دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Doloteffin F.C.Tablet قرص روکشدار دولتفین (دولوتفین)
2 Talentin 30G Topical ointment پماد موضعی تالنتین 30 گرم داروسازی رازک
3 Teltonal 480 F.C.Tablet قرص روکشدار تلتونال 480
4 Arthroherb F.C.Tablet قرص روکشدار آرتروهرب داروسازی امین
5 Rhumatogol F.C.Tablet قرص روکشدار روماتوگل داروسازی گل دارو
6 Talental 480mg F.C.Tablet قرص روکشدار تالنتال 480 میلی گرم داروسازی رازک
7 Painlys Golden Life Tablet قرص پین لیز گلدن لایف Golden Life
8 Pomega 5 Softgel سافت ژل پومگا 5 داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
9 Anar-amin F.C.Tablet قرص انار-امین داروسازی امین
10 PomeVita Soft Capsule کپسول نرم پوم ویتا داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
11 ELLAGICA 250 MG Capsule کپسول الاژیکا 250 میلی گرم اکسیر گستر اسپادانا
12 Anar+Vitamin C Tablet قرص انار+ویتامین سی داروسازی امین
13 ST Johns Wort STP Pharma Capsule کپسول سن جان ورت اس تی پی فارما STP.Pharma
14 Hypericum ZardBand Drop قطره هوفاریقون زردبند داروسازی زردبند
15 NoDep ESI Capsule کپسول نودپ اسی ESI
16 Comfort Formula Tablet قرص کامفورت فرمولا
17 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
18 Nervoxin Tablet قرص نروکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
19 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
20 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
21 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
22 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
23 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
24 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
25 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
26 Thistilyn OPD Pharma Capsule کپسول تیستی لین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
27 TusiBen H.T.S Syrup شربت توسی بن حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
28 Manoliver 150 MG Capsule کپسول مانولیور 150 میلی گرم رحمان گستران
29 Nutri Liver Support Cap کپسول نوتری لیور ساپورت لیوار
30 Liverfeed New Capsule کپسول لیورفید نیو بهارپایا
31 Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم) Viva Nutraceuticals
32 Silymarin ZardBand Drop قطره خوراکی سلیمارین زردبند داروسازی زردبند
33 Liver Guard Capsule کپسول لیورگارد داروسازی سینا فراور
34 Sim Liver 140 MG Tablet قرص سیم لیور 140 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
35 Sim Liver 240 MG Table قرص سیم لیور 240 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
36 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
37 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
38 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
39 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
40 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
41 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
42 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
43 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
44 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
45 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
46 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
47 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
48 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
49 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
50 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
51 Helioderm ESI Tablet قرص هلیودرم اسی ESI
52 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
53 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
54 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
55 Anti Reflux B Syrup شربت آنتی رفلاکس بی داروسازی باریج اسانس
56 PEELICENT Cream کرم پیلیسنت ترانه های شفابخش طبیعت
57 DERMACENT Cream کرم درماسنت ترانه های شفابخش طبیعت
58 CENTELLA TST 475 MG Capsule کپسول سنتلا تی اس تی 475 میلی گرم ترانه های شفابخش طبیعت
59 TEACENT Tea Bag دمنوش تی سنت ترانه های شفابخش طبیعت
60 Venoplant Topical Cream Gel کرم ژل موضعی ونوپلنت Aesculapius Farmaceutici
61 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
62 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
63 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
64 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
65 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
66 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
67 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
68 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
69 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
70 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
71 Manolax 450 MG Capsule کپسول مانولاکس 450 میلی گرم رحمان گستران
72 Zintigo Tablet قرص زینتیگو داروسازی ایران داروک
73 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
74 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار ومیگان داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
75 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
76 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
77 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
78 Ginger ZardBand Drop قطره زنجبیل زردبند داروسازی زردبند
79 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
80 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
81 NO FLU SANDROUS Capsule کپسول نو فلو سندروس داروسازی فرشته جویان
82 Nausophar Capsule کپسول نازوفار داروسازی نوتک فار
83 Bisalen Shampoo شامپو بیزالن داروسازی نوتک فار
84 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
85 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
86 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
87 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
88 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
89 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
90 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
91 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
92 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
93 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
94 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
95 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
96 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
97 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
98 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
99 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
100 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
101 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
102 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
103 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
104 OBESTOP Capsule کپسول ابستاپ مکمل های غذایی حیاتی کارن
105 Psyllium SDA Powde پودر پسیلیوم سیمرغ سیمرغ داروی عطار
106 D-Reglis Tablet Jar قرص د-رگلیس (د رگلیس) قوطی داروسازی ایران داروک
107 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
108 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
109 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس (د رگلیس) داروسازی ایران داروک
110 LICORICE RNJ 500 MG Capsule کپسول لیکوریس آر ان جی 500 میلی گرم داروسازی ریحان نقش جهان
111 Piperix Softgel سافت ژل پی پریکس داروسازی تهران دارو
112 Peppermint ZardBand Drop قطره نعناء فلفلی زردبند داروسازی زردبند
113 Mentha Lotion لوسیون منتا باریج داروسازی باریج اسانس
114 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
115 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
116 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
117 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
118 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
119 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین - کولپرمین
120 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
121 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
122 Gelomint IBS 0.2ml Enteric Soft Capsule کئسول نرم ژلومینت آی بی اس 0.2 میلی لیتر داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
123 Simodent 10 g Dental Jel ژل دندان سیمودنت 10 گرم سیمرغ داروی عطار
124 ColperIBS Capsule کپسول کلپریپس داروسازی زیست تخمیر
