دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Painlys Golden Life Tablet قرص پین لیز گلدن لایف Golden Life
2 Doloteffin F.C.Tablet قرص روکشدار دولتفین (دولوتفین)
3 Talentin 30G Topical ointment پماد موضعی تالنتین 30 گرم داروسازی رازک
4 Teltonal 480 F.C.Tablet قرص روکشدار تلتونال 480
5 Arthroherb F.C.Tablet قرص روکشدار آرتروهرب داروسازی امین
6 Rhumatogol F.C.Tablet قرص روکشدار روماتوگل داروسازی گل دارو
7 Talental 480mg F.C.Tablet قرص روکشدار تالنتال 480 میلی گرم داروسازی رازک
8 Pomega 5 Softgel سافت ژل پومگا 5 داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
9 Anar-amin F.C.Tablet قرص انار-امین داروسازی امین
10 PomeVita Soft Capsule کپسول نرم پوم ویتا داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
11 ELLAGICA 250 MG Capsule کپسول الاژیکا 250 میلی گرم اکسیر گستر اسپادانا
12 Anar+Vitamin C Tablet قرص انار+ویتامین سی داروسازی امین
13 Hypericum ZardBand Drop قطره هوفاریقون زردبند داروسازی زردبند
14 Comfort Formula Tablet قرص کامفورت فرمولا
15 NoDep ESI Capsule کپسول نودپ اسی ESI
16 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
17 Nervoxin Tablet قرص نروکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
18 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
19 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
20 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
21 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
22 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
23 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
24 ST Johns Wort STP Pharma Capsule کپسول سن جان ورت اس تی پی فارما STP.Pharma
25 Daymolax 500MG TAB قرص دایمولاکس 500 میلی گرم داروسازی دیموند
26 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
27 Thistilyn OPD Pharma Capsule کپسول تیستی لین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
28 Manoliver 150 MG Capsule کپسول مانولیور 150 میلی گرم رحمان گستران
29 Nutri Liver Support Cap کپسول نوتری لیور ساپورت لیوار
30 Liverhealth G 140 MG Capsule کپسول لیور هلث جی 140 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
31 Liver Pak 70 MG Tablet قرص لیورپاک 70 میلی گرم دنیا داروی سپهر
32 Liver Pak 140 MG Tablet قرص لیورپاک 140 میلی گرم دنیا داروی سپهر
33 Milk Thistle 140 MG Tablet قرص میلک تیستل 140 میلی گرم صنعت دارویی شاری
34 Milk Thistle 240 MG Tablet قرص میلک تیستل 240 میلی گرم صنعت دارویی شاری
35 Liverfeed New Capsule کپسول لیورفید نیو بهارپایا
36 Sinaliv 70 mg Softgel - nanoSilymarin سافت ژل سینالیو 70 میلی گرم - نانوسیلیمارین اکسیر نانو سینا
37 Liver Green MDR Capsule کپسول لیور گرین ام دی آر داروسازی ماهان دارو رهام
38 Liver Balance Parsis Syrup شربت لیور بالانس پارسیس پارسیس رایا دارو
39 Liver Trap Hakim Syrup شربت لیور تراپ حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
40 Liver Trap Hakim Capsule کپسول لیور تراپ حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
41 Silymarin ZardBand Drop قطره خوراکی سلیمارین زردبند داروسازی زردبند
42 Liver Guard Capsule کپسول لیورگارد داروسازی سینا فراور
43 Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم) Viva Nutraceuticals
44 Sim Liver 140 MG Tablet قرص سیم لیور 140 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
45 Sim Liver 240 MG Table قرص سیم لیور 240 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
46 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
47 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
48 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
49 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
50 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
51 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
52 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
53 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
54 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
55 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
56 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
57 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
58 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
59 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
60 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
61 Baby Dent Soothing Gel For Gums ژل دهانی بیبی دنت داروسازی توسن دارو
62 Helioderm ESI Tablet قرص هلیودرم اسی ESI
63 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
64 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
65 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
66 Aloe Vera 300mg Super Natural Softgel سافت ژل آلوئه ورا 300 میلی گرم سوپرنچرال داروسازی زهراوی
67 Aloe Vera ESI Digestive Juice شربت آلوئه ورا اسی ESI
68 Reducid 240 ML Syrup شربت ردیوسید 240 میلی لیتر سیمرغ داروی عطار
69 Anti Reflux B Syrup شربت آنتی رفلاکس بی داروسازی باریج اسانس
70 PEELICENT Cream کرم پیلیسنت ترانه های شفابخش طبیعت
71 DERMACENT Cream کرم درماسنت ترانه های شفابخش طبیعت
72 CENTELLA TST 475 MG Capsule کپسول سنتلا تی اس تی 475 میلی گرم ترانه های شفابخش طبیعت
73 TEACENT Tea Bag دمنوش تی سنت ترانه های شفابخش طبیعت
74 Venoplant Topical Cream Gel کرم ژل موضعی ونوپلنت Aesculapius Farmaceutici
75 Solaprost Planta Oral Drop قطره خوراکی سولاپروست پلانتا متین آسا فارمد
76 Prostina Tablet قرص پروستینا داروسازی سینا فراور
77 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
78 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
79 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
80 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
81 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
82 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
83 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
84 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
85 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
86 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
87 Manolax 450 MG Capsule کپسول مانولاکس 450 میلی گرم رحمان گستران
88 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
89 Zintigo Tablet قرص زین تیگو - زینتیگو داروسازی ایران داروک
90 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار ومیگان داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
91 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
92 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
93 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
94 Ginger ZardBand Drop قطره زنجبیل زردبند داروسازی زردبند
95 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
96 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
97 NO FLU SANDROUS Capsule کپسول نو فلو سندروس داروسازی فرشته جویان
98 Ginger SHARI 0.834 MG Tablet قرص جینجر شاری 0.834 میلی گرم صنعت دارویی شاری
99 Bisalen Shampoo شامپو بیزالن داروسازی نوتک فار
100 Nausophar Capsule کپسول نازوفار داروسازی نوتک فار
101 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
102 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
103 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
104 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
105 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
106 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
107 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
108 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
109 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
110 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
111 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
112 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
113 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
114 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
115 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
116 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
117 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
118 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
119 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
120 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
121 Psyllium SDA Powde پودر پسیلیوم سیمرغ سیمرغ داروی عطار
122 D-Reglis Tablet Jar قرص د-رگلیس (د رگلیس) قوطی داروسازی ایران داروک
123 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
124 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
