دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Chlorella Healthaid 550 mg Tablet قرص کلرلا هلث اید 550 میلی گرم healthaid
2 Algofill Tablet No:30 قرص آلگوفیل 30 عددی نیک پایا کارن فارمد
3 Algofill Tablet No:100 قرص آلگوفیل 100 عددی نیک پایا کارن فارمد
4 Vana Prime Chlorella Tablet قرص وانا پریم کلرلا Norm Life
5 Body Cleanse Marinox Capsule کپسول بادی کلینز مارینوکس Marinox
6 CHLORELLA 100 Vitamin House Tablet قرص کلرلا 100 ویتامین هاوس Vitamin House
7 Vana Chlorella Tablet قرص وانا کلرلا Norm Life
8 Algomed D3 Tablet قرص آلگومد د3 ALGOMED
9 Algomed Calcium Tablet قرص آلگومد کلسیم ALGOMED
10 AlgorellaTablet قرص آلگورلا 300 یلی گرم داروسازی رازک
11 ALGOMED TAB قرص آلگومد -الگومد
12 ALGOMED FORTE TAB قرص آلگومد فورت - الگومد فورت
13 Devitefin 400 mg Tablet قرص دویلتفین 400 میلی گرم آیریانیک
14 Painlys Golden Life Tablet قرص پین لیز گلدن لایف Golden Life
15 Talentin 30G Topical ointment پماد موضعی تالنتین 30 گرم داروسازی رازک
16 Doloteffin F.C.Tablet قرص روکشدار دولتفین-دولوتفین
17 Arthroherb F.C.Tablet قرص روکشدار آرتروهرب داروسازی امین
18 Rhumatogol F.C.Tablet قرص روکشدار روماتوگل داروسازی گل دارو
19 Talental 480mg F.C.Tablet قرص روکشدار تالنتال 480 میلی گرم داروسازی رازک
20 Pomega 5 Softgel سافت ژل پومگا 5 داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
21 Anar-amin F.C.Tablet قرص انار-امین داروسازی امین
22 PomeVita Soft Capsule کپسول نرم پوم ویتا داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
23 ELLAGICA 250 MG Capsule کپسول الاژیکا 250 میلی گرم اکسیر گستر اسپادانا
24 Anar+Vitamin C Tablet قرص انار+ویتامین سی داروسازی امین
25 Pedi App Irandarouk 140 ml Syrup شربت پدی اپ انار منعنع 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
26 Hypericum ZardBand Drop قطره هوفاریقون زردبند داروسازی زردبند
27 Comfort Formula Tablet قرص کامفورت فرمولا
28 NoDep ESI Capsule کپسول نودپ اسی ESI
29 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
30 Nervoxin Tablet قرص نروکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
31 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
32 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
33 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوریلکس داروسازی ایران داروک
34 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
35 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
36 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
37 ST Johns Wort STP Pharma Capsule کپسول سن جان ورت اس تی پی فارما STP.Pharma
38 Daymolax 500MG TAB قرص دایمولاکس 500 میلی گرم داروسازی دیموند
39 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
40 Thistilyn OPD Pharma Capsule کپسول تیستی لین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
41 Nutri Liver Support Cap کپسول نوتری لیور ساپورت لیوار
42 Manoliver 150 MG Capsule کپسول مانولیور 150 میلی گرم رحمان گستران
43 Liverhealth G 140 MG Capsule کپسول لیور هلث جی 140 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
44 Liver Pak 70 MG Tablet قرص لیورپاک 70 میلی گرم دنیا داروی سپهر
45 Liver Pak 140 MG Tablet قرص لیورپاک 140 میلی گرم دنیا داروی سپهر
46 Milk Thistle 140 MG Tablet قرص میلک تیستل 140 میلی گرم صنعت دارویی شاری
47 Milk Thistle 240 MG Tablet قرص میلک تیستل 240 میلی گرم صنعت دارویی شاری
48 Liverfeed New Capsule کپسول لیورفید نیو بهارپایا
49 Liver Ax 500 mg Capsule کپسول لیور آکس 500 میلی گرم گویا فارمد آریا
50 Sinaliv 70 mg Softgel - nanoSilymarin سافت ژل سینالیو 70 میلی گرم - نانوسیلیمارین اکسیر نانو سینا
51 Liver Green MDR Capsule کپسول لیور گرین ام دی آر داروسازی ماهان دارو رهام
52 Liver Balance Parsis Syrup شربت لیور بالانس پارسیس پارسیس رایا دارو
53 Liver Trap Hakim Syrup شربت لیور تراپ حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
54 Liver Trap Hakim Capsule کپسول لیور تراپ حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
55 Silymarin ZardBand Drop قطره خوراکی سلیمارین زردبند داروسازی زردبند
56 Liver Guard Capsule کپسول لیورگارد داروسازی سینا فراور
57 Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم) Viva Nutraceuticals
58 Sim Liver 140 MG Tablet قرص سیم لیور 140 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
59 Sim Liver 240 MG Table قرص سیم لیور 240 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
60 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
61 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
62 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
63 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
64 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
65 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
66 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
67 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
68 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
69 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
70 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
71 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
72 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
73 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
74 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
75 Baby Dent Soothing Gel For Gums ژل دهانی بیبی دنت داروسازی توسن دارو
76 DENTIWELL Oral massage Gel ژل ماساژ دهانی دنتی ول جهان فارمد آریا
77 Gelclair Oral Rinse Gel ژل دهان شویه ژل کلر Venture Life
78 Helioderm ESI Tablet قرص هلیودرم اسی ESI
79 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
80 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
81 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
82 Aloe Vera 300mg Super Natural Softgel سافت ژل آلوئه ورا 300 میلی گرم سوپرنچرال داروسازی زهراوی
83 Aloe Vera ESI Digestive Juice شربت آلوئه ورا اسی ESI
84 Reducid 240 ML Syrup شربت ردیوسید 240 میلی لیتر سیمرغ داروی عطار
85 Anti Reflux B Syrup شربت آنتی رفلاکس بی داروسازی باریج اسانس
86 PEELICENT Cream کرم پیلیسنت ترانه های شفابخش طبیعت
87 DERMACENT Cream کرم درماسنت ترانه های شفابخش طبیعت
88 CENTELLA TST 475 MG Capsule کپسول سنتلا تی اس تی 475 میلی گرم ترانه های شفابخش طبیعت
89 TEACENT Tea Bag دمنوش تی سنت ترانه های شفابخش طبیعت
90 Venoplant Topical Cream Gel کرم ژل موضعی ونوپلنت Aesculapius Farmaceutici
91 Solaprost Planta Oral Drop قطره خوراکی سولاپروست پلانتا متین آسا فارمد
92 Prostina Tablet قرص پروستینا داروسازی سینا فراور
93 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
94 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
95 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
96 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
97 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
98 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
99 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
100 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
101 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
102 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
103 Manolax 450 MG Capsule کپسول مانولاکس 450 میلی گرم رحمان گستران
104 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
105 Zintigo Tablet قرص زین تیگو - زینتیگو داروسازی ایران داروک
106 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار ومیگان داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
107 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
108 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
109 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
110 Ginger ZardBand Drop قطره زنجبیل زردبند داروسازی زردبند
111 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
112 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
113 NO FLU SANDROUS Capsule کپسول نو فلو سندروس داروسازی فرشته جویان
114 Ginger SHARI 0.834 MG Tablet قرص جینجر شاری 0.834 میلی گرم صنعت دارویی شاری
115 Bisalen Shampoo شامپو بیزالن داروسازی نوتک فار
116 Nausophar Capsule کپسول نازوفار داروسازی نوتک فار
117 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
118 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
119 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
120 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
121 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
122 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
123 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
124 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
125 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