125 Colguard Capsule کپسول کلگارد آرین سلامت سینا
126 COMINON Tablet قرص کومینون داروسازی حکیم مومن تیریزی
127 SLIMTEX Capsule کپسول اسلیم تکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
128 Green Coffee L Carnitine Sagepad Capsule کپسول گرین کافی کافکا ساج پاد دارو
129 Green Coffee BSK Tablet قرص قهوه سبز بی اس کا بنیان سلامت کسری
130 Menovital Healthaid Tablet قرص منوویتال هلث اید healthaid
131 Celadrin HealthAid 550 MG Tablet قرص سلدرین هلث اید 550 میلی گرم healthaid
132 Meno-AVERT Tablet قرص منو اورت (منوآورت) EuRho Vital
133 Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم webber naturals
134 Isomax TAB قرص ایزومکس VITABIOTICS
135 Menosofe Plus Tablet قرص منوسوف پلاس NATRIS
136 Phyto Soya Capsule کپسول فیتوسویا - فیتوسویا Arkopharma
137 Menopause Free Mix Natural Capsule کپسول منوپوزفری میکس نچرال Mix Natural
138 Active-Meno doppel herz Tablet قرص اکتیو-منو(اکتیو منو) Doppel herz
139 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
140 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
141 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
142 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم صنعت دارویی شاری
143 Carvil Tablet قرص کارویل داروسازی حکیم مومن تیریزی
144 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
145 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
146 Prustacare Capsule کپسول پروستاکر داروسازی رازک
147 Prosterbe ESI Capsule کپسول پروست ارب اسی (پروسترب) ESI
148 Prostate Health Schiff Capsule کپسول پروستات هلث شف Schiff
149 Saw Palmetto Complex MixNatural Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
150 Saw-Palmetto Super Natural Softgel سافت ژل ساوپالمتو سوپرنچرال داروسازی زهراوی
151 Sawpalmetto Complex Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس ویتامین هاوس Vitamin House
152 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
153 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
154 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
155 Prostica Golden Life Tablet قرص پروستیکا گلدن لایف Golden Life
156 Simoprostat Capsule کپسول سیموپروستات سیمرغ داروی عطار
157 Prostaless Tara Capsule کپسول پروستالس تارا گنجینه سلامت تارا
158 SPA meda Prosta Health Capsule کپسول پروستا هلث اسپامد سلامت پرمون امین
159 Stillen 60MG Tablet قرص استیلن 60 میلی گرم DONG-A
160 Reepaven Tablet قرص ریپاون شرکت داروسازی قائم دارو
161 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
162 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
163 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
164 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
165 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
166 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
167 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
168 VARIZOL JEL ژل واریزول دانشگر زولنگ روسپینا
169 Agnugol Tablet قرص اگنوگل داروسازی گل دارو
170 Agnucaston Tablet قرص اگنوکاستون bionorica
171 Simognus Capsule کپسول سیموگنوس سیمرغ داروی عطار
172 PMS Pause Capsule کپسول پی ام اس پوز بهتا دارو آفرینش
173 Zilpa Capsule کپسول زیلپا سلامت گستر آرتیمان
174 EARGOL Drop قطره ایرگل داروسازی گل دارو
175 Althaea ZardBand Drop محلول خوراکی ختمی زردبند داروسازی زردبند
176 Brocold HealthAid Syrup شربت برون کلد هلث اید healthaid
177 Arnicover Cream کرم آرنیکاور سیمرغ داروی عطار
178 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
179 AlzStop Capsule کپسول آلزاستاپ داروسازی باریج اسانس
180 Kondor Majoon Biophyta Syrup شربت بیوفیتا معجون کندر اکسیر گل سرخ
181 Thorne Research Berberine Capsule کپسول تورن ریسرچ بربرین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
182 Kidomach 145 ml Syrup شربت کیدومک 145 میلی لیتر داروسازی خوارزمی
183 Green Carmin Capsule کپسول گرین کارمین داروسازی باریج اسانس
184 Kidssi Colic Drop قطره کیدزی کولیک دایونیکس امید دارو سلامت
185 Zinocolic 120 ML Syrup شربت زینوکولیک 120 میلی لیتر اورم طب دارو
186 Manhae Softgel سافت ژل مانئه Nutrisante
187 Menolistica Softgel سافت ژل منولیستیکا هولیستیکا آرین سلامت سینا
188 Anaheal Plus Capsule کپسول آناهیل پلاس سلامت پرمون امین
189 Anaheal 500 MG Capsule کپسول آناهیل 500 میلی گرم سلامت پرمون امین
190 Ana Health Capsule کپسول آناهلث بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
191 Calendula ZardBand Drop عصاره همیشه بهار زردبند داروسازی زردبند
192 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
193 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
194 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
195 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
196 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
197 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
198 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پژوهان پردیس
199 Calendula Plus SDA Cream کرم کالاندولا پلاس سیمرغ سیمرغ داروی عطار
200 Calendula TGA Ointment پماد کالاندولا تی جی ای طب گیاه امیر
201 Capsimo Topical Cream کرم موضعی کاپسیمو سیمرغ داروی عطار
202 Capsiman Ointment پماد کاپسیمان رحمان گستران
203 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
204 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
205 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
206 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
207 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
208 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
209 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
210 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
211 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
212 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
213 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
214 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
215 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
216 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
217 Daymonkold 30ML Sprey اسپری دیمونکلد 30 میلی لیتر داروسازی دیموند
218 Celer X Fort Golden Life Tablet قرص سلرکس فورت گلدن لایف - سلر ایکس Golden Life
219 Dentikid Barij Gel ژل دنتی کید باریج داروسازی باریج اسانس
220 Matricaria ZardBand Topical Drop محلول موضعی ماتریکاریا زردبند داروسازی زردبند
221 Baboneh ZardBand Topical Drop محلول موضعی بابونه زردبند داروسازی زردبند
222 Baboneh ZardBand Drop قطره بابونه زردبند داروسازی زردبند
223 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
224 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
225 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
226 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
227 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
228 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
229 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
230 Cinnamon Plus Bakanasan Tablet قرص سینامون پلاس باکاناسان bakanasan
231 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
232 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
233 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
234 Cranberry Vitarmonyl 335 mg Cap کپسول کرن بری ویتارمونیل 335 میلی گرم Vitarmonyl
235 Uromax Golden Life Tablet قرص ارومکس گلدن لایف - اورومکس Golden Life
236 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
237 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
238 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
239 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
240 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
241 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
242 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
243 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
244 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
245 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
246 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
247 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
248 Pumpkin ZardBand Drop قطره روغن کدو طبی زردبند داروسازی زردبند
249 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