125 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس (د رگلیس) داروسازی ایران داروک
126 LICORICE RNJ 500 MG Capsule کپسول لیکوریس آر ان جی 500 میلی گرم داروسازی ریحان نقش جهان
127 Licorice Candy & Coffee Flavored آب نبات شیرین بیان با طعم قهروه اصفهان شکلات
128 Piperix Softgel سافت ژل پی پریکس داروسازی تهران دارو
129 Peppermint ZardBand Drop قطره نعناء فلفلی زردبند داروسازی زردبند
130 Mentha Lotion لوسیون منتا باریج داروسازی باریج اسانس
131 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
132 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
133 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
134 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
135 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
136 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
137 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
138 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین - کولپرمین
139 Gelomint IBS 0.2ml Enteric Soft Capsule کئسول نرم ژلومینت آی بی اس 0.2 میلی لیتر داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
140 Simodent 10 g Dental Jel ژل دندان سیمودنت 10 گرم سیمرغ داروی عطار
141 ColperIBS Capsule کپسول کلپریپس داروسازی زیست تخمیر
142 Colguard Capsule کپسول کلگارد آرین سلامت سینا
143 COMINON Tablet قرص کومینون داروسازی حکیم مومن تیریزی
144 Green Coffee BSK Tablet قرص قهوه سبز بی اس کا بنیان سلامت کسری
145 Green Coffee L Carnitine Sagepad Capsule کپسول گرین کافی کافکا ساج پاد دارو
146 SLIMTEX Capsule کپسول اسلیم تکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
147 Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم webber naturals
148 Active-Meno doppel herz Tablet قرص اکتیو-منو(اکتیو منو) Doppel herz
149 Meno-AVERT Tablet قرص منو اورت (منوآورت) EuRho Vital
150 Isomax TAB قرص ایزومکس VITABIOTICS
151 Menosofe Plus Tablet قرص منوسوف پلاس NATRIS
152 Phyto Soya Capsule کپسول فیتوسویا - فیتوسویا Arkopharma
153 Celadrin HealthAid 550 MG Tablet قرص سلدرین هلث اید 550 میلی گرم healthaid
154 Menopause Free Mix Natural Capsule کپسول منوپوزفری میکس نچرال Mix Natural
155 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
156 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
157 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
158 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم صنعت دارویی شاری
159 Menovital Healthaid Tablet قرص منوویتال هلث اید healthaid
160 Soy Isoflavone Complex Webber Naturals Capsule کپسول سوی ایزو فلون کمپلکس وبر نچرالز webber naturals
161 Carvil Tablet قرص کارویل داروسازی حکیم مومن تیریزی
162 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
163 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
164 Prustacare Capsule کپسول پروستاکر داروسازی رازک
165 Prosterbe ESI Capsule کپسول پروست ارب اسی (پروسترب) ESI
166 Prostate Health Schiff Capsule کپسول پروستات هلث شف Schiff
167 Saw Palmetto Complex MixNatural Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
168 Saw-Palmetto Super Natural Softgel سافت ژل ساوپالمتو سوپرنچرال داروسازی زهراوی
169 Sawpalmetto Complex Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس ویتامین هاوس Vitamin House
170 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
171 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
172 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
173 Prostica Golden Life Tablet قرص پروستیکا گلدن لایف Golden Life
174 Simoprostat Capsule کپسول سیموپروستات سیمرغ داروی عطار
175 Prosta Leave Capsule کپسول پروستالیو بهداشت فارمد لوتوس
176 SHARI Prost 500-300 MG Tablet (Saw palmetto+Pumpkin Seed) قرص شاری پروست 500-300 میلی گرم صنعت دارویی شاری
177 SPA meda Prosta Health Capsule کپسول پروستا هلث اسپامد سلامت پرمون امین
178 Prostaless Tara Capsule کپسول پروستالس تارا گنجینه سلامت تارا
179 Prostexir Capsule کپسول پروست اکسیر ادیب اکسیر
180 Stillen 60MG Tablet قرص استیلن 60 میلی گرم DONG-A
181 Reepaven Tablet قرص ریپاون شرکت داروسازی قائم دارو
182 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
183 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
184 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
185 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
186 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
187 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
188 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
189 VARIZOL JEL ژل واریزول دانشگر زولنگ روسپینا
190 Agnucaston Tablet قرص اگنوکاستون bionorica
191 Simognus Capsule کپسول سیموگنوس سیمرغ داروی عطار
192 PMS Pause Capsule کپسول پی ام اس پوز بهتا دارو آفرینش
193 Zilpa Capsule کپسول زیلپا سلامت گستر آرتیمان
194 Agnugol Tablet قرص اگنوگل داروسازی گل دارو
195 EARGOL Drop قطره ایرگل داروسازی گل دارو
196 Moyla Hair Adib Lotion لوسیون مویلا تقویت مو ادیب اکسیر
197 Althaea ZardBand Drop محلول خوراکی ختمی زردبند داروسازی زردبند
198 Arnicover Cream کرم آرنیکاور سیمرغ داروی عطار
199 Mentonica 1 La farrerr Ice Gel ژل خنک کننده منتولیکا -منتول+آرنیکا Lafarrerr
200 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
201 Neuro Fit EuRhovital Capsule کپسول نوروفیت یوروویتال EuRho Vital
202 Cerebrum Gold +50 Natiris Capsule کپسول سربروم گلد +50 ناتیریس NATRIS
203 Active Mind Sina Tablet قرص اکتیو مایند سینا داروسازی سینا فراور
204 Multi Energex Parsis Capsule کپسول مولتی انرژیکس پارسیس پارسیس رایا دارو
205 Huperzine SHARI 200 MG Tablet قرص هوپرزین شاری 200 میلی گرم صنعت دارویی شاری
206 Huperzine SHARI 50MG Tablet قرص هوپرزین شاری 50 میلی گرم صنعت دارویی شاری
207 Majoon Kondor Kimiagar Syrup شربت معجون کندر کیمیاگر - تقویت حافظه کیمیاگر توس
208 Neuroplus EuRhovital Capsule کپسول نوروپلاس یوروویتال EuRho Vital
209 Mental Energie EuRhovital Tablet قرص منتال انرژی یوروویتال EuRho Vital
210 Kondor Majoon Biophyta Syrup شربت بیوفیتا معجون کندر اکسیر گل سرخ
211 AlzStop Capsule کپسول آلزاستاپ داروسازی باریج اسانس
212 Thorne Research Berberine Capsule کپسول تورن ریسرچ بربرین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
213 Green Carmin Capsule کپسول گرین کارمین داروسازی باریج اسانس
214 Kidomach 145 ml Syrup شربت کیدومک 145 میلی لیتر داروسازی خوارزمی
215 Kidssi Colic Drop قطره کیدزی کولیک دایونیکس امید دارو سلامت
216 Zinocolic 120 ML Syrup شربت زینوکولیک 120 میلی لیتر اورم طب دارو
217 Kimi Herbal Mixture Syrup شربت کیمی هربال میکسچر کیمیاگر توس
218 Sega Nose SGA Syrup شربت سگانوز ، جایگزین طبیعی سایمتیکون سلامت گستر آرتیمان
219 Sinagol Tablet-Pharmosina-anti gastrospasmodic قرص سیناگل-فارموسینا -ضد اسپاسم معده داروسازی سینا فراور
220 Celer Gaster Capsule (Sofoofe Karafs) کپسول سلرگاستر (سفوف کرفس) فرا طب
221 Gastrina Capsule (Sofoofe Bozur) کپسول گاسترینا (سفوف بزور) فرا طب
222 Dayan Gaster Capsule کپسول دایان گستر دایان طب اکسیر
223 Phenovil Hakim Tablet قرص فنوویل حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
224 Iberogol Oral Solution محلول خوراکی ایبروگل داروسازی گل دارو
225 Digestrong Sina Tablet قرص دایجسترانگ سینا داروسازی سینا فراور
226 Chamazule Sina Drop قطره کامازول سینا داروسازی سینا فراور
227 Gastro IBS Bronson Tablet قرص گسترو آی بی اس برونسون - گاسترو آی بی اس گیتی سلامت آریا
228 Belly Sananitos For Kids 130 ml Syrup شربت سانانیتوس نفخ برای کودکان 130 میلی لیتر بهبود گوارش و ضد نفخ داروسازی عبیدی
229 Pronutri Well Being Gastric Capsule کپسول پرونوتری ولبیینگ گستریک رستا ایمن دارو
230 Manhae Softgel سافت ژل مانئه Nutrisante
231 Menolistica Softgel سافت ژل منولیستیکا هولیستیکا آرین سلامت سینا
232 Anaheal Plus Capsule کپسول آناهیل پلاس سلامت پرمون امین
233 Anaheal 500 MG Capsule کپسول آناهیل 500 میلی گرم سلامت پرمون امین
234 Ana Health Capsule کپسول آناهلث بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
235 Calendula ZardBand Drop عصاره همیشه بهار زردبند داروسازی زردبند
236 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
237 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
238 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پژوهان پردیس
239 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
240 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
241 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
242 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
243 Calendula TGA Ointment پماد کالاندولا تی جی ای طب گیاه امیر
