دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Chlorella Healthaid 550 mg Tablet قرص کلرلا هلث اید 550 میلی گرم healthaid
2 Algofill Tablet No:30 قرص آلگوفیل 30 عددی نیک پایا کارن فارمد
3 Algofill Tablet No:100 قرص آلگوفیل 100 عددی نیک پایا کارن فارمد
4 Vana Prime Chlorella Tablet قرص وانا پریم کلرلا Norm Life
5 Body Cleanse Marinox Capsule کپسول بادی کلینز مارینوکس Marinox
6 CHLORELLA 100 Vitamin House Tablet قرص کلرلا 100 ویتامین هاوس Vitamin House
7 Vana Chlorella Tablet قرص وانا کلرلا Norm Life
8 Algomed D3 Tablet قرص آلگومد د3 ALGOMED
9 Algomed Calcium Tablet قرص آلگومد کلسیم ALGOMED
10 AlgorellaTablet قرص آلگورلا 300 یلی گرم داروسازی رازک
11 ALGOMED TAB قرص آلگومد -الگومد
12 ALGOMED FORTE TAB قرص آلگومد فورت - الگومد فورت
13 Devitefin 400 mg Tablet قرص دویلتفین 400 میلی گرم آیریانیک
14 Painlys Golden Life Tablet قرص پین لیز گلدن لایف Golden Life
15 Talentin 30G Topical ointment پماد موضعی تالنتین 30 گرم داروسازی رازک
16 Doloteffin F.C.Tablet قرص روکشدار دولتفین-دولوتفین
17 Arthroherb F.C.Tablet قرص روکشدار آرتروهرب داروسازی امین
18 Rhumatogol F.C.Tablet قرص روکشدار روماتوگل داروسازی گل دارو
19 Talental 480mg F.C.Tablet قرص روکشدار تالنتال 480 میلی گرم داروسازی رازک
20 Pomega 5 Softgel سافت ژل پومگا 5 داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
21 Anar-amin F.C.Tablet قرص انار-امین داروسازی امین
22 PomeVita Soft Capsule کپسول نرم پوم ویتا داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
23 ELLAGICA 250 MG Capsule کپسول الاژیکا 250 میلی گرم اکسیر گستر اسپادانا
24 Anar+Vitamin C Tablet قرص انار+ویتامین سی داروسازی امین
25 Pedi App Irandarouk 140 ml Syrup شربت پدی اپ انار منعنع 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
26 Hypericum ZardBand Drop قطره هوفاریقون زردبند داروسازی زردبند
27 Comfort Formula Tablet قرص کامفورت فرمولا
28 NoDep ESI Capsule کپسول نودپ اسی ESI
29 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
30 Nervoxin Tablet قرص نروکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
31 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
32 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
33 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوریلکس داروسازی ایران داروک
34 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
35 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
36 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
37 ST Johns Wort STP Pharma Capsule کپسول سن جان ورت اس تی پی فارما STP.Pharma
38 Daymolax 500MG TAB قرص دایمولاکس 500 میلی گرم داروسازی دیموند
39 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
40 Thistilyn OPD Pharma Capsule کپسول تیستی لین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
41 Nutri Liver Support Cap کپسول نوتری لیور ساپورت لیوار
42 Manoliver 150 MG Capsule کپسول مانولیور 150 میلی گرم رحمان گستران
43 Liverhealth G 140 MG Capsule کپسول لیور هلث جی 140 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
44 Liver Pak 70 MG Tablet قرص لیورپاک 70 میلی گرم دنیا داروی سپهر
45 Liver Pak 140 MG Tablet قرص لیورپاک 140 میلی گرم دنیا داروی سپهر
46 Milk Thistle 140 MG Tablet قرص میلک تیستل 140 میلی گرم صنعت دارویی شاری
47 Milk Thistle 240 MG Tablet قرص میلک تیستل 240 میلی گرم صنعت دارویی شاری
48 Liverfeed New Capsule کپسول لیورفید نیو بهارپایا
49 Liver Ax 500 mg Capsule کپسول لیور آکس 500 میلی گرم گویا فارمد آریا
50 Sinaliv 70 mg Softgel - nanoSilymarin سافت ژل سینالیو 70 میلی گرم - نانوسیلیمارین اکسیر نانو سینا
51 Liver Green MDR Capsule کپسول لیور گرین ام دی آر داروسازی ماهان دارو رهام
52 Liver Balance Parsis Syrup شربت لیور بالانس پارسیس پارسیس رایا دارو
53 Liver Trap Hakim Syrup شربت لیور تراپ حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
54 Liver Trap Hakim Capsule کپسول لیور تراپ حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
55 Silymarin ZardBand Drop قطره خوراکی سلیمارین زردبند داروسازی زردبند
56 Liver Guard Capsule کپسول لیورگارد داروسازی سینا فراور
57 Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم) Viva Nutraceuticals
58 Sim Liver 140 MG Tablet قرص سیم لیور 140 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
59 Sim Liver 240 MG Table قرص سیم لیور 240 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
60 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
61 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
62 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
63 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
64 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
65 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
66 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
67 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
68 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
69 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
70 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
71 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
72 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
73 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
74 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
75 Baby Dent Soothing Gel For Gums ژل دهانی بیبی دنت داروسازی توسن دارو
76 DENTIWELL Oral massage Gel ژل ماساژ دهانی دنتی ول جهان فارمد آریا
77 Gelclair Oral Rinse Gel ژل دهان شویه ژل کلر Venture Life
78 Aloe Vera ESI Digestive Juice شربت آلوئه ورا اسی ESI
79 Aloe Vera 300mg Super Natural Softgel سافت ژل آلوئه ورا 300 میلی گرم سوپرنچرال داروسازی زهراوی
80 Reducid 240 ML Syrup شربت ردیوسید 240 میلی لیتر سیمرغ داروی عطار
81 Anti Reflux B Syrup شربت آنتی رفلاکس بی داروسازی باریج اسانس
82 Helioderm ESI Tablet قرص هلیودرم اسی ESI
83 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
84 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
85 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
86 PEELICENT Cream کرم پیلیسنت ترانه های شفابخش طبیعت
87 DERMACENT Cream کرم درماسنت ترانه های شفابخش طبیعت
88 CENTELLA TST 475 MG Capsule کپسول سنتلا تی اس تی 475 میلی گرم ترانه های شفابخش طبیعت
89 TEACENT Tea Bag دمنوش تی سنت ترانه های شفابخش طبیعت
90 Venoplant Topical Cream Gel کرم ژل موضعی ونوپلنت Aesculapius Farmaceutici
91 Solaprost Planta Oral Drop قطره خوراکی سولاپروست پلانتا متین آسا فارمد
92 Prostina Tablet قرص پروستینا داروسازی سینا فراور
93 Viprost Viva Tune Softgel سافت ژل وی پروست ویواتیون Vitapharmed
94 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
95 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
96 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
97 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
98 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
99 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
100 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
101 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
102 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
103 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
104 Manolax 450 MG Capsule کپسول مانولاکس 450 میلی گرم رحمان گستران
105 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
106 Zintigo Tablet قرص زین تیگو - زینتیگو داروسازی ایران داروک
107 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار ومیگان داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
108 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
109 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
110 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
111 Ginger ZardBand Drop قطره زنجبیل زردبند داروسازی زردبند
112 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
113 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
114 NO FLU SANDROUS Capsule کپسول نو فلو سندروس داروسازی فرشته جویان
115 Ginger SHARI 0.834 MG Tablet قرص جینجر شاری 0.834 میلی گرم صنعت دارویی شاری
116 Bisalen Shampoo شامپو بیزالن داروسازی نوتک فار
117 Nausophar Capsule کپسول نازوفار داروسازی نوتک فار
118 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
119 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
120 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
121 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
122 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
123 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
124 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
125 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
126 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