250 Prostafit EuRho Vital Softgel سافت ژل پروستافیت یوروویتال EuRho Vital
251 Prosta Barij 300MG Softgel سافت ژل پروستا باریج 300 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
252 Pum prost Softgel سافت ژل پام پروست داروسازی تهران دارو
253 Artischocken EuRho Vital Cap کپسول آرتی شوک یورو ویتال EuRho Vital
254 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
255 Cynarchol Tablet قرص سینارکول داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
256 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
257 Trig-low Tablet قرص تریگ-لوو داروسازی ایران داروک
258 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
259 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
260 Atheromod-B Tablet قرص آترومد-بی داروسازی باریج اسانس
261 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
262 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
263 Lipoman 650 MG Capsule کپسول لیپومان 650 میلی گرم رحمان گستران
264 CynaCare H.T.S Capsule کپسول سیناکر حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
265 Cami Calm Syrup شربت کامی کام بنیان کسری سرشت سلامت
266 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
267 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
268 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
269 Colief BSK Drop قطره کولیف بی اس کی بنیان سلامت کسری
270 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
271 Immustim Tablet قرص ایمواستیم داروسازی گل دارو
272 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
273 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
274 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
275 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایمواستیم داروسازی گل دارو
276 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
277 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
278 Echinacea ZardBand Drop عصاره اکیناسه زردبند داروسازی زردبند
279 Immunilflor ESI Capsule کپسول ایمونیل فلور ایزی ESI
280 Simoviral Syrup شربت سیموویرال سیمرغ داروی عطار
281 Rodiuretic Capsule کپسول رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
282 BIOCOL KIDS FRT Syrup شربت بایوکل کیدز اف آر تی BIOCOL
283 Equisetum ZardBand Topical Drop عصاره موضعی دم اسب زردبند داروسازی زردبند
284 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
285 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
286 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
287 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
288 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
289 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
290 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
291 PureSkin F. C. TAB قرص روکشدار پیوراسکین داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
292 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
293 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
294 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
295 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
296 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
297 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
298 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
299 Eucalyptus Inhaler ZardBand Drop بخور اکالیپتوس زردبند داروسازی زردبند
300 Notsore Candy آبنبات مکیدنی نات سور اصفهان شکلات
301 RINFOLTIL Pharmalife Tablet قرص رینفولتیل فارمالایف Pharmalife Research
302 Barij EPO 1000MG Softgel سافت ژل باریج ای پی ا داروسازی باریج اسانس
303 StilMens (Stil Mens) 1000MG Softgel سافت ژل استیل منس 1000 میلی گرم داروسازی امین
304 Vana Evening Primrose Oil Softgel وانا ایوینینگ پرایم رز اویل وانا Norm Life
305 Primrose uniqpharma Softgel سافت ژل پرایم رز یونیک فارما Uniq Pharma
306 EVENING PRIMROSE OIL Webber 1000mg Softgel سافت ژل روغن گل مغربی وبر 1000 میلی گرم webber naturals
307 EVENING PRIMROSE OIL Webber 500mg Softgel سافت ژل روغن گل مغربی وبر 500 میلی گرم webber naturals
308 Hi EPO Evening Primrose Oil HiHealth Softgel سافت ژل گل مغربی های ای پی او های هلث دارو سلامت فارمد
309 Evening Primrose Health Aid Softgel کپسول روغن گل مغربی هلث اید - پرایم رز healthaid
310 Even Oil 500 MG Softgel سافت ژل ایون اویل 500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
311 Even Oil Plus 1000/10 MG Softgel سافت ژل ایون اویل پلاس 1000/10 میلی گرم داروسازی تهران دارو
312 Evening Primrose Oil ABORNS 1000 Softgel سافت ژل گل مغربی ابورنز 1000 میلی گرم داروسازی تسنیم
313 Evening Primrose Oil ABORNS 1300 Softgel سافت ژل گل مغربی ابورنز 1300 میلی گرم داروسازی تسنیم
314 Colic Mixture Syrup شربت کولیک میکسچر سیمرغ داروی عطار
315 Colicaid Drop قطره کولیکید VITABIOTICS
316 Fennel ZardBand Drop قطره رازیانه زردبند داروسازی زردبند
317 Fennel Syrup شربت رازیانه بیوفیتا اکسیر گل سرخ
318 Fennelin Softgel سافت ژل فنلین باریج (فنیلین) داروسازی باریج اسانس
319 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
320 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
321 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
322 Diansul Syrup شربت دیانسول بیوفیتا اکسیر گل سرخ
323 RUNSUL Capsule کپسول رونسول شرکت داروسازی قائم دارو
324 DURASTHUM MOOTTA Capsule کپسول دورست هوم موتا کی دارو فناوری سلامت
325 DAFLON 500 MG Tablet قرص دافلون 500 میلی گرم SERVIER
326 Kondor Majoon Syrup شربت معجون کندر اکسیر گل سرخ
327 Arthro Eaze Cap کپسول آرترو ایز Natural World
328 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
329 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
330 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم صنعت دارویی شاری
331 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
332 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
333 Garcin S.C. Tablet قرص روکشدار گارسین داروسازی گل دارو
334 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
335 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
336 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
337 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
338 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
339 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
340 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
341 Peliom Tablet قرص پلیوم Kolmar
342 Peliom Syrup شربت پلیوم Kolmar
343 Peliom Plus Syrup شربت پلیوم پلاس Kolmar
344 Sibergin Healthaid 2500 Softgel سافت ژل سیبرجین 2500 هلث اید healthaid
345 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
346 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
347 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
348 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ (روجینسینگ) شرکت داروسازی قائم دارو
349 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
350 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
351 Ginseng 518 MG Mason Capsule کپسول جین سینگ 518 میلی گرم میسن Mason
352 Homtamin Ginseng Softgel سافت ژل هومتامین جینسنگ KOREA UNITED PHARM
353 Ginseng with Guarana STP Capsule کپسول جینسینگ گوارانا اس تی پی STP.Pharma
354 Highsense Barij 500MG Tablet قرص های سنس باریج 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
355 Ginsana Capsule کپسول جینسانا (جین سانا) Ginsana SA
356 VigRX Capsul کپسول ویگارکس - ویگرکس Biopac
357 Formen Perform Capsule کپسول فورمن پرفورم Yves Ponory
358 L-Tonic Syrup شربت ال-تونیک بیوفیتا-ال تونیک اکسیر گل سرخ
359 Permen Max Walmark Tablet قرص پرمن مکس والمارک Walmark
360 TRADAMIX Tablet قرص ترادامیکس TRADAPHARMA
361 Vigorexin OPD Pharma Capsule کپسول ویگورکسین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
362 Muscle Herb BetaDaru Capsule کپسول ماسل هرب بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
363 Himplasia Himalaya Tablet قرص هیمبلازیا هیمالیا Himalaya
364 Lemongrass ZardBand Drop قطره علف لیمو زردبند داروسازی زردبند
365 Lemon ZardBand Drop قطره لیموترش زردبند داروسازی زردبند
366 Diasin Rx Capsule کپسول دیاسین آر ایکس STP.Pharma
367 Vagiheal 30 Gr Jel ژل واژیهیل 30 گرم -واژی هیل داروسازی باریج اسانس
368 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