244 Calendula Plus SDA Cream کرم کالاندولا پلاس سیمرغ سیمرغ داروی عطار
245 Inolix Diaper Rash Adib Exir Oinment پماد اینولیکس ادرار سوختگی ادیب اکسیر ادیب اکسیر
246 Marigold Topical Ointment پماد موضعی ماری گلد داروسازی توسن دارو
247 Calendula Healing Cream Dayan کرم التیام بخش کالاندولا دایان دارو دایان طب اکسیر
248 Capsimo Topical Cream کرم موضعی کاپسیمو سیمرغ داروی عطار
249 Capsiman Ointment پماد کاپسیمان رحمان گستران
250 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
251 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
252 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
253 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
254 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
255 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
256 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
257 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
258 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
259 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
260 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
261 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
262 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
263 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
264 Daymonkold 30ML Sprey اسپری دیمونکلد 30 میلی لیتر داروسازی دیموند
265 Celer X Fort Golden Life Tablet قرص سلرکس فورت گلدن لایف - سلر ایکس Golden Life
266 Dentikid Barij Gel ژل دنتی کید باریج داروسازی باریج اسانس
267 Baboneh ZardBand Drop قطره بابونه زردبند داروسازی زردبند
268 Matricaria ZardBand Topical Drop محلول موضعی ماتریکاریا زردبند داروسازی زردبند
269 Baboneh ZardBand Topical Drop محلول موضعی بابونه زردبند داروسازی زردبند
270 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
271 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
272 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
273 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
274 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
275 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
276 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
277 Cinnamon Plus Bakanasan Tablet قرص سینامون پلاس باکاناسان bakanasan
278 Cinnamon SHARI 15 MG Tablet قرص سینامون 15 میلی گرم شاری صنعت دارویی شاری
279 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
280 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
281 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
282 Cranberry Vitarmonyl 335 mg Cap کپسول کرن بری ویتارمونیل 335 میلی گرم Vitarmonyl
283 Uromax Golden Life Tablet قرص ارومکس گلدن لایف - اورومکس Golden Life
284 Bloodprexir Adib Exir Capsule کپسول بلودپرکسیر ادیب اکسیر ادیب اکسیر
285 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
286 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
287 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
288 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
289 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
290 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
291 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
292 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
293 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
294 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
295 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
296 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
297 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
298 Prosta Barij 300MG Softgel سافت ژل پروستا باریج 300 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
299 Pumpkin ZardBand Drop قطره روغن کدو طبی زردبند داروسازی زردبند
300 Prostafit EuRho Vital Softgel سافت ژل پروستافیت یوروویتال EuRho Vital
301 Prosta Health ِDAANA Softgel سافت ژل پروستا هلث دانا داروسازی دانا
302 Nutrax Prostafort Capsule کپسول نوتراکس پروستافورت داروسازی پارس حیان
303 Pum prost Softgel سافت ژل پام پروست داروسازی تهران دارو
304 Pumpkin Seed and Vitamin E 500-50 Tablet قرص پامپکین سید و ویتامین ایی 500-50 میلی گرم صنعت دارویی شاری
305 Artischocken EuRho Vital Cap کپسول آرتی شوک یورو ویتال EuRho Vital
306 Cynarchol Tablet قرص سینارکول داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
307 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
308 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
309 Trig-low Tablet قرص تریگ-لوو داروسازی ایران داروک
310 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
311 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
312 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
313 Atheromod-B Tablet قرص آترومد-بی داروسازی باریج اسانس
314 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
315 CynaCare H.T.S Capsule کپسول سیناکر حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
316 Lipoman 650 MG Capsule کپسول لیپومان 650 میلی گرم رحمان گستران
317 Artichoke Sina Capsule کپسول آرتیشوک سینا داروسازی سینا فراور
318 Exinarin Adib Exir Capsule کپسول اکسینارین ادیب اکسیر ادیب اکسیر
319 Liver vitapra 500 mg Effervescent Tablet - Artichoke قرص جوشان لیور ویتاپرا 500 میلی گرم - آرتیشوک پرارین پارس
320 Cami Calm Syrup شربت کامی کام بنیان کسری سرشت سلامت
321 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
322 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
323 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
324 Colief BSK Drop قطره کولیف بی اس کی بنیان سلامت کسری
325 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
326 Immustim Tablet قرص ایموستیم - ایمواستیم داروسازی گل دارو
327 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
328 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
329 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایموستیم - ایمواستیم داروسازی گل دارو
330 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
331 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
332 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
333 Echinacea ZardBand Drop عصاره اکیناسه زردبند داروسازی زردبند
334 Immunilflor ESI Capsule کپسول ایمونیل فلور اسی ESI
335 Simoviral Syrup شربت سیموویرال سیمرغ داروی عطار
336 Immunilflor Sina Capsule کپسول ایمیونیل فلور سینا داروسازی سینا فراور
337 Dayan Immune Syrup شربت دایان ایمیون دایان طب اکسیر
338 Echinakid Dineh 120 ml Syrup شربت اکیناکید دینه 120 میلی لیتر داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
339 Rodiuretic Capsule کپسول رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
340 BIOCOL KIDS FRT Syrup شربت بایوکل کیدز اف آر تی BIOCOL
341 Equisetum ZardBand Topical Drop عصاره موضعی دم اسب زردبند داروسازی زردبند
342 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
343 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
344 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
345 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
346 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
347 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
348 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
349 PureSkin F. C. TAB قرص روکشدار پیوراسکین داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
350 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
351 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
352 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
353 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
354 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
355 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
356 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
357 Eucalyptus Inhaler ZardBand Drop بخور اکالیپتوس زردبند داروسازی زردبند
358 Notsore Candy آبنبات مکیدنی نات سور اصفهان شکلات
359 RINFOLTIL Pharmalife Tablet قرص رینفولتیل فارمالایف Pharmalife Research
360 Vana Evening Primrose Oil Softgel وانا ایوینینگ پرایم رز اویل وانا Norm Life
361 Evening Primrose Health Aid Softgel کپسول روغن گل مغربی هلث اید - پرایم رز healthaid
362 StilMens (Stil Mens) 1000MG Softgel سافت ژل استیل منس 1000 میلی گرم داروسازی امین
363 Barij EPO 1000MG Softgel سافت ژل باریج ای پی ا داروسازی باریج اسانس
364 EVENING PRIMROSE OIL Webber 1000mg Softgel سافت ژل روغن گل مغربی وبر 1000 میلی گرم webber naturals
365 EVENING PRIMROSE OIL Webber 500mg Softgel سافت ژل روغن گل مغربی وبر 500 میلی گرم webber naturals