126 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
127 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
128 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
129 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
130 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
131 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
132 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
133 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
134 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
135 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
136 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
137 Gova Nab Sachet ساشه گواناب یاس فارمد ایرانیان
138 Psyllium SDA Powde پودر پسیلیوم سیمرغ سیمرغ داروی عطار
139 ISCADOR M 7 Ampule Pack آمپول ایسکادور ام پک 7 عددی مشاورین طب ابن سینا
140 ISCADOR P 7 Ampule Pack آمپول ایسکادور پی پک 7 عددی مشاورین طب ابن سینا
141 ISCADOR Qu 7 Ampule Pack آمپول ایسکادور کیو یو پک 7 عددی مشاورین طب ابن سینا
142 Licorice 200 ml Suspention سوسپانسیون لیکوریش 200 میلی لیتر نهال سبز سلامت
143 Licorice Candy & Coffee Flavored آب نبات شیرین بیان با طعم قهروه اصفهان شکلات
144 LICORICE RNJ 500 MG Capsule کپسول لیکوریس آر ان جی 500 میلی گرم داروسازی ریحان نقش جهان
145 D-Reglis Tablet Jar قرص د-رگلیس (د رگلیس) قوطی داروسازی ایران داروک
146 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
147 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
148 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس (د رگلیس) داروسازی ایران داروک
149 Mintonex Inhalation and Oral Drop قطره استنشاقی و خوراکی مینتونکس یاس دارو
150 ColperIBS Capsule کپسول کلپریپس داروسازی زیست تخمیر
151 Simodent 10 g Dental Jel ژل دندان سیمودنت 10 گرم سیمرغ داروی عطار
152 Gelomint IBS 0.2ml Enteric Soft Capsule کئسول نرم ژلومینت آی بی اس 0.2 میلی لیتر داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
153 Colguard Capsule کپسول کلگارد آرین سلامت سینا
154 PROMINTA PLUS IBS Softgel سافت ژل پرومینتا پلاس آی بی اس هلیا فارمد
155 PROMINTA Digest Softgel سافت ژل پرومینتا دایجست هلیا فارمد
156 Piperix Softgel سافت ژل پی پریکس داروسازی تهران دارو
157 Peppermint ZardBand Drop قطره نعناء فلفلی زردبند داروسازی زردبند
158 Mentha Lotion لوسیون منتا باریج داروسازی باریج اسانس
159 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
160 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
161 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
162 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
163 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
164 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
165 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین - کولپرمین
166 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
167 COMINON Tablet قرص کومینون داروسازی حکیم مومن تیریزی
168 Green Coffee BSK Tablet قرص قهوه سبز بی اس کا بنیان سلامت کسری
169 Green Coffee L Carnitine Sagepad Capsule کپسول گرین کافی کافکا ساج پاد دارو
170 SLIMTEX Capsule کپسول اسلیم تکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
171 Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم webber naturals
172 Meno-AVERT Tablet قرص منو اورت (منوآورت) EuRho Vital
173 Active-Meno doppel herz Tablet قرص اکتیو-منو(اکتیو منو) Doppel herz
174 Isomax TAB قرص ایزومکس VITABIOTICS
175 Menopause Free Mix Natural Capsule کپسول منوپوزفری میکس نچرال Mix Natural
176 Menosofe Plus Tablet قرص منوسوف پلاس NATRIS
177 Celadrin HealthAid 550 MG Tablet قرص سلدرین هلث اید 550 میلی گرم healthaid
178 Phyto Soya Capsule کپسول فیتوسویا - فیتوسویا Arkopharma
179 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
180 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
181 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
182 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم صنعت دارویی شاری
183 Menovital Healthaid Tablet قرص منوویتال هلث اید healthaid
184 Soy Isoflavone Complex Webber Naturals Capsule کپسول سوی ایزو فلون کمپلکس وبر نچرالز webber naturals
185 Carvil Tablet قرص کارویل داروسازی حکیم مومن تیریزی
186 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
187 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
188 Prustacare Capsule کپسول پروستاکر داروسازی رازک
189 Prosterbe ESI Capsule کپسول پروست ارب اسی (پروسترب) ESI
190 Prostate Health Schiff Capsule کپسول پروستات هلث شف Schiff
191 Saw Palmetto Complex MixNatural Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
192 Saw-Palmetto Super Natural Softgel سافت ژل ساوپالمتو سوپرنچرال داروسازی زهراوی
193 Sawpalmetto Complex Vitamin Life Capsule کپسول ساوپالمتو کمپلکس ویتامین لایف Vitamin House
194 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
195 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
196 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
197 Prostica Golden Life Tablet قرص پروستیکا گلدن لایف Golden Life
198 Simoprostat Capsule کپسول سیموپروستات سیمرغ داروی عطار
199 Prosta Leave Capsule کپسول پروستالیو بهداشت فارمد لوتوس
200 SHARI Prost 500-300 MG Tablet (Saw palmetto+Pumpkin Seed) قرص شاری پروست 500-300 میلی گرم صنعت دارویی شاری
201 SPA meda Prosta Health Capsule کپسول پروستا هلث اسپامد سلامت پرمون امین
202 Prostaless Tara Capsule کپسول پروستالس تارا گنجینه سلامت تارا
203 Prostexir Capsule کپسول پروست اکسیر ادیب اکسیر
204 Stillen 60MG Tablet قرص استیلن 60 میلی گرم DONG-A
205 Afsantin 6% Toipcal analgesic Ointment پماد موضعی ضد درد افسنتین 6% نیکا
206 Reepaven Tablet قرص ریپاون شرکت داروسازی قائم دارو
207 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
208 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
209 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
210 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
211 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
212 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
213 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
214 VARIZOL JEL ژل واریزول دانشگر زولنگ روسپینا
215 Agnucaston Tablet قرص آگنوکاستون bionorica
216 Simognus Capsule کپسول سیموگنوس سیمرغ داروی عطار
217 PMS Pause Capsule کپسول پی ام اس پوز بهتا دارو آفرینش
218 Zilpa Capsule کپسول زیلپا سلامت گستر آرتیمان
219 Agnugol Tablet قرص اگنوگل داروسازی گل دارو
220 EARGOL Drop قطره ایرگل داروسازی گل دارو
221 Moyla Hair Adib Lotion لوسیون مویلا تقویت مو ادیب اکسیر
222 Althaea ZardBand Drop محلول خوراکی ختمی زردبند داروسازی زردبند
223 Arnicover Cream کرم آرنیکاور سیمرغ داروی عطار
224 Mentonica 1 La farrerr Ice Gel ژل خنک کننده منتولیکا -منتول+آرنیکا Lafarrerr
225 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
226 Neuro Fit EuRhovital Capsule کپسول نوروفیت یوروویتال EuRho Vital
227 Cerebrum Gold +50 Natiris Capsule کپسول سربروم گلد +50 ناتیریس NATRIS
228 Active Mind Sina Tablet قرص اکتیو مایند سینا داروسازی سینا فراور
229 Multi Energex Parsis Capsule کپسول مولتی انرژیکس پارسیس پارسیس رایا دارو
230 Neuro Care - Brain boost Tablet قرص نوروکر - برین بوست Lila Healthcare
231 Synapsa Jana Salamat 320 mg Capule کپسول سیناپسا جانا سلامت 320 میلی گرم طبیعت زنده
232 Nooptoger Noopept Tablet قرص نوپتوگر نوپپت هوگر دارو دانش
233 Vitamediq Neoliva Chewable Tablet قرص جویدنی ویتامدیک نئولیوا داروسازی کوثر
234 Huperzine SHARI 200 MG Tablet قرص هوپرزین شاری 200 میلی گرم صنعت دارویی شاری
235 Huperzine SHARI 50MG Tablet قرص هوپرزین شاری 50 میلی گرم صنعت دارویی شاری
236 Majoon Kondor Kimiagar Syrup شربت معجون کندر کیمیاگر - تقویت حافظه کیمیاگر توس
237 Neuroplus EuRhovital Capsule کپسول نوروپلاس یوروویتال EuRho Vital
238 Mental Energie EuRhovital Tablet قرص منتال انرژی یوروویتال EuRho Vital
239 Kondor Majoon Biophyta Syrup شربت بیوفیتا معجون کندر اکسیر گل سرخ
240 AlzStop Capsule کپسول آلزاستاپ داروسازی باریج اسانس
241 Manobrain 300 mg Capsule کپسول مانوبرین 300 میلی گرم رحمان گستران
242 Phytoman Capsule کپسول فیتومان رحمان گستران
243 Melitropic 400 mg Capsule کپسول ملیتروپیک 400 میلی گرم پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
244 Brahami 9000 Mental Clarity Tablet قرص برهمی 9000 منتال کلاریتی اکسیر طب پرنیان
245 Thorne Research Berberine Capsule کپسول تورن ریسرچ بربرین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
246 Gerdoheal PMC Capsule کپسول گردوهیل پی ام سی پارس طب ارس
247 Plantago Major Sanabel daroo Syrup شربت بارهنگ سنابل دارو-بارشان ماژ سنابل دارو
248 K.D.S HERBAL XENIAN SYRUP شربت گیاهی کی دی اس زنیان کیمیا دارو سپهر