127 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
128 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
129 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
130 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
131 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
132 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
133 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
134 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
135 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
136 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
137 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
138 Gova Nab Sachet ساشه گواناب یاس فارمد ایرانیان
139 Psyllium SDA Powde پودر پسیلیوم سیمرغ سیمرغ داروی عطار
140 ISCADOR M 7 Ampule Pack آمپول ایسکادور ام پک 7 عددی مشاورین طب ابن سینا
141 ISCADOR P 7 Ampule Pack آمپول ایسکادور پی پک 7 عددی مشاورین طب ابن سینا
142 ISCADOR Qu 7 Ampule Pack آمپول ایسکادور کیو یو پک 7 عددی مشاورین طب ابن سینا
143 Licorice 200 ml Suspention سوسپانسیون لیکوریش 200 میلی لیتر نهال سبز سلامت
144 Licorice Candy & Coffee Flavored آب نبات شیرین بیان با طعم قهروه اصفهان شکلات
145 LICORICE RNJ 500 MG Capsule کپسول لیکوریس آر ان جی 500 میلی گرم داروسازی ریحان نقش جهان
146 D-Reglis Tablet Jar قرص د-رگلیس (د رگلیس) قوطی داروسازی ایران داروک
147 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
148 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
149 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس (د رگلیس) داروسازی ایران داروک
150 Mintonex Inhalation and Oral Drop قطره استنشاقی و خوراکی مینتونکس یاس دارو
151 ColperIBS Capsule کپسول کلپریپس داروسازی زیست تخمیر
152 Simodent 10 g Dental Jel ژل دندان سیمودنت 10 گرم سیمرغ داروی عطار
153 Gelomint IBS 0.2ml Enteric Soft Capsule کئسول نرم ژلومینت آی بی اس 0.2 میلی لیتر داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
154 Colguard Capsule کپسول کلگارد آرین سلامت سینا
155 PROMINTA PLUS IBS Softgel سافت ژل پرومینتا پلاس آی بی اس هلیا فارمد
156 PROMINTA Digest Softgel سافت ژل پرومینتا دایجست هلیا فارمد
157 Piperix Softgel سافت ژل پی پریکس داروسازی تهران دارو
158 Peppermint ZardBand Drop قطره نعناء فلفلی زردبند داروسازی زردبند
159 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
160 Mentha Lotion لوسیون منتا باریج داروسازی باریج اسانس
161 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
162 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
163 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
164 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
165 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
166 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین - کولپرمین
167 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
168 COMINON Tablet قرص کومینون داروسازی حکیم مومن تیریزی
169 Green Coffee BSK Tablet قرص قهوه سبز بی اس کا بنیان سلامت کسری
170 Green Coffee L Carnitine Sagepad Capsule کپسول گرین کافی کافکا ساج پاد دارو
171 SLIMTEX Capsule کپسول اسلیم تکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
172 Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم webber naturals
173 Meno-AVERT Tablet قرص منو اورت (منوآورت) EuRho Vital
174 Active-Meno doppel herz Tablet قرص اکتیو-منو(اکتیو منو) Doppel herz
175 Isomax TAB قرص ایزومکس VITABIOTICS
176 Menopause Free Mix Natural Capsule کپسول منوپوزفری میکس نچرال Mix Natural
177 Menosofe Plus Tablet قرص منوسوف پلاس NATRIS
178 Celadrin HealthAid 550 MG Tablet قرص سلدرین هلث اید 550 میلی گرم healthaid
179 Phyto Soya Capsule کپسول فیتوسویا - فیتوسویا Arkopharma
180 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
181 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
182 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
183 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم صنعت دارویی شاری
184 Menovital Healthaid Tablet قرص منوویتال هلث اید healthaid
185 Soy Isoflavone Complex Webber Naturals Capsule کپسول سوی ایزو فلون کمپلکس وبر نچرالز webber naturals
186 Carvil Tablet قرص کارویل داروسازی حکیم مومن تیریزی
187 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
188 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
189 Prustacare Capsule کپسول پروستاکر داروسازی رازک
190 Prosterbe ESI Capsule کپسول پروست ارب اسی (پروسترب) ESI
191 Prostate Health Schiff Capsule کپسول پروستات هلث شف Schiff
192 Saw Palmetto Complex MixNatural Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
193 Saw-Palmetto Super Natural Softgel سافت ژل ساوپالمتو سوپرنچرال داروسازی زهراوی
194 Sawpalmetto Complex Vitamin Life Capsule کپسول ساوپالمتو کمپلکس ویتامین لایف Vitamin House
195 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
196 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
197 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
198 Prostica Golden Life Tablet قرص پروستیکا گلدن لایف Golden Life
199 Simoprostat Capsule کپسول سیموپروستات سیمرغ داروی عطار
200 Prosta Leave Capsule کپسول پروستالیو بهداشت فارمد لوتوس
201 SHARI Prost 500-300 MG Tablet (Saw palmetto+Pumpkin Seed) قرص شاری پروست 500-300 میلی گرم صنعت دارویی شاری
202 Prostaless Tara Capsule کپسول پروستالس تارا گنجینه سلامت تارا
203 SPA meda Prosta Health Capsule کپسول پروستا هلث اسپامد سلامت پرمون امین
204 Prostexir Capsule کپسول پروست اکسیر ادیب اکسیر
205 Stillen 60MG Tablet قرص استیلن 60 میلی گرم DONG-A
206 Afsantin 6% Toipcal analgesic Ointment پماد موضعی ضد درد افسنتین 6% نیکا
207 Reepaven Tablet قرص ریپاون شرکت داروسازی قائم دارو
208 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
209 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
210 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
211 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
212 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
213 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
214 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
215 VARIZOL JEL ژل واریزول دانشگر زولنگ روسپینا
216 Agnucaston Tablet قرص آگنوکاستون bionorica
217 Simognus Capsule کپسول سیموگنوس سیمرغ داروی عطار
218 PMS Pause Capsule کپسول پی ام اس پوز بهتا دارو آفرینش
219 Zilpa Capsule کپسول زیلپا سلامت گستر آرتیمان
220 Agnugol Tablet قرص اگنوگل داروسازی گل دارو
221 EARGOL Drop قطره ایرگل داروسازی گل دارو
222 Moyla Hair Adib Lotion لوسیون مویلا تقویت مو ادیب اکسیر
223 Althaea ZardBand Drop محلول خوراکی ختمی زردبند داروسازی زردبند
224 Arnicover Cream کرم آرنیکاور سیمرغ داروی عطار
225 Mentonica 1 La farrerr Ice Gel ژل خنک کننده منتولیکا -منتول+آرنیکا Lafarrerr
226 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
227 Neuro Fit EuRhovital Capsule کپسول نوروفیت یوروویتال EuRho Vital
228 Cerebrum Gold +50 Natiris Capsule کپسول سربروم گلد +50 ناتیریس NATRIS
229 Active Mind Sina Tablet قرص اکتیو مایند سینا داروسازی سینا فراور
230 Multi Energex Parsis Capsule کپسول مولتی انرژیکس پارسیس پارسیس رایا دارو
231 Neuro Care - Brain boost Tablet قرص نوروکر - برین بوست Lila Healthcare
232 Synapsa Jana Salamat 320 mg Capule کپسول سیناپسا جانا سلامت 320 میلی گرم طبیعت زنده
233 Nooptoger Noopept Tablet قرص نوپتوگر نوپپت هوگر دارو دانش
234 Vitamediq Neoliva Chewable Tablet قرص جویدنی ویتامدیک نئولیوا داروسازی کوثر
235 Huperzine SHARI 200 MG Tablet قرص هوپرزین شاری 200 میلی گرم صنعت دارویی شاری
236 Huperzine SHARI 50MG Tablet قرص هوپرزین شاری 50 میلی گرم صنعت دارویی شاری
237 Majoon Kondor Kimiagar Syrup شربت معجون کندر کیمیاگر - تقویت حافظه کیمیاگر توس
238 Neuroplus EuRhovital Capsule کپسول نوروپلاس یوروویتال EuRho Vital
239 Mental Energie EuRhovital Tablet قرص منتال انرژی یوروویتال EuRho Vital
240 Kondor Majoon Biophyta Syrup شربت بیوفیتا معجون کندر اکسیر گل سرخ
241 AlzStop Capsule کپسول آلزاستاپ داروسازی باریج اسانس
242 Manobrain 300 mg Capsule کپسول مانوبرین 300 میلی گرم رحمان گستران
243 Phytoman Capsule کپسول فیتومان رحمان گستران
244 Melitropic 400 mg Capsule کپسول ملیتروپیک 400 میلی گرم پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
245 Brahami 9000 Mental Clarity Tablet قرص برهمی 9000 منتال کلاریتی اکسیر طب پرنیان
246 Ginseng Shot Eurho vital Drinking Vial ویال خوراکی جینسینگ شات یوروویتال EuRho Vital
247 MEDICEVO VITAMEDIQ Capsule کپسول ویتامدیک مدیسوو داروسازی کوثر
248 Thorne Research Berberine Capsule کپسول تورن ریسرچ بربرین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