366 Primrose uniqpharma Softgel سافت ژل پرایم رز یونیک فارما Uniq Pharma
367 Even Oil 500 MG Softgel سافت ژل ایون اویل 500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
368 Even Oil Plus 1000/10 MG Softgel سافت ژل ایون اویل پلاس 1000/10 میلی گرم داروسازی تهران دارو
369 Hi EPO Evening Primrose Oil HiHealth Softgel سافت ژل گل مغربی های ای پی او های هلث دارو سلامت فارمد
370 Evening Primrose Oil ABORNS 1000 Softgel سافت ژل گل مغربی ابورنز 1000 میلی گرم داروسازی تسنیم
371 Evening Primrose Oil ABORNS 1300 Softgel سافت ژل گل مغربی ابورنز 1300 میلی گرم داروسازی تسنیم
372 Evening Primrose Oil Plus Vitamin E Rozavit Softgel سافت ژل روغن گل مغربی پلاس ویتامین ایی رزاویت داروسازی روز دارو
373 Messina Max Avenue 1000 mg Softgel سافت ژل مسینا مکس اونیو 1000 میلی گرم وانا دارو گستر
374 Life Rose Capsule کپسول لایف رز Life Plan
375 Karen Evening Primrose Oil 1000 mg Softgel سافت ژل ایونینگ پریم رز 1000 میلی گرم کارن مکمل های غذایی حیاتی کارن
376 Evening Primrose Oil Jalinous 500 mg Softgel سافت ژل پرایم رز اویل 500 میلی گرم جالینوس داروسازی جالینوس
377 Colic Mixture Syrup شربت کولیک میکسچر سیمرغ داروی عطار
378 Fennel ZardBand Drop قطره رازیانه زردبند داروسازی زردبند
379 Colicaid Drop قطره کولیکید VITABIOTICS
380 Fennel Syrup شربت رازیانه بیوفیتا اکسیر گل سرخ
381 Fennelin Softgel سافت ژل فنلین باریج (فنیلین) داروسازی باریج اسانس
382 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
383 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
384 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
385 Diansul Syrup شربت دیانسول بیوفیتا اکسیر گل سرخ
386 RUNSUL Capsule کپسول رونسول شرکت داروسازی قائم دارو
387 DURASTHUM MOOTTA Capsule کپسول دورست هوم موتا کی دارو فناوری سلامت
388 DAFLON 500 MG Tablet قرص دافلون 500 میلی گرم SERVIER
389 Kondor Majoon Syrup شربت معجون کندر اکسیر گل سرخ
390 Arthro Eaze Cap کپسول آرترو ایز Natural World
391 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
392 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
393 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم صنعت دارویی شاری
394 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
395 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
396 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
397 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
398 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
399 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
400 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
401 Garcin 300 MG Tablet قرص روکشدار گارسین 300 میلی گرم داروسازی گل دارو
402 Cholesta Lo Bronson Tablet قرص کلستالو برونسون گیتی سلامت آریا
403 Mycosin Vaginal Cream کرم واژینال میکوزین داروسازی گل دارو
404 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
405 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
406 Peliom Tablet قرص پلیوم Kolmar
407 Peliom Syrup شربت پلیوم Kolmar
408 Peliom Plus Syrup شربت پلیوم پلاس Kolmar
409 Memorin Alfa Vitamins Cap کپسول ممورین آلفا ویتامینز ALFA VITAMIN
410 Anti Forget Capsule کپسول آنتی فورگت - آنتی فرگت سلامت گستر آرتیمان
411 NUTRI AGE SUPPORT Nutri Century Capsule کپسول نوتری ایج ساپورت نوتری سنتری لیوار
412 Ginko Biloba STP Capsule کپسول جینکو بیلوبا اس تی پی STP.Pharma
413 MemoPlus Walmark Capsule کپسول مموپلاس والمارک Walmark
414 Ginko biloba Vitarmonyl Cap کپسول جینکو بیلوبا ویتارمونیل Vitarmonyl
415 Ginkgora F.C.Tablet قرص روکشدار جینکورا داروسازی اهورا دارو
416 Tebokan S.C. Tablet قرص روکشدار تبوکان داروسازی نیاک
417 Ginkgoviton Syrup شربت جینکوویتون داروسازی رها
418 Ginkogol F.C.Tablet قرص روکشدار جینکوگل داروسازی گل دارو
419 Ginkgo T.D Tablet قرص جینکو تیدی داروسازی تولید دارو
420 Memorex Tablet قرص ممورکس داروسازی ایران داروک
421 Ginkgo billoba Vitarmonyl 200mg Cap کپسول جینکو بیلوبا ویتارمونیل 200 میلی گرم Vitarmonyl
422 Ginc Active Golden Life Capsule کپسول جینک اکتیو گلدن لایف Golden Life
423 Ginko Well Tablet قرص جینکوول داروسازی پور سینا
424 Sibergin Healthaid 2500 Softgel سافت ژل سیبرجین 2500 هلث اید healthaid
425 Effersun Ginseng Behshad Darou Effervescent Powder پودر جوشان افرسان جینسینگ بهشاد دارو بهشاد دارو
426 Samanik Ginseng Sachet ساشه سمانیک جینسنگ سمانیک سلامت گستر
427 Multivitamin Mineral+Ginseng Super Natural Softgel سافت ژل مولتی ویتامین مینرال و جینسینگ سوپرنچرال داروسازی زهراوی
428 Multivitamin and Ginseng Suissante Softgel سافت ژل مولتی ویتامین و جینسینگ سوسیانته Suissante
429 Panax Sina Capsule کپسول پاناکس سینا داروسازی سینا فراور
430 Ginseng DAANA 100 mg Softgel سافت ژل جینسینگ دانا 100 میلی گرم داروسازی دانا
431 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
432 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
433 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
434 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ (روجینسینگ) شرکت داروسازی قائم دارو
435 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
436 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
437 Homtamin Ginseng Softgel سافت ژل هومتامین جینسنگ KOREA UNITED PHARM
438 Highsense Barij 500MG Tablet قرص های سنس باریج 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
439 Ginseng with Guarana STP Capsule کپسول جینسینگ گوارانا اس تی پی STP.Pharma
440 Ginseng 518 MG Mason Capsule کپسول جین سینگ 518 میلی گرم میسن Mason
441 VigRX Capsul کپسول ویگارکس - ویگرکس Biopac
442 Formen Perform Capsule کپسول فورمن پرفورم Yves Ponory
443 Ginsana Capsule کپسول جینسانا (جین سانا) Ginsana SA
444 L-Tonic Syrup شربت ال-تونیک بیوفیتا-ال تونیک اکسیر گل سرخ
445 Permen Max Walmark Tablet قرص پرمن مکس والمارک Walmark
446 TRADAMIX Tablet قرص ترادامیکس TRADAPHARMA
447 Muscle Herb BetaDaru Capsule کپسول ماسل هرب بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
448 Vigorexin OPD Pharma Capsule کپسول ویگورکسین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
449 Himplasia Himalaya Tablet قرص هیمبلازیا هیمالیا Himalaya
450 Lemon ZardBand Drop قطره لیموترش زردبند داروسازی زردبند
451 Lemongrass ZardBand Drop قطره علف لیمو زردبند داروسازی زردبند
452 Diasin Rx Capsule کپسول دیاسین آر ایکس STP.Pharma
453 Vagiheal 30 Gr Jel ژل واژیهیل 30 گرم -واژی هیل داروسازی باریج اسانس
454 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
455 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
456 Appetizer Star Vit 200 ML Syrup شربت اپتایزر استارویت 200 میلی لیتر Walfare Nutrition
457 Appetizer Barij Essence Syrup شربت اشتها آور باریج اساتس باریج اسانس
458 Pedia Best Appetite Syrup شربت پدیابست اپتایت کیان سلامت پایدار
459 Hunger Up And Grow Up Sananitos For Kids شربت سانانیتوس اشتها و رشد برای کودکان داروسازی عبیدی
460 Kidssi Appetite Syrup شربت کیدزی اپتایت دایونیکس امید دارو سلامت
461 Appetite Kim 120 ML Syrup شربت اپتایت کیم 120 میلی لیتر کیمیاگر توس
462 Ratbeh Tablet -weight gain and appetite قرص رطبه -چاق کننده و اشتها آور نوشدارو توسن سلامت
463 Reappet REDOX 120 ml Syrup شربت ریاپت ردوکس 120 میلی لیتر رضا دارو
464 App Fizz Hi Health Eff Tablet قرص جوشان اپ فیز های هلث دارو سلامت فارمد
465 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
466 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
467 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
468 Adib Anti Wart Ointment پماد گیاهی ضد میخچه و زگیل ادیب ادیب اکسیر
469 Anti Genital Wart Adib Exir Suspension سوسپانسیون ضد زیگیل تناسلی ادیب اکسیر ادیب اکسیر
470 Anti Wart Adib Exir Suspension سوسپانسیون ضد میخچه وزگیل ادیب اکسیر ادیب اکسیر
471 Eczacin Kids Cream کرم کودک اگزاسین آرین سلامت سینا
472 Psosram Cream کرم پسوس رام داروسازی مام
473 Eczacin Cream For Adults کرم اگزاسین بزرگسالان آرین سلامت سینا
474 Anaderm Tablet قرص آنادرم سلامت پرمون امین
475 Shiitake Planta Capsule کپسول شیتاکه پلانتا متین آسا فارمد
476 Venoguard 500 MG Tablet قرص ونوگارد 500 میلی گرم بهشاد دارو
477 Bitter Orange ZardBand Drop قطره نارنج زردبند داروسازی زردبند
478 Stress Calm Night Tablet قرص استرس کالم نایت NATRIS
479 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
480 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
481 Sleep Care Golden Life Tablet قرص اسلیپ کر گلدن لایف Golden Life
482 Relax Herb Capsule کپسول ریلکس هرب بهتا دارو آفرینش