249 Pronutri Well Being Gastric Capsule کپسول پرونوتری ولبیینگ گستریک رستا ایمن دارو
250 Phenovil Hakim Tablet قرص فنوویل حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
251 Iberogol Oral Solution محلول خوراکی ایبروگل داروسازی گل دارو
252 Dayan Gaster Capsule کپسول دایان گستر دایان طب اکسیر
253 Gastro IBS Bronson Tablet قرص گسترو آی بی اس برونسون - گاسترو آی بی اس گیتی سلامت آریا
254 Digestrong Sina Tablet قرص دایجسترانگ سینا داروسازی سینا فراور
255 Chamazule Sina Drop قطره کامازول سینا داروسازی سینا فراور
256 Belly Sananitos For Kids 130 ml Syrup شربت سانانیتوس نفخ برای کودکان 130 میلی لیتر بهبود گوارش و ضد نفخ داروسازی عبیدی
257 Green Carmin Capsule کپسول گرین کارمین داروسازی باریج اسانس
258 Kidomach 145 ml Syrup شربت کیدومک 145 میلی لیتر داروسازی خوارزمی
259 Zinocolic 120 ML Syrup شربت زینوکولیک 120 میلی لیتر اورم طب دارو
260 Kidssi Colic Drop قطره کیدزی کولیک دایونیکس امید دارو سلامت
261 Sega Nose SGA Syrup شربت سگانوز ، جایگزین طبیعی سایمتیکون سلامت گستر آرتیمان
262 Kimi Herbal Mixture Syrup شربت کیمی هربال میکسچر کیمیاگر توس
263 Sinagol Tablet-Pharmosina-anti gastrospasmodic قرص سیناگل-فارموسینا -ضد اسپاسم معده داروسازی سینا فراور
264 Celer Gaster Capsule (Sofoofe Karafs) کپسول سلرگاستر (سفوف کرفس) فرا طب
265 Gastrina Capsule (Sofoofe Bozur) کپسول گاسترینا (سفوف بزور) فرا طب
266 Kidomach Oral Solution شربت کیدومک داروسازی خوارزمی
267 Colic Fairy 120 ml Syrup شربت کولیک فری 120 میلی لیتر آبادیس داروی آژند
268 Nigellapsin 120 ml Syrup شربت نیگلاپسین 120 میلی لیتر پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
269 Diastop 140 ml Syrup شربت دیاستاپ 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
270 Manhae Softgel سافت ژل مانئه Nutrisante
271 Menolistica Softgel سافت ژل منولیستیکا هولیستیکا آرین سلامت سینا
272 Rataheal 200 mg Capsule کپسول راناهیل 200 میلی گرم پویش درمان راتا
273 Cicaglocal Capsule کپسول سیکاگلوکال دارو درمان پرشین پاد
274 Brozyme 200 mg Tachra Pharmed Capsule کپسول بروزایم 200 میلی گرم تچرا فارمد تچرا فارمد
275 Brozyme Ultra 500 mg Tachra Pharmed Capsule کپسول بروزایم اولترا 500 میلی گرم تچرا فارمد تچرا فارمد
276 Ana Health Capsule کپسول آناهلث بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
277 Anaheal Plus Capsule کپسول آناهیل پلاس سلامت پرمون امین
278 Anaheal 500 MG Capsule کپسول آناهیل 500 میلی گرم سلامت پرمون امین
279 Calendula ZardBand Drop عصاره همیشه بهار زردبند داروسازی زردبند
280 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
281 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
282 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پژوهان پردیس
283 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
284 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
285 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
286 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
287 Inolix Diaper Rash Adib Exir Oinment پماد اینولیکس ادرار سوختگی ادیب اکسیر ادیب اکسیر
288 Baby Relief Herba Tune 50 gr Cream کرم بیبی ریلیف هرباتون 50 گرم داروسازی ایران داروک
289 Marigold Topical Ointment پماد موضعی ماری گلد داروسازی توسن دارو
290 Calendula Healing Cream Dayan کرم التیام بخش کالاندولا دایان دارو دایان طب اکسیر
291 Calendula TGA Ointment پماد کالاندولا تی جی ای طب گیاه امیر
292 Calendula Plus SDA Cream کرم کالاندولا پلاس سیمرغ سیمرغ داروی عطار
293 INVO LIPOMED LIPOSOMAL CBD 3mg/ml 30 ml Drop قطره اینوو لیپومد لیپوزومال سی بی دی 3 میلی گرم/میلی لیتر 30 میلی لیتر هگمتان داروی غرب
294 Capsimo Topical Cream کرم موضعی کاپسیمو سیمرغ داروی عطار
295 Capsiman Ointment پماد کاپسیمان-کپسیمان رحمان گستران
296 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
297 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
298 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
299 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
300 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
301 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
302 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
303 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
304 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
305 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
306 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
307 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
308 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
309 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
310 Daymonkold 30ML Sprey اسپری دیمونکلد 30 میلی لیتر داروسازی دیموند
311 Celer X Fort Golden Life Tablet قرص سلرکس فورت گلدن لایف - سلر ایکس Golden Life
312 Dentikid Barij Gel ژل دنتی کید باریج داروسازی باریج اسانس
313 Matricaria ZardBand Topical Drop محلول موضعی ماتریکاریا زردبند داروسازی زردبند
314 Baboneh ZardBand Topical Drop محلول موضعی بابونه زردبند داروسازی زردبند
315 Baboneh ZardBand Drop قطره بابونه زردبند داروسازی زردبند
316 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
317 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
318 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
319 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
320 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
321 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
322 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
323 Cinnamon Plus Bakanasan Tablet قرص سینامون پلاس باکاناسان bakanasan
324 Cinnamon SHARI 15 MG Tablet قرص سینامون 15 میلی گرم شاری صنعت دارویی شاری
325 Cinnamon 7 Plus BSK Tablet قرص سینامون 7 پلاس بی اس کا بنیان سلامت کسری
326 MEMOCOPA 160 MG Capsule کپسول مموکوپا 160 میلی گرم دانشگر زولنگ روسپینا
327 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
328 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
329 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
330 Cranberry Vitarmonyl 335 mg Cap کپسول کرن بری ویتارمونیل 335 میلی گرم Vitarmonyl
331 Uromax Golden Life Tablet قرص ارومکس گلدن لایف - اورومکس Golden Life
332 Cranberry Herbalio 500 mg Capsule کپسول کرنبری هربالیو 500 میلی گرم- کرن بری پرارین پارس
333 Cranvit Capsule کپسول کرنویت داروسازی ایران دارو
334 Cran Biokam Capsule کپسول کرن بایوکام بنیان طب آکام
335 Ves Nab 30 ml Oral Drop قطره خوراکی وس ناب یاس فارمد ایرانیان
336 Bloodprexir Adib Exir Capsule کپسول بلودپرکسیر ادیب اکسیر ادیب اکسیر
337 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
338 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
339 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
340 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
341 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
342 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
343 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
344 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
345 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
346 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
347 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
348 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
349 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
350 Prosta Barij 300MG Softgel سافت ژل پروستا باریج 300 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
351 Pumpkin ZardBand Drop قطره روغن کدو طبی زردبند داروسازی زردبند
352 Prostafit EuRho Vital Softgel سافت ژل پروستافیت یوروویتال EuRho Vital
353 Prosta Health DAANA Softgel سافت ژل پروستا هلث دانا داروسازی دانا
354 Nutrax Prostafort Capsule کپسول نوتراکس پروستافورت داروسازی پارس حیان
355 Pum prost Softgel سافت ژل پام پروست داروسازی تهران دارو
356 Pumpkin Seed and Vitamin E 500-50 Tablet قرص پامپکین سید و ویتامین ایی 500-50 میلی گرم صنعت دارویی شاری
357 Artischocken EuRho Vital Cap کپسول آرتی شوک یورو ویتال EuRho Vital
358 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
359 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
360 Cynarchol Tablet قرص سینارکول داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
361 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
362 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
363 Triglow Tablet قرص تریگلو داروسازی ایران داروک
364 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
365 Atheromod-B Tablet قرص آترومد-بی داروسازی باریج اسانس
366 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
367 CynaCare H.T.S Capsule کپسول سیناکر حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