369 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
370 Appetizer Barij Essence Syrup شربت اشتها آور باریج اساتس باریج اسانس
371 Appetizer Star Vit 200 ML Syrup شربت اپتایزر استارویت 200 میلی لیتر Walfare Nutrition
372 Kidssi Appetite Syrup شربت کیدزی اپتایت دایونیکس امید دارو سلامت
373 Pedia Best Appetite Syrup شربت پدیابست اپتایت کیان سلامت پایدار
374 Hunger Up And Grow Up Sananitos For Kids شربت سانانیتوس اشتها و رشد برای کودکان داروسازی عبیدی
375 Appetite Kim 120 ML Syrup شربت اپتایت کیم 120 میلی لیتر کیمیاگر توس
376 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
377 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
378 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
379 Anaderm Tablet قرص آنادرم سلامت پرمون امین
380 Eczacin Kids Cream کرم کودک اگزاسین آرین سلامت سینا
381 Psosram Cream کرم پسوس رام داروسازی مام
382 Eczacin Cream For Adults کرم اگزاسین بزرگسالان آرین سلامت سینا
383 Venoguard 500 MG Tablet قرص ونوگارد 500 میلی گرم بهشاد دارو
384 Bitter Orange ZardBand Drop قطره نارنج زردبند داروسازی زردبند
385 Sleep Care Golden Life Tablet قرص اسلیپ کر گلدن لایف Golden Life
386 Relax Herb Capsule کپسول ریلکس هرب بهتا دارو آفرینش
387 Stress Calm Night Tablet قرص استرس کالم نایت NATRIS
388 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
389 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
390 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم صنعت دارویی شاری
391 GARCINIA CAMBOGIA STP Capsule گاسینیا کمبوجیا اس تی پی STP.Pharma
392 Garacinia Plus Tara Capsule کپسول گارسینیا پلاس تارا گنجینه سلامت تارا
393 Garcinia Cambogia BSK Tablet قرص گارسینیا گامبوجیا بی اس کا بنیان سلامت کسری
394 Garcinofit Capsule کپسول گارسینوفیت بهتا دارو آفرینش
395 Rosemary ZardBand Spray اسپری زرماری زردبند داروسازی زردبند
396 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
397 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
398 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
399 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
400 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
401 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
402 Rosemary Ointment پماد رزماری داروسازی گل دارو
403 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
404 Simo Rosemary Cream کرم سیمو رزماری سیمرغ داروی عطار
405 Manopain Ointment پماد مانوپین رحمان گستران
406 Thymus ZardBand Drop قطره تیموس زردبند داروسازی زردبند
407 Thyme ZardBand Drop قطره آویشن زردبند داروسازی زردبند
408 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
409 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
410 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
411 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
412 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
413 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
414 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
415 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
416 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
417 Drosil with Honey Syrup شربت دروزیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
418 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
419 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
420 Drosil Drop قطره دروزیل داروسازی گیاه اسانس
421 Drosil Syrup شربت دروزیل داروسازی گیاه اسانس
422 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
423 Arthroheal Capsule کپسول آرتروهیل بهتا دارو آفرینش
424 Curcumin KAREN 500 MG Capsule کپسول کورکومین کارن 500 میلی گرم مکمل های غذایی حیاتی کارن
425 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
426 Sinacurcumin80 Softgel سافت ژل سیناکورکومین 80 اکسیر نانو سینا
427 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
428 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
429 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
430 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
431 Curcuma DINEH Tablet قرص کورکوما دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
432 Curcumin Razak Capsule کپسول کورکومین رازک داروسازی رازک
433 Urtica ZardBand Topical Drop عصاره موضعی گزنه زردبند داروسازی زردبند
434 Urtica ZardBand Solution عصاره اورتیکا زردبند داروسازی زردبند
435 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
436 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
437 Urtidin Drop قطره اورتیدین داروسازی باریج اسانس
438 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار اورتیدین داروسازی باریج اسانس
439 OPD MOBI ACTIVE Capsule کپسول او پی دی موبی اکتیو امید پارسینا دماوند
440 Nettle OPD Pharma Capsule کپسول نتل او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
441 Simosleep Tablet قرص سیمواسلیپ سیمرغ داروی عطار
442 Valerman 125 MG Capsule کپسول والرمان 125 میلی گرم رحمان گستران
443 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
444 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
445 Valiris 545mg F.C.Tablet قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم داروسازی سها
446 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
447 Valerian ZardBand Drop عصاره سنبل الطیب زردبند داروسازی زردبند
448 Tanamigraine Capsule کپسول تانامیگرن داروسازی زهراوی
449 Sage ZardBand Drop قطره مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
450 Salvia ZardBand Topical Drop قطره موضعی سالویا زردبند داروسازی زردبند
451 Sage ZardBand Topical Drop محلول موضعی مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
452 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
453 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
454 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
455 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
456 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
457 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
458 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
459 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
460 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
461 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
462 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
463 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
464 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم صنعت دارویی شاری
465 Carb Intercept 3 Natrol Capsule کپسول کارب اینترسپت 3 ناترول ٔNatrol
466 Green Tea Tashak Capsule کپسول چای سبز تاشک سلامت گستر آرتیمان
467 Green Less Capsule کپسول گرین لس سلامت گستر آرتیمان
468 RUGREEN Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
469 Blepharol Lotion لوسیون بلفارول داروسازی خرمان
470 Myrtolea Vaginal Ointment پماد واژینال میرتولئا داروسازی خرمان
471 MG Barij 15ML Lotion لوسیون ام جی باریج 15 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
472 Mytrol Khorraman Disposable Ampoule آمپول یک بار مصرف میرتول داروسازی خرمان
473 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
474 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
475 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
476 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
477 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
478 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
479 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
480 MG Barij 20gr Ointment پماد ام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
481 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
482 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
483 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
484 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
485 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
486 Tanacetum Ext ZardBand Drop عصاره تاناستوم زردبند داروسازی زردبند
487 Parthenocaps Capsule کپسول پارتنوکپس اورم طب دارو
488 Migracaps Capsule کپسول میگراکپس اورم طب دارو
489 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
490 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
491 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
