دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Devitefin 400 mg Tablet قرص دویلتفین 400 میلی گرم آیریانیک
2 Painlys Golden Life Tablet قرص پین لیز گلدن لایف Golden Life
3 Talentin 30G Topical ointment پماد موضعی تالنتین 30 گرم داروسازی رازک
4 Doloteffin F.C.Tablet قرص روکشدار دولتفین-دولوتفین
5 Arthroherb F.C.Tablet قرص روکشدار آرتروهرب داروسازی امین
6 Rhumatogol F.C.Tablet قرص روکشدار روماتوگل داروسازی گل دارو
7 Talental 480mg F.C.Tablet قرص روکشدار تالنتال 480 میلی گرم داروسازی رازک
8 Pomega 5 Softgel سافت ژل پومگا 5 داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
9 Anar-amin F.C.Tablet قرص انار-امین داروسازی امین
10 PomeVita Soft Capsule کپسول نرم پوم ویتا داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
11 ELLAGICA 250 MG Capsule کپسول الاژیکا 250 میلی گرم اکسیر گستر اسپادانا
12 Anar+Vitamin C Tablet قرص انار+ویتامین سی داروسازی امین
13 Hypericum ZardBand Drop قطره هوفاریقون زردبند داروسازی زردبند
14 NoDep ESI Capsule کپسول نودپ اسی ESI
15 Comfort Formula Tablet قرص کامفورت فرمولا
16 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
17 Nervoxin Tablet قرص نروکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
18 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
19 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
20 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
21 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
22 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
23 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
24 ST Johns Wort STP Pharma Capsule کپسول سن جان ورت اس تی پی فارما STP.Pharma
25 Daymolax 500MG TAB قرص دایمولاکس 500 میلی گرم داروسازی دیموند
26 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
27 Thistilyn OPD Pharma Capsule کپسول تیستی لین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
28 Manoliver 150 MG Capsule کپسول مانولیور 150 میلی گرم رحمان گستران
29 Nutri Liver Support Cap کپسول نوتری لیور ساپورت لیوار
30 Liverhealth G 140 MG Capsule کپسول لیور هلث جی 140 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
31 Liver Pak 70 MG Tablet قرص لیورپاک 70 میلی گرم دنیا داروی سپهر
32 Liver Pak 140 MG Tablet قرص لیورپاک 140 میلی گرم دنیا داروی سپهر
33 Milk Thistle 140 MG Tablet قرص میلک تیستل 140 میلی گرم صنعت دارویی شاری
34 Milk Thistle 240 MG Tablet قرص میلک تیستل 240 میلی گرم صنعت دارویی شاری
35 Liverfeed New Capsule کپسول لیورفید نیو بهارپایا
36 Sinaliv 70 mg Softgel - nanoSilymarin سافت ژل سینالیو 70 میلی گرم - نانوسیلیمارین اکسیر نانو سینا
37 Liver Trap Hakim Syrup شربت لیور تراپ حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
38 Liver Trap Hakim Capsule کپسول لیور تراپ حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
39 Liver Green MDR Capsule کپسول لیور گرین ام دی آر داروسازی ماهان دارو رهام
40 Liver Balance Parsis Syrup شربت لیور بالانس پارسیس پارسیس رایا دارو
41 Silymarin ZardBand Drop قطره خوراکی سلیمارین زردبند داروسازی زردبند
42 Liver Guard Capsule کپسول لیورگارد داروسازی سینا فراور
43 Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم) Viva Nutraceuticals
44 Sim Liver 140 MG Tablet قرص سیم لیور 140 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
45 Sim Liver 240 MG Table قرص سیم لیور 240 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
46 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
47 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
48 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
49 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
50 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
51 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
52 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
53 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
54 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
55 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
56 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
57 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
58 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
59 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
60 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
61 Baby Dent Soothing Gel For Gums ژل دهانی بیبی دنت داروسازی توسن دارو
62 Helioderm ESI Tablet قرص هلیودرم اسی ESI
63 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
64 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
65 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
66 Aloe Vera 300mg Super Natural Softgel سافت ژل آلوئه ورا 300 میلی گرم سوپرنچرال داروسازی زهراوی
67 Aloe Vera ESI Digestive Juice شربت آلوئه ورا اسی ESI
68 Reducid 240 ML Syrup شربت ردیوسید 240 میلی لیتر سیمرغ داروی عطار
69 Anti Reflux B Syrup شربت آنتی رفلاکس بی داروسازی باریج اسانس
70 PEELICENT Cream کرم پیلیسنت ترانه های شفابخش طبیعت
71 DERMACENT Cream کرم درماسنت ترانه های شفابخش طبیعت
72 CENTELLA TST 475 MG Capsule کپسول سنتلا تی اس تی 475 میلی گرم ترانه های شفابخش طبیعت
73 TEACENT Tea Bag دمنوش تی سنت ترانه های شفابخش طبیعت
74 Venoplant Topical Cream Gel کرم ژل موضعی ونوپلنت Aesculapius Farmaceutici
75 Solaprost Planta Oral Drop قطره خوراکی سولاپروست پلانتا متین آسا فارمد
76 Prostina Tablet قرص پروستینا داروسازی سینا فراور
77 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
78 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
79 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
80 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
81 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
82 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
83 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
84 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
85 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
86 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
87 Manolax 450 MG Capsule کپسول مانولاکس 450 میلی گرم رحمان گستران
88 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
89 Zintigo Tablet قرص زین تیگو - زینتیگو داروسازی ایران داروک
90 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار ومیگان داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
91 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
92 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
93 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
94 Ginger ZardBand Drop قطره زنجبیل زردبند داروسازی زردبند
95 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
96 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
97 NO FLU SANDROUS Capsule کپسول نو فلو سندروس داروسازی فرشته جویان
98 Ginger SHARI 0.834 MG Tablet قرص جینجر شاری 0.834 میلی گرم صنعت دارویی شاری
99 Bisalen Shampoo شامپو بیزالن داروسازی نوتک فار
100 Nausophar Capsule کپسول نازوفار داروسازی نوتک فار
101 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
102 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
103 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
104 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
105 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
106 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
107 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
108 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
109 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
110 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
111 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
112 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
113 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
114 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
115 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
116 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
117 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
118 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
119 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
120 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
121 Psyllium SDA Powde پودر پسیلیوم سیمرغ سیمرغ داروی عطار
122 ISCADOR M 7 Ampule Pack آمپول ایسکادور ام پک 7 عددی مشاورین طب ابن سینا
123 ISCADOR P 7 Ampule Pack آمپول ایسکادور پی پک 7 عددی مشاورین طب ابن سینا
124 ISCADOR Qu 7 Ampule Pack آمپول ایسکادور کیو یو پک 7 عددی مشاورین طب ابن سینا
