دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Rhumatogol F.C.Tablet قرص روکشدار روماتوگل داروسازی گل دارو
2 Talental 480mg F.C.Tablet قرص روکشدار تالنتال 480 میلی گرم داروسازی رازک
3 Arthroherb F.C.Tablet قرص روکشدار آرتروهرب داروسازی امین
4 Talentin 30G Topical ointment پماد موضعی تالنتین 30 گرم داروسازی رازک
5 Teltonal 480 F.C.Tablet قرص روکشدار تلتونال 480
6 Doloteffin F.C.Tablet قرص روکشدار دولتفین (دولوتفین)
7 Painlys Golden Life Tablet قرص پین لیز گلدن لایف Golden Life
8 Anar-amin F.C.Tablet قرص انار-امین داروسازی امین
9 Pomega 5 Softgel سافت ژل پومگا 5 داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
10 Anar+Vitamin C Tablet قرص انار+ویتامین سی داروسازی امین
11 ELLAGICA 250 MG Capsule کپسول الاژیکا 250 میلی گرم اکسیر گستر اسپادانا
12 PomeVita Soft Capsule کپسول نرم پوم ویتا داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
13 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
14 Nervoxin Tablet قرص نروکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
15 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
16 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
17 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
18 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
19 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
20 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
21 Hypericum ZardBand Drop قطره هوفاریقون زردبند داروسازی زردبند
22 Comfort Formula Tablet قرص کامفورت فرمولا
23 NoDep ESI Capsule کپسول نودپ اسی ESI
24 ST Johns Wort STP Pharma Capsule کپسول سن جان ورت اس تی پی فارما STP.Pharma
25 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
26 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
27 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
28 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
29 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
30 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
31 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
32 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
33 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
34 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
35 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
36 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
37 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
38 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
39 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
40 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
41 Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم) Viva Nutraceuticals
42 Silymarin ZardBand Drop قطره خوراکی سلیمارین زردبند داروسازی زردبند
43 Liver Guard Capsule کپسول لیورگارد داروسازی سینا فراور
44 Sim Liver 140 MG Tablet قرص سیم لیور 140 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
45 Sim Liver 240 MG Table قرص سیم لیور 240 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
46 TusiBen H.T.S Syrup شربت توسی بن حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
47 Manoliver 150 MG Capsule کپسول مانولیور 150 میلی گرم رحمان گستران
48 Nutri Liver Support Cap کپسول نوتری لیور ساپورت لیوار
49 Thistilyn OPD Pharma Capsule کپسول تیستی لین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
50 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
51 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
52 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
53 Helioderm ESI Tablet قرص هلیودرم اسی ESI
54 Anti Reflux B Syrup شربت آنتی رفلاکس بی داروسازی باریج اسانس
55 PEELICENT Cream کرم پیلیسنت ترانه های شفابخش طبیعت
56 DERMACENT Cream کرم درماسنت ترانه های شفابخش طبیعت
57 CENTELLA TST 475 MG Capsule کپسول سنتلا تی اس تی 475 میلی گرم ترانه های شفابخش طبیعت
58 TEACENT Tea Bag دمنوش تی سنت ترانه های شفابخش طبیعت
59 Venoplant Topical Cream Gel کرم ژل موضعی ونوپلنت Aesculapius Farmaceutici
60 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
61 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
62 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
63 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
64 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
65 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
66 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
67 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
68 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
69 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
70 Manolax 450 MG Capsule کپسول مانولاکس 450 میلی گرم رحمان گستران
71 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
72 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار ومیگان داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
73 Zintigo Tablet قرص زینتیگو داروسازی ایران داروک
74 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
75 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
76 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
77 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
78 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
79 Ginger ZardBand Drop قطره زنجبیل زردبند داروسازی زردبند
80 NO FLU SANDROUS Capsule کپسول نو فلو سندروس داروسازی فرشته جویان
81 Nausophar Capsule کپسول نازوفار داروسازی نوتک فار
82 Bisalen Shampoo شامپو بیزالن داروسازی نوتک فار
83 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
84 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
85 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
86 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
87 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
88 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
89 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
90 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
91 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
92 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
93 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
94 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
95 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
96 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
97 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
98 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
99 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
100 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
101 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
102 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
103 OBESTOP Capsule کپسول ابستاپ مکمل های غذایی حیاتی کارن
104 Psyllium SDA Powde پودر پسیلیوم سیمرغ سیمرغ داروی عطار
105 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس (د رگلیس) داروسازی ایران داروک
106 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
107 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
108 D-Reglis Tablet Jar قرص د-رگلیس (د رگلیس) قوطی داروسازی ایران داروک
109 LICORICE RNJ 500 MG Capsule کپسول لیکوریس آر ان جی 500 میلی گرم داروسازی ریحان نقش جهان
110 Mentha Lotion لوسیون منتا باریج داروسازی باریج اسانس
111 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
112 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
113 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
114 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
115 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
116 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
117 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
118 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین - کولپرمین
119 Peppermint ZardBand Drop قطره نعناء فلفلی زردبند داروسازی زردبند
120 Piperix Softgel سافت ژل پی پریکس داروسازی تهران دارو
121 Colguard Capsule کپسول کلگارد آرین سلامت سینا
122 Gelomint IBS 0.2ml Enteric Soft Capsule کئسول نرم ژلومینت آی بی اس 0.2 میلی لیتر داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
123 Simodent 10 g Dental Jel ژل دندان سیمودنت 10 گرم سیمرغ داروی عطار
124 ColperIBS Capsule کپسول کلپریپس داروسازی زیست تخمیر