492 Zinlin Syrup شربت زینلین سلامت گستر آرتیمان
493 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
494 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
495 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
496 Ficolax Syrup شربت فیکولاکس داروسازی ایران داروک
497 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
498 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
499 Galega Herbal Powder ZardBand پودر گیاه گالگا زردبند داروسازی زردبند
500 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
501 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
502 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
503 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
504 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
505 PROTACT Mouthwash دهانشویه پروتاکت دانشگر زولنگ روسپینا
506 Rectamelis Suppository شیاف رکتاملیس اکسیر گستر اسپادانا
507 RectoSupp SUPP شیاف رکتوساب بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
508 Hemrex Ointment پماد همرکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
509 Hemoroherb Ointment پماد همروهرب داروسازی گل دارو
510 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
511 Phytocalm Softgel سافت ژل فیتوکالم اورم طب دارو
512 Linazpam Softgel سافت ژل لینازپام اورم طب دارو
513 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
514 Lavender ZardBand Drop قطره اسطوخودوس زردبند داروسازی زردبند
515 Lavender Biophyta Syrup شربت اسطوخودوس بیوفیتا اکسیر گل سرخ
516 Zingaman Appetizer Syrup شربت اشتها آور زینگامان سلامت گستر آرتیمان
517 TAMARIND KIMIAGAR TOOS Syrup شربت تمر هندی کیمیاگر طوس کیمیاگر توس
518 Laxi Herb Barij 120 ML Syrup شربت لاکسی هرب باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
519 Colosen Rx STP Pharma Capsule کپسول کلوسن آرایکس اس تی پی فارما STP.Pharma
520 Saffron ZardBand Drop قطره زعفران زردبند داروسازی زردبند
521 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
522 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
523 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
524 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
525 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
526 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
527 Matriman Capsule کپسول ماتریمان رحمان گستران
528 Camillin 250ML Solution Not Edible محلول غیر خوراکی کامیلین 250 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
529 Contrafissure Ointment پماد کانترافیشر داروسازی گیاه اسانس
530 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
531 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
532 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
533 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
534 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
535 Aloe vera Gel ژل آلوئه ورا دارو درمان پارس داروسازی دارو درمان پارس
536 Reducid 240 ML Syrup شربت ردیوسید 240 میلی لیتر سیمرغ داروی عطار
537 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
538 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
539 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
540 Honeskin Cream کرم هان اسکین داروسازی سپیداج
541 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
542 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
543 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
544 Digestive-Aid Golden Life Tablet قرص دایجستیو اید گلدن لایف
545 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
546 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ (گریپ میکسچر خارجی)
547 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
548 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
549 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
550 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون امین-کید کولیک داروسازی امین
551 ColicEZ Drop قطره کولیکز
552 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
553 Colicaid(Colic aid) Drop قطره کولیک اید(کولیکید)
554 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
555 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
556 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
557 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
558 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
559 Simopain Cream کرم سیموپین سیمرغ داروی عطار
560 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
561 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
562 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
563 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
564 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
565 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
566 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
567 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
568 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
569 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
570 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
571 Lactol Naturs Only Tablet قرص لاکتول نیچرز اونلی داروسازی کیش مدیفارم
572 Lactol Naturs Only Sachet ساشه لاکتول نیچرز اونلی داروسازی کیش مدیفارم
573 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
574 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها داروسازی گل دارو
575 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
576 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
577 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
578 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
579 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
580 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
581 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
582 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
583 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
584 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
585 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
586 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
587 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
588 Liv 52DS (Liv.52) Tablet قرص لیو 52 دی اس
589 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
590 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
591 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
592 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
593 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
594 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
595 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
596 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
597 Lactogan Capsule کپسول لاکتوگان یاس کویر میبد
598 RUGASTRIN 500MG Capsule کپسول روگاسترین 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
599 Ahura nini Syrup شربت اهورا نی نی داروسازی اهورا دارو
600 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
601 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر (گرایپ واتر) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
602 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
603 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
604 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
605 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
606 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
607 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
608 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
609 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
610 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
611 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
612 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
613 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
614 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
615 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
616 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
617 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
618 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
619 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