125 Licorice Candy & Coffee Flavored آب نبات شیرین بیان با طعم قهروه اصفهان شکلات
126 LICORICE RNJ 500 MG Capsule کپسول لیکوریس آر ان جی 500 میلی گرم داروسازی ریحان نقش جهان
127 D-Reglis Tablet Jar قرص د-رگلیس (د رگلیس) قوطی داروسازی ایران داروک
128 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
129 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
130 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس (د رگلیس) داروسازی ایران داروک
131 Simodent 10 g Dental Jel ژل دندان سیمودنت 10 گرم سیمرغ داروی عطار
132 ColperIBS Capsule کپسول کلپریپس داروسازی زیست تخمیر
133 Gelomint IBS 0.2ml Enteric Soft Capsule کئسول نرم ژلومینت آی بی اس 0.2 میلی لیتر داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
134 Colguard Capsule کپسول کلگارد آرین سلامت سینا
135 Piperix Softgel سافت ژل پی پریکس داروسازی تهران دارو
136 Peppermint ZardBand Drop قطره نعناء فلفلی زردبند داروسازی زردبند
137 Mentha Lotion لوسیون منتا باریج داروسازی باریج اسانس
138 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
139 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
140 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
141 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
142 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
143 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
144 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین - کولپرمین
145 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
146 COMINON Tablet قرص کومینون داروسازی حکیم مومن تیریزی
147 Green Coffee BSK Tablet قرص قهوه سبز بی اس کا بنیان سلامت کسری
148 Green Coffee L Carnitine Sagepad Capsule کپسول گرین کافی کافکا ساج پاد دارو
149 SLIMTEX Capsule کپسول اسلیم تکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
150 Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم webber naturals
151 Meno-AVERT Tablet قرص منو اورت (منوآورت) EuRho Vital
152 Active-Meno doppel herz Tablet قرص اکتیو-منو(اکتیو منو) Doppel herz
153 Isomax TAB قرص ایزومکس VITABIOTICS
154 Menosofe Plus Tablet قرص منوسوف پلاس NATRIS
155 Phyto Soya Capsule کپسول فیتوسویا - فیتوسویا Arkopharma
156 Celadrin HealthAid 550 MG Tablet قرص سلدرین هلث اید 550 میلی گرم healthaid
157 Menopause Free Mix Natural Capsule کپسول منوپوزفری میکس نچرال Mix Natural
158 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
159 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
160 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
161 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم صنعت دارویی شاری
162 Menovital Healthaid Tablet قرص منوویتال هلث اید healthaid
163 Soy Isoflavone Complex Webber Naturals Capsule کپسول سوی ایزو فلون کمپلکس وبر نچرالز webber naturals
164 Carvil Tablet قرص کارویل داروسازی حکیم مومن تیریزی
165 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
166 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
167 Prustacare Capsule کپسول پروستاکر داروسازی رازک
168 Prosterbe ESI Capsule کپسول پروست ارب اسی (پروسترب) ESI
169 Prostate Health Schiff Capsule کپسول پروستات هلث شف Schiff
170 Saw Palmetto Complex MixNatural Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
171 Saw-Palmetto Super Natural Softgel سافت ژل ساوپالمتو سوپرنچرال داروسازی زهراوی
172 Sawpalmetto Complex Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس ویتامین هاوس Vitamin House
173 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
174 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
175 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
176 Prostica Golden Life Tablet قرص پروستیکا گلدن لایف Golden Life
177 Simoprostat Capsule کپسول سیموپروستات سیمرغ داروی عطار
178 Prosta Leave Capsule کپسول پروستالیو بهداشت فارمد لوتوس
179 SHARI Prost 500-300 MG Tablet (Saw palmetto+Pumpkin Seed) قرص شاری پروست 500-300 میلی گرم صنعت دارویی شاری
180 SPA meda Prosta Health Capsule کپسول پروستا هلث اسپامد سلامت پرمون امین
181 Prostaless Tara Capsule کپسول پروستالس تارا گنجینه سلامت تارا
182 Prostexir Capsule کپسول پروست اکسیر ادیب اکسیر
183 Stillen 60MG Tablet قرص استیلن 60 میلی گرم DONG-A
184 Reepaven Tablet قرص ریپاون شرکت داروسازی قائم دارو
185 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
186 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
187 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
188 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
189 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
190 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
191 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
192 VARIZOL JEL ژل واریزول دانشگر زولنگ روسپینا
193 Agnucaston Tablet قرص اگنوکاستون bionorica
194 Simognus Capsule کپسول سیموگنوس سیمرغ داروی عطار
195 PMS Pause Capsule کپسول پی ام اس پوز بهتا دارو آفرینش
196 Zilpa Capsule کپسول زیلپا سلامت گستر آرتیمان
197 Agnugol Tablet قرص اگنوگل داروسازی گل دارو
198 EARGOL Drop قطره ایرگل داروسازی گل دارو
199 Moyla Hair Adib Lotion لوسیون مویلا تقویت مو ادیب اکسیر
200 Althaea ZardBand Drop محلول خوراکی ختمی زردبند داروسازی زردبند
201 Arnicover Cream کرم آرنیکاور سیمرغ داروی عطار
202 Mentonica 1 La farrerr Ice Gel ژل خنک کننده منتولیکا -منتول+آرنیکا Lafarrerr
203 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
204 Neuro Fit EuRhovital Capsule کپسول نوروفیت یوروویتال EuRho Vital
205 Cerebrum Gold +50 Natiris Capsule کپسول سربروم گلد +50 ناتیریس NATRIS
206 Active Mind Sina Tablet قرص اکتیو مایند سینا داروسازی سینا فراور
207 Multi Energex Parsis Capsule کپسول مولتی انرژیکس پارسیس پارسیس رایا دارو
208 Neuro Care - Brain boost Tablet قرص نوروکر - برین بوست Lila Healthcare
209 Huperzine SHARI 200 MG Tablet قرص هوپرزین شاری 200 میلی گرم صنعت دارویی شاری
210 Huperzine SHARI 50MG Tablet قرص هوپرزین شاری 50 میلی گرم صنعت دارویی شاری
211 Majoon Kondor Kimiagar Syrup شربت معجون کندر کیمیاگر - تقویت حافظه کیمیاگر توس
212 Neuroplus EuRhovital Capsule کپسول نوروپلاس یوروویتال EuRho Vital
213 Mental Energie EuRhovital Tablet قرص منتال انرژی یوروویتال EuRho Vital
214 Kondor Majoon Biophyta Syrup شربت بیوفیتا معجون کندر اکسیر گل سرخ
215 AlzStop Capsule کپسول آلزاستاپ داروسازی باریج اسانس
216 Thorne Research Berberine Capsule کپسول تورن ریسرچ بربرین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
217 Green Carmin Capsule کپسول گرین کارمین داروسازی باریج اسانس
218 Zinocolic 120 ML Syrup شربت زینوکولیک 120 میلی لیتر اورم طب دارو
219 Kidomach 145 ml Syrup شربت کیدومک 145 میلی لیتر داروسازی خوارزمی
220 Kidssi Colic Drop قطره کیدزی کولیک دایونیکس امید دارو سلامت
221 Kimi Herbal Mixture Syrup شربت کیمی هربال میکسچر کیمیاگر توس
222 Sega Nose SGA Syrup شربت سگانوز ، جایگزین طبیعی سایمتیکون سلامت گستر آرتیمان
223 Celer Gaster Capsule (Sofoofe Karafs) کپسول سلرگاستر (سفوف کرفس) فرا طب
224 Sinagol Tablet-Pharmosina-anti gastrospasmodic قرص سیناگل-فارموسینا -ضد اسپاسم معده داروسازی سینا فراور
225 Gastrina Capsule (Sofoofe Bozur) کپسول گاسترینا (سفوف بزور) فرا طب
226 Plantago Major Sanabel daroo Syrup شربت بارهنگ سنابل دارو سنابل دارو
227 K.D.S HERBAL XENIAN SYRUP شربت گیاهی کی دی اس زنیان کیمیا دارو سپهر
228 Pronutri Well Being Gastric Capsule کپسول پرونوتری ولبیینگ گستریک رستا ایمن دارو
229 Dayan Gaster Capsule کپسول دایان گستر دایان طب اکسیر
230 Gastro IBS Bronson Tablet قرص گسترو آی بی اس برونسون - گاسترو آی بی اس گیتی سلامت آریا
231 Phenovil Hakim Tablet قرص فنوویل حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
232 Iberogol Oral Solution محلول خوراکی ایبروگل داروسازی گل دارو
233 Digestrong Sina Tablet قرص دایجسترانگ سینا داروسازی سینا فراور
234 Chamazule Sina Drop قطره کامازول سینا داروسازی سینا فراور
235 Belly Sananitos For Kids 130 ml Syrup شربت سانانیتوس نفخ برای کودکان 130 میلی لیتر بهبود گوارش و ضد نفخ داروسازی عبیدی
236 Manhae Softgel سافت ژل مانئه Nutrisante
237 Menolistica Softgel سافت ژل منولیستیکا هولیستیکا آرین سلامت سینا
238 Anaheal Plus Capsule کپسول آناهیل پلاس سلامت پرمون امین
239 Anaheal 500 MG Capsule کپسول آناهیل 500 میلی گرم سلامت پرمون امین
240 Ana Health Capsule کپسول آناهلث بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
241 Calendula ZardBand Drop عصاره همیشه بهار زردبند داروسازی زردبند
242 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