368 Lipoman 650 MG Capsule کپسول لیپومان 650 میلی گرم رحمان گستران
369 Artichoke Sina Capsule کپسول آرتیشوک سینا داروسازی سینا فراور
370 Exinarin Adib Exir Capsule کپسول اکسینارین ادیب اکسیر ادیب اکسیر
371 Liver vitapra 500 mg Effervescent Tablet - Artichoke قرص جوشان لیور ویتاپرا 500 میلی گرم - آرتیشوک پرارین پارس
372 Cami Calm Syrup شربت کامی کام بنیان کسری سرشت سلامت
373 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
374 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
375 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
376 Colief BSK Drop قطره کولیف بی اس کی بنیان سلامت کسری
377 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
378 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایموستیم - ایمواستیم داروسازی گل دارو
379 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
380 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
381 Immustim Tablet قرص ایموستیم - ایمواستیم داروسازی گل دارو
382 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
383 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
384 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
385 Echinacea ZardBand Drop عصاره اکیناسه زردبند داروسازی زردبند
386 Immunilflor ESI Capsule کپسول ایمونیل فلور اسی ESI
387 Simoviral Syrup شربت سیموویرال سیمرغ داروی عطار
388 Immunilflor Sina Capsule کپسول ایمیونیل فلور سینا داروسازی سینا فراور
389 Dayan Immune Syrup شربت دایان ایمیون دایان طب اکسیر
390 Echinakid Dineh 120 ml Syrup شربت اکیناکید دینه 120 میلی لیتر داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
391 Rodiuretic Capsule کپسول رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
392 BIOCOL KIDS FRT Syrup شربت بایوکل کیدز اف آر تی BIOCOL
393 Equisetum ZardBand Topical Drop عصاره موضعی دم اسب زردبند داروسازی زردبند
394 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
395 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
396 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
397 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
398 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
399 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
400 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
401 PureSkin F. C. TAB قرص روکشدار پیوراسکین داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
402 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
403 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
404 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
405 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
406 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
407 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
408 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
409 Eucalyptus Inhaler ZardBand Drop بخور اکالیپتوس زردبند داروسازی زردبند
410 Notsore Candy آبنبات مکیدنی نات سور اصفهان شکلات
411 RINFOLTIL Pharmalife Tablet قرص رینفولتیل فارمالایف Pharmalife Research
412 Barij EPO 1000MG Softgel سافت ژل باریج ای پی ا داروسازی باریج اسانس
413 StilMens (Stil Mens) 1000MG Softgel سافت ژل استیل منس 1000 میلی گرم داروسازی امین
414 EVENING PRIMROSE OIL Webber 1000mg Softgel سافت ژل روغن گل مغربی وبر 1000 میلی گرم webber naturals
415 EVENING PRIMROSE OIL Webber 500mg Softgel سافت ژل روغن گل مغربی وبر 500 میلی گرم webber naturals
416 Primrose uniqpharma Softgel سافت ژل پرایم رز یونیک فارما Uniq Pharma
417 Vana Evening Primrose Oil 1000 mg Norm Life Softgel وانا ایوینینگ پرایم رز اویل 1000 میلی گرم نورم لایف Norm Life
418 Evening Primrose Health Aid Softgel کپسول روغن گل مغربی هلث اید - پرایم رز healthaid
419 Even Oil 500 MG Softgel سافت ژل ایون اویل 500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
420 Even Oil Plus 1000/10 MG Softgel سافت ژل ایون اویل پلاس 1000/10 میلی گرم داروسازی تهران دارو
421 Hi EPO Evening Primrose Oil HiHealth Softgel سافت ژل گل مغربی های ای پی او های هلث دارو سلامت فارمد
422 Evening Primrose Oil Plus Vitamin E Rozavit Softgel سافت ژل روغن گل مغربی پلاس ویتامین ایی رزاویت داروسازی روز دارو
423 Evening Primrose Oil ABORNS 1000 Softgel سافت ژل گل مغربی ابورنز 1000 میلی گرم داروسازی تسنیم
424 Evening Primrose Oil ABORNS 1300 Softgel سافت ژل گل مغربی ابورنز 1300 میلی گرم داروسازی تسنیم
425 Messina Max Avenue 1000 mg Softgel سافت ژل مسینا مکس اونیو 1000 میلی گرم وانا دارو گستر
426 Life Rose Capsule کپسول لایف رز Life Plan
427 Karen Evening Primrose Oil 1000 mg Softgel سافت ژل ایونینگ پریم رز 1000 میلی گرم کارن مکمل های غذایی حیاتی کارن
428 Evening Primrose Oil Jalinous 500 mg Softgel سافت ژل پرایم رز اویل 500 میلی گرم جالینوس داروسازی جالینوس
429 Naturalvim Evening Primrose Oil 1000 mg Softgel سافت ژل نچرال ویم ایونینگ پریمرز اویل 1000 میلی گرم نیک سینا اکسیر
430 Schutz Vital Evening Primrose Oil 500 mg Softgel سافت ژل روغن گل مغربی شوتس ویتال 500 میلی گرم پارس طب ارس
431 Colic Mixture Syrup شربت کولیک میکسچر سیمرغ داروی عطار
432 GALACTO-RISE Sachet ساشه گالاکتورایز جهان فارمد آریا
433 Fennel Syrup شربت رازیانه بیوفیتا اکسیر گل سرخ
434 Fennel ZardBand Drop قطره رازیانه زردبند داروسازی زردبند
435 Colicaid Drop قطره کولیکید VITABIOTICS
436 Fennelin Softgel سافت ژل فنلین باریج (فنیلین) داروسازی باریج اسانس
437 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
438 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
439 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
440 Diansul Syrup شربت دیانسول بیوفیتا اکسیر گل سرخ
441 RUNSUL Capsule کپسول رونسول شرکت داروسازی قائم دارو
442 FENUGREEK RAMAN SHIMI FANAVAR 500 mg Capsule کپسول فنوگریک رامان شیمی فناور 500 میلی گرم رامان شیمی فناور
443 FENUGREEX Adib Exir Capsule کپسول فنگریکس ادیب اکسیر-فنوگریکس ادیب اکسیر
444 DURASTHUM MOOTTA Capsule کپسول دورست هوم موتا کی دارو فناوری سلامت
445 DAFLON 500 MG Tablet قرص دافلون 500 میلی گرم SERVIER
446 Kondor Majoon Syrup شربت معجون کندر اکسیر گل سرخ
447 Arthro Eaze Cap کپسول آرترو ایز Natural World
448 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
449 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
450 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم صنعت دارویی شاری
451 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
452 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
453 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
454 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
455 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
456 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
457 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
458 Garcin 300 MG Tablet قرص روکشدار گارسین 300 میلی گرم داروسازی گل دارو
459 Mycosin Vaginal Cream کرم واژینال میکوزین داروسازی گل دارو
460 Cholesta Lo Bronson Tablet قرص کلستالو برونسون گیتی سلامت آریا
461 Garlinovas Capsule کپسول گارلینووس مهر و ماه
462 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
463 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
464 Peliom Tablet قرص پلیوم Kolmar
465 Peliom Syrup شربت پلیوم Kolmar
466 Peliom Plus Syrup شربت پلیوم پلاس Kolmar
467 Memorin Alfa Vitamins Cap کپسول ممورین آلفا ویتامینز ALFA VITAMIN
468 Anti Forget Capsule کپسول آنتی فورگت - آنتی فرگت سلامت گستر آرتیمان
469 NUTRI AGE SUPPORT Nutri Century Capsule کپسول نوتری ایج ساپورت نوتری سنتری لیوار
470 MemoPlus Walmark Capsule کپسول مموپلاس والمارک Walmark
471 Ginko biloba Vitarmonyl Cap کپسول جینکو بیلوبا ویتارمونیل Vitarmonyl
472 Ginko Biloba STP Capsule کپسول جینکو بیلوبا اس تی پی STP.Pharma
473 Ginkgora F.C.Tablet قرص روکشدار جینکورا داروسازی اهورا دارو
474 Tebokan S.C. Tablet قرص روکشدار تبوکان داروسازی نیاک
475 Ginkgoviton Syrup شربت جینکوویتون داروسازی رها
476 Memorex Tablet قرص ممورکس داروسازی ایران داروک
477 Ginkogol F.C.Tablet قرص روکشدار جینکوگل داروسازی گل دارو
478 Ginkgo T.D Tablet قرص جینکو تیدی داروسازی تولید دارو
479 Ginkgo billoba Vitarmonyl 200mg Cap کپسول جینکو بیلوبا ویتارمونیل 200 میلی گرم Vitarmonyl
480 Ginc Active Golden Life Capsule کپسول جینک اکتیو گلدن لایف Golden Life
481 Ginko Well Tablet قرص جینکوول داروسازی پور سینا
482 Sibergin Healthaid 2500 Softgel سافت ژل سیبرجین 2500 هلث اید healthaid
483 Ginseng PONIK 500 mg Capsule کپسول جین سینگ پونیک 500 میلی گرم پونیک دارو
484 Multivitamin Mineral+Ginseng Super Natural Softgel سافت ژل مولتی ویتامین مینرال و جینسینگ سوپرنچرال داروسازی زهراوی
485 Samanik Ginseng Sachet ساشه سمانیک جینسنگ سمانیک سلامت گستر