125 COMINON Tablet قرص کومینون داروسازی حکیم مومن تیریزی
126 SLIMTEX Capsule کپسول اسلیم تکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
127 Green Coffee BSK Tablet قرص قهوه سبز بی اس کا بنیان سلامت کسری
128 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
129 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
130 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
131 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم صنعت دارویی شاری
132 Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم webber naturals
133 Isomax TAB قرص ایزومکس VITABIOTICS
134 Meno-AVERT Tablet قرص منو اورت (منوآورت) EuRho Vital
135 Active-Meno doppel herz Tablet قرص اکتیو-منو(اکتیو منو) Doppel herz
136 Menopause Free Mix Natural Capsule کپسول منوپوزفری میکس نچرال Mix Natural
137 Menosofe Plus Tablet قرص منوسوف پلاس NATRIS
138 Phyto Soya Capsule کپسول فیتوسویا - فیتوسویا Arkopharma
139 Celadrin HealthAid 550 MG Tablet قرص سلدرین هلث اید 550 میلی گرم healthaid
140 Carvil Tablet قرص کارویل داروسازی حکیم مومن تیریزی
141 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
142 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
143 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
144 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
145 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
146 Prustacare Capsule کپسول پروستاکر داروسازی رازک
147 Prostate Health Schiff Capsule کپسول پروستات هلث شف Schiff
148 Prosterbe ESI Capsule کپسول پروست ارب اسی (پروسترب) ESI
149 Saw Palmetto Complex MixNatural Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
150 Saw-Palmetto Super Natural Softgel سافت ژل ساوپالمتو سوپرنچرال داروسازی زهراوی
151 Sawpalmetto Complex Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس ویتامین هاوس Vitamin House
152 Prostica Golden Life Tablet قرص پروستیکا گلدن لایف Golden Life
153 Simoprostat Capsule کپسول سیموپروستات سیمرغ داروی عطار
154 Stillen 60MG Tablet قرص استیلن 60 میلی گرم DONG-A
155 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
156 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
157 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
158 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
159 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
160 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
161 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
162 Reepaven Tablet قرص ریپاون شرکت داروسازی قائم دارو
163 VARIZOL JEL ژل واریزول دانشگر زولنگ روسپینا
164 Zilpa Capsule کپسول زیلپا سلامت گستر آرتیمان
165 Agnugol Tablet قرص اگنوگل داروسازی گل دارو
166 Agnucaston Tablet قرص اگنوکاستون bionorica
167 Simognus Capsule کپسول سیموگنوس سیمرغ داروی عطار
168 PMS Pause Capsule کپسول پی ام اس پوز بهتا دارو آفرینش
169 EARGOL Drop قطره ایرگل داروسازی گل دارو
170 Althaea ZardBand Drop محلول خوراکی ختمی زردبند داروسازی زردبند
171 Brocold HealthAid Syrup شربت برون کلد هلث اید healthaid
172 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
173 Arnicover Cream کرم آرنیکاور سیمرغ داروی عطار
174 Thorne Research Berberine Capsule کپسول تورن ریسرچ بربرین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
175 Kidssi Colic Drop قطره کیدزی کولیک دایونیکس امید دارو سلامت
176 Zinocolic 120 ML Syrup شربت زینوکولیک 120 میلی لیتر اورم طب دارو
177 Green Carmin Capsule کپسول گرین کارمین داروسازی باریج اسانس
178 Manhae Softgel سافت ژل مانئه Nutrisante
179 Menolistica Softgel سافت ژل منولیستیکا هولیستیکا آرین سلامت سینا
180 Anaheal 500 MG Capsule کپسول آناهیل 500 میلی گرم سلامت پرمون امین
181 Anaheal Plus Capsule کپسول آناهیل پلاس سلامت پرمون امین
182 Ana Health Capsule کپسول آناهلث بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
183 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
184 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
185 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
186 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
187 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
188 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
189 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پؤوهان پردیس
190 Calendula ZardBand Drop عصاره همیشه بهار زردبند داروسازی زردبند
191 Calendula TGA Ointment پماد کالاندولا تی جی ای طب گیاه امیر
192 Calendula Plus SDA Cream کرم کالاندولا پلاس سیمرغ سیمرغ داروی عطار
193 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
194 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
195 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
196 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
197 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
198 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
199 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
200 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
201 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
202 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
203 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
204 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
205 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
206 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
207 Capsiman Ointment پماد کاپسیمان رحمان گستران
208 Capsimo Topical Cream کرم موضعی کاپسیمو سیمرغ داروی عطار
209 Daymonkold 30ML Sprey اسپری دیمونکلد 30 میلی لیتر داروسازی دیموند
210 Celer X Fort Golden Life Tablet قرص سلرکس فورت گلدن لایف - سلر ایکس Golden Life
211 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
212 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
213 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
214 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
215 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
216 Baboneh ZardBand Drop قطره بابونه زردبند داروسازی زردبند
217 Matricaria ZardBand Topical Drop محلول موضعی ماتریکاریا زردبند داروسازی زردبند
218 Baboneh ZardBand Topical Drop محلول موضعی بابونه زردبند داروسازی زردبند
219 Dentikid Barij Gel ژل دنتی کید باریج داروسازی باریج اسانس
220 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
221 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
222 Cinnamon Plus Bakanasan Tablet قرص سینامون پلاس باکاناسان bakanasan
223 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
224 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
225 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
226 Cranberry Vitarmonyl 335 mg Cap کپسول کرن بری ویتارمونیل 335 میلی گرم Vitarmonyl
227 Uromax Golden Life Tablet قرص ارومکس گلدن لایف - اورومکس Golden Life
228 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
229 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
230 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
231 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
232 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
233 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
234 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
235 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
236 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
237 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
238 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
239 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
240 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
241 Pumpkin ZardBand Drop قطره روغن کدو طبی زردبند داروسازی زردبند
242 Prosta Barij 300MG Softgel سافت ژل پروستا باریج 300 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
243 Prostafit EuRho Vital Softgel سافت ژل پروستافیت یوروویتال EuRho Vital
244 Pum prost Softgel سافت ژل پام پروست داروسازی تهران دارو
245 Atheromod-B Tablet قرص آترومد-بی داروسازی باریج اسانس
246 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
247 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
248 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