243 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
244 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پژوهان پردیس
245 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
246 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
247 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
248 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
249 Inolix Diaper Rash Adib Exir Oinment پماد اینولیکس ادرار سوختگی ادیب اکسیر ادیب اکسیر
250 Marigold Topical Ointment پماد موضعی ماری گلد داروسازی توسن دارو
251 Calendula Healing Cream Dayan کرم التیام بخش کالاندولا دایان دارو دایان طب اکسیر
252 Calendula TGA Ointment پماد کالاندولا تی جی ای طب گیاه امیر
253 Calendula Plus SDA Cream کرم کالاندولا پلاس سیمرغ سیمرغ داروی عطار
254 Capsimo Topical Cream کرم موضعی کاپسیمو سیمرغ داروی عطار
255 Capsiman Ointment پماد کاپسیمان رحمان گستران
256 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
257 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
258 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
259 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
260 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
261 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
262 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
263 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
264 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
265 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
266 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
267 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
268 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
269 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
270 Daymonkold 30ML Sprey اسپری دیمونکلد 30 میلی لیتر داروسازی دیموند
271 Celer X Fort Golden Life Tablet قرص سلرکس فورت گلدن لایف - سلر ایکس Golden Life
272 Dentikid Barij Gel ژل دنتی کید باریج داروسازی باریج اسانس
273 Matricaria ZardBand Topical Drop محلول موضعی ماتریکاریا زردبند داروسازی زردبند
274 Baboneh ZardBand Topical Drop محلول موضعی بابونه زردبند داروسازی زردبند
275 Baboneh ZardBand Drop قطره بابونه زردبند داروسازی زردبند
276 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
277 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
278 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
279 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
280 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
281 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
282 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
283 Cinnamon Plus Bakanasan Tablet قرص سینامون پلاس باکاناسان bakanasan
284 Cinnamon SHARI 15 MG Tablet قرص سینامون 15 میلی گرم شاری صنعت دارویی شاری
285 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
286 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
287 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
288 Cranberry Vitarmonyl 335 mg Cap کپسول کرن بری ویتارمونیل 335 میلی گرم Vitarmonyl
289 Uromax Golden Life Tablet قرص ارومکس گلدن لایف - اورومکس Golden Life
290 Bloodprexir Adib Exir Capsule کپسول بلودپرکسیر ادیب اکسیر ادیب اکسیر
291 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
292 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
293 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
294 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
295 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
296 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
297 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
298 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
299 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
300 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
301 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
302 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
303 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
304 Prosta Barij 300MG Softgel سافت ژل پروستا باریج 300 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
305 Pumpkin ZardBand Drop قطره روغن کدو طبی زردبند داروسازی زردبند
306 Prostafit EuRho Vital Softgel سافت ژل پروستافیت یوروویتال EuRho Vital
307 Prosta Health ِDAANA Softgel سافت ژل پروستا هلث دانا داروسازی دانا
308 Nutrax Prostafort Capsule کپسول نوتراکس پروستافورت داروسازی پارس حیان
309 Pum prost Softgel سافت ژل پام پروست داروسازی تهران دارو
310 Pumpkin Seed and Vitamin E 500-50 Tablet قرص پامپکین سید و ویتامین ایی 500-50 میلی گرم صنعت دارویی شاری
311 Artischocken EuRho Vital Cap کپسول آرتی شوک یورو ویتال EuRho Vital
312 CynaCare H.T.S Capsule کپسول سیناکر حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
313 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
314 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
315 Cynarchol Tablet قرص سینارکول داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
316 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
317 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
318 Triglow Tablet قرص تریگلو داروسازی ایران داروک
319 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
320 Atheromod-B Tablet قرص آترومد-بی داروسازی باریج اسانس
321 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
322 Lipoman 650 MG Capsule کپسول لیپومان 650 میلی گرم رحمان گستران
323 Artichoke Sina Capsule کپسول آرتیشوک سینا داروسازی سینا فراور
324 Exinarin Adib Exir Capsule کپسول اکسینارین ادیب اکسیر ادیب اکسیر
325 Liver vitapra 500 mg Effervescent Tablet - Artichoke قرص جوشان لیور ویتاپرا 500 میلی گرم - آرتیشوک پرارین پارس
326 Cami Calm Syrup شربت کامی کام بنیان کسری سرشت سلامت
327 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
328 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
329 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
330 Colief BSK Drop قطره کولیف بی اس کی بنیان سلامت کسری
331 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
332 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایموستیم - ایمواستیم داروسازی گل دارو
333 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
334 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
335 Immustim Tablet قرص ایموستیم - ایمواستیم داروسازی گل دارو
336 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
337 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
338 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
339 Echinacea ZardBand Drop عصاره اکیناسه زردبند داروسازی زردبند
340 Immunilflor ESI Capsule کپسول ایمونیل فلور اسی ESI
341 Simoviral Syrup شربت سیموویرال سیمرغ داروی عطار
342 Immunilflor Sina Capsule کپسول ایمیونیل فلور سینا داروسازی سینا فراور
343 Dayan Immune Syrup شربت دایان ایمیون دایان طب اکسیر
344 Echinakid Dineh 120 ml Syrup شربت اکیناکید دینه 120 میلی لیتر داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
345 Rodiuretic Capsule کپسول رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
346 BIOCOL KIDS FRT Syrup شربت بایوکل کیدز اف آر تی BIOCOL
347 Equisetum ZardBand Topical Drop عصاره موضعی دم اسب زردبند داروسازی زردبند
348 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
349 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
350 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
351 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
352 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
353 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
354 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
355 PureSkin F. C. TAB قرص روکشدار پیوراسکین داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
356 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
357 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
358 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
359 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
360 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
361 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
362 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
363 Eucalyptus Inhaler ZardBand Drop بخور اکالیپتوس زردبند داروسازی زردبند
364 Notsore Candy آبنبات مکیدنی نات سور اصفهان شکلات
365 RINFOLTIL Pharmalife Tablet قرص رینفولتیل فارمالایف Pharmalife Research
366 Barij EPO 1000MG Softgel سافت ژل باریج ای پی ا داروسازی باریج اسانس