486 Effersun Ginseng Behshad Darou Effervescent Powder پودر جوشان افرسان جینسینگ بهشاد دارو بهشاد دارو
487 Multivitamin and Ginseng Suissante Softgel سافت ژل مولتی ویتامین و جینسینگ سوسیانته Suissante
488 Panax Sina Capsule کپسول پاناکس سینا داروسازی سینا فراور
489 Ginseng DAANA 100 mg Softgel سافت ژل جینسینگ دانا 100 میلی گرم داروسازی دانا
490 Ginso Vitsky 1000 mg Tablet قرص جینسو ویت اسکای 1000 میلی گرم نوژن فارمد کاسپین
491 Ginsa Fort Irandarouk Tablet قرص جینسافورت ایران داروک داروسازی ایران داروک
492 Ginseng Plus Eurho Vital Tablet قرص جینسینگ پلاس یوروویتال EuRho Vital
493 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
494 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
495 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
496 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
497 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ (روجینسینگ) شرکت داروسازی قائم دارو
498 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
499 Homtamin Ginseng Softgel سافت ژل هومتامین جینسنگ KOREA UNITED PHARM
500 Ginseng with Guarana STP Capsule کپسول جینسینگ گوارانا اس تی پی STP.Pharma
501 Highsense Barij 500MG Tablet قرص های سنس باریج 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
502 Ginseng 518 MG Mason Capsule کپسول جین سینگ 518 میلی گرم میسن Mason
503 VigRX Capsul کپسول ویگارکس - ویگرکس Biopac
504 Formen Perform Capsule کپسول فورمن پرفورم Yves Ponory
505 Ginsana Capsule کپسول جینسانا (جین سانا) Ginsana SA
506 Xobox Capsule - Appetite Suppressant کپسول زوبوکس - کاهش دهنده اشتهاء دارو سلامت فارمد
507 Glucomannan+Vitamine B2 Rozavit Sachet ساشه گلوکومانان+ویتامین ب2 رزاویت داروسازی روز دارو
508 Glucomannan Sanct Bernhard Sachet ساشه گلوکومانان ویت لاس سانکت برنهارد Sanct Bernhard
509 L-Tonic Syrup شربت ال-تونیک بیوفیتا-ال تونیک اکسیر گل سرخ
510 Permen Max Walmark Tablet قرص پرمن مکس والمارک Walmark
511 Muscle Herb BetaDaru Capsule کپسول ماسل هرب بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
512 TRADAMIX Tablet قرص ترادامیکس TRADAPHARMA
513 Vigorexin OPD Pharma Capsule کپسول ویگورکسین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
514 Himplasia Himalaya Tablet قرص هیمبلازیا هیمالیا Himalaya
515 Ultra Soy Lecithin Support Nutrition Softgel سافت ژل اولترا سویا لستین(لیسیتین) ساپورت نوتریشن Support Nutrition
516 Soy Lecithin Lambo Softgel سافت ژل سوی لسیتین لامبو دارو مکمل آرین
517 Lemongrass ZardBand Drop قطره علف لیمو زردبند داروسازی زردبند
518 Lemon ZardBand Drop قطره لیموترش زردبند داروسازی زردبند
519 Diasin Rx Capsule کپسول دیاسین آر ایکس STP.Pharma
520 Vagiheal 30 Gr Jel ژل واژیهیل 30 گرم -واژی هیل داروسازی باریج اسانس
521 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
522 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
523 Appetizer Star Vit 200 ML Syrup شربت اپتایزر استارویت 200 میلی لیتر Walfare Nutrition
524 Appetizer Barij Essence Syrup شربت اشتها آور باریج اساتس باریج اسانس
525 Pedia Best Appetite Syrup شربت پدیابست اپتایت کیان سلامت پایدار
526 Hunger Up And Grow Up Sananitos For Kids شربت سانانیتوس اشتها و رشد برای کودکان داروسازی عبیدی
527 Kidssi Appetite Syrup شربت کیدزی اپتایت دایونیکس امید دارو سلامت
528 Appetite Kim 120 ML Syrup شربت اپتایت کیم 120 میلی لیتر کیمیاگر توس
529 Ratbeh Tablet -weight gain and appetite قرص رطبه -چاق کننده و اشتها آور نوشدارو توسن سلامت
530 Reappet REDOX 120 ml Syrup شربت ریاپت ردوکس 120 میلی لیتر رضا دارو
531 App Fizz Hi Health Eff Tablet قرص جوشان اپ فیز های هلث دارو سلامت فارمد
532 Super Plant Weight Gainer 500 gr Powder پودر سوپر پلنت ویت گینر 500 گرم پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
533 Herbal Tash Appetizer Syrup شربت اشتها آور هربال تاش بنیان کسری سرشت سلامت
534 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
535 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
536 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
537 Helioglocal Capsule کپسول هلیوگلوکال دارو درمان پرشین پاد
538 Rejuviglocal Capsule کپسول رژوی گلوکال دارو درمان پرشین پاد
539 ELLEN BEAUTY 30 ml Drop قطره الن بیوتی آریا پارس هونام عرش
540 Adib Anti Wart Ointment پماد گیاهی ضد میخچه و زگیل ادیب ادیب اکسیر
541 Solesan Pharmalife Tablet قرص سولسان فارمالایف Pharmalife Research
542 Psoren Pharmalife Tablet قرص پزورن فارمالایف Pharmalife Research
543 Anti Genital Wart Adib Exir Suspension سوسپانسیون ضد زیگیل تناسلی ادیب اکسیر ادیب اکسیر
544 Anti Wart Adib Exir Suspension سوسپانسیون ضد میخچه وزگیل ادیب اکسیر ادیب اکسیر
545 Eczacin Kids Cream کرم کودک اگزاسین آرین سلامت سینا
546 Psosram Cream کرم پسوس رام داروسازی مام
547 Eczacin Cream For Adults کرم اگزاسین بزرگسالان آرین سلامت سینا
548 Anaderm Tablet قرص آنادرم سلامت پرمون امین
549 Hexyme 500 mg Capsule کپسول هگزایم 500 میلی گرم اشبال شیمی
550 Immune Ganoderma Mushroom Med Capsule کپسول ایمیون گانودرما ماشروم مد دانش گستران برنا سلامت
551 Immune Turkey Tail Mushroom Med Capsule کپسول ایمیون ترکی تیل ماشروم مد دانش گستران برنا سلامت
552 Immune Shiitake Mushroom Med Capsule کپسول ایمیون شی تاکه ماشروم مد دانش گستران برنا سلامت
553 Immune Royal Agaricus Mushroom Med Capsule کپسول ایمیون رویال آگاریکوس ماشروم مد دانش گستران برنا سلامت
554 Immune Lions mane Mushroom Med Capsule کپسول ایمیون لاینزمین ماشروم مد دانش گستران برنا سلامت
555 Immune Cordyceps Mushroom Med Capsule کپسول ایمیون کوردیسپس ماشروم مد دانش گستران برنا سلامت
556 Shiitake Planta Capsule کپسول شیتاکه پلانتا متین آسا فارمد
557 Venoguard 500 MG Tablet قرص ونوگارد 500 میلی گرم بهشاد دارو
558 Bitter Orange ZardBand Drop قطره نارنج زردبند داروسازی زردبند
559 Stress Calm Night Tablet قرص استرس کالم نایت NATRIS
560 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
561 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
562 Sleep Care Golden Life Tablet قرص اسلیپ کر گلدن لایف Golden Life
563 Relax Herb Capsule کپسول ریلکس هرب بهتا دارو آفرینش
564 Quetrol Raha Resveratrol 250 mg Capsule کپسول کوئترول رزوراترول 250 میلی گرم داروسازی رها
565 Querce Plus Nutrax Capsule کپسول کوئرس پلاس نوتراکس داروسازی پارس حیان
566 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم صنعت دارویی شاری
567 Garcinofit Capsule کپسول گارسینوفیت بهتا دارو آفرینش
568 Garacinia Plus Tara Capsule کپسول گارسینیا پلاس تارا گنجینه سلامت تارا
569 Garcinia Cambogia BSK Tablet قرص گارسینیا گامبوجیا بی اس کا بنیان سلامت کسری
570 GARCINIA CAMBOGIA STP Capsule گاسینیا کمبوجیا اس تی پی STP.Pharma
571 Rosemary ZardBand Spray اسپری زرماری زردبند داروسازی زردبند
572 Rosemary Goldaru Ointment پماد رزماری گل دارو داروسازی گل دارو
573 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
574 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
575 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
576 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
577 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
578 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
579 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
580 Simo Rosemary Cream کرم سیمو رزماری سیمرغ داروی عطار
581 Manopain Ointment پماد مانوپین رحمان گستران
582 Rosemary OPD Pharma Cream کرم رزماری او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
583 Defenvit Royal gelly Softgel سافت ژل دفن ویت رویال ژلی امید پارسینا دماوند
584 Gelee Royal EuRho Vital Syrup 200 ml شربت ژل رویال پلاس مولتی ویتامین یوروویتال EBEWE
585 Royal Jelly 30000 PONIK Syrup شربت اکسیر ژل رویال 30000 پونیک دارو پونیک دارو
586 Royal Jelly 8000 PONIK Syrup شربت اکسیر ژل رویال 8000 پونیک دارو پونیک دارو
587 Royal Jelly 12000 PONIK Syrup شربت اکسیر ژل رویال 12000 پونیک دارو پونیک دارو
588 Royal Vit Syrup شربت رویال ویت داروسازی رها
589 Kinder Royal Jelly Syrup شربت کیندر رویال ژلی Fisher
590 ROJEVIT ORAL VIAL ویال خوراکی روژویت داروسازی زیست تخمیر
591 Royal Jelly Super Plus STP Pharma Capsule کپسول رویال ژلی سوپر پلاس اس تی پی فارما STP.Pharma
592 Royal Jelly By Nature 1000 MG Capsule کپسول رویال ژلی بای نیچر 1000 میلی گرم Australian by Nature
593 Tang Forte Royal gelly Healthaid Softgel سافت ژل تانگ فورت رویال ژلی هلث اید healthaid
594 Royal Jelly + Propolis Vitarmonyl Lozenges قرص مکیدنی رویال ژلی+ پروپولیس ویتارمونیل Vitarmonyl
595 Royal Beauty EuRhovital Capsule کپسول رویال بیوتی یوروویتال EuRho Vital
596 Liqo Royal 250 ml Syrup شربت لیکو رویال 250 میلی لیتر ابیان فارمد