249 Cynarchol Tablet قرص سینارکول داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
250 Trig-low Tablet قرص تریگ-لوو داروسازی ایران داروک
251 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
252 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
253 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
254 Artischocken EuRho Vital Cap کپسول آرتی شوک یورو ویتال EuRho Vital
255 CynaCare H.T.S Capsule کپسول سیناکر حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
256 Lipoman 650 MG Capsule کپسول لیپومان 650 میلی گرم رحمان گستران
257 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
258 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
259 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
260 Colief BSK Drop قطره کولیف بی اس کی بنیان سلامت کسری
261 Cami Calm Syrup شربت کامی کام بنیان کسری سرشت سلامت
262 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایمواستیم داروسازی گل دارو
263 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
264 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
265 Immustim Tablet قرص ایمواستیم داروسازی گل دارو
266 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
267 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
268 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
269 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
270 Echinacea ZardBand Drop عصاره اکیناسه زردبند داروسازی زردبند
271 Immunilflor ESI Capsule کپسول ایمونیل فلور ایزی ESI
272 Simoviral Syrup شربت سیموویرال سیمرغ داروی عطار
273 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
274 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
275 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
276 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
277 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
278 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
279 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
280 Equisetum ZardBand Topical Drop عصاره موضعی دم اسب زردبند داروسازی زردبند
281 Rodiuretic Capsule کپسول رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
282 BIOCOL KIDS FRT Syrup شربت بایوکل کیدز اف آر تی BIOCOL
283 PureSkin F. C. TAB قرص روکشدار پیوراسکین داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
284 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
285 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
286 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
287 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
288 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
289 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
290 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
291 Eucalyptus Inhaler ZardBand Drop بخور اکالیپتوس زردبند داروسازی زردبند
292 Notsore Candy آبنبات مکیدنی نات سور اصفهان شکلات
293 RINFOLTIL Pharmalife Tablet قرص رینفولتیل فارمالایف Pharmalife Research
294 Primrose uniqpharma Softgel سافت ژل پرایم رز یونیک فارما Uniq Pharma
295 EVENING PRIMROSE OIL Webber 1000mg Softgel سافت ژل روغن گل مغربی وبر 1000 میلی گرم webber naturals
296 EVENING PRIMROSE OIL Webber 500mg Softgel سافت ژل روغن گل مغربی وبر 500 میلی گرم webber naturals
297 StilMens (Stil Mens) 1000MG Softgel سافت ژل استیل منس 1000 میلی گرم داروسازی امین
298 Barij EPO 1000MG Softgel سافت ژل باریج ای پی ا داروسازی باریج اسانس
299 Vana Evening Primrose Oil Softgel وانا ایوینینگ پرایم رز اویل وانا Norm Life
300 Evening Primrose Health Aid Softgel کپسول روغن گل مغرب هلث اید - پرایم رز healthaid
301 Even Oil 500 MG Softgel سافت ژل ایون اویل 500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
302 Even Oil Plus 1000/10 MG Softgel سافت ژل ایون اویل پلاس 1000/10 میلی گرم داروسازی تهران دارو
303 Hi EPO Evening Primrose Oil HiHealth Softgel سافت ژل گل مغربی های ای پی او های هلث دارو سلامت فارمد
304 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
305 Fennelin Softgel سافت ژل فنلین باریج (فنیلین) داروسازی باریج اسانس
306 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
307 Colicaid Drop قطره کولیکید VITABIOTICS
308 Fennel ZardBand Drop قطره رازیانه زردبند داروسازی زردبند
309 Fennel Syrup شربت رازیانه بیوفیتا اکسیر گل سرخ
310 Colic Mixture Syrup شربت کولیک میکسچر سیمرغ داروی عطار
311 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
312 RUNSUL Capsule کپسول رونسول شرکت داروسازی قائم دارو
313 Diansul Syrup شربت دیانسول بیوفیتا اکسیر گل سرخ
314 DURASTHUM MOOTTA Capsule کپسول دورست هوم موتا کی دارو فناوری سلامت
315 DAFLON 500 MG Tablet قرص دافلون 500 میلی گرم SERVIER
316 Arthro Eaze Cap کپسول آرترو ایز Natural World
317 Kondor Majoon Syrup شربت معجون کندر اکسیر گل سرخ
318 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
319 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
320 Garcin S.C. Tablet قرص روکشدار گارسین داروسازی گل دارو
321 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
322 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
323 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
324 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
325 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
326 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
327 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
328 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم صنعت دارویی شاری
329 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
330 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
331 Peliom Tablet قرص پلیوم Kolmar
332 Peliom Syrup شربت پلیوم Kolmar
333 Peliom Plus Syrup شربت پلیوم پلاس Kolmar
334 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ (روجینسینگ) شرکت داروسازی قائم دارو
335 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
336 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
337 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
338 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
339 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
340 Ginseng 518 MG Mason Capsule کپسول جین سینگ 518 میلی گرم میسن Mason
341 Homtamin Ginseng Softgel سافت ژل هومتامین جینسنگ KOREA UNITED PHARM
342 Highsense Barij 500MG Tablet قرص های سنس باریج 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
343 Ginseng with Guarana STP Capsule کپسول جینسینگ گوارانا اس تی پی STP.Pharma
344 Ginsana Capsule کپسول جینسانا (جین سانا) Ginsana SA
345 VigRX Capsul کپسول ویگارکس - ویگرکس Biopac
346 Formen Perform Capsule کپسول فورمن پرفورم Yves Ponory
347 Sibergin Healthaid 2500 Softgel سافت ژل سیبرجین 2500 هلث اید healthaid
348 L-Tonic Syrup شربت ال-تونیک بیوفیتا-ال تونیک اکسیر گل سرخ
349 TRADAMIX Tablet قرص ترادامیکس TRADAPHARMA
350 Permen Max Walmark Tablet قرص پرمن مکس والمارک Walmark
351 Muscle Herb BetaDaru Capsule کپسول ماسل هرب بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
352 Vigorexin OPD Pharma Capsule کپسول ویگورکسین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
353 Himplasia Himalaya Tablet قرص هیمبلازیا هیمالیا Himalaya
354 Lemongrass ZardBand Drop قطره علف لیمو زردبند داروسازی زردبند
355 Lemon ZardBand Drop قطره لیموترش زردبند داروسازی زردبند
356 Diasin Rx Capsule کپسول دیاسین آر ایکس STP.Pharma
357 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
358 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
359 Vagiheal 30 Gr Jel ژل واژیهیل 30 گرم -واژی هیل داروسازی باریج اسانس
360 Hunger Up And Grow Up Sananitos For Kids شربت سانانیتوس اشتها و رشد برای کودکان داروسازی عبیدی
361 Kidssi Appetite Syrup شربت کیدزی اپتایت دایونیکس امید دارو سلامت
362 Appetizer Barij Essence Syrup شربت اشتها آور باریج اساتس باریج اسانس
363 Appetizer Star Vit 200 ML Syrup شربت اپتایزر استارویت 200 میلی لیتر Walfare Nutrition
364 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
365 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
366 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
367 Bitter Orange ZardBand Drop قطره نارنج زردبند داروسازی زردبند
368 Venoguard 500 MG Tablet قرص ونوگارد 500 میلی گرم بهشاد دارو