367 StilMens (Stil Mens) 1000MG Softgel سافت ژل استیل منس 1000 میلی گرم داروسازی امین
368 Primrose uniqpharma Softgel سافت ژل پرایم رز یونیک فارما Uniq Pharma
369 EVENING PRIMROSE OIL Webber 1000mg Softgel سافت ژل روغن گل مغربی وبر 1000 میلی گرم webber naturals
370 EVENING PRIMROSE OIL Webber 500mg Softgel سافت ژل روغن گل مغربی وبر 500 میلی گرم webber naturals
371 Vana Evening Primrose Oil Softgel وانا ایوینینگ پرایم رز اویل وانا Norm Life
372 Evening Primrose Health Aid Softgel کپسول روغن گل مغربی هلث اید - پرایم رز healthaid
373 Even Oil 500 MG Softgel سافت ژل ایون اویل 500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
374 Even Oil Plus 1000/10 MG Softgel سافت ژل ایون اویل پلاس 1000/10 میلی گرم داروسازی تهران دارو
375 Hi EPO Evening Primrose Oil HiHealth Softgel سافت ژل گل مغربی های ای پی او های هلث دارو سلامت فارمد
376 Evening Primrose Oil ABORNS 1000 Softgel سافت ژل گل مغربی ابورنز 1000 میلی گرم داروسازی تسنیم
377 Evening Primrose Oil ABORNS 1300 Softgel سافت ژل گل مغربی ابورنز 1300 میلی گرم داروسازی تسنیم
378 Evening Primrose Oil Plus Vitamin E Rozavit Softgel سافت ژل روغن گل مغربی پلاس ویتامین ایی رزاویت داروسازی روز دارو
379 Messina Max Avenue 1000 mg Softgel سافت ژل مسینا مکس اونیو 1000 میلی گرم وانا دارو گستر
380 Life Rose Capsule کپسول لایف رز Life Plan
381 Karen Evening Primrose Oil 1000 mg Softgel سافت ژل ایونینگ پریم رز 1000 میلی گرم کارن مکمل های غذایی حیاتی کارن
382 Evening Primrose Oil Jalinous 500 mg Softgel سافت ژل پرایم رز اویل 500 میلی گرم جالینوس داروسازی جالینوس
383 Colic Mixture Syrup شربت کولیک میکسچر سیمرغ داروی عطار
384 Fennel Syrup شربت رازیانه بیوفیتا اکسیر گل سرخ
385 Fennel ZardBand Drop قطره رازیانه زردبند داروسازی زردبند
386 Colicaid Drop قطره کولیکید VITABIOTICS
387 Fennelin Softgel سافت ژل فنلین باریج (فنیلین) داروسازی باریج اسانس
388 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
389 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
390 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
391 Diansul Syrup شربت دیانسول بیوفیتا اکسیر گل سرخ
392 RUNSUL Capsule کپسول رونسول شرکت داروسازی قائم دارو
393 DURASTHUM MOOTTA Capsule کپسول دورست هوم موتا کی دارو فناوری سلامت
394 DAFLON 500 MG Tablet قرص دافلون 500 میلی گرم SERVIER
395 Kondor Majoon Syrup شربت معجون کندر اکسیر گل سرخ
396 Arthro Eaze Cap کپسول آرترو ایز Natural World
397 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
398 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
399 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم صنعت دارویی شاری
400 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
401 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
402 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
403 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
404 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
405 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
406 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
407 Garcin 300 MG Tablet قرص روکشدار گارسین 300 میلی گرم داروسازی گل دارو
408 Cholesta Lo Bronson Tablet قرص کلستالو برونسون گیتی سلامت آریا
409 Mycosin Vaginal Cream کرم واژینال میکوزین داروسازی گل دارو
410 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
411 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
412 Peliom Tablet قرص پلیوم Kolmar
413 Peliom Syrup شربت پلیوم Kolmar
414 Peliom Plus Syrup شربت پلیوم پلاس Kolmar
415 Anti Forget Capsule کپسول آنتی فورگت - آنتی فرگت سلامت گستر آرتیمان
416 Memorin Alfa Vitamins Cap کپسول ممورین آلفا ویتامینز ALFA VITAMIN
417 NUTRI AGE SUPPORT Nutri Century Capsule کپسول نوتری ایج ساپورت نوتری سنتری لیوار
418 Ginko Biloba STP Capsule کپسول جینکو بیلوبا اس تی پی STP.Pharma
419 MemoPlus Walmark Capsule کپسول مموپلاس والمارک Walmark
420 Ginko biloba Vitarmonyl Cap کپسول جینکو بیلوبا ویتارمونیل Vitarmonyl
421 Ginkgora F.C.Tablet قرص روکشدار جینکورا داروسازی اهورا دارو
422 Tebokan S.C. Tablet قرص روکشدار تبوکان داروسازی نیاک
423 Ginkgoviton Syrup شربت جینکوویتون داروسازی رها
424 Memorex Tablet قرص ممورکس داروسازی ایران داروک
425 Ginkogol F.C.Tablet قرص روکشدار جینکوگل داروسازی گل دارو
426 Ginkgo T.D Tablet قرص جینکو تیدی داروسازی تولید دارو
427 Ginkgo billoba Vitarmonyl 200mg Cap کپسول جینکو بیلوبا ویتارمونیل 200 میلی گرم Vitarmonyl
428 Ginc Active Golden Life Capsule کپسول جینک اکتیو گلدن لایف Golden Life
429 Ginko Well Tablet قرص جینکوول داروسازی پور سینا
430 Sibergin Healthaid 2500 Softgel سافت ژل سیبرجین 2500 هلث اید healthaid
431 Samanik Ginseng Sachet ساشه سمانیک جینسنگ سمانیک سلامت گستر
432 Effersun Ginseng Behshad Darou Effervescent Powder پودر جوشان افرسان جینسینگ بهشاد دارو بهشاد دارو
433 Multivitamin Mineral+Ginseng Super Natural Softgel سافت ژل مولتی ویتامین مینرال و جینسینگ سوپرنچرال داروسازی زهراوی
434 Multivitamin and Ginseng Suissante Softgel سافت ژل مولتی ویتامین و جینسینگ سوسیانته Suissante
435 Panax Sina Capsule کپسول پاناکس سینا داروسازی سینا فراور
436 Ginseng DAANA 100 mg Softgel سافت ژل جینسینگ دانا 100 میلی گرم داروسازی دانا
437 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
438 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
439 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
440 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
441 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ (روجینسینگ) شرکت داروسازی قائم دارو
442 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
443 Homtamin Ginseng Softgel سافت ژل هومتامین جینسنگ KOREA UNITED PHARM
444 Ginseng with Guarana STP Capsule کپسول جینسینگ گوارانا اس تی پی STP.Pharma
445 Highsense Barij 500MG Tablet قرص های سنس باریج 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
446 Ginseng 518 MG Mason Capsule کپسول جین سینگ 518 میلی گرم میسن Mason
447 VigRX Capsul کپسول ویگارکس - ویگرکس Biopac
448 Formen Perform Capsule کپسول فورمن پرفورم Yves Ponory
449 Ginsana Capsule کپسول جینسانا (جین سانا) Ginsana SA
450 L-Tonic Syrup شربت ال-تونیک بیوفیتا-ال تونیک اکسیر گل سرخ
451 Permen Max Walmark Tablet قرص پرمن مکس والمارک Walmark
452 TRADAMIX Tablet قرص ترادامیکس TRADAPHARMA
453 Muscle Herb BetaDaru Capsule کپسول ماسل هرب بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
454 Vigorexin OPD Pharma Capsule کپسول ویگورکسین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
455 Himplasia Himalaya Tablet قرص هیمبلازیا هیمالیا Himalaya
456 Lemongrass ZardBand Drop قطره علف لیمو زردبند داروسازی زردبند
457 Lemon ZardBand Drop قطره لیموترش زردبند داروسازی زردبند
458 Diasin Rx Capsule کپسول دیاسین آر ایکس STP.Pharma
459 Vagiheal 30 Gr Jel ژل واژیهیل 30 گرم -واژی هیل داروسازی باریج اسانس
460 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
461 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
462 Appetizer Star Vit 200 ML Syrup شربت اپتایزر استارویت 200 میلی لیتر Walfare Nutrition
463 Appetizer Barij Essence Syrup شربت اشتها آور باریج اساتس باریج اسانس
464 Pedia Best Appetite Syrup شربت پدیابست اپتایت کیان سلامت پایدار
465 Hunger Up And Grow Up Sananitos For Kids شربت سانانیتوس اشتها و رشد برای کودکان داروسازی عبیدی
466 Kidssi Appetite Syrup شربت کیدزی اپتایت دایونیکس امید دارو سلامت
467 Appetite Kim 120 ML Syrup شربت اپتایت کیم 120 میلی لیتر کیمیاگر توس
468 Ratbeh Tablet -weight gain and appetite قرص رطبه -چاق کننده و اشتها آور نوشدارو توسن سلامت
469 Reappet REDOX 120 ml Syrup شربت ریاپت ردوکس 120 میلی لیتر رضا دارو
470 App Fizz Hi Health Eff Tablet قرص جوشان اپ فیز های هلث دارو سلامت فارمد
471 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
472 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
473 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
474 Adib Anti Wart Ointment پماد گیاهی ضد میخچه و زگیل ادیب ادیب اکسیر
475 Anti Genital Wart Adib Exir Suspension سوسپانسیون ضد زیگیل تناسلی ادیب اکسیر ادیب اکسیر
476 Anti Wart Adib Exir Suspension سوسپانسیون ضد میخچه وزگیل ادیب اکسیر ادیب اکسیر
477 Eczacin Kids Cream کرم کودک اگزاسین آرین سلامت سینا
478 Psosram Cream کرم پسوس رام داروسازی مام
479 Eczacin Cream For Adults کرم اگزاسین بزرگسالان آرین سلامت سینا
480 Anaderm Tablet قرص آنادرم سلامت پرمون امین
481 Hexyme 500 mg Capsule کپسول هگزایم 500 میلی گرم اشبال شیمی
482 Shiitake Planta Capsule کپسول شیتاکه پلانتا متین آسا فارمد