249 Gerdoheal PMC Capsule کپسول گردوهیل پی ام سی پارس طب ارس
250 Plantago Major Sanabel daroo Syrup شربت بارهنگ سنابل دارو-بارشان ماژ سنابل دارو
251 K.D.S HERBAL XENIAN SYRUP شربت گیاهی کی دی اس زنیان کیمیا دارو سپهر
252 Pronutri Well Being Gastric Capsule کپسول پرونوتری ولبیینگ گستریک رستا ایمن دارو
253 Phenovil Hakim Tablet قرص فنوویل حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
254 Iberogol Oral Solution محلول خوراکی ایبروگل داروسازی گل دارو
255 Gastro IBS Bronson Tablet قرص گسترو آی بی اس برونسون - گاسترو آی بی اس گیتی سلامت آریا
256 Dayan Gaster Capsule کپسول دایان گستر دایان طب اکسیر
257 Digestrong Sina Tablet قرص دایجسترانگ سینا داروسازی سینا فراور
258 Chamazule Sina Drop قطره کامازول سینا داروسازی سینا فراور
259 Belly Sananitos For Kids 130 ml Syrup شربت سانانیتوس نفخ برای کودکان 130 میلی لیتر بهبود گوارش و ضد نفخ داروسازی عبیدی
260 Green Carmin Capsule کپسول گرین کارمین داروسازی باریج اسانس
261 Kidomach 145 ml Syrup شربت کیدومک 145 میلی لیتر داروسازی خوارزمی
262 Zinocolic 120 ML Syrup شربت زینوکولیک 120 میلی لیتر اورم طب دارو
263 Kidssi Colic Drop قطره کیدزی کولیک دایونیکس امید دارو سلامت
264 Kimi Herbal Mixture Syrup شربت کیمی هربال میکسچر کیمیاگر توس
265 Sega Nose SGA Syrup شربت سگانوز ، جایگزین طبیعی سایمتیکون سلامت گستر آرتیمان
266 Sinagol Tablet-Pharmosina-anti gastrospasmodic قرص سیناگل-فارموسینا -ضد اسپاسم معده داروسازی سینا فراور
267 Celer Gaster Capsule (Sofoofe Karafs) کپسول سلرگاستر (سفوف کرفس) فرا طب
268 Gastrina Capsule (Sofoofe Bozur) کپسول گاسترینا (سفوف بزور) فرا طب
269 Eructin-Sina Granule گرانول اروکتین-سینا داروسازی سینا فراور
270 Kidomach Oral Solution شربت کیدومک داروسازی خوارزمی
271 Colic Fairy 120 ml Syrup شربت کولیک فری 120 میلی لیتر آبادیس داروی آژند
272 SIMOGASTER Capsule کپسول سیموگاستر سیمرغ داروی عطار
273 LICORICAP CAPSULE کپسول لیکوری کپ کیمیا فراور بوعلی
274 Nigellapsin 120 ml Syrup شربت نیگلاپسین 120 میلی لیتر پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
275 Diastop 140 ml Syrup شربت دیاستاپ 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
276 Manhae Softgel سافت ژل مانئه Nutrisante
277 Menolistica Softgel سافت ژل منولیستیکا هولیستیکا آرین سلامت سینا
278 Brozyme 200 mg Tachra Pharmed Capsule کپسول بروزایم 200 میلی گرم تچرا فارمد تچرا فارمد
279 Brozyme Ultra 500 mg Tachra Pharmed Capsule کپسول بروزایم اولترا 500 میلی گرم تچرا فارمد تچرا فارمد
280 Rataheal 200 mg Capsule کپسول راناهیل 200 میلی گرم پویش درمان راتا
281 Cicaglocal Capsule کپسول سیکاگلوکال دارو درمان پرشین پاد
282 Pinaheal Capsules کپسول پیناهیل آمیتیس نیک دارو
283 Ana Health Capsule کپسول آناهلث بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
284 Anaheal Plus Capsule کپسول آناهیل پلاس سلامت پرمون امین
285 Anaheal 500 MG Capsule کپسول آناهیل 500 میلی گرم سلامت پرمون امین
286 Calendula ZardBand Drop عصاره همیشه بهار زردبند داروسازی زردبند
287 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
288 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
289 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
290 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
291 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
292 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
293 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پژوهان پردیس
294 Inolix Diaper Rash Adib Exir Oinment پماد اینولیکس ادرار سوختگی ادیب اکسیر ادیب اکسیر
295 Baby Relief Herba Tune 50 gr Cream کرم بیبی ریلیف هرباتون 50 گرم داروسازی ایران داروک
296 Marigold Topical Ointment پماد موضعی ماری گلد داروسازی توسن دارو
297 Calendula Healing Cream Dayan کرم التیام بخش کالاندولا دایان دارو دایان طب اکسیر
298 Calendula TGA Ointment پماد کالاندولا تی جی ای طب گیاه امیر
299 Calendula Plus SDA Cream کرم کالاندولا پلاس سیمرغ سیمرغ داروی عطار
300 INVO LIPOMED LIPOSOMAL CBD 3mg/ml 30 ml Drop قطره اینوو لیپومد لیپوزومال سی بی دی 3 میلی گرم/میلی لیتر 30 میلی لیتر هگمتان داروی غرب
301 Capsimo Topical Cream کرم موضعی کاپسیمو سیمرغ داروی عطار
302 Capsiman Ointment پماد کاپسیمان-کپسیمان رحمان گستران
303 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
304 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
305 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
306 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
307 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
308 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
309 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
310 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
311 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
312 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
313 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
314 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
315 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
316 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
317 Daymonkold 30ML Sprey اسپری دیمونکلد 30 میلی لیتر داروسازی دیموند
318 Celer X Fort Golden Life Tablet قرص سلرکس فورت گلدن لایف - سلر ایکس Golden Life
319 Dentikid Barij Gel ژل دنتی کید باریج داروسازی باریج اسانس
320 Matricaria ZardBand Topical Drop محلول موضعی ماتریکاریا زردبند داروسازی زردبند
321 Baboneh ZardBand Topical Drop محلول موضعی بابونه زردبند داروسازی زردبند
322 Baboneh ZardBand Drop قطره بابونه زردبند داروسازی زردبند
323 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
324 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
325 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
326 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
327 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
328 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
329 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
330 Cinnamon Plus Bakanasan Tablet قرص سینامون پلاس باکاناسان bakanasan
331 Cinnamon SHARI 15 MG Tablet قرص سینامون 15 میلی گرم شاری صنعت دارویی شاری
332 Cinnamon 7 Plus BSK Tablet قرص سینامون 7 پلاس بی اس کا بنیان سلامت کسری
333 MEMOCOPA 160 MG Capsule کپسول مموکوپا 160 میلی گرم دانشگر زولنگ روسپینا
334 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
335 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
336 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
337 Cranberry Vitarmonyl 335 mg Cap کپسول کرن بری ویتارمونیل 335 میلی گرم Vitarmonyl
338 Uromax Golden Life Tablet قرص ارومکس گلدن لایف - اورومکس Golden Life
339 Cranberry Herbalio 500 mg Capsule کپسول کرنبری هربالیو 500 میلی گرم- کرن بری پرارین پارس
340 Cran Biokam Capsule کپسول کرن بایوکام بنیان طب آکام
341 Cranvit Capsule کپسول کرنویت داروسازی ایران دارو
342 Ves Nab 30 ml Oral Drop قطره خوراکی وس ناب یاس فارمد ایرانیان
343 Bloodprexir Adib Exir Capsule کپسول بلودپرکسیر ادیب اکسیر ادیب اکسیر
344 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
345 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
346 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
347 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
348 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
349 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
350 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
351 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
352 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
353 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
354 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
355 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
356 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
357 Prosta Barij 300MG Softgel سافت ژل پروستا باریج 300 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
358 Pumpkin ZardBand Drop قطره روغن کدو طبی زردبند داروسازی زردبند
359 Prostafit EuRho Vital Softgel سافت ژل پروستافیت یوروویتال EuRho Vital
360 Prosta Health DAANA Softgel سافت ژل پروستا هلث دانا داروسازی دانا
361 Nutrax Prostafort Capsule کپسول نوتراکس پروستافورت داروسازی پارس حیان
362 Pum prost Softgel سافت ژل پام پروست داروسازی تهران دارو
363 Pumpkin Seed and Vitamin E 500-50 Tablet قرص پامپکین سید و ویتامین ایی 500-50 میلی گرم صنعت دارویی شاری
364 Artischocken EuRho Vital Cap کپسول آرتی شوک یورو ویتال EuRho Vital
365 Cynarchol Tablet قرص سینارکول داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
366 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
367 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
368 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