483 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم صنعت دارویی شاری
484 Querce Plus Nutrax Capsule کپسول کوئرس پلاس نوتراکس داروسازی پارس حیان
485 GARCINIA CAMBOGIA STP Capsule گاسینیا کمبوجیا اس تی پی STP.Pharma
486 Garcinofit Capsule کپسول گارسینوفیت بهتا دارو آفرینش
487 Garacinia Plus Tara Capsule کپسول گارسینیا پلاس تارا گنجینه سلامت تارا
488 Garcinia Cambogia BSK Tablet قرص گارسینیا گامبوجیا بی اس کا بنیان سلامت کسری
489 Rosemary ZardBand Spray اسپری زرماری زردبند داروسازی زردبند
490 Rosemary Goldaru Ointment پماد رزماری گل دارو داروسازی گل دارو
491 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
492 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
493 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
494 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
495 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
496 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
497 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
498 Simo Rosemary Cream کرم سیمو رزماری سیمرغ داروی عطار
499 Manopain Ointment پماد مانوپین رحمان گستران
500 Rosemary OPD Pharma Cream کرم رزماری او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
501 Thyme ZardBand Drop قطره آویشن زردبند داروسازی زردبند
502 Thymus ZardBand Drop قطره تیموس زردبند داروسازی زردبند
503 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
504 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
505 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
506 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
507 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
508 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
509 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
510 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
511 Drosil with Honey Syrup شربت دروزیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
512 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
513 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
514 Drosil Syrup شربت دروزیل داروسازی گیاه اسانس
515 Drosil Drop قطره دروزیل داروسازی گیاه اسانس
516 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
517 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
518 Avishan SGA Syrup شربت آویشن سلامت گستر - آویشن، انجیر، عسل سلامت گستر آرتیمان
519 Arthroheal Capsule کپسول آرتروهیل بهتا دارو آفرینش
520 Curcumin KAREN 500 MG Capsule کپسول کورکومین کارن 500 میلی گرم مکمل های غذایی حیاتی کارن
521 Curcumin SHARI 100 mg Tablet قرص کورکومین شاری 100 میلی گرم صنعت دارویی شاری
522 Dayan Pain Capsule-D.Pain کپسول دایان پین دایان طب اکسیر
523 Sinacurcumin 40 mg Softgel سافت ژل سیناکورکومین نانومیسل 40 میلی گرم اکسیر نانو سینا
524 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
525 Sinacurcumin 80 mg Softgel سافت ژل سیناکورکومین نانومیسل 80 میلی گرم اکسیر نانو سینا
526 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
527 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
528 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
529 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
530 Curcuma DINEH Tablet قرص کورکوما دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
531 Curcumin Razak Capsule کپسول کورکومین رازک داروسازی رازک
532 Urtica ZardBand Solution عصاره اورتیکا زردبند داروسازی زردبند
533 Urtica ZardBand Topical Drop عصاره موضعی گزنه زردبند داروسازی زردبند
534 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
535 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
536 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار اورتیدین داروسازی باریج اسانس
537 Urtidin Drop قطره اورتیدین داروسازی باریج اسانس
538 OPD MOBI ACTIVE Capsule کپسول او پی دی موبی اکتیو امید پارسینا دماوند
539 Nettle OPD Pharma Capsule کپسول نتل او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
540 Simosleep Tablet قرص سیمواسلیپ سیمرغ داروی عطار
541 Valerman 125 MG Capsule کپسول والرمان 125 میلی گرم رحمان گستران
542 Valeriana Sina Drop قطره والریانا سینا داروسازی سینا فراور
543 Valer Aid H.T.S Capsule کپسول والرید اچ تی اس حکیم تجارت سهند
544 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
545 Valiris 545mg F.C.Tablet قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم داروسازی سها
546 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
547 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
548 Valerian ZardBand Drop عصاره سنبل الطیب زردبند داروسازی زردبند
549 Tanamigraine Capsule کپسول تانامیگرن داروسازی زهراوی
550 Sage ZardBand Drop قطره مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
551 Sage ZardBand Topical Drop محلول موضعی مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
552 Salvia ZardBand Topical Drop قطره موضعی سالویا زردبند داروسازی زردبند
553 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
554 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
555 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
556 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
557 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
558 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
559 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
560 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
561 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
562 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
563 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
564 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
565 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم صنعت دارویی شاری
566 Carb Intercept 3 Natrol Capsule کپسول کارب اینترسپت 3 ناترول ٔNatrol
567 Green Tea Tashak Capsule کپسول چای سبز تاشک سلامت گستر آرتیمان
568 Green Less Capsule کپسول گرین لس سلامت گستر آرتیمان
569 Blepharol Lotion لوسیون بلفارول داروسازی خرمان
570 Myrtolea Vaginal Ointment پماد واژینال میرتولئا داروسازی خرمان
571 MG Barij 15ML Lotion لوسیون ام جی باریج 15 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
572 Mytrol Khorraman Disposable Ampoule آمپول یک بار مصرف میرتول داروسازی خرمان
573 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
574 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
575 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
576 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
577 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
578 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
579 MG Barij 20gr Ointment پماد ام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
580 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
581 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
582 Vagitex With Vitamin E Suppository شیاف واژینال واژیتکس همراه با ویتامین ایی داروسازی سبز دارو اسپادانا
583 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
584 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
585 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
586 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
587 Tanacetum Ext ZardBand Drop عصاره تاناستوم زردبند داروسازی زردبند
588 Migracaps Capsule کپسول میگراکپس اورم طب دارو
589 Parthenocaps Capsule کپسول پارتنوکپس اورم طب دارو
590 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
591 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
592 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
593 Zinlin Syrup شربت زینلین سلامت گستر آرتیمان
594 Ficolax Syrup شربت فیکولاکس داروسازی ایران داروک
595 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
596 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
597 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
598 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
599 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
600 Galega Herbal Powder ZardBand پودر گیاه گالگا زردبند داروسازی زردبند
601 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
602 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
603 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
604 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
605 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
606 PROTACT Mouthwash دهانشویه پروتاکت دانشگر زولنگ روسپینا
607 Rectamelis Suppository شیاف رکتاملیس اکسیر گستر اسپادانا