483 Venoguard 500 MG Tablet قرص ونوگارد 500 میلی گرم بهشاد دارو
484 Bitter Orange ZardBand Drop قطره نارنج زردبند داروسازی زردبند
485 Stress Calm Night Tablet قرص استرس کالم نایت NATRIS
486 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
487 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
488 Sleep Care Golden Life Tablet قرص اسلیپ کر گلدن لایف Golden Life
489 Relax Herb Capsule کپسول ریلکس هرب بهتا دارو آفرینش
490 Querce Plus Nutrax Capsule کپسول کوئرس پلاس نوتراکس داروسازی پارس حیان
491 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم صنعت دارویی شاری
492 GARCINIA CAMBOGIA STP Capsule گاسینیا کمبوجیا اس تی پی STP.Pharma
493 Garcinofit Capsule کپسول گارسینوفیت بهتا دارو آفرینش
494 Garacinia Plus Tara Capsule کپسول گارسینیا پلاس تارا گنجینه سلامت تارا
495 Garcinia Cambogia BSK Tablet قرص گارسینیا گامبوجیا بی اس کا بنیان سلامت کسری
496 Rosemary ZardBand Spray اسپری زرماری زردبند داروسازی زردبند
497 Rosemary Goldaru Ointment پماد رزماری گل دارو داروسازی گل دارو
498 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
499 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
500 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
501 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
502 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
503 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
504 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
505 Simo Rosemary Cream کرم سیمو رزماری سیمرغ داروی عطار
506 Manopain Ointment پماد مانوپین رحمان گستران
507 Rosemary OPD Pharma Cream کرم رزماری او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
508 Defenvit Royal gelly Softgel سافت ژل دفن ویت رویال ژلی امید پارسینا دماوند
509 Gelee Royal EuRho Vital Syrup 200 ml شربت ژل رویال پلاس مولتی ویتامین یوروویتال EBEWE
510 Royal Vit Syrup شربت رویال ویت داروسازی رها
511 Kinder Royal Jelly Syrup شربت کیندر رویال ژلی Fisher
512 ROJEVIT ORAL VIAL ویال خوراکی روژویت داروسازی زیست تخمیر
513 Royal Jelly Super Plus STP Pharma Capsule کپسول رویال ژلی سوپر پلاس اس تی پی فارما STP.Pharma
514 Royal Jelly By Nature 1000 MG Capsule کپسول رویال ژلی بای نیچر 1000 میلی گرم Australian by Nature
515 Royal Jelly + Propolis Vitarmonyl Lozenges قرص مکیدنی رویال ژلی+ پروپولیس ویتارمونیل Vitarmonyl
516 Tang Forte Royal gelly Healthaid Softgel سافت ژل تانگ فورت رویال ژلی هلث اید healthaid
517 Royal Beauty EuRhovital Capsule کپسول رویال بیوتی یوروویتال EuRho Vital
518 BIOTONE B/I/O/T/O/N/E Oral Ampoule ویال خوراکی بایوتن ب/ا/ی/و/ت/ن Choa Pharm
519 Thymus ZardBand Drop قطره تیموس زردبند داروسازی زردبند
520 Thyme ZardBand Drop قطره آویشن زردبند داروسازی زردبند
521 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
522 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
523 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
524 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
525 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
526 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
527 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
528 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
529 Drosil with Honey Syrup شربت دروزیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
530 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
531 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
532 Drosil Syrup شربت دروزیل داروسازی گیاه اسانس
533 Drosil Drop قطره دروزیل داروسازی گیاه اسانس
534 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
535 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
536 Avishan SGA Syrup شربت آویشن سلامت گستر - آویشن، انجیر، عسل سلامت گستر آرتیمان
537 Arthroheal Capsule کپسول آرتروهیل بهتا دارو آفرینش
538 Curcumin KAREN 500 MG Capsule کپسول کورکومین کارن 500 میلی گرم مکمل های غذایی حیاتی کارن
539 Curcumin SHARI 100 mg Tablet قرص کورکومین شاری 100 میلی گرم صنعت دارویی شاری
540 Dayan Pain Capsule-D.Pain کپسول دایان پین دایان طب اکسیر
541 Sinacurcumin 40 mg Softgel سافت ژل سیناکورکومین نانومیسل 40 میلی گرم اکسیر نانو سینا
542 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
543 Sinacurcumin 80 mg Softgel سافت ژل سیناکورکومین نانومیسل 80 میلی گرم اکسیر نانو سینا
544 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
545 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
546 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
547 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
548 Curcumin Razak Capsule کپسول کورکومین رازک داروسازی رازک
549 Curcuma DINEH Tablet قرص کورکوما دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
550 Urtica ZardBand Topical Drop عصاره موضعی گزنه زردبند داروسازی زردبند
551 Urtica ZardBand Solution عصاره اورتیکا زردبند داروسازی زردبند
552 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
553 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
554 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار اورتیدین داروسازی باریج اسانس
555 Urtidin Drop قطره اورتیدین داروسازی باریج اسانس
556 OPD MOBI ACTIVE Capsule کپسول او پی دی موبی اکتیو امید پارسینا دماوند
557 Nettle OPD Pharma Capsule کپسول نتل او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
558 Simosleep Tablet قرص سیمواسلیپ سیمرغ داروی عطار
559 Valerman 125 MG Capsule کپسول والرمان 125 میلی گرم رحمان گستران
560 Valeriana Sina Drop قطره والریانا سینا داروسازی سینا فراور
561 Valer Aid H.T.S Capsule کپسول والرید اچ تی اس حکیم تجارت سهند
562 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
563 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
564 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
565 Valerian ZardBand Drop عصاره سنبل الطیب زردبند داروسازی زردبند
566 Tanamigraine Capsule کپسول تانامیگرن داروسازی زهراوی
567 VascuVita Tablet قرص واسکوویتا داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
568 Sage ZardBand Drop قطره مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
569 Sage ZardBand Topical Drop محلول موضعی مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
570 Salvia ZardBand Topical Drop قطره موضعی سالویا زردبند داروسازی زردبند
571 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
572 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
573 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
574 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
575 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
576 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
577 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
578 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
579 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
580 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
581 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
582 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
583 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم صنعت دارویی شاری
584 Carb Intercept 3 Natrol Capsule کپسول کارب اینترسپت 3 ناترول ٔNatrol
585 Green Less Capsule کپسول گرین لس سلامت گستر آرتیمان
586 Green Tea Tashak Capsule کپسول چای سبز تاشک سلامت گستر آرتیمان
587 Blepharol Lotion لوسیون بلفارول داروسازی خرمان
588 Myrtolea Vaginal Ointment پماد واژینال میرتولئا داروسازی خرمان
589 MG Barij 15ML Lotion لوسیون ام جی باریج 15 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
590 Mytrol Khorraman Disposable Ampoule آمپول یک بار مصرف میرتول داروسازی خرمان
591 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
592 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
593 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
594 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
595 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
596 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
597 MG Barij 20gr Ointment پماد ام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
598 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
599 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
600 Vagitex With Vitamin E Suppository شیاف واژینال واژیتکس همراه با ویتامین ایی داروسازی سبز دارو اسپادانا
601 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
602 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