597 BIOTONE B/I/O/T/O/N/E Oral Ampoule ویال خوراکی بایوتن ب/ا/ی/و/ت/ن Choa Pharm
598 COLDA MARIS flu Nasal Spray اسپری بینی کلداماریس فلو Mono Chem-Pharm
599 COLDA MARIS pro Nasal Spray اسپری بینی کلداماریس پرو Mono Chem-Pharm
600 COLDA MARIS Throat Spray اسپری دهانی کلداماریس تروت Mono Chem-Pharm
601 COLDA MARIS pro Baby Nasal Spray اسپری کلداماریس پروفیلاکتیک بی بی Mono Chem-Pharm
602 Thymus ZardBand Drop قطره تیموس زردبند داروسازی زردبند
603 Thyme ZardBand Drop قطره آویشن زردبند داروسازی زردبند
604 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
605 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
606 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
607 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
608 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
609 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
610 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
611 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
612 Drosil with Honey Syrup شربت دروزیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
613 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
614 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
615 Drosil Syrup شربت دروزیل داروسازی گیاه اسانس
616 Drosil Drop قطره دروزیل داروسازی گیاه اسانس
617 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
618 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
619 Avishan SGA Syrup شربت آویشن سلامت گستر - آویشن، انجیر، عسل سلامت گستر آرتیمان
620 Arthroheal Capsule کپسول آرتروهیل بهتا دارو آفرینش
621 Curcumin KAREN 500 MG Capsule کپسول کورکومین کارن 500 میلی گرم مکمل های غذایی حیاتی کارن
622 Curcumin SHARI 100 mg Tablet قرص کورکومین شاری 100 میلی گرم صنعت دارویی شاری
623 Corcoax 500 mg Capsule کپسول کورکواکس 500 میلی گرم گویا فارمد آریا
624 Vana Fact 500/5 mg Capsule کپسول وانا فکت 500/5 میلی گرم وانا دارو گستر
625 Dayan Pain Capsule-D.Pain کپسول دایان پین دایان طب اکسیر
626 Sinacurcumin 40 mg Softgel سافت ژل سیناکورکومین نانومیسل 40 میلی گرم اکسیر نانو سینا
627 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
628 Sinacurcumin 80 mg Softgel سافت ژل سیناکورکومین نانومیسل 80 میلی گرم اکسیر نانو سینا
629 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
630 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
631 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
632 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
633 Curcumin Razak Capsule کپسول کورکومین رازک داروسازی رازک
634 Curcuma DINEH Tablet قرص کورکوما دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
635 Urtica ZardBand Topical Drop عصاره موضعی گزنه زردبند داروسازی زردبند
636 Urtica ZardBand Solution عصاره اورتیکا زردبند داروسازی زردبند
637 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
638 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
639 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار اورتیدین داروسازی باریج اسانس
640 Urtidin Drop قطره اورتیدین داروسازی باریج اسانس
641 OPD MOBI ACTIVE Capsule کپسول او پی دی موبی اکتیو امید پارسینا دماوند
642 Nettle OPD Pharma Capsule کپسول نتل او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
643 Simosleep Tablet قرص سیمواسلیپ سیمرغ داروی عطار
644 Valerman 125 MG Capsule کپسول والرمان 125 میلی گرم رحمان گستران
645 Valeriana Sina Drop قطره والریانا سینا داروسازی سینا فراور
646 Valer Aid H.T.S Capsule کپسول والرید اچ تی اس حکیم تجارت سهند
647 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
648 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
649 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
650 Valerian ZardBand Drop عصاره سنبل الطیب زردبند داروسازی زردبند
651 YOHIMBINE IRANDAROU 5.4MG TAB قرص یوهمبین ایران دارو 5.4 میلی گرم داروسازی ایران دارو
652 YOHIMBINE IRANDAROU 2MG TAB قرص یوهمبین ایران دارو 2 میلی گرم داروسازی ایران دارو
653 POWERGOL Capsule کپسول پاورگل داروسازی گل دارو
654 Tanamigraine Capsule کپسول تانامیگرن داروسازی زهراوی
655 Migracetum Phytomed Softgel سافت ژل میگراستوم فیتومد داروسازی زردبند
656 VascuVita Tablet قرص واسکوویتا داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
657 Salvia ZardBand Topical Drop قطره موضعی سالویا زردبند داروسازی زردبند
658 Sage ZardBand Drop قطره مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
659 Sage ZardBand Topical Drop محلول موضعی مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
660 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
661 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
662 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
663 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
664 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
665 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
666 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
667 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
668 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
669 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
670 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
671 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
672 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم صنعت دارویی شاری
673 Green Tea Tashak Capsule کپسول چای سبز تاشک سلامت گستر آرتیمان
674 Green Less Capsule کپسول گرین لس سلامت گستر آرتیمان
675 Carb Intercept 3 Natrol Capsule کپسول کارب اینترسپت 3 ناترول ٔNatrol
676 Annab Irandarouk 140 ml Syrup شربت عناب صعتر ایران داروک 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
677 Vagitex With Vitamin E Suppository شیاف واژینال واژیتکس همراه با ویتامین ایی داروسازی سبز دارو اسپادانا
678 Blepharol Lotion لوسیون بلفارول داروسازی خرمان
679 Myrtolea Vaginal Ointment پماد واژینال میرتولئا داروسازی خرمان
680 MG Barij 15ML Lotion لوسیون ام جی باریج 15 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
681 Mytrol Khorraman Disposable Ampoule آمپول یک بار مصرف میرتول داروسازی خرمان
682 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
683 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
684 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
685 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
686 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
687 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
688 MG Barij 20gr Ointment پماد ام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
689 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
690 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
691 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
692 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
693 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
694 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
695 Tanacetum Ext ZardBand Drop عصاره تاناستوم زردبند داروسازی زردبند
696 Parthenocaps Capsule کپسول پارتنوکپس اورم طب دارو
697 Migracaps Capsule کپسول میگراکپس اورم طب دارو
698 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
699 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
700 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
701 Zinlin Syrup شربت زینلین سلامت گستر آرتیمان
702 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
703 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
704 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
705 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
706 Ficolax Plus Sachet ساشه فیکولاکس پلاس داروسازی ایران داروک
707 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
708 Galega Herbal Powder ZardBand پودر گیاه گالگا زردبند داروسازی زردبند
709 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
710 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
711 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
712 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
713 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
714 PROTACT Mouthwash دهانشویه پروتاکت دانشگر زولنگ روسپینا
715 Rectamelis Suppository شیاف رکتاملیس اکسیر گستر اسپادانا
716 RectoSupp SUPP شیاف رکتوساب بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
717 Hemrex Ointment پماد همرکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
718 Hemoroherb Ointment پماد هموروهرب داروسازی گل دارو
719 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
720 Sativa Sina Tablet قرص ساتیوا سینا داروسازی سینا فراور
721 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