369 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
370 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
371 Stress Calm Night Tablet قرص استرس کالم نایت NATRIS
372 Sleep Care Golden Life Tablet قرص اسلیپ کر گلدن لایف Golden Life
373 Relax Herb Capsule کپسول ریلکس هرب بهتا دارو آفرینش
374 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم صنعت دارویی شاری
375 GARCINIA CAMBOGIA STP Capsule گاسینیا کمبوجیا اس تی پی STP.Pharma
376 Garcinofit Capsule کپسول گارسینوفیت بهتا دارو آفرینش
377 Garcinia Cambogia BSK Tablet قرص گارسینیا گامبوجیا بی اس کا بنیان سلامت کسری
378 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
379 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
380 Rosemary Ointment پماد رزماری داروسازی گل دارو
381 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
382 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
383 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
384 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
385 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
386 Rosemary ZardBand Spray اسپری زرماری زردبند داروسازی زردبند
387 Manopain Ointment پماد مانوپین رحمان گستران
388 Simo Rosemary Cream کرم سیمو رزماری سیمرغ داروی عطار
389 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
390 Drosil Syrup شربت دروسیل داروسازی گیاه اسانس
391 Drosil Drop قطره دروسیل داروسازی گیاه اسانس
392 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
393 Drosil with Honey Syrup شربت دروسیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
394 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
395 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
396 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
397 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
398 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
399 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
400 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
401 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
402 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
403 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
404 Thyme ZardBand Drop قطره آویشن زردبند داروسازی زردبند
405 Thymus ZardBand Drop قطره تیموس زردبند داروسازی زردبند
406 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
407 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
408 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
409 Sinacurcumin80 Softgel سافت ژل سیناکورکومین 80 اکسیر نانو سینا
410 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
411 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
412 Curcuma DINEH Tablet قرص کورکوما دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
413 Curcumin Razak Capsule کپسول کورکومین رازک داروسازی رازک
414 Curcumin KAREN 500 MG Capsule کپسول کورکومین کارن 500 میلی گرم مکمل های غذایی حیاتی کارن
415 Arthroheal Capsule کپسول آرتروهیل بهتا دارو آفرینش
416 Urtidin Drop قطره اورتیدین داروسازی باریج اسانس
417 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار اورتیدین داروسازی باریج اسانس
418 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
419 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
420 Urtica ZardBand Solution عصاره اورتیکا زردبند داروسازی زردبند
421 Urtica ZardBand Topical Drop عصاره موضعی گزنه زردبند داروسازی زردبند
422 OPD MOBI ACTIVE Capsule کپسول او پی دی موبی اکتیو امید پارسینا دماوند
423 Nettle OPD Pharma Capsule کپسول نتل او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
424 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
425 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
426 Valiris 545mg F.C.Tablet قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم داروسازی سها
427 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
428 Valerian ZardBand Drop عصاره سنبل الطیب زردبند داروسازی زردبند
429 Valerman 125 MG Capsule کپسول والرمان 125 میلی گرم رحمان گستران
430 Simosleep Tablet قرص سیمواسلیپ سیمرغ داروی عطار
431 Tanamigraine Capsule کپسول تانامیگرن داروسازی زهراوی
432 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
433 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
434 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
435 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
436 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
437 Sage ZardBand Drop قطره مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
438 Salvia ZardBand Topical Drop قطره موضعی سالویا زردبند داروسازی زردبند
439 Sage ZardBand Topical Drop محلول موضعی مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
440 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
441 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
442 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
443 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
444 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
445 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
446 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
447 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم صنعت دارویی شاری
448 RUGREEN Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
449 Carb Intercept 3 Natrol Capsule کپسول کارب اینترسپت 3 ناترول ٔNatrol
450 Green Less Capsule کپسول گرین لس سلامت گستر آرتیمان
451 Green Tea Tashak Capsule کپسول چای سبز تاشک سلامت گستر آرتیمان
452 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
453 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
454 MG Barij 20gr Ointment پماد ام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
455 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
456 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
457 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
458 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
459 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
460 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
461 Mytrol Khorraman Disposable Ampoule آمپول یک بار مصرف میرتول داروسازی خرمان
462 MG Barij 15ML Lotion لوسیون ام جی باریج 15 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
463 Myrtolea Vaginal Ointment پماد واژینال میرتولئا داروسازی خرمان
464 Blepharol Lotion لوسیون بلفارول داروسازی خرمان
465 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
466 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
467 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
468 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
469 Tanacetum Ext ZardBand Drop عصاره تاناستوم زردبند داروسازی زردبند
470 Migracaps Capsule کپسول میگراکپس اورم طب دارو
471 Parthenocaps Capsule کپسول پارتنوکپس اورم طب دارو
472 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
473 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
474 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
475 Ficolax Syrup شربت فیکولاکس داروسازی ایران داروک
476 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
477 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
478 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
479 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
480 Zinlin Syrup شربت زینلین سلامت گستر آرتیمان
481 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
482 Galega Herbal Powder ZardBand پودر گیاه گالگا زردبند داروسازی زردبند
483 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
484 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
485 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
486 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
487 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
488 PROTACT Mouthwash دهانشویه پروتاکت دانشگر زولنگ روسپینا
489 Hemoroherb Ointment پماد همروهرب داروسازی گل دارو
490 Hemrex Ointment پماد همرکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
491 Rectamelis Suppository شیاف رکتاملیس اکسیر گستر اسپادانا
492 RectoSupp SUPP شیاف رکتوساب بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