603 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
604 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
605 Tanacetum Ext ZardBand Drop عصاره تاناستوم زردبند داروسازی زردبند
606 Parthenocaps Capsule کپسول پارتنوکپس اورم طب دارو
607 Migracaps Capsule کپسول میگراکپس اورم طب دارو
608 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
609 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
610 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
611 Zinlin Syrup شربت زینلین سلامت گستر آرتیمان
612 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
613 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
614 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
615 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
616 Ficolax Plus Sachet ساشه فیکولاکس پلاس داروسازی ایران داروک
617 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
618 Galega Herbal Powder ZardBand پودر گیاه گالگا زردبند داروسازی زردبند
619 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
620 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
621 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
622 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
623 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
624 PROTACT Mouthwash دهانشویه پروتاکت دانشگر زولنگ روسپینا
625 Rectamelis Suppository شیاف رکتاملیس اکسیر گستر اسپادانا
626 RectoSupp SUPP شیاف رکتوساب بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
627 Hemrex Ointment پماد همرکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
628 Hemoroherb Ointment پماد هموروهرب داروسازی گل دارو
629 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
630 Sativa Sina Tablet قرص ساتیوا سینا داروسازی سینا فراور
631 Phytocalm Softgel سافت ژل فیتوکالم اورم طب دارو
632 Linazpam Softgel سافت ژل لینازپام اورم طب دارو
633 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
634 Lavender ZardBand Drop قطره اسطوخودوس زردبند داروسازی زردبند
635 Lavender Biophyta Syrup شربت اسطوخودوس بیوفیتا اکسیر گل سرخ
636 Daturin-Sina Tablet قرص داتورین سینا داروسازی سینا فراور
637 Zingaman Appetizer Syrup شربت اشتها آور زینگامان سلامت گستر آرتیمان
638 TAMARIND KIMIAGAR TOOS Syrup شربت تمر هندی کیمیاگر طوس -تامارین کیمیاگر توس
639 Kimiagar Tin Syrup - fig شربت تین کیمیاگر - انجیر، مویز، ترنجبین کیمیاگر توس
640 Kimiagar Plum Syrup شربت آلو کیمیاگر - ملین، مسهل صفرا، دافع بلغم کیمیاگر توس
641 Laxi Herb Barij 120 ML Syrup شربت لاکسی هرب باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
642 Colosen Rx STP Pharma Capsule کپسول کلوسن آرایکس اس تی پی فارما STP.Pharma
643 Altohealth Triphala Tablet قرص آلتوهلث تریفالا داروسازی فاران شیمی تویسرکان
644 De-Lax Hakim Tablet قرص دی لاکس حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
645 Coriandom Hakim Tablet قرص کوریاندوم حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
646 OPD Prunelax Tablet قرص او پی دی پرونلاکس امید پارسینا دماوند
647 Regutrans Sananitos For Kids 130 ml Syrup شربت سانانیتوس یبوست برای کودکان 130 میلی لیتر داروسازی عبیدی
648 Laxita Razak Syrup شربت لاکسیتا رازک داروسازی رازک
649 Kids Calm And Behaviour 75 Gr Powder پودر کیدز کالم اند بی هیویر 75 گرم اکسیر طب پرنیان
650 Attensaf Capsule - ADHD Treatment کپسول اتنساف - درمان بیش فعالی سمانیک سلامت گستر
651 Saffrodit Women Capsule کپسول سافرودیت بانوان - زعفران+ویتامین ایی گیاه سبز زندگی
652 Saffron ZardBand Drop قطره زعفران زردبند داروسازی زردبند
653 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
654 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
655 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
656 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
657 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
658 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
659 Matriman Capsule کپسول ماتریمان رحمان گستران
660 Camillin 250ML Solution Not Edible محلول غیر خوراکی کامیلین 250 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
661 GumoMax HERBAVIVA Oral Gel -Propolis+Valerian+Matricaria ژل دهانی گامومکس هرباویوا ویوا گروب (برند گلدارو)
662 Contrafissure Ointment پماد کانترافیشر داروسازی گیاه اسانس
663 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
664 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
665 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
666 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
667 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
668 Asterubin 300 mg/ml 30 ml Drop قطره آستروبین 300 میلی گرم/میلی لیتر 30 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
669 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
670 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
671 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
672 Honeskin Cream کرم هان اسکین داروسازی سپیداج
673 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
674 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
675 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
676 Digestive-Aid Golden Life Tablet قرص دایجستیو اید گلدن لایف
677 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
678 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ (گریپ میکسچر خارجی)
679 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
680 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
681 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
682 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون کیدی کولیک امین داروسازی امین
683 ColicEZ Drop قطره کولیکز
684 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
685 Colicaid(Colic aid) Drop قطره کولیک اید(کولیکید)
686 Fenemax Planta Oral Drop قطره خوراکی فنمکس پلانتا متین آسا فارمد
687 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
688 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
689 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
690 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
691 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
692 Simopain Cream کرم سیموپین سیمرغ داروی عطار
693 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
694 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
695 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
696 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
697 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
698 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
699 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
700 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
701 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
702 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
703 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
704 Lactol Naturs Only Tablet قرص لاکتول نیچرز اونلی داروسازی کیش مدیفارم
705 Lactol Naturs Only Sachet ساشه لاکتول نیچرز اونلی داروسازی کیش مدیفارم
706 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها - شربت رها داروسازی گل دارو
707 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
708 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
709 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
710 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
711 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
712 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
713 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
714 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
715 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
716 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
717 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
718 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
719 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
720 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
721 Liv 52DS (Liv.52) Tablet قرص لیو 52 دی اس
722 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
723 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
724 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
725 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
726 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
727 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
728 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
729 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
