکس اکسیر گستر اسپادانا
586 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
587 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
588 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
589 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
590 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
591 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
592 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
593 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
594 COLDRUB (COLD RUB) Cream کرم کلدراب(کلد راب) داروسازی گل دارو
595 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
596 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
597 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
598 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
599 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
600 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
601 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
602 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
603 GENTIANA Tablet قرص جنطیانا داروسازی حکیم مومن تیریزی
604 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
605 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
606 Mofattet Syrup شربت مفتت بیوفیتا اکسیر گل سرخ
607 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
608 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
609 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
610 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
611 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
612 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
613 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
614 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
615 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
616 Burning Fat Golden Life Tablet قرص برنینگ فت گلدن لایف Golden Life
617 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
618 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
619 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
620 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
621 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
622 OPIUCOUGH Syrup شربت اوپیوکاف (اوپیو کاف) داروسازی سپیداج
623 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
624 Gasterin F.C.Tablet قرص گارسین داروسازی گل دارو
625 Culic 120ml Syrup شربت کالیک 120 میلی لیتری داروسازی نوتک فار
626 Culic Pediatric 120ml Syrup شربت کالیک اطفال 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
627 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
628 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
629 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
630 lvora Drop قطره آیورا داروسازی اهورا دارو
631 lvora Syrup شربت آیورا داروسازی اهورا دارو
632 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
633 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
634 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
635 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
636 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
637 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
638 Prospan Syrup شربت پروسپان
639 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
640 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
641 Bronsban Syrup شربت برونسبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
642 PEELKOF Syrup شربت پیل کاف بهارپایا
643 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
644 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
645 Ivylix Syrup شربت آیوی لیکس اکسیر گستر اسپادانا
646 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
647 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
648 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