493 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
494 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
495 Lavender ZardBand Drop قطره اسطوخودوس زردبند داروسازی زردبند
496 Lavender Biophyta Syrup شربت اسطوخودوس بیوفیتا اکسیر گل سرخ
497 Phytocalm Softgel سافت ژل فیتوکالم اورم طب دارو
498 Linazpam Softgel سافت ژل لینازپام اورم طب دارو
499 Zingaman Appetizer Syrup شربت اشتها آور زینگامان سلامت گستر آرتیمان
500 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
501 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
502 Saffron ZardBand Drop قطره زعفران زردبند داروسازی زردبند
503 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
504 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
505 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
506 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
507 Matriman Capsule کپسول ماتریمان رحمان گستران
508 Camillin 250ML Solution Not Edible محلول غیر خوراکی کامیلین 250 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
509 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
510 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
511 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
512 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
513 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
514 Aloe vera Gel ژل آلوئه ورا دارو درمان پارس داروسازی دارو درمان پارس
515 Reducid 240 ML Syrup شربت ردیوسید 240 میلی لیتر سیمرغ داروی عطار
516 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
517 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
518 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
519 Honeskin Cream کرم هان اسکین داروسازی سپیداج
520 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
521 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
522 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
523 Digestive-Aid Golden Life Tablet قرص دایجستیو اید گلدن لایف
524 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
525 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ (گریپ میکسچر خارجی)
526 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
527 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
528 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون امین-کید کولیک داروسازی امین
529 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
530 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
531 ColicEZ Drop قطره کولیکز
532 Colicaid(Colic aid) Drop قطره کولیک اید(کولیکید)
533 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
534 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
535 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
536 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
537 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
538 Simopain Cream کرم سیموپین سیمرغ داروی عطار
539 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
540 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
541 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
542 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
543 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
544 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
545 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
546 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
547 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
548 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
549 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
550 Lactol Naturs Only Tablet قرص لاکتول نیچرز اونلی داروسازی کیش مدیفارم
551 Lactol Naturs Only Sachet ساشه لاکتول نیچرز اونلی داروسازی کیش مدیفارم
552 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها داروسازی گل دارو
553 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
554 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
555 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
556 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
557 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
558 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
559 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
560 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
561 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
562 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
563 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
564 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
565 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
566 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
567 Liv 52DS (Liv.52) Tablet قرص لیو 52 دی اس
568 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
569 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
570 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
571 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
572 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
573 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
574 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
575 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
576 Lactogan Capsule کپسول لاکتوگان یاس کویر میبد
577 RUGASTRIN 500MG Capsule کپسول روگاسترین 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
578 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
579 Ahura nini Syrup شربت اهورا نی نی داروسازی اهورا دارو
580 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر (گرایپ واتر) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
581 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
582 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
583 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
584 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
585 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
586 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
587 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
588 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
589 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
590 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
591 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
592 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
593 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
594 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
595 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
596 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
597 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
598 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
599 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
600 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
601 C-Lax (C LAX) Tablet قرص سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
602 S D Lax Tablet قرص اس دی لاکس سیمرغ داروی عطار
603 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
604 Paloma 120ml Syrup شربت پالوما 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
605 Paloma 200ml Syrup شربت پالوما 200 میلی لیتر پارس گیتا دارو
606 C-Lax (C Lax) Syrup شربت سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
607 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
608 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
609 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
610 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
611 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
612 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
613 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
614 Cinnamon ZardBand Drop قطره دارچین زردبند داروسازی زردبند
615 Noglic ESI Tablet قرص نوگلیک اسی ESI
616 Limu Torsh Barij 75 MG Softgel سافت ژل لیموترش باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
617 Limu Torsh Barij 25 MG Softgel سافت ژل لیموترش باریج 25 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
618 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
619 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