722 Lavender ZardBand Drop قطره اسطوخودوس زردبند داروسازی زردبند
723 Lavender Biophyta Syrup شربت اسطوخودوس بیوفیتا اکسیر گل سرخ
724 Phytocalm Softgel سافت ژل فیتوکالم اورم طب دارو
725 Linazpam Softgel سافت ژل لینازپام اورم طب دارو
726 Daturin-Sina Tablet قرص داتورین سینا داروسازی سینا فراور
727 Contractubex20 gr Jel ژل کنتراکتیوبکس (کنتراتوبکس)20 گرم Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
728 Zingaman Appetizer Syrup شربت اشتها آور زینگامان سلامت گستر آرتیمان
729 Laxaplus Barij 120 ml Syrup شربت لاکساپلاس باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
730 Altohealth Triphala Tablet قرص آلتوهلث تریفالا داروسازی فاران شیمی تویسرکان
731 Castogel Herba Tune Softgel سافت ژل کستوژل هرباتون داروسازی ایران داروک
732 De-Lax Hakim Tablet قرص دی لاکس حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
733 Coriandom Hakim Tablet قرص کوریاندوم حکیم داروسازی حکیم مومن تیریزی
734 OPD Prunelax Tablet قرص او پی دی پرونلاکس امید پارسینا دماوند
735 Laxita Razak Syrup شربت لاکسیتا رازک داروسازی رازک
736 Regutrans Sananitos For Kids 130 ml Syrup شربت سانانیتوس یبوست برای کودکان 130 میلی لیتر داروسازی عبیدی
737 TAMARIND KIMIAGAR TOOS Syrup شربت تمر هندی کیمیاگر طوس -تامارین کیمیاگر توس
738 Kimiagar Tin Syrup - fig شربت تین کیمیاگر - انجیر، مویز، ترنجبین کیمیاگر توس
739 Kimiagar Plum Syrup شربت آلو کیمیاگر - ملین، مسهل صفرا، دافع بلغم کیمیاگر توس
740 Laxi Herb Barij 120 ML Syrup شربت لاکسی هرب باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
741 Colosen Rx STP Pharma Capsule کپسول کلوسن آرایکس اس تی پی فارما STP.Pharma
742 Lax Fairy Sachet ساشه لاکس فری آبادیس داروی آژند
743 Melanina In Syrup شربت ملانیا این بنیان کسری سرشت سلامت
744 LEROUX IN Solution Oral 120 ml شربت ملین لروکس این بنیان کسری سرشت سلامت
745 Fokusplus Kids EuRho Vital Tablet قرص فوکوس پلاس کیدز یوروویتال EuRho Vital
746 Kids Calm And Behaviour 75 Gr Powder پودر کیدز کالم اند بی هیویر 75 گرم اکسیر طب پرنیان
747 Attensaf Capsule - ADHD Treatment کپسول اتنساف - درمان بیش فعالی سمانیک سلامت گستر
748 Saffrodit Women Capsule کپسول سافرودیت بانوان - زعفران+ویتامین ایی گیاه سبز زندگی
749 Saffromental Phytomed Softgel سافت ژل سافرومنتال فیتومد داروسازی زردبند
750 Duralife Saffron And Magnesium And B6 Capsule کپسول دورالایف سافرون منیزیم و ب6 داروسازی فاران شیمی تویسرکان
751 Duralife Saffron 30 mg Capsule کپسول دورالایف سافرون 30 میلی گرم داروسازی فاران شیمی تویسرکان
752 Saffron ZardBand Drop قطره زعفران زردبند داروسازی زردبند
753 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
754 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
755 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
756 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
757 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
758 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
759 Matriman Capsule کپسول ماتریمان رحمان گستران
760 Camillin 250ML Solution Not Edible محلول غیر خوراکی کامیلین 250 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
761 GumoMax HERBAVIVA Oral Gel -Propolis+Valerian+Matricaria ژل دهانی گامومکس هرباویوا ویوا گروب (برند گلدارو)
762 Contrafissure Ointment پماد کانترافیشر داروسازی گیاه اسانس
763 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
764 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
765 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
766 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
767 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
768 Biostatine Fort Pharmalife Tablet قرص بیوستاتین فورت فارمالایف Pharmalife Research
769 Asterubin 300 mg/ml 30 ml Drop قطره آستروبین 300 میلی گرم/میلی لیتر 30 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
770 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
771 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
772 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
773 Honeskin Cream کرم هان اسکین داروسازی سپیداج
774 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
775 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
776 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
777 Digestive-Aid Golden Life Tablet قرص دایجستیو اید گلدن لایف
778 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
779 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ (گریپ میکسچر خارجی)
780 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
781 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
782 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
783 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون کیدی کولیک امین داروسازی امین
784 ColicEZ Drop قطره کولیکز
785 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
786 Colicaid(Colic aid) Drop قطره کولیک اید(کولیکید)
787 Fenemax Planta Oral Drop قطره خوراکی فنمکس پلانتا متین آسا فارمد
788 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
789 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
790 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
791 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
792 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
793 Simopain Cream کرم سیموپین سیمرغ داروی عطار
794 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
795 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
796 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
797 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
798 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
799 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
800 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
801 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
802 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
803 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
804 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
805 Lactol Naturs Only Tablet قرص لاکتول نیچرز اونلی داروسازی کیش مدیفارم
806 Lactol Naturs Only Sachet ساشه لاکتول نیچرز اونلی داروسازی کیش مدیفارم
807 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها - شربت رها داروسازی گل دارو
808 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
809 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
810 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
811 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
812 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
813 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
814 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
815 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
816 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
817 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
818 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
819 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
820 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
821 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
822 Liv 52DS (Liv.52) Tablet قرص لیو 52 دی اس
823 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
824 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
825 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
826 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
827 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
828 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
829 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
830 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
831 Lactogan Capsule کپسول لاکتوگان یاس کویر میبد
832 RUGASTRIN 500MG Capsule کپسول روگاسترین 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
833 Ahura nini Syrup شربت اهورا نی نی داروسازی اهورا دارو
834 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
835 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر (گرایپ واتر) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
836 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
837 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
838 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
839 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
840 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
841 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
842 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
843 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
844 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