608 RectoSupp SUPP شیاف رکتوساب بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
609 Hemoroherb Ointment پماد هموروهرب داروسازی گل دارو
610 Hemrex Ointment پماد همرکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
611 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
612 Sativa Sina Tablet قرص ساتیوا سینا داروسازی سینا فراور
613 Phytocalm Softgel سافت ژل فیتوکالم اورم طب دارو
614 Linazpam Softgel سافت ژل لینازپام اورم طب دارو
615 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
616 Lavender ZardBand Drop قطره اسطوخودوس زردبند داروسازی زردبند
617 Lavender Biophyta Syrup شربت اسطوخودوس بیوفیتا اکسیر گل سرخ
618 Daturin-Sina Tablet قرص داتورین سینا داروسازی سینا فراور
619 Zingaman Appetizer Syrup شربت اشتها آور زینگامان سلامت گستر آرتیمان
620 TAMARIND KIMIAGAR TOOS Syrup شربت تمر هندی کیمیاگر طوس -تامارین کیمیاگر توس
621 Kimiagar Tin Syrup - fig شربت تین کیمیاگر - انجیر، مویز، ترنجبین کیمیاگر توس
622 Kimiagar Plum Syrup شربت آلو کیمیاگر - ملین، مسهل صفرا، دافع بلغم کیمیاگر توس
623 Laxi Herb Barij 120 ML Syrup شربت لاکسی هرب باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
624 Colosen Rx STP Pharma Capsule کپسول کلوسن آرایکس اس تی پی فارما STP.Pharma
625 De-Lax Hakim Tablet قرص دی لاکس حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
626 Coriandom Hakim Tablet قرص کوریاندوم حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
627 OPD Prunelax Tablet قرص او پی دی پرونلاکس امید پارسینا دماوند
628 Regutrans Sananitos For Kids 130 ml Syrup شربت سانانیتوس یبوست برای کودکان 130 میلی لیتر داروسازی عبیدی
629 Laxita Razak Syrup شربت لاکسیتا رازک داروسازی رازک
630 Kids Calm And Behaviour 75 Gr Powder پودر کیدز کالم اند بی هیویر 75 گرم اکسیر طب پرنیان
631 Attensaf Capsule - ADHD Treatment کپسول اتنساف - درمان بیش فعالی سمانیک سلامت گستر
632 Saffrodit Women Capsule کپسول سافرودیت بانوان - زعفران+ویتامین ایی گیاه سبز زندگی
633 Saffron ZardBand Drop قطره زعفران زردبند داروسازی زردبند
634 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
635 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
636 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
637 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
638 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
639 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
640 Matriman Capsule کپسول ماتریمان رحمان گستران
641 Camillin 250ML Solution Not Edible محلول غیر خوراکی کامیلین 250 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
642 GumoMax HERBAVIVA Oral Gel -Propolis+Valerian+Matricaria ژل دهانی گامومکس هرباویوا ویوا گروب (برند گلدارو)
643 Contrafissure Ointment پماد کانترافیشر داروسازی گیاه اسانس
644 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
645 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
646 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
647 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
648 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
649 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
650 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
651 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
652 Honeskin Cream کرم هان اسکین داروسازی سپیداج
653 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
654 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
655 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
656 Digestive-Aid Golden Life Tablet قرص دایجستیو اید گلدن لایف
657 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
658 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ (گریپ میکسچر خارجی)
659 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
660 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
661 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
662 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون کیدی کولیک امین داروسازی امین
663 Colicaid(Colic aid) Drop قطره کولیک اید(کولیکید)
664 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
665 ColicEZ Drop قطره کولیکز
666 Fenemax Planta Oral Drop قطره خوراکی فنمکس پلانتا متین آسا فارمد
667 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
668 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
669 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
670 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
671 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
672 Simopain Cream کرم سیموپین سیمرغ داروی عطار
673 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
674 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
675 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
676 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
677 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
678 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
679 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
680 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
681 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
682 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
683 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
684 Lactol Naturs Only Tablet قرص لاکتول نیچرز اونلی داروسازی کیش مدیفارم
685 Lactol Naturs Only Sachet ساشه لاکتول نیچرز اونلی داروسازی کیش مدیفارم
686 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
687 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها - شربت رها داروسازی گل دارو
688 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
689 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
690 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
691 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
692 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
693 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
694 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
695 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
696 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
697 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
698 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
699 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
700 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
701 Liv 52DS (Liv.52) Tablet قرص لیو 52 دی اس
702 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
703 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
704 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
705 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
706 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
707 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
708 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
709 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
710 Lactogan Capsule کپسول لاکتوگان یاس کویر میبد
711 RUGASTRIN 500MG Capsule کپسول روگاسترین 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
712 Ahura nini Syrup شربت اهورا نی نی داروسازی اهورا دارو
713 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
714 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر (گرایپ واتر) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
715 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
716 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
717 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
718 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
719 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
720 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
721 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
722 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
723 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
724 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
725 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
726 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
727 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
728 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
729 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
730 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
731 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
732 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