620 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
621 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
622 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
623 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
624 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
625 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
626 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
627 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
628 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
629 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
630 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
631 Zireh Barij 75MG Softgel سافت ژل زیره باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
632 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
633 Cumin ZardBand Drop قطره زیره زردبند داروسازی زردبند
634 Zireh Barij 25 MG Softgel سافت ژل زیره باریج 25 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
635 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
636 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
637 MIXODIN Capsule کپسول میکسودین آرین سلامت سینا
638 Curcumax HealthAid Capsule کپسول کورکومکس هلث اید healthaid
639 ARTHOTEX Capsule کپسول آرتوتکس اکسیر گستر اسپادانا
640 Simorelax Tablet قرص سیموریلکس سیمرغ داروی عطار
641 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
642 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
643 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
644 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
645 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
646 Repelgol Lotion لوسیون ریپل گل داروسازی گل دارو
647 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
648 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
649 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
650 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
651 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
652 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
653 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
654 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
655 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمنوستیم طلائی داروسازی گل دارو
656 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسایت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
657 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
658 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
659 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
660 NASATEX Nasal Spray اسپری بینی نازاتکس اکسیر گستر اسپادانا
661 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
662 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
663 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
664 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
665 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
666 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
667 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
668 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
669 COLDRUB (COLD RUB) Cream کرم کلدراب(کلد راب) داروسازی گل دارو
670 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
671 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
672 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
673 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
674 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
675 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
676 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
677 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
678 GENTIANA Tablet قرص جنطیانا داروسازی حکیم مومن تیریزی
679 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
680 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
681 Mofattet Syrup شربت مفتت بیوفیتا اکسیر گل سرخ
682 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
683 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
684 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
685 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
686 Lactosim Capsule کپسول لاکتوسیم سیمرغ داروی عطار
687 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
688 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
689 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
690 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
691 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
692 Burning Fat Golden Life Tablet قرص برنینگ فت گلدن لایف Golden Life
693 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
694 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
695 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
696 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
697 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
698 OPIUCOUGH Syrup شربت اوپیوکاف (اوپیو کاف) داروسازی سپیداج
699 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
700 Gasterin F.C.Tablet قرص گارسین داروسازی گل دارو
701 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
702 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
703 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
704 lvora Drop قطره آیورا داروسازی اهورا دارو
705 lvora Syrup شربت آیورا داروسازی اهورا دارو
706 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
707 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
708 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
709 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
710 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
711 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
712 Prospan Syrup شربت پروسپان
713 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
714 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
715 Bronsban Syrup شربت برونسبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
716 PEELKOF Syrup شربت پیل کاف بهارپایا
717 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
718 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
719 Ivylix Syrup شربت آیوی لیکس اکسیر گستر اسپادانا
720 Coughstop Syrup شربت کاف استاپ باریج داروسازی باریج اسانس
721 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
722 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
723 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
724 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
725 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
726 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
727 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
728 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
729 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
730 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
731 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
732 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
733 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
734 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
735 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
736 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
737 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
738 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل(روغن بزرک) 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
739 flaxseed oil ZardBand Drop قطره روغن کتان زردبند داروسازی زردبند
740 Flaxseed Powder ZardBand پودر دانه کتان زردبند داروسازی زردبند
741 FLAXEED 1000 MG Nutri Century Softgel سافت ژل نوتری فلکسید 1000 میلی گرم لیوار
742 Flax Seed Oil 1000 mg Healthaid Softgel سافت ژل فلکسید اویل 1000 میلی گرم هلث اید healthaid
743 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
744 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
745 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
746 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
747 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
748 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
749 Antifissure30gr Cream کرم آنتی فیشر 30 گرم داروسازی باریج اسانس