649 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
650 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
651 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
652 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
653 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
654 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
655 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
656 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
657 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
658 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
659 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
660 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
661 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
662 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
663 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل(روغن بزرک) 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
664 flaxseed oil ZardBand Drop قطره روغن کتان زردبند داروسازی زردبند
665 Flaxseed Powder ZardBand پودر دانه کتان زردبند داروسازی زردبند
666 FLAXEED 1000 MG Nutri Century Softgel سافت ژل نوتری فلکسید 1000 میلی گرم لیوار
667 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
668 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
669 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
670 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
671 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
672 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
673 Antifissure30gr Cream کرم آنتی فیشر 30 گرم داروسازی باریج اسانس
674 Antifissure20gr Cream کرم آنتی فیشر 20 گرم داروسازی باریج اسانس
675 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
676 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
677 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
678 Recubizul 500 ML Shampoo شامپو رکوبیزول 500 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
679 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
680 Recolic 120 ml Syrup شربت رکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
681 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
682 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
683 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
684 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
685 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
686 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
687 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
688 Gol-Itch Lotion لوسیون گل-ایچ داروسازی گل دارو
689 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
690 Supermint Drop قطره سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
691 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
692 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی گل دارو
693 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
694 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
695 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
696 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
697 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
698 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
699 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
700 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
701 Rasa Sinex Nasal Spray اسپری بینی راسا سینکس - رسا سینکس سلامت گستر آرتیمان
702 Phytovagex Vaginal Suppository شیاف زنانه فیتوواژکس اکسیر گستر اسپادانا
703 Linoderm Cream کرم لینودرم داروسازی باریج اسانس
704 Primogel 1000mg Softgel سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم داروسازی دانا
705 Uniqpharma Primrose Oil Softgel سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش
706 GMV Evening primerose oil 1000mg Softgel سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویل سلامت سازان پارسا
707 Nutri PRIMROSE Softgel سافت ژل نوتری پریم رز لیوار
708 Barij Epo 1000 mg Soft Capsule سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
709 Olivin Tablet قرص اولیوین داروسازی باریج اسانس
710 Vasogol F.C.Tablet قرص روکشدار وازوگل داروسازی گل دارو
711 Olive Oil Bulk روغن زیتون داروسازی آسیا شیمی طب
712 Zaitonex Ointment پماد زیتونکس دانا کسیان لرستان
713 Olive leaf SHARI 125 mg TAB قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم صنعت دارویی شاری
714 Hypophar Capsule کپسول هیپوفار داروسازی نوتک فار
715 Oliviapain MO Lotion لوسیون اولیوا پین داروسازی دارو درمان پارس
716 Olea-Crat Powder پودر اولئا-کرات داروسازی ایران داروک
717 Castelina antifissure Ointment پماد کاسته لینا آنتی فیشر داروسازی بارش طبیعت یاران
718 Roganum Drop قطره روگانوم شرکت داروسازی قائم دارو
719 Red Ginseng Oral Ampoule آمپول خوراکی رد جنسینگ (ردجنسینگ) داروسازی آیلار طب آذر
720 Phytoton Capsule کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو
721 S Essentials Cap کپسول اس اسنشیال Factors group
722 Libidox F.C.Tablet قرص روکشدار لیبیدوکس داروسازی ایران داروک
723 Heracles F.C.Tablet قرص روکشدار هراکلس داروسازی ایران داروک
724 Gincosan Capsule 100 کپسول جینکوسان 100 عددی
725 Gincosan Capsule 30 کپسول جینکوسان 30 عددی
726 Lovig Capsule کپسول لاوویگ (لاویگ) داروسازی سبز دارو اسپادانا
727 Pasival Drop قطره پاسی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
728 Baby sleep sepidaj Syrup شربت بی بی اسلیپ سپیداج داروسازی سپیداج
729 Biocol Kids NOC Syrup شربت بایوکل کیدز ان او سی BIOCOL
730 Well mood Capsule کپسول ول مود شرکت بین المللی سپید طب نیا
731 Hi-Rest Tablet قرص های-رست شرکت بین المللی سپید طب نیا
732 Epione F.C.Tablet قرص روکشدار اپیون داروسازی ایران داروک
733 Dormin Tablet قرص دورمین داروسازی پور سینا
734 Babysed Oral Solution محلول خوراکی بی بی سد داروسازی گل دارو
735 Double bull Tablet قرص دوبل بال داروسازی کیش مدیفارم
736 Roghan e espand noshad Liniment لینیمنت روغن اسپند نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
737 Spinal-Z Capsule کپسول اسپینال-زد دارو پخش - کارخانه
738 Neurogic Mentholated Spray اسپری نوروژیک منتوله داروسازی گل دارو
739 Barij Essence Hand Disinfectant Gel ژل باریج اسانس ضدعفونی دست داروسازی باریج اسانس
740 Pelargin Tablet قرص پلارژین پارس گیتا دارو
741 Pelargin 120ml Syrup شربت پلارژین 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
742 Pelargin 60ml Syrup شربت پلارژین 60 میلی لیتر پارس گیتا دارو
743 Pelargin Kids Syrup شربت پلارژین کیدز پارس گیتا دارو
744 Avosoris Cream کرم آووسوریس شفا دارو آریا
745 Collastix Capsule کپسول کلاستیکس
746 Arthrofeed Capsule کپسول آرتروفید بهارپایا
747 Dermosore Topical Solution محلول موضعی درموسور داروسازی سپیداج
748 Menstrugol Capsule کپسول منستروگل داروسازی گل دارو
749 Caramine Powder پودر کارامین داروسازی گل دارو
750 Rowachol Softgel سافت ژل روواکل Other-سایر
751 Deconjestant Inh. Stick استیک بینی دکونژستان داروسازی تولید دارو
752 Plantagel Powder پودر پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
753 Plantagel Sachet ساشه پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
754 Laxactive Powder پودر لاکساتیو شرکت بین المللی سپید طب نیا
755 Fly off GE Topical Spray اسپری موضعی فلای آف جی ایی داروسازی گیاه اسانس
756 Lipoherb Capsule کپسول لیپوهرب داروسازی گل دارو
757 Propoltos Spray اسپری پروپولتوس
758 Kids Bee mmune Spray اسپری کیدز بی مون گیاه سبز زندگی
759 Roghan e badam talkh noshad Liniment لینیمنت روغن بادام تلخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
760 Roghan e badam shirin noshad Liniment لینیمنت روغن بادام شیرین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
761 Valy 250 gr Ointment پماد ولی 250 گرم داروسازی پور سینا