369 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
370 Triglow Tablet قرص تریگلو داروسازی ایران داروک
371 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
372 Atheromod-B Tablet قرص آترومد-بی داروسازی باریج اسانس
373 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
374 Lipoman 650 MG Capsule کپسول لیپومان 650 میلی گرم رحمان گستران
375 CynaCare H.T.S Capsule کپسول سیناکر حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
376 Artichoke Sina Capsule کپسول آرتیشوک سینا داروسازی سینا فراور
377 Exinarin Adib Exir Capsule کپسول اکسینارین ادیب اکسیر ادیب اکسیر
378 Liver vitapra 500 mg Effervescent Tablet - Artichoke قرص جوشان لیور ویتاپرا 500 میلی گرم - آرتیشوک پرارین پارس
379 Cami Calm Syrup شربت کامی کام بنیان کسری سرشت سلامت
380 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
381 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
382 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
383 Colief BSK Drop قطره کولیف بی اس کی بنیان سلامت کسری
384 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
385 Immustim Tablet قرص ایموستیم - ایمواستیم داروسازی گل دارو
386 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
387 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
388 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایموستیم - ایمواستیم داروسازی گل دارو
389 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
390 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
391 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
392 Echinacea ZardBand Drop عصاره اکیناسه زردبند داروسازی زردبند
393 Immunilflor ESI Capsule کپسول ایمونیل فلور اسی ESI
394 Simoviral Syrup شربت سیموویرال سیمرغ داروی عطار
395 Immunilflor Sina Capsule کپسول ایمیونیل فلور سینا داروسازی سینا فراور
396 Dayan Immune Syrup شربت دایان ایمیون دایان طب اکسیر
397 Echinakid Dineh 120 ml Syrup شربت اکیناکید دینه 120 میلی لیتر داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
398 Rodiuretic Capsule کپسول رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
399 BIOCOL KIDS FRT Syrup شربت بایوکل کیدز اف آر تی BIOCOL
400 Equisetum ZardBand Topical Drop عصاره موضعی دم اسب زردبند داروسازی زردبند
401 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
402 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
403 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
404 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
405 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
406 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
407 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
408 PureSkin F. C. TAB قرص روکشدار پیوراسکین داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
409 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
410 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
411 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
412 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
413 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
414 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
415 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
416 Eucalyptus Inhaler ZardBand Drop بخور اکالیپتوس زردبند داروسازی زردبند
417 Notsore Candy آبنبات مکیدنی نات سور اصفهان شکلات
418 RINFOLTIL Pharmalife Tablet قرص رینفولتیل فارمالایف Pharmalife Research
419 Barij EPO 1000MG Softgel سافت ژل باریج ای پی ا داروسازی باریج اسانس
420 StilMens (Stil Mens) 1000MG Softgel سافت ژل استیل منس 1000 میلی گرم داروسازی امین
421 EVENING PRIMROSE OIL Webber 1000mg Softgel سافت ژل روغن گل مغربی وبر 1000 میلی گرم webber naturals
422 EVENING PRIMROSE OIL Webber 500mg Softgel سافت ژل روغن گل مغربی وبر 500 میلی گرم webber naturals
423 Primrose uniqpharma Softgel سافت ژل پرایم رز یونیک فارما Uniq Pharma
424 Vana Evening Primrose Oil 1000 mg Norm Life Softgel وانا ایوینینگ پرایم رز اویل 1000 میلی گرم نورم لایف Norm Life
425 Evening Primrose Health Aid Softgel کپسول روغن گل مغربی هلث اید - پرایم رز healthaid
426 Even Oil 500 MG Softgel سافت ژل ایون اویل 500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
427 Even Oil Plus 1000/10 MG Softgel سافت ژل ایون اویل پلاس 1000/10 میلی گرم داروسازی تهران دارو
428 Hi EPO Evening Primrose Oil HiHealth Softgel سافت ژل گل مغربی های ای پی او های هلث دارو سلامت فارمد
429 Evening Primrose Oil Plus Vitamin E Rozavit Softgel سافت ژل روغن گل مغربی پلاس ویتامین ایی رزاویت داروسازی روز دارو
430 Evening Primrose Oil ABORNS 1000 Softgel سافت ژل گل مغربی ابورنز 1000 میلی گرم داروسازی تسنیم
431 Evening Primrose Oil ABORNS 1300 Softgel سافت ژل گل مغربی ابورنز 1300 میلی گرم داروسازی تسنیم
432 Messina Max Avenue 1000 mg Softgel سافت ژل مسینا مکس اونیو 1000 میلی گرم وانا دارو گستر
433 Life Rose Capsule کپسول لایف رز Life Plan
434 Karen Evening Primrose Oil 1000 mg Softgel سافت ژل ایونینگ پریم رز 1000 میلی گرم کارن مکمل های غذایی حیاتی کارن
435 Evening Primrose Oil Jalinous 500 mg Softgel سافت ژل پرایم رز اویل 500 میلی گرم جالینوس داروسازی جالینوس
436 Naturalvim Evening Primrose Oil 1000 mg Softgel سافت ژل نچرال ویم ایونینگ پریمرز اویل 1000 میلی گرم نیک سینا اکسیر
437 Schutz Vital Evening Primrose Oil 500 mg Softgel سافت ژل روغن گل مغربی شوتس ویتال 500 میلی گرم پارس طب ارس
438 Colic Mixture Syrup شربت کولیک میکسچر سیمرغ داروی عطار
439 GALACTO-RISE Sachet ساشه گالاکتورایز جهان فارمد آریا
440 Fennel Syrup شربت رازیانه بیوفیتا اکسیر گل سرخ
441 Fennel ZardBand Drop قطره رازیانه زردبند داروسازی زردبند
442 Colicaid Drop قطره کولیکید VITABIOTICS
443 Fennelin Softgel سافت ژل فنلین باریج (فنیلین) داروسازی باریج اسانس
444 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
445 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
446 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
447 Diansul Syrup شربت دیانسول بیوفیتا اکسیر گل سرخ
448 RUNSUL Capsule کپسول رونسول شرکت داروسازی قائم دارو
449 FENUGREEK RAMAN SHIMI FANAVAR 500 mg Capsule کپسول فنوگریک رامان شیمی فناور 500 میلی گرم رامان شیمی فناور
450 FENUGREEX Adib Exir Capsule کپسول فنگریکس ادیب اکسیر-فنوگریکس ادیب اکسیر
451 DURASTHUM MOOTTA Capsule کپسول دورست هوم موتا کی دارو فناوری سلامت
452 DAFLON 500 MG Tablet قرص دافلون 500 میلی گرم SERVIER
453 Kondor Majoon Syrup شربت معجون کندر اکسیر گل سرخ
454 Arthro Eaze Cap کپسول آرترو ایز Natural World
455 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
456 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
457 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم صنعت دارویی شاری
458 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
459 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
460 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
461 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
462 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
463 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
464 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
465 Garcin 300 MG Tablet قرص روکشدار گارسین 300 میلی گرم داروسازی گل دارو
466 Mycosin Vaginal Cream کرم واژینال میکوزین داروسازی گل دارو
467 Cholesta Lo Bronson Tablet قرص کلستالو برونسون گیتی سلامت آریا
468 Garlinovas Capsule کپسول گارلینووس مهر و ماه
469 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
470 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
471 Peliom Tablet قرص پلیوم Kolmar
472 Peliom Syrup شربت پلیوم Kolmar
473 Peliom Plus Syrup شربت پلیوم پلاس Kolmar
474 Memorin Alfa Vitamins Cap کپسول ممورین آلفا ویتامینز ALFA VITAMIN
475 Anti Forget Capsule کپسول آنتی فورگت - آنتی فرگت سلامت گستر آرتیمان
476 NUTRI AGE SUPPORT Nutri Century Capsule کپسول نوتری ایج ساپورت نوتری سنتری لیوار
477 MemoPlus Walmark Capsule کپسول مموپلاس والمارک Walmark
478 Ginko biloba Vitarmonyl Cap کپسول جینکو بیلوبا ویتارمونیل Vitarmonyl
479 Ginko Biloba STP Capsule کپسول جینکو بیلوبا اس تی پی STP.Pharma
480 Ginkgora F.C.Tablet قرص روکشدار جینکورا داروسازی اهورا دارو
481 Tebokan S.C. Tablet قرص روکشدار تبوکان داروسازی نیاک
482 Ginkgoviton Syrup شربت جینکوویتون داروسازی رها
483 Ginkogol F.C.Tablet قرص روکشدار جینکوگل داروسازی گل دارو
484 Ginkgo T.D Tablet قرص جینکو تیدی داروسازی تولید دارو
485 Memorex Tablet قرص ممورکس داروسازی ایران داروک
486 Ginkgo billoba Vitarmonyl 200mg Cap کپسول جینکو بیلوبا ویتارمونیل 200 میلی گرم Vitarmonyl
487 Ginc Active Golden Life Capsule کپسول جینک اکتیو گلدن لایف Golden Life