750 Antifissure20gr Cream کرم آنتی فیشر 20 گرم داروسازی باریج اسانس
751 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
752 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
753 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
754 Recubizul 500 & 200 ML Shampoo شامپو رکوبیزول 500 و 200 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
755 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
756 Recolic 120 ml Syrup شربت رکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
757 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
758 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
759 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
760 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
761 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
762 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
763 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
764 Gol-Itch Lotion لوسیون گل-ایچ داروسازی گل دارو
765 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
766 Supermint Drop قطره سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
767 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
768 CM Barij Topical Spray اسپری سی ام باریج داروسازی باریج اسانس
769 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی باریج اسانس
770 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
771 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
772 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
773 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
774 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
775 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
776 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
777 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
778 Rasa Sinex Nasal Spray اسپری بینی راسا سینکس - رسا سینکس سلامت گستر آرتیمان
779 Phytovagex Vaginal Suppository شیاف زنانه فیتوواژکس اکسیر گستر اسپادانا
780 Linoderm Cream کرم لینودرم داروسازی باریج اسانس
781 Primogel 1000mg Softgel سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم داروسازی دانا
782 Uniqpharma Primrose Oil Softgel سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش
783 GMV Evening primerose oil 1000mg Softgel سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویل سلامت سازان پارسا
784 Nutri PRIMROSE Softgel سافت ژل نوتری پریم رز لیوار
785 Barij Epo 1000 mg Soft Capsule سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
786 Olivin Tablet قرص اولیوین داروسازی باریج اسانس
787 Vasogol F.C.Tablet قرص روکشدار وازوگل داروسازی گل دارو
788 Olive Oil Bulk روغن زیتون داروسازی آسیا شیمی طب
789 Zaitonex Ointment پماد زیتونکس دانا کسیان لرستان
790 Olive leaf SHARI 125 mg TAB قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم صنعت دارویی شاری
791 Hypophar Capsule کپسول هیپوفار داروسازی نوتک فار
792 Oliviapain MO Lotion لوسیون اولیوا پین داروسازی دارو درمان پارس
793 Olea-Crat Powder پودر اولئا-کرات داروسازی ایران داروک
794 Castelina antifissure Ointment پماد کاسته لینا آنتی فیشر داروسازی بارش طبیعت یاران
795 Roganum Drop قطره روگانوم شرکت داروسازی قائم دارو
796 Red Ginseng Oral Ampoule آمپول خوراکی رد جنسینگ (ردجنسینگ) داروسازی آیلار طب آذر
797 Phytoton Capsule کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو
798 S Essentials Cap کپسول اس اسنشیال Factors group
799 Simemory Tablet قرص سیمموری سیمرغ داروی عطار
800 Libidox F.C.Tablet قرص روکشدار لیبیدوکس داروسازی ایران داروک
801 Heracles F.C.Tablet قرص روکشدار هراکلس داروسازی ایران داروک
802 Gincosan Capsule 100 کپسول جینکوسان 100 عددی
803 Gincosan Capsule 30 کپسول جینکوسان 30 عددی
804 Lovig Capsule کپسول لاوویگ (لاویگ) داروسازی سبز دارو اسپادانا
805 Vigorman Tablet قرص ویگورمن سیمرغ داروی عطار
806 Pasival Drop قطره پاسی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
807 Baby sleep sepidaj Syrup شربت بی بی اسلیپ سپیداج داروسازی سپیداج
808 Biocol Kids NOC Syrup شربت بایوکل کیدز ان او سی BIOCOL
809 Simosed Syrup شربت سیموسد سیمرغ داروی عطار
810 Well mood Capsule کپسول ول مود شرکت بین المللی سپید طب نیا
811 Hi-Rest Tablet قرص های-رست شرکت بین المللی سپید طب نیا
812 Epione F.C.Tablet قرص روکشدار اپیون داروسازی ایران داروک
813 Dormin Tablet قرص دورمین داروسازی پور سینا
814 Babysed Oral Solution محلول خوراکی بی بی سد داروسازی گل دارو
815 Double bull Tablet قرص دوبل بال داروسازی کیش مدیفارم
816 Roghan e espand noshad Liniment لینیمنت روغن اسپند نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
817 Spinal-Z Capsule کپسول اسپینال-زد دارو پخش - کارخانه
818 Neurogic Mentholated Spray اسپری نوروژیک منتوله داروسازی گل دارو
819 Barij Essence Hand Disinfectant Gel ژل باریج اسانس ضدعفونی دست داروسازی باریج اسانس
820 Pelargin Tablet قرص پلارژین پارس گیتا دارو
821 Pelargin 120ml Syrup شربت پلارژین 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
822 Pelargin 60ml Syrup شربت پلارژین 60 میلی لیتر پارس گیتا دارو
823 Pelargin Kids Syrup شربت پلارژین کیدز پارس گیتا دارو
824 Avosoris Cream کرم آووسوریس شفا دارو آریا
825 Collastix Capsule کپسول کلاستیکس
826 Arthrofeed Capsule کپسول آرتروفید بهارپایا
827 Dermosore Topical Solution محلول موضعی درموسور داروسازی سپیداج
828 Menstrugol Capsule کپسول منستروگل داروسازی گل دارو
829 Caramine Powder پودر کارامین داروسازی گل دارو
830 Rowachol Softgel سافت ژل روواکل Other-سایر
831 Deconjestant Inh. Stick استیک بینی دکونژستان داروسازی تولید دارو
832 Plantagel Powder پودر پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
833 Plantagel Sachet ساشه پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
834 Laxactive Powder پودر لاکساتیو شرکت بین المللی سپید طب نیا
835 Fly off GE Topical Spray اسپری موضعی فلای آف جی ایی داروسازی گیاه اسانس
836 Lipoherb Capsule کپسول لیپوهرب داروسازی گل دارو
837 Propoltos Spray اسپری پروپولتوس
838 Kids Bee mmune Spray اسپری کیدز بی مون گیاه سبز زندگی
839 Roghan e badam talkh noshad Liniment لینیمنت روغن بادام تلخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
840 Roghan e badam shirin noshad Liniment لینیمنت روغن بادام شیرین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
841 Valy 250 gr Ointment پماد ولی 250 گرم داروسازی پور سینا
842 Valy 500 gr Ointment پماد ولی 500 گرم داروسازی پور سینا
843 Valy Ointment 30 gr پماد ولی 30 گرم آترا دارو صدر آزما
844 Diuretic Powder پودر دیورتیک داروسازی ایران داروک
845 Proponex Softgel سافت ژل پروپونکس
846 Propolaid Propol Baby Tablet قرص پروپولید پروپول بیبی ایزی ESI
847 Iralvex Drop قطره ایرالوکس داروسازی گل دارو
848 Iralvex Gel ژل ایرالوکس داروسازی گل دارو
849 Aftosan Topical Solution محلول موضعی آفتوسان گلچای
850 RUHEMORRIN Capsule کپسول روهمورین شرکت داروسازی قائم دارو
851 Laxaricin Oil for emu روغن (شربت) لاگزارسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
852 Gelax 1000 Softgel سافت ژل ژلاکس داروسازی دانا
853 Lubri T.D. Suppository شیاف لوبری تی دی داروسازی تولید دارو
854 Laxipearl Softgel سافت ژل لاکسی پرل داروسازی زهراوی
855 Castor oil Bulk کاستر اویل داروسازی آسیا شیمی طب
856 Colin Castor oil for emu. روغن کولین کاستر اویل کلین آسیا پارس
857 Colin Castor oil orange روغن کولین کاستر اویل اورنج کلین آسیا پارس
858 Genilax Softgel سافت ژل ژنی لاکس داروسازی ژنیان فارمد
859 Castoroma Oil روغن کاستروما کیمیاگر توس
860 Roghan Karchak Hannan Oil روغن کرچک حنان داروسازی حنان بروجن
861 Roghan Karchak Khoshtam Hannan Oral Solution محلول خوراکی روغن کرچک خوش طعم حنان داروسازی حنان بروجن
862 Castorex Barij Softgel سافت ژل کاستورکس باریج داروسازی باریج اسانس
863 Hematogol Syrup شربت هماتوگل داروسازی گل دارو
864 Roghan e gol sorkh noshad Liniment لینیمنت روغن گلسرخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
865 Rosemarry Medipharm Ointment پماد رزماری مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
866 Marynthol Gel ژل مارینتول داروسازی رازک
867 Marynthol forte Gel ژل مارینتول فورت داروسازی رازک
868 Marynthol forte Ointment پماد مارینتول فورت داروسازی رازک