730 Lactogan Capsule کپسول لاکتوگان یاس کویر میبد
731 RUGASTRIN 500MG Capsule کپسول روگاسترین 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
732 Ahura nini Syrup شربت اهورا نی نی داروسازی اهورا دارو
733 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
734 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر (گرایپ واتر) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
735 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
736 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
737 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
738 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
739 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
740 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
741 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
742 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
743 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
744 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
745 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
746 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
747 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
748 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
749 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
750 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
751 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
752 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
753 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
754 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
755 Senna Kimiagar Syrup شربت سنا کیمیاگر - سنا، گل سرخ کیمیاگر توس
756 S D Lax Tablet قرص اس دی لاکس سیمرغ داروی عطار
757 C-Lax (C LAX) Tablet قرص سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
758 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
759 Paloma 120ml Syrup-Laxative شربت پالوما 120 میلی لیتر-ملین گیاهی پارس گیتا دارو
760 Paloma 200ml Syrup-Laxative شربت پالوما 200 میلی لیتر-ملین گیاهی پارس گیتا دارو
761 C-Lax (C Lax) Syrup شربت سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
762 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
763 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
764 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
765 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
766 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
767 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
768 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
769 Noglic ESI Tablet قرص نوگلیک اسی ESI
770 Cinnamon ZardBand Drop قطره دارچین زردبند داروسازی زردبند
771 Cinna Betic Plus chromium Capsule کپسول سینابتیک + کرومیوم ساج پاد دارو
772 Limu Torsh Barij 25 MG Softgel سافت ژل لیموترش باریج 25 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
773 Limu Torsh Barij 75 MG Softgel سافت ژل لیموترش باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
774 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
775 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
776 Stylefeed 400 MG Capsule کپسول استایل فید 400 میلی گرم بهارپایا
777 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
778 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
779 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
780 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
781 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
782 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
783 NEONEASTER Oral Drop قطره خوراکی نئوناستر داروسازی ارس (آرام پیشداد ارس آزما)
784 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
785 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
786 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
787 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
788 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
789 Zireh Barij 75MG Softgel سافت ژل زیره باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
790 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
791 Cumin ZardBand Drop قطره زیره زردبند داروسازی زردبند
792 Zireh Barij 25 MG Softgel سافت ژل زیره باریج 25 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
793 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
794 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
795 MIXODIN Capsule کپسول میکسودین آرین سلامت سینا
796 Simorelax Tablet قرص سیموریلکس سیمرغ داروی عطار
797 Curcumax HealthAid Capsule کپسول کورکومکس هلث اید healthaid
798 ARTHOTEX Capsule کپسول آرتوتکس اکسیر گستر اسپادانا
799 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
800 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
801 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
802 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
803 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
804 Repelgol Lotion لوسیون ریپل گل داروسازی گل دارو
805 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
806 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
807 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
808 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
809 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
810 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
811 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
812 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
813 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمونستیم طلائی - ایمنوستیم داروسازی گل دارو
814 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسایت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
815 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
816 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
817 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
818 NASATEX Nasal Spray اسپری بینی نازاتکس اکسیر گستر اسپادانا
819 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
820 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
821 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
822 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
823 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
824 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
825 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
826 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
827 COLDRUB (COLD RUB) Cream کرم کلدراب(کلد راب) داروسازی گل دارو
828 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
829 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
830 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
831 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
832 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
833 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
834 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
835 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
836 GENTIANA Tablet قرص جنطیانا داروسازی حکیم مومن تیریزی
837 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
838 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
839 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
840 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
841 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
842 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
843 Lactosim Capsule کپسول لاکتوسیم سیمرغ داروی عطار
844 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
845 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
846 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
847 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
848 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
849 Burning Fat Golden Life Tablet قرص برنینگ فت گلدن لایف Golden Life
850 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
851 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
852 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
853 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
854 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
855 OPIUCOUGH Syrup شربت اوپیوکاف (اوپیو کاف) داروسازی سپیداج
856 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
857 Gasterin F.C.Tablet قرص روکشدار گاسترین داروسازی گل دارو