488 Ginko Well Tablet قرص جینکوول داروسازی پور سینا
489 Sibergin Healthaid 2500 Softgel سافت ژل سیبرجین 2500 هلث اید healthaid
490 Ginseng PONIK 500 mg Capsule کپسول جین سینگ پونیک 500 میلی گرم پونیک دارو
491 Multivitamin Mineral+Ginseng Super Natural Softgel سافت ژل مولتی ویتامین مینرال و جینسینگ سوپرنچرال داروسازی زهراوی
492 Samanik Ginseng Sachet ساشه سمانیک جینسنگ سمانیک سلامت گستر
493 Effersun Ginseng Behshad Darou Effervescent Powder پودر جوشان افرسان جینسینگ بهشاد دارو بهشاد دارو
494 Multivitamin and Ginseng Suissante Softgel سافت ژل مولتی ویتامین و جینسینگ سوسیانته Suissante
495 Panax Sina Capsule کپسول پاناکس سینا داروسازی سینا فراور
496 Ginseng DAANA 100 mg Softgel سافت ژل جینسینگ دانا 100 میلی گرم داروسازی دانا
497 Ginso Vitsky 1000 mg Tablet قرص جینسو ویت اسکای 1000 میلی گرم نوژن فارمد کاسپین
498 Ginsa Fort Irandarouk Tablet قرص جینسافورت ایران داروک داروسازی ایران داروک
499 Ginseng Plus Eurho Vital Tablet قرص جینسینگ پلاس یوروویتال EuRho Vital
500 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
501 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
502 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
503 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
504 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ (روجینسینگ) شرکت داروسازی قائم دارو
505 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
506 Homtamin Ginseng Softgel سافت ژل هومتامین جینسنگ KOREA UNITED PHARM
507 Ginseng with Guarana STP Capsule کپسول جینسینگ گوارانا اس تی پی STP.Pharma
508 Highsense Barij 500MG Tablet قرص های سنس باریج 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
509 Ginseng 518 MG Mason Capsule کپسول جین سینگ 518 میلی گرم میسن Mason
510 VigRX Capsul کپسول ویگارکس - ویگرکس Biopac
511 Formen Perform Capsule کپسول فورمن پرفورم Yves Ponory
512 Ginsana Capsule کپسول جینسانا (جین سانا) Ginsana SA
513 Xobox Capsule - Appetite Suppressant کپسول زوبوکس - کاهش دهنده اشتهاء دارو سلامت فارمد
514 Glucomannan+Vitamine B2 Rozavit Sachet ساشه گلوکومانان+ویتامین ب2 رزاویت داروسازی روز دارو
515 Glucomannan Sanct Bernhard Sachet ساشه گلوکومانان ویت لاس سانکت برنهارد Sanct Bernhard
516 L-Tonic Syrup شربت ال-تونیک بیوفیتا-ال تونیک اکسیر گل سرخ
517 Permen Max Walmark Tablet قرص پرمن مکس والمارک Walmark
518 Muscle Herb BetaDaru Capsule کپسول ماسل هرب بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
519 TRADAMIX Tablet قرص ترادامیکس TRADAPHARMA
520 Vigorexin OPD Pharma Capsule کپسول ویگورکسین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
521 Himplasia Himalaya Tablet قرص هیمبلازیا هیمالیا Himalaya
522 Ultra Soy Lecithin Support Nutrition Softgel سافت ژل اولترا سویا لستین(لیسیتین) ساپورت نوتریشن Support Nutrition
523 Soy Lecithin Lambo Softgel سافت ژل سوی لسیتین لامبو دارو مکمل آرین
524 Lemongrass ZardBand Drop قطره علف لیمو زردبند داروسازی زردبند
525 Lemon ZardBand Drop قطره لیموترش زردبند داروسازی زردبند
526 Diasin Rx Capsule کپسول دیاسین آر ایکس STP.Pharma
527 Vagiheal 30 Gr Jel ژل واژیهیل 30 گرم -واژی هیل داروسازی باریج اسانس
528 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
529 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
530 Appetizer Star Vit 200 ML Syrup شربت اپتایزر استارویت 200 میلی لیتر Walfare Nutrition
531 Appetizer Barij Essence Syrup شربت اشتها آور باریج اساتس باریج اسانس
532 Pedia Best Appetite Syrup شربت پدیابست اپتایت کیان سلامت پایدار
533 Hunger Up And Grow Up Sananitos For Kids شربت سانانیتوس اشتها و رشد برای کودکان داروسازی عبیدی
534 Kidssi Appetite Syrup شربت کیدزی اپتایت دایونیکس امید دارو سلامت
535 Appetite Kim 120 ML Syrup شربت اپتایت کیم 120 میلی لیتر کیمیاگر توس
536 Ratbeh Tablet -weight gain and appetite قرص رطبه -چاق کننده و اشتها آور نوشدارو توسن سلامت
537 Reappet REDOX 120 ml Syrup شربت ریاپت ردوکس 120 میلی لیتر رضا دارو
538 App Fizz Hi Health Eff Tablet قرص جوشان اپ فیز های هلث دارو سلامت فارمد
539 Super Plant Weight Gainer 500 gr Powder پودر سوپر پلنت ویت گینر 500 گرم پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
540 Herbal Tash Appetizer Syrup شربت اشتها آور هربال تاش بنیان کسری سرشت سلامت
541 SIMOAPPETA SYRUP ORAL 120 ml شربت سیمواپتا 120 میلی لیتر سیمرغ داروی عطار
542 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
543 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
544 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
545 Helioglocal Capsule کپسول هلیوگلوکال دارو درمان پرشین پاد
546 Rejuviglocal Capsule کپسول رژوی گلوکال دارو درمان پرشین پاد
547 ELLEN BEAUTY 30 ml Drop قطره الن بیوتی آریا پارس هونام عرش
548 Adib Anti Wart Ointment پماد گیاهی ضد میخچه و زگیل ادیب ادیب اکسیر
549 Solesan Pharmalife Tablet قرص سولسان فارمالایف Pharmalife Research
550 Psoren Pharmalife Tablet قرص پزورن فارمالایف Pharmalife Research
551 Anti Genital Wart Adib Exir Suspension سوسپانسیون ضد زیگیل تناسلی ادیب اکسیر ادیب اکسیر
552 Anti Wart Adib Exir Suspension سوسپانسیون ضد میخچه وزگیل ادیب اکسیر ادیب اکسیر
553 Eczacin Kids Cream کرم کودک اگزاسین آرین سلامت سینا
554 Psosram Cream کرم پسوس رام داروسازی مام
555 Eczacin Cream For Adults کرم اگزاسین بزرگسالان آرین سلامت سینا
556 Anaderm Tablet قرص آنادرم سلامت پرمون امین
557 Hexyme 500 mg Capsule کپسول هگزایم 500 میلی گرم اشبال شیمی
558 Immune Ganoderma Mushroom Med Capsule کپسول ایمیون گانودرما ماشروم مد دانش گستران برنا سلامت
559 Immune Turkey Tail Mushroom Med Capsule کپسول ایمیون ترکی تیل ماشروم مد دانش گستران برنا سلامت
560 Immune Shiitake Mushroom Med Capsule کپسول ایمیون شی تاکه ماشروم مد دانش گستران برنا سلامت
561 Immune Royal Agaricus Mushroom Med Capsule کپسول ایمیون رویال آگاریکوس ماشروم مد دانش گستران برنا سلامت
562 Immune Lions mane Mushroom Med Capsule کپسول ایمیون لاینزمین ماشروم مد دانش گستران برنا سلامت
563 Immune Cordyceps Mushroom Med Capsule کپسول ایمیون کوردیسپس ماشروم مد دانش گستران برنا سلامت
564 Shiitake Planta Capsule کپسول شیتاکه پلانتا متین آسا فارمد
565 Venoguard 500 MG Tablet قرص ونوگارد 500 میلی گرم بهشاد دارو
566 Bitter Orange ZardBand Drop قطره نارنج زردبند داروسازی زردبند
567 Stress Calm Night Tablet قرص استرس کالم نایت NATRIS
568 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
569 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
570 Sleep Care Golden Life Tablet قرص اسلیپ کر گلدن لایف Golden Life
571 Relax Herb Capsule کپسول ریلکس هرب بهتا دارو آفرینش
572 Quetrol Raha Resveratrol 250 mg Capsule کپسول کوئترول رزوراترول 250 میلی گرم داروسازی رها
573 Querce Plus Nutrax Capsule کپسول کوئرس پلاس نوتراکس داروسازی پارس حیان
574 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم صنعت دارویی شاری
575 Garcinofit Capsule کپسول گارسینوفیت بهتا دارو آفرینش
576 Garacinia Plus Tara Capsule کپسول گارسینیا پلاس تارا گنجینه سلامت تارا
577 Garcinia Cambogia BSK Tablet قرص گارسینیا گامبوجیا بی اس کا بنیان سلامت کسری
578 GARCINIA CAMBOGIA STP Capsule گاسینیا کمبوجیا اس تی پی STP.Pharma
579 Rosemary ZardBand Spray اسپری زرماری زردبند داروسازی زردبند
580 Rosemary Goldaru Ointment پماد رزماری گل دارو داروسازی گل دارو
581 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
582 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
583 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
584 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
585 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
586 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
587 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
588 Simo Rosemary Cream کرم سیمو رزماری سیمرغ داروی عطار
589 Manopain Ointment پماد مانوپین رحمان گستران
590 Rosemary OPD Pharma Cream کرم رزماری او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
591 Defenvit Royal gelly Softgel سافت ژل دفن ویت رویال ژلی امید پارسینا دماوند
592 Gelee Royal EuRho Vital Syrup 200 ml شربت ژل رویال پلاس مولتی ویتامین یوروویتال EBEWE
593 Royal Jelly 30000 PONIK Syrup شربت اکسیر ژل رویال 30000 پونیک دارو پونیک دارو
594 Royal Jelly 8000 PONIK Syrup شربت اکسیر ژل رویال 8000 پونیک دارو پونیک دارو
595 Royal Jelly 12000 PONIK Syrup شربت اکسیر ژل رویال 12000 پونیک دارو پونیک دارو
596 Royal Vit Syrup شربت رویال ویت داروسازی رها
597 Kinder Royal Jelly Syrup شربت کیندر رویال ژلی Fisher
598 ROJEVIT ORAL VIAL ویال خوراکی روژویت داروسازی زیست تخمیر
599 Royal Jelly Super Plus STP Pharma Capsule کپسول رویال ژلی سوپر پلاس اس تی پی فارما STP.Pharma
600 Royal Jelly By Nature 1000 MG Capsule کپسول رویال ژلی بای نیچر 1000 میلی گرم Australian by Nature