733 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
734 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
735 Senna Kimiagar Syrup شربت سنا کیمیاگر - سنا، گل سرخ کیمیاگر توس
736 S D Lax Tablet قرص اس دی لاکس سیمرغ داروی عطار
737 C-Lax (C LAX) Tablet قرص سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
738 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
739 Paloma 120ml Syrup-Laxative شربت پالوما 120 میلی لیتر-ملین گیاهی پارس گیتا دارو
740 Paloma 200ml Syrup-Laxative شربت پالوما 200 میلی لیتر-ملین گیاهی پارس گیتا دارو
741 C-Lax (C Lax) Syrup شربت سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
742 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
743 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
744 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
745 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
746 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
747 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
748 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
749 Noglic ESI Tablet قرص نوگلیک اسی ESI
750 Cinnamon ZardBand Drop قطره دارچین زردبند داروسازی زردبند
751 Cinna Betic Plus chromium Capsule کپسول سینابتیک + کرومیوم ساج پاد دارو
752 Limu Torsh Barij 25 MG Softgel سافت ژل لیموترش باریج 25 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
753 Limu Torsh Barij 75 MG Softgel سافت ژل لیموترش باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
754 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
755 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
756 Stylefeed 400 MG Capsule کپسول استایل فید 400 میلی گرم بهارپایا
757 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
758 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
759 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
760 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
761 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
762 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
763 NEONEASTER Oral Drop قطره خوراکی نئوناستر داروسازی ارس (آرام پیشداد ارس آزما)
764 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
765 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
766 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
767 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
768 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
769 Zireh Barij 75MG Softgel سافت ژل زیره باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
770 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
771 Cumin ZardBand Drop قطره زیره زردبند داروسازی زردبند
772 Zireh Barij 25 MG Softgel سافت ژل زیره باریج 25 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
773 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
774 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
775 MIXODIN Capsule کپسول میکسودین آرین سلامت سینا
776 Simorelax Tablet قرص سیموریلکس سیمرغ داروی عطار
777 Curcumax HealthAid Capsule کپسول کورکومکس هلث اید healthaid
778 ARTHOTEX Capsule کپسول آرتوتکس اکسیر گستر اسپادانا
779 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
780 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
781 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
782 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
783 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
784 Repelgol Lotion لوسیون ریپل گل داروسازی گل دارو
785 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
786 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
787 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
788 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
789 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
790 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
791 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
792 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
793 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمونستیم طلائی - ایمنوستیم داروسازی گل دارو
794 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسایت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
795 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
796 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
797 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
798 NASATEX Nasal Spray اسپری بینی نازاتکس اکسیر گستر اسپادانا
799 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
800 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
801 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
802 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
803 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
804 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
805 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
806 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
807 COLDRUB (COLD RUB) Cream کرم کلدراب(کلد راب) داروسازی گل دارو
808 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
809 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
810 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
811 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
812 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
813 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
814 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
815 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
816 GENTIANA Tablet قرص جنطیانا داروسازی حکیم مومن تیریزی
817 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
818 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
819 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
820 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
821 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
822 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
823 Lactosim Capsule کپسول لاکتوسیم سیمرغ داروی عطار
824 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
825 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
826 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
827 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
828 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
829 Burning Fat Golden Life Tablet قرص برنینگ فت گلدن لایف Golden Life
830 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
831 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
832 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
833 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
834 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
835 OPIUCOUGH Syrup شربت اوپیوکاف (اوپیو کاف) داروسازی سپیداج
836 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
837 Gasterin F.C.Tablet قرص روکشدار گاسترین داروسازی گل دارو
838 Culic Pediatric 120ml Syrup شربت کالیک اطفال 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
839 Culic 120ml Syrup شربت کالیک 120 میلی لیتری داروسازی نوتک فار
840 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
841 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
842 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
843 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
844 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
845 lvora Syrup شربت آیورا داروسازی اهورا دارو
846 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
847 lvora Drop قطره آیورا داروسازی اهورا دارو
848 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
849 Bronsban Syrup شربت برونسبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
850 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
851 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
852 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
853 Prospan Syrup شربت پروسپان
854 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
855 PEELKOF Syrup شربت پیل کاف بهارپایا
856 Kid Helix KImiagar Syrup شربت کید هلیکس کیمیاگر کیمیاگر توس
857 Aivoramy Effervescent Tablet قرص جوشان آیورامی داروسازی اهورا دارو
858 Ziman Syrup شربت زیمان (خلط آور-ضد سرفه) کشت و فرآوری مهرسا داروی یاسین(مدین فارما)
859 Coughstop Syrup شربت کاف استاپ باریج داروسازی باریج اسانس
860 Ivylix Syrup شربت آیوی لیکس اکسیر گستر اسپادانا
861 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
862 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