858 Culic Pediatric 120ml Syrup شربت کالیک اطفال 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
859 Culic 120ml Syrup شربت کالیک 120 میلی لیتری داروسازی نوتک فار
860 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
861 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
862 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
863 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
864 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
865 lvora Drop قطره آیورا داروسازی اهورا دارو
866 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
867 lvora Syrup شربت آیورا داروسازی اهورا دارو
868 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
869 Bronsban Syrup شربت برونسبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
870 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
871 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
872 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
873 Prospan Syrup شربت پروسپان
874 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
875 PEELKOF Syrup شربت پیل کاف بهارپایا
876 Kid Helix KImiagar Syrup شربت کید هلیکس کیمیاگر کیمیاگر توس
877 Aivoramy Effervescent Tablet قرص جوشان آیورامی داروسازی اهورا دارو
878 Ziman Syrup شربت زیمان (خلط آور-ضد سرفه) کشت و فرآوری مهرسا داروی یاسین(مدین فارما)
879 Coughstop Syrup شربت کاف استاپ باریج داروسازی باریج اسانس
880 Ivylix Syrup شربت آیوی لیکس اکسیر گستر اسپادانا
881 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
882 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
883 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
884 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
885 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
886 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
887 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
888 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
889 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
890 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
891 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
892 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
893 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
894 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
895 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
896 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
897 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
898 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
899 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
900 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل(روغن بزرک) 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
901 flaxseed oil ZardBand Drop قطره روغن کتان زردبند داروسازی زردبند
902 Flaxseed Powder ZardBand پودر دانه کتان زردبند داروسازی زردبند
903 FLAXEED 1000 MG Nutri Century Softgel سافت ژل نوتری فلکسید 1000 میلی گرم لیوار
904 Flax Seed Oil 1000 mg Healthaid Softgel سافت ژل فلکسید اویل 1000 میلی گرم هلث اید healthaid
905 Flax Seed Oil Webber Naturals 1000 mg Softgel سافت ژل روغن بذر کتان وبر نچرالز 1000 میلی گرم webber naturals
906 Flax Seed Oil Bronson 1300 mg Softgel سافت ژل فلکسید اویل برونسون 1300 میلی گرم گیتی سلامت آریا
907 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
908 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
909 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
910 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
911 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
912 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
913 Antifissure Barij 20gr Cream کرم آنتی فیشر باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
914 Antifissure Barij 30gr Cream کرم آنتی فیشر باریج 30 گرم داروسازی باریج اسانس
915 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
916 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
917 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
918 Recubizul 500 & 200 ML Shampoo شامپو رکوبیزول 500 و 200 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
919 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
920 Recolic 120 ml Syrup شربت رکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
921 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
922 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
923 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
924 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
925 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
926 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
927 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
928 Gol-Itch Lotion لوسیون گل ایچ داروسازی گل دارو
929 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
930 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت داروسازی باریج اسانس
931 Supermint Drop قطره سوپرمینت داروسازی باریج اسانس
932 CM Barij Topical Spray اسپری سی ام باریج داروسازی باریج اسانس
933 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی باریج اسانس
934 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
935 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
936 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
937 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
938 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
939 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
940 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
941 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
942 Rasa Sinex Nasal Spray اسپری بینی راسا سینکس - رسا سینکس سلامت گستر آرتیمان
943 Phytovagex Vaginal Suppository شیاف زنانه فیتوواژکس اکسیر گستر اسپادانا
944 SINAMAZ NASAL Drop قطره بینی سیناماز سنابل دارو
945 Nutri PRIMROSE Softgel سافت ژل نوتری پریم رز لیوار
946 GMV Evening primerose oil 1000mg Softgel سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویل سلامت سازان پارسا
947 Primogel 1000mg Softgel سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم داروسازی دانا
948 Uniqpharma Primrose Oil Softgel سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش
949 Linoderm Cream کرم لینودرم داروسازی باریج اسانس
950 Barij Epo 1000 mg Soft Capsule سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
951 Vasogol F.C.Tablet قرص روکشدار وازوگل داروسازی گل دارو
952 Olive Oil Bulk روغن زیتون داروسازی آسیا شیمی طب
953 Zaitonex Ointment پماد زیتونکس دانا کسیان لرستان
954 Olivin Tablet قرص اولیوین داروسازی باریج اسانس
955 Olive leaf SHARI 125 mg TAB قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم صنعت دارویی شاری
956 Hypophar Capsule کپسول هیپوفار داروسازی نوتک فار
957 Oliviapain MO Lotion لوسیون اولیوا پین داروسازی دارو درمان پارس
958 Olea-Crat Powder پودر اولئا-کرات داروسازی ایران داروک
959 Castelina antifissure Ointment پماد کاسته لینا آنتی فیشر داروسازی بارش طبیعت یاران
960 Roganum Drop قطره روگانوم شرکت داروسازی قائم دارو
961 Red Ginseng Oral Ampoule آمپول خوراکی رد جنسینگ (ردجنسینگ) داروسازی آیلار طب آذر
962 Phytoton Capsule کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو
963 S Essentials Cap کپسول اس اسنشیال Factors group
964 Simemory Tablet قرص سیمموری سیمرغ داروی عطار
965 Ginkoplus Capsule کپسول جینکوپلاس بهارپایا
966 Libidox F.C.Tablet قرص روکشدار لیبیدوکس داروسازی ایران داروک
967 Gincosan Capsule 100 کپسول جینکوسان 100 عددی
968 Gincosan Capsule 30 کپسول جینکوسان 30 عددی
969 Heracles F.C.Tablet قرص روکشدار هراکلس داروسازی ایران داروک
970 Ginkgo and Ginseng 60-20 SHARI Tablet قرص جینکو و جینسینگ 60-20 شاری صنعت دارویی شاری
971 Gericaps Active Cap کپسول ژری کپس اکتیو هلث اید healthaid
972 Vigorman Tablet قرص ویگورمن سیمرغ داروی عطار
973 Lovig Capsule کپسول لاوویگ (لاویگ) داروسازی سبز دارو اسپادانا
974 Pasival Drop قطره پاسی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
975 Baby sleep sepidaj Syrup شربت بی بی اسلیپ سپیداج داروسازی سپیداج
976 Biocol Kids NOC Syrup شربت بایوکل کیدز ان او سی BIOCOL
977 Simosed Syrup شربت سیموسد سیمرغ داروی عطار
978 Well mood Capsule کپسول ول مود شرکت بین المللی سپید طب نیا
979 Hi-Rest Tablet قرص های-رست شرکت بین المللی سپید طب نیا
980 Dormin Tablet قرص دورمین داروسازی پور سینا
981 Epione F.C.Tablet قرص روکشدار اپیون داروسازی ایران داروک
982 Babysed Oral Solution محلول خوراکی بی بی سد داروسازی گل دارو
983