601 Tang Forte Royal gelly Healthaid Softgel سافت ژل تانگ فورت رویال ژلی هلث اید healthaid
602 Royal Jelly + Propolis Vitarmonyl Lozenges قرص مکیدنی رویال ژلی+ پروپولیس ویتارمونیل Vitarmonyl
603 Royal Beauty EuRhovital Capsule کپسول رویال بیوتی یوروویتال EuRho Vital
604 EXIR FARM ROYAL JELLY SOFTGEL ORAL 100 mg سافت ژل رویال ژلی اکسیر فارم توان اکسیر فارمد
605 ROJEVIT LOZENGE TABLET قرص مکیدنی روژویت داروسازی زیست تخمیر
606 Liqo Royal 250 ml Syrup شربت لیکو رویال 250 میلی لیتر ابیان فارمد
607 BIOTONE B/I/O/T/O/N/E Oral Ampoule ویال خوراکی بایوتن ب/ا/ی/و/ت/ن Choa Pharm
608 COLDA MARIS pro Baby Nasal Spray اسپری کلداماریس پروفیلاکتیک بی بی Mono Chem-Pharm
609 COLDA MARIS flu Nasal Spray اسپری بینی کلداماریس فلو Mono Chem-Pharm
610 COLDA MARIS pro Nasal Spray اسپری بینی کلداماریس پرو Mono Chem-Pharm
611 COLDA MARIS Throat Spray اسپری دهانی کلداماریس تروت Mono Chem-Pharm
612 Spirulina PONIK 500 mg Tablet کپسول اسپیرولینا پونیک 500 میلی گرم پونیک دارو
613 Spirulina Amivital 500 MG Tablet قرص اسپیرولینا آمی ویتال 500 میلی گرم داروسازی امین
614 Spiroyal 500 mg Tablet قرص اسپیرویال صنایع غذایی ماستر فوده
615 Spirusina Tablet قرص اسپیروسینا داروسازی سینا فراور
616 Spirulina STP Pharma Tablet قرص اسپیرولینا اس تی پی فارما سونا طب پارسه
617 Spiruvit 500MG TAB قرص اسپیروویت 500 میلی گرم داروسازی شهر دارو
618 SPIRULINA RNJ 500MG CAP کپسول اسپیرولینا ریحان نقش جهان 500 میلی گرم داروسازی ریحان نقش جهان
619 SPIRULINA RNJ 500MG Tablet قرص اسپیرولینا ریحان نقش جهان 500 میلی گرم داروسازی ریحان نقش جهان
620 Thymus ZardBand Drop قطره تیموس زردبند داروسازی زردبند
621 Thyme ZardBand Drop قطره آویشن زردبند داروسازی زردبند
622 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
623 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
624 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
625 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
626 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
627 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
628 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
629 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
630 Drosil with Honey Syrup شربت دروزیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
631 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
632 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
633 Drosil Drop قطره دروزیل داروسازی گیاه اسانس
634 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
635 Drosil Syrup شربت دروزیل داروسازی گیاه اسانس
636 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
637 Avishan SGA Syrup شربت آویشن سلامت گستر - آویشن، انجیر، عسل سلامت گستر آرتیمان
638 Arthroheal Capsule کپسول آرتروهیل بهتا دارو آفرینش
639 Curcumin KAREN 500 MG Capsule کپسول کورکومین کارن 500 میلی گرم مکمل های غذایی حیاتی کارن
640 Curcumin SHARI 100 mg Tablet قرص کورکومین شاری 100 میلی گرم صنعت دارویی شاری
641 Corcoax 500 mg Capsule کپسول کورکواکس 500 میلی گرم گویا فارمد آریا
642 Vana Fact 500/5 mg Capsule کپسول وانا فکت 500/5 میلی گرم وانا دارو گستر
643 Dayan Pain Capsule-D.Pain کپسول دایان پین دایان طب اکسیر
644 Sinacurcumin 40 mg Softgel سافت ژل سیناکورکومین نانومیسل 40 میلی گرم اکسیر نانو سینا
645 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
646 Sinacurcumin 80 mg Softgel سافت ژل سیناکورکومین نانومیسل 80 میلی گرم اکسیر نانو سینا
647 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
648 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
649 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
650 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
651 Curcumin Razak Capsule کپسول کورکومین رازک داروسازی رازک
652 Curcuma DINEH Tablet قرص کورکوما دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
653 Urtica ZardBand Topical Drop عصاره موضعی گزنه زردبند داروسازی زردبند
654 Urtica ZardBand Solution عصاره اورتیکا زردبند داروسازی زردبند
655 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
656 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
657 Urtidin Drop قطره اورتیدین داروسازی باریج اسانس
658 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار اورتیدین داروسازی باریج اسانس
659 OPD MOBI ACTIVE Capsule کپسول او پی دی موبی اکتیو امید پارسینا دماوند
660 Nettle OPD Pharma Capsule کپسول نتل او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
661 Simosleep Tablet قرص سیمواسلیپ سیمرغ داروی عطار
662 Valerman 125 MG Capsule کپسول والرمان 125 میلی گرم رحمان گستران
663 Valeriana Sina Drop قطره والریانا سینا داروسازی سینا فراور
664 Valer Aid H.T.S Capsule کپسول والرید اچ تی اس حکیم تجارت سهند
665 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
666 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
667 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
668 Valerian ZardBand Drop عصاره سنبل الطیب زردبند داروسازی زردبند
669 YOHIMBINE IRANDAROU 5.4MG TAB قرص یوهمبین ایران دارو 5.4 میلی گرم داروسازی ایران دارو
670 YOHIMBINE IRANDAROU 2MG TAB قرص یوهمبین ایران دارو 2 میلی گرم داروسازی ایران دارو
671 POWERGOL Capsule کپسول پاورگل داروسازی گل دارو
672 Tanamigraine Capsule کپسول تانامیگرن داروسازی زهراوی
673 Migracetum Phytomed Softgel سافت ژل میگراستوم فیتومد داروسازی زردبند
674 VascuVita Tablet قرص واسکوویتا داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
675 Sage ZardBand Drop قطره مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
676 Sage ZardBand Topical Drop محلول موضعی مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
677 Salvia ZardBand Topical Drop قطره موضعی سالویا زردبند داروسازی زردبند
678 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
679 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
680 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
681 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
682 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
683 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
684 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
685 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
686 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
687 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
688 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
689 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
690 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم صنعت دارویی شاری
691 Green Tea Tashak Capsule کپسول چای سبز تاشک سلامت گستر آرتیمان
692 Green Less Capsule کپسول گرین لس سلامت گستر آرتیمان
693 Carb Intercept 3 Natrol Capsule کپسول کارب اینترسپت 3 ناترول ٔNatrol
694 Annab Irandarouk 140 ml Syrup شربت عناب صعتر ایران داروک 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
695 Vagitex With Vitamin E Suppository شیاف واژینال واژیتکس همراه با ویتامین ایی داروسازی سبز دارو اسپادانا
696 Blepharol Lotion لوسیون بلفارول داروسازی خرمان
697 Myrtolea Vaginal Ointment پماد واژینال میرتولئا داروسازی خرمان
698 MG Barij 15ML Lotion لوسیون ام جی باریج 15 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
699 Mytrol Khorraman Disposable Ampoule آمپول یک بار مصرف میرتول داروسازی خرمان
700 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
701 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
702 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
703 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
704 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
705 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
706 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
707 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
708 MG Barij 20gr Ointment پماد ام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
709 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
710 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
711 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
712 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
713 Tanacetum Ext ZardBand Drop عصاره تاناستوم زردبند داروسازی زردبند
714 Parthenocaps Capsule کپسول پارتنوکپس اورم طب دارو
715 Migracaps Capsule کپسول میگراکپس اورم طب دارو
716 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
717 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
718 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
719 Zinlin Syrup شربت زینلین سلامت گستر آرتیمان
720 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