869 Artemis Lotion لوسیون آرتمیس داروسازی گل دارو
870 Capsiderm Ointment پماد کاپسیدرم داروسازی ایران داروک
871 Jootanci Topical solution محلول موضعی جوتانسی داروسازی سبز دارو اسپادانا
872 Rosemary barij Topical Lotion لوسیون موضعی رزماری باریج داروسازی باریج اسانس
873 Varico-heal Topical gel ژل موضعی واریکو-هرب داروسازی سپیداج
874 Urospasmed Capsule کپسول یوروسپاسمد داروسازی سپیداج
875 Phytospirin 100mg Chew. Tablet قرص جویدنی فیتوسپرین 100 میلی گرم داروسازی ایران داروک
876 Phytosprin 81mg F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوسپرین 81 میلی گرم داروسازی ایران داروک
877 Persica Drop قطره پرسیکا داروسازی پور سینا
878 Denta barij Paste خمیر دنتاباریج داروسازی باریج اسانس
879 Bronchosept Topical Solution محلول موضعی برنکوسپت داروسازی سپیداج
880 Phyto grip Syrup شربت فیتوگریپ داروسازی گل دارو
881 Lomex Drop قطره لومکس داروسازی باریج اسانس
882 Lomex Softgel سافت ژل لومکس داروسازی باریج اسانس
883 Dentol Drop قطره دنتول داروسازی خرمان
884 Flexigol F.C.Tablet قرص روکشدار فلکسی گل داروسازی گل دارو
885 Otrifel Hakim Momen Tabrizi Tablet قرص اطریفل (اوطریفل) حکیم مومن تبریزی داروسازی حکیم مومن تیریزی
886 Proscur Capsule کپسول پروسکور داروسازی گل دارو
887 Burnagol Ointment پماد برناگل داروسازی گل دارو
888 Sezalin Nasal spray اسپری بینی سزالین داروسازی رها
889 Rejuderm Cream کرم رژودرم داروسازی توسعه آلفا
890 Castelina anticonstipation Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی کونستی پاشن داروسازی بارش طبیعت یاران
891 Ginseng Plus ESI Capsule کپسول جینسنگ پلاس رپید انرژی ایزی ESI
892 Kamasotra Golden Life Tablet قرص کاماسوترا گلدن لایف Golden Life
893 Healthy liver F.C.Tablet قرص خط دار هلسی لیور
894 Healthy liver Golden Life Tablet قرص هلسی لیور گلدن لایف Golden Life
895 Gastolin RX STP Pharma Capsule کپسول گاستولین آر ایکس اس تی پی فارما STP.Pharma
896 Sim Fat Liver Tablet قرص سیم فت لیور سیمرغ داروی عطار
897 Liverofit Tablet قرص لیوروفیت داروسازی ایران داروک
898 Booster Liver Capsule کپسول بوستر لیور سلامت گستر آرتیمان
899 Liverking Capsule کپسول لیورکینگ بهتا دارو آفرینش
900 Liver Detox Capsule کپسول لیور دتوکس داروسازی گل دارو
901 Dentafort plus Topical gel ژل موضعی دنتافورت پلاس داروسازی اهورا دارو
902 Dentagel Gel ژل دنتاژل داروسازی سبز دارو اسپادانا
903 Migraphar 240 mg Capsule کپسول میگرافار 240 میلی گرم داروسازی نوتک فار
904 Imod Ampule آمپول آی مود داروسازی رز فارمد
905 Septimeb 6ml Vial ویال سپتی مب 6 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
906 Neurotec Capsule کپسول نوروتک داروسازی نانو حیات دارو
907 Pedi cough (Pedicough) Syrup شربت پدی کاف (پدیکاف) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
908 Zingavish Syrup شربت زینگاویش سلامت گستر آرتیمان
909 Thymian Syrup شربت تیمیان داروسازی مینا
910 Thymian sugar free Syrup شربت تیمیان فاقد شکر داروسازی مینا
911 Thymaksan Syrup شربت تیمکسان گلچای
912 Mediherb Syrup شربت مدی هرب
913 Tussigol Drop قطره توسیگل داروسازی گل دارو
914 Zingavish Syrup شربت زینگاویش
915 Hizest 120 Mouthwash دهان شویه هیزست 120 داروسازی پور سینا
916 Hizest 240 Mouthwash دهان شویه هیزست 240 داروسازی پور سینا
917 Herbacold Syrup شربت هرباکلد دارو تدبیر پارس
918 Simospan Syrup شربت سیموسبان سیمرغ داروی عطار
919 Medilexy Syrup شربت مدی لکسی تاکدشت
920 Herbalexy Drop قطره هربالکسی تاکدشت
921 Thymex plus 120ML Syrup شربت تیمکس پلاس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
922 Thymex plus 140ml Syrup شربت تیمکس پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
923 Thymusan60 Syrup شربت تیموران 60 داروسازی دارو درمان پارس
924 Honey Thyme 120ML SYRUP شربت هانی تیم 120 میلی لیتر یاس دارو
925 Honey Tuss Syrup شربت هانی توس داروسازی امین
926 Navishan Syrup شربت ناویشن نوش دارو البرز
927 Broncoldin Syrup شربت برونکولدین داروسازی سبز دارو اسپادانا
928 Aphrodit Drop قطره آفرودیت داروسازی گل دارو
929 Aphrodit S.C.Tablet قرص روکشدار آفرودیت داروسازی گل دارو
930 Glucorex B Tablet قرص گلوکورکس بی داروسازی باریج اسانس
931 Phytophage Tablet قرص فیتوفاژ داروسازی ایران داروک
932 Zingaman Syrup شربت زینگامن
933 Nutri-Gol Capsule کپسول نوتری-گل داروسازی گل دارو
934 P-bran Sachet ساشه پی-برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
935 Ecogan Capsule کپسول اکوگان داروسازی گیاه اسانس
936 Prostatan F.C.Tablet قرص روکشدار پروستاتان داروسازی گل دارو
937 Phytohist Lozeng لوزنج فیتوهیست داروسازی گل دارو
938 Prostatan Drop قطره پروستاتان داروسازی گل دارو
939 Atsez Topical Solution محلول موضعی آتسز شهد آرا کاسپین
940 Urifect F.C.Tablet قرص روکشدار یوری فکت داروسازی امین
941 Ursolia F.C tablet قرص روکشدار یورسولیا Biosearch Life Co
942 Vascoherb F.C.Tablet قرص روکشدار واسکوهرب داروسازی امین
943 AntyDia H.T.S Capsule کپسول آنتی دیا حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
944 Uriseptic Cranberry Capsule کپسول یوری سپتیک کرنبری داروسازی گل دارو
945 Cranberry SHARI 144 mg TAB قرص کرنبری شاری 144 میلی گرم صنعت دارویی شاری
946 Neurogol S.C.Tablet قرص روکشدار نوراگل داروسازی گل دارو
947 Neurogol Fort F.C.Tablet قرص روکشدار نوراگل فورت داروسازی گل دارو
948 Songha night Tablet قرص سونگا نایت
949 Neurogol Syrup شربت نوراگل داروسازی گل دارو
950 Valeric Syrup شربت والریک داروسازی مینا
951 Valeric Tablet قرص والریک داروسازی مینا
952 Neuro plus shargh Drop قطره نورو پلاس شرق دارو برگ شرق
953 Valiflor S.C. Tablet قرص روکشدار والی فلور داروسازی نیاک
954 TRAGXACOM Tablet قرص تراگزاکوم داروسازی حکیم مومن تیریزی
955 Tranquival Tablet قرص ترانکی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
956 Stress Calm Tablet قرص استرس کالم ناتیریس NATRIS
957 Ahura Hyperactive 60ML Syrup شربت اهورا هایپراکتیو داروسازی اهورا دارو
958 Ahura Sleep 120ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 120 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
959 Ahura Sleep 60ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 60 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
960 Attentalin Oral Syrup شربت آتنتالین سیمرغ داروی عطار
961 Biocol Kids CTR Syrup شربت بایوکل کیدز سی تی آر BIOCOL
962 Kidssi Sleep Syrup شربت کیدزی اسلیپ دایونیکس امید دارو سلامت
963 Nice Dream Capsule کپسول نایس دریم داروسازی سپیداج
964 Gol-Sleep Capsule کپسول گل-اسلیپ داروسازی گل دارو
965 Altib Powder پودر آلتیب داروسازی گل دارو
966 Migragol F.C.Tablet قرص روکشدار میگراگل داروسازی گل دارو
967 Odorota Syrup شربت اودوروتا داروسازی گل دارو
968 Banafsheh Barij 60 ML Syrup شربت بنفشه باریج 60 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
969 Roghan e gol e banafsheh noshad Liniment لینیمنت روغن گل بنفشه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
970 Vitagnus F.C.Tablet قرص روکشدار ویتاگنوس داروسازی پور سینا
971 Agnugol F.C.Tablet قرص روکشدار آکنوگل داروسازی گل دارو
972 Monopotex Drop قطره مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
973 Monopotex Tablet قرص مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
974 Vitagnus Drop قطره ویتاگنوس داروسازی پور سینا
975 PMS 50 Tablet قرص پی ام اس 50 Pharmalife Research
976 Orgafix Capsule کپسول ارگافیکس آرمان بهبود سینا
977 Vitagrape Capsule کپسول ویتاگریپ
978 Hepatoheal Chew. Tablet قرص جویدنی هپاتوهیل داروسازی باریج اسانس
979 Sialin RX Capsule کپسول سیالین آر ایکس سونا طب پارسه
980 Thymogel Softgel سافت ژل تیموژل داروسازی باریج اسانس
981 Broncho Barij120ml Syrup شربت برونکو باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
982 Broncho Barij60ml Syrup شربت برونکو باریج 60 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
983 Coughnolix barij 120 ML Syrup شربت کافنولیکس باریج 120 سی سی داروسازی باریج اسانس
984 Tussivin Barij Drop قطره توسیوین داروسازی باریج اسانس
985 Avitim Syrup شربت آوی تیم آرمان بهبود سینا
986 Erecdil Capsule کپسول ارکدیل آرمان بهبود سینا
987 Cystone Tablet قرص سیستون
988 Zangebil darudarman Ointment پماد زنجبیل دارودرمان داروسازی دارو درمان سلفچگان
989 Dermatin Cream کرم درماتین داروسازی باریج اسانس
990 Rose Oil ZardBand Drop قطره گل محمدی زردبند داروسازی زردبند
991 Rosa damascene Syrup شربت گل محمدی بیوفیتا اکسیر گل سرخ
992