762 Valy 500 gr Ointment پماد ولی 500 گرم داروسازی پور سینا
763 Valy Ointment 30 gr پماد ولی 30 گرم آترا دارو صدر آزما
764 Diuretic Powder پودر دیورتیک داروسازی ایران داروک
765 Proponex Softgel سافت ژل پروپونکس
766 Propolaid Propol Baby Tablet قرص پروپولید پروپول بیبی ایزی ESI
767 Iralvex Drop قطره ایرالوکس داروسازی گل دارو
768 Iralvex Gel ژل ایرالوکس داروسازی گل دارو
769 Aftosan Topical Solution محلول موضعی آفتوسان گلچای
770 RUHEMORRIN Capsule کپسول روهمورین شرکت داروسازی قائم دارو
771 Laxaricin Oil for emu روغن (شربت) لاگزارسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
772 Gelax 1000 Softgel سافت ژل ژلاکس داروسازی دانا
773 Lubri T.D. Suppository شیاف لوبری تی دی داروسازی تولید دارو
774 Laxipearl Softgel سافت ژل لاکسی پرل داروسازی زهراوی
775 Castor oil Bulk کاستر اویل داروسازی آسیا شیمی طب
776 Colin Castor oil for emu. روغن کولین کاستر اویل کلین آسیا پارس
777 Colin Castor oil orange روغن کولین کاستر اویل اورنج کلین آسیا پارس
778 Genilax Softgel سافت ژل ژنی لاکس داروسازی ژنیان فارمد
779 Castoroma Oil روغن کاستروما کیمیاگر توس
780 Roghan Karchak Hannan Oil روغن کرچک حنان داروسازی حنان بروجن
781 Roghan Karchak Khoshtam Hannan Oral Solution محلول خوراکی روغن کرچک خوش طعم حنان داروسازی حنان بروجن
782 Castorex Barij Softgel سافت ژل کاسترورکس داروسازی باریج اسانس
783 Hematogol Syrup شربت هماتوگل داروسازی گل دارو
784 Roghan e gol sorkh noshad Liniment لینیمنت روغن گلسرخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
785 Rosemarry Medipharm Ointment پماد رزماری مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
786 Marynthol Gel ژل مارینتول داروسازی رازک
787 Marynthol forte Gel ژل مارینتول فورت داروسازی رازک
788 Marynthol forte Ointment پماد مارینتول فورت داروسازی رازک
789 Artemis Lotion لوسیون آرتمیس داروسازی گل دارو
790 Capsiderm Ointment پماد کاپسیدرم داروسازی ایران داروک
791 Jootanci Topical solution محلول موضعی جوتانسی داروسازی سبز دارو اسپادانا
792 Rosemary barij Topical Lotion لوسیون موضعی رزماری باریج داروسازی باریج اسانس
793 Varico-heal Topical gel ژل موضعی واریکو-هرب داروسازی سپیداج
794 Urospasmed Capsule کپسول یوروسپاسمد داروسازی سپیداج
795 Phytospirin 100mg Chew. Tablet قرص جویدنی فیتوسپرین 100 میلی گرم داروسازی ایران داروک
796 Phytosprin 81mg F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوسپرین 81 میلی گرم داروسازی ایران داروک
797 Persica Drop قطره پرسیکا داروسازی پور سینا
798 Denta barij Paste خمیر دنتاباریج داروسازی باریج اسانس
799 Bronchosept Topical Solution محلول موضعی برنکوسپت داروسازی سپیداج
800 Phyto grip Syrup شربت فیتوگریپ داروسازی گل دارو
801 Lomex Drop قطره لومکس داروسازی باریج اسانس
802 Lomex Softgel سافت ژل لومکس داروسازی باریج اسانس
803 Dentol Drop قطره دنتول داروسازی خرمان
804 Flexigol F.C.Tablet قرص روکشدار فلکسی گل داروسازی گل دارو
805 Otrifel Hakim Momen Tabrizi Tablet قرص اطریفل (اوطریفل) حکیم مومن تبریزی داروسازی حکیم مومن تیریزی
806 Proscur Capsule کپسول پروسکور داروسازی گل دارو
807 Burnagol Ointment پماد برناگل داروسازی گل دارو
808 Sezalin Nasal spray اسپری بینی سزالین داروسازی رها
809 Rejuderm Cream کرم رژودرم داروسازی توسعه آلفا
810 Castelina anticonstipation Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی کونستی پاشن داروسازی بارش طبیعت یاران
811 Ginseng Plus ESI Capsule کپسول جینسنگ پلاس رپید انرژی ایزی ESI
812 Kamasotra Golden Life Tablet قرص کاماسوترا گلدن لایف Golden Life
813 Healthy liver F.C.Tablet قرص خط دار هلسی لیور
814 Healthy liver Golden Life Tablet قرص هلسی لیور گلدن لایف Golden Life
815 Liverofit Tablet قرص لیوروفیت داروسازی ایران داروک
816 Booster Liver Capsule کپسول بوستر لیور سلامت گستر آرتیمان
817 Liver Detox Capsule کپسول لیور دتوکس داروسازی گل دارو
818 Dentafort plus Topical gel ژل موضعی دنتافورت پلاس داروسازی اهورا دارو
819 Dentagel Gel ژل دنتاژل داروسازی سبز دارو اسپادانا