620 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
621 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
622 C-Lax (C LAX) Tablet قرص سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
623 S D Lax Tablet قرص اس دی لاکس سیمرغ داروی عطار
624 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
625 Paloma 120ml Syrup شربت پالوما 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
626 Paloma 200ml Syrup شربت پالوما 200 میلی لیتر پارس گیتا دارو
627 C-Lax (C Lax) Syrup شربت سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
628 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
629 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
630 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
631 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
632 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
633 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
634 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
635 Noglic ESI Tablet قرص نوگلیک اسی ESI
636 Cinnamon ZardBand Drop قطره دارچین زردبند داروسازی زردبند
637 Cinna Betic Plus chromium Capsule کپسول سینابتیک + کرومیوم ساج پاد دارو
638 Limu Torsh Barij 25 MG Softgel سافت ژل لیموترش باریج 25 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
639 Limu Torsh Barij 75 MG Softgel سافت ژل لیموترش باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
640 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
641 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
642 Stylefeed 400 MG Capsule کپسول استایل فید 400 میلی گرم بهارپایا
643 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
644 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
645 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
646 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
647 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
648 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
649 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
650 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
651 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
652 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
653 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
654 Zireh Barij 75MG Softgel سافت ژل زیره باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
655 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
656 Cumin ZardBand Drop قطره زیره زردبند داروسازی زردبند
657 Zireh Barij 25 MG Softgel سافت ژل زیره باریج 25 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
658 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
659 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
660 MIXODIN Capsule کپسول میکسودین آرین سلامت سینا
661 Simorelax Tablet قرص سیموریلکس سیمرغ داروی عطار
662 Curcumax HealthAid Capsule کپسول کورکومکس هلث اید healthaid
663 ARTHOTEX Capsule کپسول آرتوتکس اکسیر گستر اسپادانا
664 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
665 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
666 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
667 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
668 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
669 Repelgol Lotion لوسیون ریپل گل داروسازی گل دارو
670 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
671 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
672 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
673 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
674 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
675 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
676 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
677 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
678 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمنوستیم طلائی داروسازی گل دارو
679 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسایت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
680 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
681 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
682 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
683 NASATEX Nasal Spray اسپری بینی نازاتکس اکسیر گستر اسپادانا
684 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
685 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
686 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
687 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
688 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
689 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
690 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
691 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
692 COLDRUB (COLD RUB) Cream کرم کلدراب(کلد راب) داروسازی گل دارو
693 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
694 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
695 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
696 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
697 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
698 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
699 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
700 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
701 GENTIANA Tablet قرص جنطیانا داروسازی حکیم مومن تیریزی
702 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
703 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
704 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
705 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
706 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
707 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
708 Lactosim Capsule کپسول لاکتوسیم سیمرغ داروی عطار
709 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
710 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
711 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
712 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
713 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
714 Burning Fat Golden Life Tablet قرص برنینگ فت گلدن لایف Golden Life
715 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
716 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
717 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
718 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
719 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
720 OPIUCOUGH Syrup شربت اوپیوکاف (اوپیو کاف) داروسازی سپیداج
721 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
722 Gasterin F.C.Tablet قرص گارسین داروسازی گل دارو
723 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
724 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
725 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
726 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
727 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
728 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
729 lvora Drop قطره آیورا داروسازی اهورا دارو
730 lvora Syrup شربت آیورا داروسازی اهورا دارو
731 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
732 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
733 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
734 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
735 Prospan Syrup شربت پروسپان
736 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
737 Bronsban Syrup شربت برونسبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
738 PEELKOF Syrup شربت پیل کاف بهارپایا
739 Ivylix Syrup شربت آیوی لیکس اکسیر گستر اسپادانا
740 Coughstop Syrup شربت کاف استاپ باریج داروسازی باریج اسانس
741 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
742 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
743 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
744 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
745 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
746 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
747 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