721 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
722 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
723 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
724 Ficolax Plus Sachet ساشه فیکولاکس پلاس داروسازی ایران داروک
725 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
726 Galega Herbal Powder ZardBand پودر گیاه گالگا زردبند داروسازی زردبند
727 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
728 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
729 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
730 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
731 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
732 PROTACT Mouthwash دهانشویه پروتاکت دانشگر زولنگ روسپینا
733 Rectamelis Suppository شیاف رکتاملیس اکسیر گستر اسپادانا
734 RectoSupp SUPP شیاف رکتوساب بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
735 Hemoroherb Ointment پماد هموروهرب داروسازی گل دارو
736 Hemrex Ointment پماد همرکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
737 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
738 Sativa Sina Tablet قرص ساتیوا سینا داروسازی سینا فراور
739 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
740 Lavender ZardBand Drop قطره اسطوخودوس زردبند داروسازی زردبند
741 Lavender Biophyta Syrup شربت اسطوخودوس بیوفیتا اکسیر گل سرخ
742 Phytocalm Softgel سافت ژل فیتوکالم اورم طب دارو
743 Linazpam Softgel سافت ژل لینازپام اورم طب دارو
744 Daturin-Sina Tablet قرص داتورین سینا داروسازی سینا فراور
745 Contractubex20 gr Jel ژل کنتراکتیوبکس (کنتراتوبکس)20 گرم Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
746 Zingaman Appetizer Syrup شربت اشتها آور زینگامان سلامت گستر آرتیمان
747 Laxaplus Barij 120 ml Syrup شربت لاکساپلاس باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
748 Altohealth Triphala Tablet قرص آلتوهلث تریفالا داروسازی فاران شیمی تویسرکان
749 Castogel Herba Tune Softgel سافت ژل کستوژل هرباتون داروسازی ایران داروک
750 De-Lax Hakim Tablet قرص دی لاکس حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
751 Coriandom Hakim Tablet قرص کوریاندوم حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
752 OPD Prunelax Tablet قرص او پی دی پرونلاکس امید پارسینا دماوند
753 Laxita Razak Syrup شربت لاکسیتا رازک داروسازی رازک
754 Regutrans Sananitos For Kids 130 ml Syrup شربت سانانیتوس یبوست برای کودکان 130 میلی لیتر داروسازی عبیدی
755 TAMARIND KIMIAGAR TOOS Syrup شربت تمر هندی کیمیاگر طوس -تامارین کیمیاگر توس
756 Kimiagar Tin Syrup - fig شربت تین کیمیاگر - انجیر، مویز، ترنجبین کیمیاگر توس
757 Kimiagar Plum Syrup شربت آلو کیمیاگر - ملین، مسهل صفرا، دافع بلغم کیمیاگر توس
758 Laxi Herb Barij 120 ML Syrup شربت لاکسی هرب باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
759 Colosen Rx STP Pharma Capsule کپسول کلوسن آرایکس اس تی پی فارما STP.Pharma
760 Lax Fairy Sachet ساشه لاکس فری آبادیس داروی آژند
761 Melanina In Syrup شربت ملانیا این بنیان کسری سرشت سلامت
762 LEROUX IN Solution Oral 120 ml شربت ملین لروکس این بنیان کسری سرشت سلامت
763 LAXAFULL BARIJ Capsule کپسول لاکسافول باریج داروسازی باریج اسانس
764 Fokusplus Kids EuRho Vital Tablet قرص فوکوس پلاس کیدز یوروویتال EuRho Vital
765 Kids Calm And Behaviour 75 Gr Powder پودر کیدز کالم اند بی هیویر 75 گرم اکسیر طب پرنیان
766 Attensaf Capsule - ADHD Treatment کپسول اتنساف - درمان بیش فعالی سمانیک سلامت گستر
767 Saffrodit Women Capsule کپسول سافرودیت بانوان - زعفران+ویتامین ایی گیاه سبز زندگی
768 Duralife Saffron And Magnesium And B6 Capsule کپسول دورالایف سافرون منیزیم و ب6 داروسازی فاران شیمی تویسرکان
769 Duralife Saffron 30 mg Capsule کپسول دورالایف سافرون 30 میلی گرم داروسازی فاران شیمی تویسرکان
770 Saffromental Phytomed Softgel سافت ژل سافرومنتال فیتومد داروسازی زردبند
771 Saffron ZardBand Drop قطره زعفران زردبند داروسازی زردبند
772 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
773 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
774 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
775 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
776 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
777 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
778 Matriman Capsule کپسول ماتریمان رحمان گستران
779 Camillin 250ML Solution Not Edible محلول غیر خوراکی کامیلین 250 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
780 GumoMax HERBAVIVA Oral Gel -Propolis+Valerian+Matricaria ژل دهانی گامومکس هرباویوا ویوا گروب (برند گلدارو)
781 Contrafissure Ointment پماد کانترافیشر داروسازی گیاه اسانس
782 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
783 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
784 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
785 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
786 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
787 Biostatine Fort Pharmalife Tablet قرص بیوستاتین فورت فارمالایف Pharmalife Research
788 Asterubin 300 mg/ml 30 ml Drop قطره آستروبین 300 میلی گرم/میلی لیتر 30 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
789 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
790 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
791 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
792 Honeskin Cream کرم هان اسکین داروسازی سپیداج
793 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
794 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
795 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
796 Digestive-Aid Golden Life Tablet قرص دایجستیو اید گلدن لایف
797 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
798 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ (گریپ میکسچر خارجی)
799 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
800 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
801 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
802 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون کیدی کولیک امین داروسازی امین
803 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
804 ColicEZ Drop قطره کولیکز
805 Colicaid(Colic aid) Drop قطره کولیک اید(کولیکید)
806 Fenemax Planta Oral Drop قطره خوراکی فنمکس پلانتا متین آسا فارمد
807 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
808 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
809 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
810 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
811 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
812 Simopain Cream کرم سیموپین سیمرغ داروی عطار
813 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
814 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
815 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
816 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
817 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
818 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
819 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
820 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
821 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
822 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها - شربت رها داروسازی گل دارو
823 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
824 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
825 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
826 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
827 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
828 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
829 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
830 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
831 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
832 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
833 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
834 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
835 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
836 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
837 Liv 52DS (Liv.52) Tablet قرص لیو 52 دی اس
838 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
839 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
840 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
841 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
842 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
843 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
844 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