863 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
864 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
865 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
866 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
867 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
868 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
869 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
870 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
871 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
872 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
873 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
874 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
875 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
876 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
877 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
878 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
879 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
880 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل(روغن بزرک) 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
881 Flaxseed Powder ZardBand پودر دانه کتان زردبند داروسازی زردبند
882 flaxseed oil ZardBand Drop قطره روغن کتان زردبند داروسازی زردبند
883 FLAXEED 1000 MG Nutri Century Softgel سافت ژل نوتری فلکسید 1000 میلی گرم لیوار
884 Flax Seed Oil 1000 mg Healthaid Softgel سافت ژل فلکسید اویل 1000 میلی گرم هلث اید healthaid
885 Flax Seed Oil Webber Naturals 1000 mg Softgel سافت ژل روغن بذر کتان وبر نچرالز 1000 میلی گرم webber naturals
886 Flax Seed Oil Bronson 1300 mg Softgel سافت ژل فلکسید اویل برونسون 1300 میلی گرم گیتی سلامت آریا
887 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
888 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
889 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
890 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
891 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
892 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
893 Antifissure Barij 20gr Cream کرم آنتی فیشر باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
894 Antifissure Barij 30gr Cream کرم آنتی فیشر باریج 30 گرم داروسازی باریج اسانس
895 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
896 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
897 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
898 Recubizul 500 & 200 ML Shampoo شامپو رکوبیزول 500 و 200 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
899 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
900 Recolic 120 ml Syrup شربت رکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
901 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
902 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
903 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
904 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
905 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
906 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
907 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
908 Gol-Itch Lotion لوسیون گل ایچ داروسازی گل دارو
909 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
910 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
911 Supermint Drop قطره سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
912 CM Barij Topical Spray اسپری سی ام باریج داروسازی باریج اسانس
913 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی باریج اسانس
914 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
915 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
916 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
917 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
918 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
919 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
920 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
921 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
922 Rasa Sinex Nasal Spray اسپری بینی راسا سینکس - رسا سینکس سلامت گستر آرتیمان
923 Phytovagex Vaginal Suppository شیاف زنانه فیتوواژکس اکسیر گستر اسپادانا
924 Nutri PRIMROSE Softgel سافت ژل نوتری پریم رز لیوار
925 GMV Evening primerose oil 1000mg Softgel سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویل سلامت سازان پارسا
926 Primogel 1000mg Softgel سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم داروسازی دانا
927 Uniqpharma Primrose Oil Softgel سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش
928 Linoderm Cream کرم لینودرم داروسازی باریج اسانس
929 Barij Epo 1000 mg Soft Capsule سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
930 Vasogol F.C.Tablet قرص روکشدار وازوگل داروسازی گل دارو
931 Olive Oil Bulk روغن زیتون داروسازی آسیا شیمی طب
932 Zaitonex Ointment پماد زیتونکس دانا کسیان لرستان
933 Olivin Tablet قرص اولیوین داروسازی باریج اسانس
934 Olive leaf SHARI 125 mg TAB قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم صنعت دارویی شاری
935 Hypophar Capsule کپسول هیپوفار داروسازی نوتک فار
936 Oliviapain MO Lotion لوسیون اولیوا پین داروسازی دارو درمان پارس
937 Olea-Crat Powder پودر اولئا-کرات داروسازی ایران داروک
938 Castelina antifissure Ointment پماد کاسته لینا آنتی فیشر داروسازی بارش طبیعت یاران
939 Roganum Drop قطره روگانوم شرکت داروسازی قائم دارو
940 Red Ginseng Oral Ampoule آمپول خوراکی رد جنسینگ (ردجنسینگ) داروسازی آیلار طب آذر
941 Phytoton Capsule کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو
942 S Essentials Cap کپسول اس اسنشیال Factors group
943 Simemory Tablet قرص سیمموری سیمرغ داروی عطار
944 Ginkoplus Capsule کپسول جینکوپلاس بهارپایا
945 Libidox F.C.Tablet قرص روکشدار لیبیدوکس داروسازی ایران داروک
946 Gincosan Capsule 100 کپسول جینکوسان 100 عددی
947 Gincosan Capsule 30 کپسول جینکوسان 30 عددی
948 Heracles F.C.Tablet قرص روکشدار هراکلس داروسازی ایران داروک
949 Ginkgo and Ginseng 60-20 SHARI Tablet قرص جینکو و جینسینگ 60-20 شاری صنعت دارویی شاری
950 Gericaps Active Cap کپسول ژری کپس اکتیو هلث اید healthaid
951 Vigorman Tablet قرص ویگورمن سیمرغ داروی عطار
952 Lovig Capsule کپسول لاوویگ (لاویگ) داروسازی سبز دارو اسپادانا
953 Pasival Drop قطره پاسی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
954 Baby sleep sepidaj Syrup شربت بی بی اسلیپ سپیداج داروسازی سپیداج
955 Biocol Kids NOC Syrup شربت بایوکل کیدز ان او سی BIOCOL
956 Simosed Syrup شربت سیموسد سیمرغ داروی عطار
957 Well mood Capsule کپسول ول مود شرکت بین المللی سپید طب نیا
958 Hi-Rest Tablet قرص های-رست شرکت بین المللی سپید طب نیا
959 Dormin Tablet قرص دورمین داروسازی پور سینا
960 Epione F.C.Tablet قرص روکشدار اپیون داروسازی ایران داروک
961 Babysed Oral Solution محلول خوراکی بی بی سد داروسازی گل دارو
962 Double bull Tablet قرص دوبل بال داروسازی کیش مدیفارم
963 Roghan e espand noshad Liniment لینیمنت روغن اسپند نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
964 Spinal-Z Capsule کپسول اسپینال-زد دارو پخش - کارخانه
965 Neurogic Mentholated Spray اسپری نوروژیک منتوله داروسازی گل دارو
966 Barij Essence Hand Disinfectant Gel ژل باریج اسانس ضدعفونی دست داروسازی باریج اسانس
967 Pelargin Tablet قرص پلارژین پارس گیتا دارو
968 Pelargin 120ml Syrup شربت پلارژین 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
969 Pelargin 60ml Syrup شربت پلارژین 60 میلی لیتر پارس گیتا دارو
970 Pelargin Kids Syrup شربت پلارژین کیدز پارس گیتا دارو
971 Pelaroka Cough & Cold 120 ML Syrup شربت پلاروکا 120 میلی لیتر داروسازی فاران شیمی تویسرکان
972 Avosoris Cream کرم آووسوریس شفا دارو آریا
973 Collastix Capsule کپسول کلاستیکس
974 Arthrofeed Capsule کپسول آرتروفید بهارپایا
975 Dermosore Topical Solution محلول موضعی درموسور داروسازی سپیداج
976 Menstrugol Capsule کپسول منستروگل داروسازی گل دارو
977 Caramine Powder پودر کارامین داروسازی گل دارو
978 Rowachol Softgel سافت ژل روواکل Other-سایر
979 Deconjestant Inh. Stick استیک بینی دکونژستان داروسازی تولید دارو
980 Plantagel Powder پودر پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
981 Plantagel Sachet ساشه پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
982 Laxactive Powder پودر لاکساتیو شرکت بین المللی سپید طب نیا
983 Fly off GE Topical Spray اسپری موضعی فلای آف جی ایی داروسازی گیاه اسانس
984 Lipoherb Capsule کپسول لیپوهرب