748 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
749 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
750 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
751 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
752 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
753 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
754 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
755 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
756 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
757 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
758 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
759 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
760 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل(روغن بزرک) 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
761 Flaxseed Powder ZardBand پودر دانه کتان زردبند داروسازی زردبند
762 flaxseed oil ZardBand Drop قطره روغن کتان زردبند داروسازی زردبند
763 FLAXEED 1000 MG Nutri Century Softgel سافت ژل نوتری فلکسید 1000 میلی گرم لیوار
764 Flax Seed Oil 1000 mg Healthaid Softgel سافت ژل فلکسید اویل 1000 میلی گرم هلث اید healthaid
765 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
766 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
767 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
768 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
769 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
770 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
771 Antifissure20gr Cream کرم آنتی فیشر 20 گرم داروسازی باریج اسانس
772 Antifissure30gr Cream کرم آنتی فیشر 30 گرم داروسازی باریج اسانس
773 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
774 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
775 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
776 Recubizul 500 & 200 ML Shampoo شامپو رکوبیزول 500 و 200 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
777 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
778 Recolic 120 ml Syrup شربت رکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
779 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
780 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
781 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
782 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
783 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
784 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
785 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
786 Gol-Itch Lotion لوسیون گل-ایچ داروسازی گل دارو
787 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
788 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
789 Supermint Drop قطره سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
790 CM Barij Topical Spray اسپری سی ام باریج داروسازی باریج اسانس
791 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی باریج اسانس
792 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
793 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
794 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
795 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
796 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
797 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
798 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
799 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
800 Rasa Sinex Nasal Spray اسپری بینی راسا سینکس - رسا سینکس سلامت گستر آرتیمان
801 Phytovagex Vaginal Suppository شیاف زنانه فیتوواژکس اکسیر گستر اسپادانا
802 Nutri PRIMROSE Softgel سافت ژل نوتری پریم رز لیوار
803 GMV Evening primerose oil 1000mg Softgel سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویل سلامت سازان پارسا
804 Primogel 1000mg Softgel سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم داروسازی دانا
805 Uniqpharma Primrose Oil Softgel سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش
806 Linoderm Cream کرم لینودرم داروسازی باریج اسانس
807 Barij Epo 1000 mg Soft Capsule سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
808 Vasogol F.C.Tablet قرص روکشدار وازوگل داروسازی گل دارو
809 Zaitonex Ointment پماد زیتونکس دانا کسیان لرستان
810 Olive Oil Bulk روغن زیتون داروسازی آسیا شیمی طب
811 Olivin Tablet قرص اولیوین داروسازی باریج اسانس
812 Olive leaf SHARI 125 mg TAB قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم صنعت دارویی شاری
813 Hypophar Capsule کپسول هیپوفار داروسازی نوتک فار
814 Oliviapain MO Lotion لوسیون اولیوا پین داروسازی دارو درمان پارس
815 Olea-Crat Powder پودر اولئا-کرات داروسازی ایران داروک
816 Castelina antifissure Ointment پماد کاسته لینا آنتی فیشر داروسازی بارش طبیعت یاران
817 Roganum Drop قطره روگانوم شرکت داروسازی قائم دارو
818 Red Ginseng Oral Ampoule آمپول خوراکی رد جنسینگ (ردجنسینگ) داروسازی آیلار طب آذر
819 Phytoton Capsule کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو
820 S Essentials Cap کپسول اس اسنشیال Factors group
821 Simemory Tablet قرص سیمموری سیمرغ داروی عطار
822 Ginkoplus Capsule کپسول جینکوپلاس بهارپایا
823 Libidox F.C.Tablet قرص روکشدار لیبیدوکس داروسازی ایران داروک
824 Gincosan Capsule 100 کپسول جینکوسان 100 عددی
825 Gincosan Capsule 30 کپسول جینکوسان 30 عددی
826 Heracles F.C.Tablet قرص روکشدار هراکلس داروسازی ایران داروک
827 Lovig Capsule کپسول لاوویگ (لاویگ) داروسازی سبز دارو اسپادانا
828 Vigorman Tablet قرص ویگورمن سیمرغ داروی عطار
829 Pasival Drop قطره پاسی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
830 Baby sleep sepidaj Syrup شربت بی بی اسلیپ سپیداج داروسازی سپیداج
831 Biocol Kids NOC Syrup شربت بایوکل کیدز ان او سی BIOCOL
832 Simosed Syrup شربت سیموسد سیمرغ داروی عطار
833 Well mood Capsule کپسول ول مود شرکت بین المللی سپید طب نیا
834 Hi-Rest Tablet قرص های-رست شرکت بین المللی سپید طب نیا
835 Epione F.C.Tablet قرص روکشدار اپیون داروسازی ایران داروک
836 Dormin Tablet قرص دورمین داروسازی پور سینا
837 Babysed Oral Solution محلول خوراکی بی بی سد داروسازی گل دارو
838 Double bull Tablet قرص دوبل بال داروسازی کیش مدیفارم
839 Roghan e espand noshad Liniment لینیمنت روغن اسپند نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
840 Spinal-Z Capsule کپسول اسپینال-زد دارو پخش - کارخانه
841 Neurogic Mentholated Spray اسپری نوروژیک منتوله داروسازی گل دارو
842 Barij Essence Hand Disinfectant Gel ژل باریج اسانس ضدعفونی دست داروسازی باریج اسانس
843 Pelargin Tablet قرص پلارژین پارس گیتا دارو
844 Pelargin 120ml Syrup شربت پلارژین 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
845 Pelargin 60ml Syrup شربت پلارژین 60 میلی لیتر پارس گیتا دارو
846 Pelargin Kids Syrup شربت پلارژین کیدز پارس گیتا دارو
847 Pelaroka Cough & Cold 120 ML Syrup شربت پلاروکا 120 میلی لیتر داروسازی فاران شیمی تویسرکان
848 Avosoris Cream کرم آووسوریس شفا دارو آریا
849 Collastix Capsule کپسول کلاستیکس
850 Arthrofeed Capsule کپسول آرتروفید بهارپایا
851 Dermosore Topical Solution محلول موضعی درموسور داروسازی سپیداج
852 Menstrugol Capsule کپسول منستروگل داروسازی گل دارو
853 Caramine Powder پودر کارامین داروسازی گل دارو
854 Rowachol Softgel سافت ژل روواکل Other-سایر
855 Deconjestant Inh. Stick استیک بینی دکونژستان داروسازی تولید دارو
856 Plantagel Powder پودر پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
857 Plantagel Sachet ساشه پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
858 Laxactive Powder پودر لاکساتیو شرکت بین المللی سپید طب نیا
859 Fly off GE Topical Spray اسپری موضعی فلای آف جی ایی داروسازی گیاه اسانس
860 Lipoherb Capsule کپسول لیپوهرب داروسازی گل دارو
861 Propoltos Spray اسپری پروپولتوس
862 Kids Bee mmune Spray اسپری کیدز بی مون گیاه سبز زندگی
863 Roghan e badam talkh noshad Liniment لینیمنت روغن بادام تلخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
864 Roghan e badam shirin noshad Liniment لینیمنت روغن بادام شیرین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
865 Valy 250 gr Ointment پماد ولی 250 گرم داروسازی پور سینا
866 Valy 500 gr Ointment پماد ولی 500 گرم داروسازی پور سینا