845 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
846 Lactogan Capsule کپسول لاکتوگان یاس کویر میبد
847 RUGASTRIN 500MG Capsule کپسول روگاسترین 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
848 Ahura nini Syrup شربت اهورا نی نی داروسازی اهورا دارو
849 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
850 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر (گرایپ واتر) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
851 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
852 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
853 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
854 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
855 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
856 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
857 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
858 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
859 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
860 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
861 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
862 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
863 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
864 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
865 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
866 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
867 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
868 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
869 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
870 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
871 Senna Kimiagar Syrup شربت سنا کیمیاگر - سنا، گل سرخ کیمیاگر توس
872 S D Lax Tablet قرص اس دی لاکس سیمرغ داروی عطار
873 C-Lax (C LAX) Tablet قرص سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
874 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
875 Paloma 120ml Syrup-Laxative شربت پالوما 120 میلی لیتر-ملین گیاهی پارس گیتا دارو
876 Paloma 200ml Syrup-Laxative شربت پالوما 200 میلی لیتر-ملین گیاهی پارس گیتا دارو
877 C-Lax (C Lax) Syrup شربت سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
878 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
879 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
880 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
881 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
882 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
883 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
884 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
885 Noglic ESI Tablet قرص نوگلیک اسی ESI
886 Cinnamon ZardBand Drop قطره دارچین زردبند داروسازی زردبند
887 Cinna Betic Plus chromium Capsule کپسول سینابتیک + کرومیوم ساج پاد دارو
888 CINNAMODIN PLUS FC Tablet قرص روکشدار سینامودین پلاس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
889 GLUCONAB Capsule کپسول گلوکوناب یاس فارمد ایرانیان
890 Limu Torsh Barij 25 MG Softgel سافت ژل لیموترش باریج 25 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
891 Limu Torsh Barij 75 MG Softgel سافت ژل لیموترش باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
892 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
893 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
894 Stylefeed 400 MG Capsule کپسول استایل فید 400 میلی گرم بهارپایا
895 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
896 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
897 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
898 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
899 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
900 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
901 NEONEASTER Oral Drop قطره خوراکی نئوناستر داروسازی ارس (آرام پیشداد ارس آزما)
902 BILI STOP 15 ml Drop قطره بیلی استاپ 15 میلی لیتر جهان فارمد آریا
903 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
904 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
905 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
906 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
907 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
908 Zireh Barij 75MG Softgel سافت ژل زیره باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
909 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
910 Cumin ZardBand Drop قطره زیره زردبند داروسازی زردبند
911 Zireh Barij 25 MG Softgel سافت ژل زیره باریج 25 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
912 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
913 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
914 MIXODIN Capsule کپسول میکسودین آرین سلامت سینا
915 Simorelax Tablet قرص سیموریلکس سیمرغ داروی عطار
916 Curcumax HealthAid Capsule کپسول کورکومکس هلث اید healthaid
917 ARTHOTEX Capsule کپسول آرتوتکس اکسیر گستر اسپادانا
918 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
919 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
920 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
921 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
922 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
923 Repelgol Lotion لوسیون ریپل گل داروسازی گل دارو
924 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
925 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
926 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
927 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
928 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
929 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
930 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
931 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
932 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمونستیم طلائی - ایمنوستیم داروسازی گل دارو
933 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسایت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
934 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
935 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
936 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
937 NASATEX Nasal Spray اسپری بینی نازاتکس اکسیر گستر اسپادانا
938 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
939 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
940 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
941 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
942 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
943 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
944 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
945 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
946 COLDRUB (COLD RUB) Cream کرم کلدراب(کلد راب) داروسازی گل دارو
947 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
948 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
949 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
950 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
951 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
952 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
953 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
954 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
955 GENTIANA Tablet قرص جنطیانا داروسازی حکیم مومن تیریزی
956 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
957 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
958 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
959 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
960 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
961 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
962 Lactosim Capsule کپسول لاکتوسیم سیمرغ داروی عطار
963 Botalact Irandarouk 30 ml Drop قطره بوتالاکت ایران دارو 30 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
964 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
965 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
966 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
967 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
968 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
969 Burning Fat Golden Life Tablet قرص برنینگ فت گلدن لایف Golden Life
970 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
971 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
972 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
973 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
974 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
975 OPIUCOUGH Syrup