845 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
846 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
847 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
848 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
849 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
850 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
851 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
852 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
853 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
854 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
855 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
856 Senna Kimiagar Syrup شربت سنا کیمیاگر - سنا، گل سرخ کیمیاگر توس
857 S D Lax Tablet قرص اس دی لاکس سیمرغ داروی عطار
858 C-Lax (C LAX) Tablet قرص سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
859 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
860 Paloma 120ml Syrup-Laxative شربت پالوما 120 میلی لیتر-ملین گیاهی پارس گیتا دارو
861 Paloma 200ml Syrup-Laxative شربت پالوما 200 میلی لیتر-ملین گیاهی پارس گیتا دارو
862 C-Lax (C Lax) Syrup شربت سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
863 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
864 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
865 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
866 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
867 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
868 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
869 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
870 Noglic ESI Tablet قرص نوگلیک اسی ESI
871 Cinnamon ZardBand Drop قطره دارچین زردبند داروسازی زردبند
872 Cinna Betic Plus chromium Capsule کپسول سینابتیک + کرومیوم ساج پاد دارو
873 GLUCONAB Capsule کپسول گلوکوناب یاس فارمد ایرانیان
874 Limu Torsh Barij 25 MG Softgel سافت ژل لیموترش باریج 25 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
875 Limu Torsh Barij 75 MG Softgel سافت ژل لیموترش باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
876 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
877 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
878 Stylefeed 400 MG Capsule کپسول استایل فید 400 میلی گرم بهارپایا
879 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
880 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
881 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
882 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
883 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
884 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
885 NEONEASTER Oral Drop قطره خوراکی نئوناستر داروسازی ارس (آرام پیشداد ارس آزما)
886 BILI STOP 15 ml Drop قطره بیلی استاپ 15 میلی لیتر جهان فارمد آریا
887 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
888 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
889 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
890 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
891 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
892 Zireh Barij 75MG Softgel سافت ژل زیره باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
893 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
894 Cumin ZardBand Drop قطره زیره زردبند داروسازی زردبند
895 Zireh Barij 25 MG Softgel سافت ژل زیره باریج 25 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
896 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
897 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
898 MIXODIN Capsule کپسول میکسودین آرین سلامت سینا
899 Simorelax Tablet قرص سیموریلکس سیمرغ داروی عطار
900 Curcumax HealthAid Capsule کپسول کورکومکس هلث اید healthaid
901 ARTHOTEX Capsule کپسول آرتوتکس اکسیر گستر اسپادانا
902 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
903 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
904 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
905 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
906 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
907 Repelgol Lotion لوسیون ریپل گل داروسازی گل دارو
908 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
909 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
910 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
911 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
912 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
913 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
914 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
915 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
916 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمونستیم طلائی - ایمنوستیم داروسازی گل دارو
917 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسایت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
918 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
919 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
920 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
921 NASATEX Nasal Spray اسپری بینی نازاتکس اکسیر گستر اسپادانا
922 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
923 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
924 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
925 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
926 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
927 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
928 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
929 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
930 COLDRUB (COLD RUB) Cream کرم کلدراب(کلد راب) داروسازی گل دارو
931 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
932 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
933 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
934 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
935 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
936 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
937 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
938 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
939 GENTIANA Tablet قرص جنطیانا داروسازی حکیم مومن تیریزی
940 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
941 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
942 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
943 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
944 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
945 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
946 Lactosim Capsule کپسول لاکتوسیم سیمرغ داروی عطار
947 Botalact Irandarouk 30 ml Drop قطره بوتالاکت ایران دارو 30 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
948 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
949 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
950 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
951 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
952 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
953 Burning Fat Golden Life Tablet قرص برنینگ فت گلدن لایف Golden Life
954 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
955 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
956 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
957 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
958 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
959 OPIUCOUGH Syrup شربت اوپیوکاف (اوپیو کاف) داروسازی سپیداج
960 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
961 Gasterin F.C.Tablet قرص روکشدار گاسترین داروسازی گل دارو
962 Culic Pediatric 120ml Syrup شربت کالیک اطفال 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
963 Culic 120ml Syrup شربت کالیک 120 میلی لیتری داروسازی نوتک فار
964 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
965 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
966 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
967 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
968 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
969 lvora Drop قطره آیورا داروسازی اهورا دارو
970 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
971 lvora Syrup شربت آیورا داروسازی اهورا دارو
972 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
973 Bronsban Syrup شربت برونسبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
974 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
975 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
976 Prospan Eff. T