820 Migraphar 240 mg Capsule کپسول میگرافار 240 میلی گرم داروسازی نوتک فار
821 Imod Ampule آمپول آی مود داروسازی رز فارمد
822 Septimeb 6ml Vial ویال سپتی مب 6 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
823 Neurotec Capsule کپسول نوروتک داروسازی نانو حیات دارو
824 Pedi cough (Pedicough) Syrup شربت پدی کاف (پدیکاف) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
825 Zingavish Syrup شربت زینگاویش سلامت گستر آرتیمان
826 Thymian Syrup شربت تیمیان داروسازی مینا
827 Thymian sugar free Syrup شربت تیمیان فاقد شکر داروسازی مینا
828 Thymaksan Syrup شربت تیمکسان گلچای
829 Mediherb Syrup شربت مدی هرب
830 Tussigol Drop قطره توسیگل داروسازی گل دارو
831 Zingavish Syrup شربت زینگاویش
832 Hizest 120 Mouthwash دهان شویه هیزست 120 داروسازی پور سینا
833 Hizest 240 Mouthwash دهان شویه هیزست 240 داروسازی پور سینا
834 Herbacold Syrup شربت هرباکلد دارو تدبیر پارس
835 Medilexy Syrup شربت مدی لکسی تاکدشت
836 Herbalexy Drop قطره هربالکسی تاکدشت
837 Thymex plus 120ML Syrup شربت تیمکس پلاس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
838 Thymex plus 140ml Syrup شربت تیمکس پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
839 Thymusan60 Syrup شربت تیموران 60 داروسازی دارو درمان پارس
840 Honey Thyme 120ML SYRUP شربت هانی تیم 120 میلی لیتر یاس دارو
841 Honey Tuss Syrup شربت هانی توس داروسازی امین
842 Navishan Syrup شربت ناویشن نوش دارو البرز
843 Broncoldin Syrup شربت برونکولدین داروسازی سبز دارو اسپادانا
844 Aphrodit Drop قطره آفرودیت داروسازی گل دارو
845 Aphrodit S.C.Tablet قرص روکشدار آفرودیت داروسازی گل دارو
846 Glucorex B Tablet قرص گلکورکس بی داروسازی باریج اسانس
847 Phytophage Tablet قرص فیتوفاژ داروسازی ایران داروک
848 Zingaman Syrup شربت زینگامن
849 Nutri-Gol Capsule کپسول نوتری-گل داروسازی گل دارو
850 P-bran Sachet ساشه پی-برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
851 Ecogan Capsule کپسول اکوگان داروسازی گیاه اسانس
852 Prostatan F.C.Tablet قرص روکشدار پروستاتان داروسازی گل دارو
853 Phytohist Lozeng لوزنج فیتوهیست داروسازی گل دارو
854 Prostatan Drop قطره پروستاتان داروسازی گل دارو
855 Atsez Topical Solution محلول موضعی آتسز شهد آرا کاسپین
856 Urifect F.C.Tablet قرص روکشدار یوری فکت داروسازی امین
857 Ursolia F.C tablet قرص روکشدار یورسولیا Biosearch Life Co
858 Vascoherb F.C.Tablet قرص روکشدار واسکوهرب داروسازی امین
859 AntyDia H.T.S Capsule کپسول آنتی دیا حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
860 Uriseptic Cranberry Capsule کپسول یوری سپتیک کرنبری داروسازی گل دارو
861 Cranberry SHARI 144 mg TAB قرص کرنبری شاری 144 میلی گرم صنعت دارویی شاری
862 Neurogol S.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل داروسازی گل دارو
863 Neurogol Fort F.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل فورت داروسازی گل دارو
864 Songha night Tablet قرص سونگا نایت
865 Neurogol Syrup شربت نوروگل داروسازی گل دارو
866 Valeric Syrup شربت والریک داروسازی مینا
867 Valeric Tablet قرص والریک داروسازی مینا
868 Neuro plus shargh Drop قطره نورو پلاس شرق دارو برگ شرق
869 Valiflor S.C. Tablet قرص روکشدار والی فلور داروسازی نیاک
870 TRAGXACOM Tablet قرص تراگزاکوم داروسازی حکیم مومن تیریزی
871 Tranquival Tablet قرص ترانکی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
872 Stress Calm Tablet قرص استرس کالم ناتیریس NATRIS
873 Ahura Hyperactive 60ML Syrup شربت اهورا هایپراکتیو داروسازی اهورا دارو
874 Ahura Sleep 120ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 120 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
875 Ahura Sleep 60ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 60 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
876 Attentalin Oral Syrup شربت آتنتالین سیمرغ داروی عطار
877 Biocol Kids CTR Syrup شربت بایوکل کیدز سی تی آر BIOCOL