867 Valy Ointment 30 gr پماد ولی 30 گرم آترا دارو صدر آزما
868 Diuretic Powder پودر دیورتیک داروسازی ایران داروک
869 Proponex Softgel سافت ژل پروپونکس
870 Propolaid Propol Baby Tablet قرص پروپولید پروپول بیبی ایزی ESI
871 RUHEMORRIN Capsule کپسول روهمورین شرکت داروسازی قائم دارو
872 Aftosan Topical Solution محلول موضعی آفتوسان گلچای
873 Iralvex Gel ژل ایرالوکس داروسازی گل دارو
874 Iralvex Drop قطره ایرالوکس داروسازی گل دارو
875 Gelax 1000 Softgel سافت ژل ژلاکس داروسازی دانا
876 Lubri T.D. Suppository شیاف لوبری تی دی داروسازی تولید دارو
877 Laxipearl Softgel سافت ژل لاکسی پرل داروسازی زهراوی
878 Colin Castor oil for emu. روغن کولین کاستر اویل کلین آسیا پارس
879 Colin Castor oil orange روغن کولین کاستر اویل اورنج کلین آسیا پارس
880 Castor oil Bulk کاستر اویل داروسازی آسیا شیمی طب
881 Laxaricin Oil for emu روغن (شربت) لاگزارسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
882 Roghan Karchak Hannan Oil روغن کرچک حنان داروسازی حنان بروجن
883 Roghan Karchak Khoshtam Hannan Oral Solution محلول خوراکی روغن کرچک خوش طعم حنان داروسازی حنان بروجن
884 Castoroma Oil روغن کاستروما کیمیاگر توس
885 Genilax Softgel سافت ژل ژنی لاکس داروسازی ژنیان فارمد
886 Castorex Barij Softgel سافت ژل کاستورکس باریج داروسازی باریج اسانس
887 Hematogol Syrup شربت هماتوگل داروسازی گل دارو
888 Roghan e gol sorkh noshad Liniment لینیمنت روغن گلسرخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
889 Rosemarry Medipharm Ointment پماد رزماری مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
890 Marynthol Gel ژل مارینتول داروسازی رازک
891 Marynthol forte Gel ژل مارینتول فورت داروسازی رازک
892 Marynthol forte Ointment پماد مارینتول فورت داروسازی رازک
893 Artemis Lotion لوسیون آرتمیس داروسازی گل دارو
894 Capsiderm Ointment پماد کاپسیدرم داروسازی ایران داروک
895 Jootanci Topical solution محلول موضعی جوتانسی داروسازی سبز دارو اسپادانا
896 Rosemary barij Topical Lotion لوسیون موضعی رزماری باریج داروسازی باریج اسانس
897 Varico-heal Topical gel ژل موضعی واریکو-هرب داروسازی سپیداج
898 Urospasmed Capsule کپسول یوروسپاسمد داروسازی سپیداج
899 Phytospirin 100mg Chew. Tablet قرص جویدنی فیتوسپرین 100 میلی گرم داروسازی ایران داروک
900 Phytosprin 81mg F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوسپرین 81 میلی گرم داروسازی ایران داروک
901 Persica Drop قطره پرسیکا داروسازی پور سینا
902 Denta barij Paste خمیر دنتاباریج داروسازی باریج اسانس
903 Bronchosept Topical Solution محلول موضعی برنکوسپت داروسازی سپیداج
904 Phyto grip Syrup شربت فیتوگریپ داروسازی گل دارو
905 Lomex Softgel سافت ژل لومکس داروسازی باریج اسانس
906 Lomex Drop قطره لومکس داروسازی باریج اسانس
907 Dentol Drop قطره دنتول داروسازی خرمان
908 Flexigol F.C.Tablet قرص روکشدار فلکسی گل داروسازی گل دارو
909 Otrifel Hakim Momen Tabrizi Tablet قرص اطریفل (اوطریفل) حکیم مومن تبریزی داروسازی حکیم مومن تیریزی
910 Proscur Capsule کپسول پروسکور داروسازی گل دارو
911 Burnagol Ointment پماد برناگل داروسازی گل دارو
912 Sezalin Nasal spray اسپری بینی سزالین داروسازی رها
913 Rejuderm Cream کرم رژودرم داروسازی توسعه آلفا
914 Castelina anticonstipation Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی کونستی پاشن داروسازی بارش طبیعت یاران
915 Ginseng Plus ESI Capsule کپسول جینسنگ پلاس رپید انرژی ایزی ESI
916 Kamasotra Golden Life Tablet قرص کاماسوترا گلدن لایف Golden Life
917 Healthy liver Golden Life Tablet قرص هلسی لیور گلدن لایف Golden Life
918 Sim Fat Liver Tablet قرص سیم فت لیور سیمرغ داروی عطار
919 Gastolin RX STP Pharma Capsule کپسول گاستولین آر ایکس اس تی پی فارما STP.Pharma
920 Liver Tara Capsule کپسول لیور تارا گنجینه سلامت تارا
921 Healthy liver F.C.Tablet قرص خط دار هلسی لیور
922 Liverofit Tablet قرص لیوروفیت داروسازی ایران داروک
923 Booster Liver Capsule کپسول بوستر لیور سلامت گستر آرتیمان
924 Livershield Tablet قرص لیورشیلد ساج پاد دارو
925 Liverking Capsule کپسول لیورکینگ بهتا دارو آفرینش
926 Liver Detox Capsule کپسول لیور دتوکس داروسازی گل دارو
927 Dentafort plus Topical gel ژل موضعی دنتافورت پلاس داروسازی اهورا دارو
928 Dentagel Gel ژل دنتاژل داروسازی سبز دارو اسپادانا
929 Migraphar 240 mg Capsule کپسول میگرافار 240 میلی گرم داروسازی نوتک فار
930 Imod Ampule آمپول آی مود داروسازی رز فارمد
931 Septimeb 6ml Vial ویال سپتی مب 6 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
932 Neurotec Capsule کپسول نوروتک داروسازی نانو حیات دارو
933 Pedi cough (Pedicough) Syrup شربت پدی کاف (پدیکاف) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
934 Zingavish Syrup شربت زینگاویش سلامت گستر آرتیمان
935 Thymian sugar free Syrup شربت تیمیان فاقد شکر داروسازی مینا
936 Thymian Syrup شربت تیمیان داروسازی مینا
937 Thymaksan Syrup شربت تیمکسان گلچای
938 Mediherb Syrup شربت مدی هرب
939 Tussigol Drop قطره توسیگل داروسازی گل دارو
940 Zingavish Syrup شربت زینگاویش
941 Hizest 120 Mouthwash دهان شویه هیزست 120 داروسازی پور سینا
942 Hizest 240 Mouthwash دهان شویه هیزست 240 داروسازی پور سینا
943 Herbacold Syrup شربت هرباکلد دارو تدبیر پارس
944 Simospan Syrup شربت سیموسبان سیمرغ داروی عطار
945 Medilexy Syrup شربت مدی لکسی تاکدشت
946 Herbalexy Drop قطره هربالکسی تاکدشت
947 Thymusan60 Syrup شربت تیموران 60 داروسازی دارو درمان پارس
948 Thymex plus 120ML Syrup شربت تیمکس پلاس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
949 Thymex plus 140ml Syrup شربت تیمکس پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
950 Honey Thyme 120ML SYRUP شربت هانی تیم 120 میلی لیتر یاس دارو
951 Honey Tuss Syrup شربت هانی توس داروسازی امین
952 Navishan Syrup شربت ناویشن نوش دارو البرز
953 Broncoldin Syrup شربت برونکولدین داروسازی سبز دارو اسپادانا
954 Aphrodit Drop قطره آفرودیت داروسازی گل دارو
955 Aphrodit S.C.Tablet قرص روکشدار آفرودیت داروسازی گل دارو
956 Glucorex B Tablet قرص گلوکورکس بی داروسازی باریج اسانس
957 Phytophage Tablet قرص فیتوفاژ داروسازی ایران داروک
958 Zingaman Syrup شربت زینگامن
959 Nutri-Gol Capsule کپسول نوتری-گل داروسازی گل دارو
960 P-bran Sachet ساشه پی-برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
961 Ecogan Capsule کپسول اکوگان داروسازی گیاه اسانس
962 Prostatan F.C.Tablet قرص روکشدار پروستاتان داروسازی گل دارو
963 Phytohist Lozeng لوزنج فیتوهیست داروسازی گل دارو
964 Prostatan Drop قطره پروستاتان داروسازی گل دارو
965 Atsez Topical Solution محلول موضعی آتسز شهد آرا کاسپین
966 Urifect F.C.Tablet قرص روکشدار یوری فکت داروسازی امین
967 Ursolia F.C tablet قرص روکشدار یورسولیا Biosearch Life Co
968 Vascoherb F.C.Tablet قرص روکشدار واسکوهرب داروسازی امین
969 AntyDia H.T.S Capsule کپسول آنتی دیا حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
970 Uriseptic Cranberry Capsule کپسول یوری سپتیک کرنبری داروسازی گل دارو
971 Cranberry SHARI 144 mg TAB قرص کرنبری شاری 144 میلی گرم صنعت دارویی شاری
972 Songha night Tablet قرص سونگا نایت
973 Neurogol Syrup شربت نوراگل داروسازی گل دارو
974 Valeric Syrup شربت والریک داروسازی مینا
975 Valeric Tablet قرص والریک داروسازی مینا
976 Neurogol S.C.Tablet قرص روکشدار نوراگل داروسازی گل دارو
977 Neurogol Fort F.C.Tablet قرص روکشدار نوراگل فورت داروسازی گل دارو
978 Neuro plus shargh Drop قطره نورو پلاس شرق دارو برگ شرق
979 Valiflor S.C. Tablet قرص روکشدار والی فلور داروسازی نیاک
980 TRAGXACOM Tablet قرص تراگزاکوم داروسازی حکیم مومن تیریزی
981 Ahura Hyperactive 60ML Syrup شربت اهورا هایپراکتیو داروسازی اهورا دارو
982 Ahura Sleep 120ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 120 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
983 Stress Calm Tablet قرص استرس کالم ناتیریس NATRIS
984 Ahura Sleep 60ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 60 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
985 Attentalin Oral Syrup شربت آتنتالین سیمرغ داروی عطار
986 Biocol Kids CTR Syrup شربت بایوکل کیدز سی تی آر BIOCOL
987 Tranquival Tablet قرص ترانکی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
988 Kidssi Sleep Syrup شربت کیدزی اسلیپ دایونیکس امید دارو سلامت
989 Nice Dream Capsule کپسول نایس دریم داروسازی سپیداج
990 Gol-Sleep Capsule کپسول گل-اسلیپ داروسازی گل دارو
991 Altib Powder