878 Nice Dream Capsule کپسول نایس دریم داروسازی سپیداج
879 Gol-Sleep Capsule کپسول گل-اسلیپ داروسازی گل دارو
880 Altib Powder پودر آلتیب داروسازی گل دارو
881 Migragol F.C.Tablet قرص روکشدار میگراگل داروسازی گل دارو
882 Odorota Syrup شربت اودوروتا داروسازی گل دارو
883 Roghan e gol e banafsheh noshad Liniment لینیمنت روغن گل بنفشه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
884 Vitagnus F.C.Tablet قرص روکشدار ویتاگنوس داروسازی پور سینا
885 Agnugol F.C.Tablet قرص روکشدار آکنوگل داروسازی گل دارو
886 Monopotex Drop قطره مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
887 Monopotex Tablet قرص مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
888 Vitagnus Drop قطره ویتاگنوس داروسازی پور سینا
889 PMS 50 Tablet قرص پی ام اس 50 Pharmalife Research
890 Orgafix Capsule کپسول ارگافیکس آرمان بهبود سینا
891 Vitagrape Capsule کپسول ویتاگریپ
892 Hepatoheal Chew. Tablet قرص جویدنی هپاتوهیل داروسازی باریج اسانس
893 Sialin RX Capsule کپسول سیالین آر ایکس سونا طب پارسه
894 Thymogel Softgel سافت ژل تیموژل داروسازی باریج اسانس
895 Broncho Barij120ml Syrup شربت برونکو باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
896 Broncho Barij60ml Syrup شربت برونکو باریج 60 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
897 Tussivin Barij Drop قطره توسیوین داروسازی باریج اسانس
898 Avitim Syrup شربت آوی تیم آرمان بهبود سینا
899 Erecdil Capsule کپسول ارکدیل آرمان بهبود سینا
900 Cystone Tablet قرص سیستون
901 Zangebil darudarman Ointment پماد زنجبیل دارودرمان داروسازی دارو درمان سلفچگان
902 Dermatin Cream کرم درماتین داروسازی باریج اسانس
903 Rose Oil ZardBand Drop قطره گل محمدی زردبند داروسازی زردبند
904 Rosa damascene Syrup شربت گل محمدی بیوفیتا اکسیر گل سرخ
905 Royal Gelee+Ginseng Vitarmonyl 200mg Cap کپسول رویال ژلی+جین سینگ ویتارمونیل 200 میلی گرم Vitarmonyl
906 Royal jelly+Ginseng 200/62.5 mg SHARI TAB قرص رویال ژلی+جنسینگ 200/62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
907 ROYAL 3 Capsule کپسول رویال 3 healthaid
908 Ginseng Complex MIX Natural Capsule کپسول جین سینگ کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
909 Coriander ZardBand Drop قطره گشنیز زردبند داروسازی زردبند
910 Migraine Cut Nasal Spray اسپری بینی میگرن کات میم دارو
911 Diamed Drop قطره دیامد داروسازی ایران داروک
912 Proliv Barij Softgel سافت ژل پرولیو باریج داروسازی باریج اسانس
913 LiverAid H.T.S Capsule کپسول لیوراید حکیم تجارت سهند - لیور اید حکیم تجارت سهند
914 LiverAid H.T.S Syrup شربت لیوراید حکیم تجارت سهند - لیور اید حکیم تجارت سهند
915 Arthri Support Cap کپسول آرتری ساپورت Pure Science
916 Hemolax Tablet قرص همولاکس داروسازی سینا فراور
917 TestoMAX 125MG Capsule کپسول تستومکس 125 میلی گرم Quest Vitamins
918 Lycopene 25MG 21Century Tablet قرص لیکوپن 25 میلی گرم سنتری 21st Century
919 Ultra Lycopene Vitabiotics Tablet قرص اولترا لیکوپن ویتابیوتیکس VITABIOTICS
920 MANGO SLIM BDA Capsule مانگو اسلیم بی دی ا بهتا دارو آفرینش
921 Calm Energy Capsule کپسول کالم انرژی لیوار
922 Elartrit Capsule کپسول الارتریت داروسازی ریحانه اصفهان
923 DURASTHUM ZINOGAN Capsule کپسول دورست هوم زینوگان کی دارو فناوری سلامت
924 Honey Jell Daya Syrup شربت ژل رویال هانی ژل تحقیق و توسعه دایا دارو
925 Peptulic 120 ML Syrup شربت پپتولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
926 Mastodynon Tablet قرص ماستودینون bionorica
927 Klimadynon Tablet قرص کلیمادینون Biolectra
928 Imupret Tablet قرص ایموپرت Biolectra
929 Sinupret Saft Syrup شربت سینو پرت bionorica
930 Bronchipret Saft TE Syrup شربت برونشی پرت bionorica
931 Sinupret extract Tablet قرص سینوپرت اکسترکت bionorica
932 Bronchipret TP Tablet قرص برونشی پرت bionorica
گلوریپا، کنترل قند خون و فراتر از آن محلول ضدعفونی دکتر کر داروسازی آفا شیمی استخدام اینستاگرام دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب