دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Rhumatogol F.C.Tablet قرص روکشدار روماتوگل داروسازی گل دارو
2 Talental 480mg F.C.Tablet قرص روکشدار تالنتال 480 میلی گرم داروسازی رازک
3 Arthroherb F.C.Tablet قرص روکشدار آرتروهرب داروسازی امین
4 Talentin 30G Topical ointment پماد موضعی تالنتین 30 گرم داروسازی رازک
5 Teltonal 480 F.C.Tablet قرص روکشدار تلتونال 480
6 Doloteffin F.C.Tablet قرص روکشدار دولتفین (دولوتفین)
7 Painlys Golden Life Tablet قرص پین لیز گلدن لایف Golden Life
8 Anar-amin F.C.Tablet قرص انار-امین داروسازی امین
9 Pomega 5 Softgel سافت ژل پومگا 5 داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
10 Anar+Vitamin C Tablet قرص انار+ویتامین سی داروسازی امین
11 ELLAGICA 250 MG Capsule کپسول الاژیکا 250 میلی گرم اکسیر گستر اسپادانا
12 PomeVita Soft Capsule کپسول نرم پوم ویتا داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
13 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
14 Nervoxin Tablet قرص نروکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
15 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
16 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
17 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
18 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
19 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
20 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
21 Hypericum ZardBand Drop قطره هوفاریقون زردبند داروسازی زردبند
22 Comfort Formula Tablet قرص کامفورت فرمولا
23 NoDep ESI Capsule کپسول نودپ اسی ESI
24 ST Johns Wort STP Pharma Capsule کپسول سن جان ورت اس تی پی فارما STP.Pharma
25 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
26 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
27 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
28 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
29 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
30 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
31 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
32 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
33 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
34 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
35 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
36 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
37 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
38 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
39 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
40 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
41 Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم) Viva Nutraceuticals
42 Silymarin ZardBand Drop قطره خوراکی سلیمارین زردبند داروسازی زردبند
43 Liver Guard Capsule کپسول لیورگارد داروسازی سینا فراور
44 Sim Liver 140 MG Tablet قرص سیم لیور 140 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
45 Sim Liver 240 MG Table قرص سیم لیور 240 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
46 TusiBen H.T.S Syrup شربت توسی بن حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
47 Manoliver 150 MG Capsule کپسول مانولیور 150 میلی گرم رحمان گستران
48 Nutri Liver Support Cap کپسول نوتری لیور ساپورت لیوار
49 Thistilyn OPD Pharma Capsule کپسول تیستی لین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
50 Liverfeed New Capsule کپسول لیورفید نیو بهارپایا
51 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
52 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
53 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
54 Helioderm ESI Tablet قرص هلیودرم اسی ESI
55 Anti Reflux B Syrup شربت آنتی رفلاکس بی داروسازی باریج اسانس
56 PEELICENT Cream کرم پیلیسنت ترانه های شفابخش طبیعت
57 DERMACENT Cream کرم درماسنت ترانه های شفابخش طبیعت
58 CENTELLA TST 475 MG Capsule کپسول سنتلا تی اس تی 475 میلی گرم ترانه های شفابخش طبیعت
59 TEACENT Tea Bag دمنوش تی سنت ترانه های شفابخش طبیعت
60 Venoplant Topical Cream Gel کرم ژل موضعی ونوپلنت Aesculapius Farmaceutici
61 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
62 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
63 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
64 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
65 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
66 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
67 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
68 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
69 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
70 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
71 Manolax 450 MG Capsule کپسول مانولاکس 450 میلی گرم رحمان گستران
72 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
73 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار ومیگان داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
74 Zintigo Tablet قرص زینتیگو داروسازی ایران داروک
75 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
76 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
77 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
78 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
79 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
80 Ginger ZardBand Drop قطره زنجبیل زردبند داروسازی زردبند
81 NO FLU SANDROUS Capsule کپسول نو فلو سندروس داروسازی فرشته جویان
82 Nausophar Capsule کپسول نازوفار داروسازی نوتک فار
83 Bisalen Shampoo شامپو بیزالن داروسازی نوتک فار
84 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
85 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
86 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
87 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
88 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
89 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
90 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
91 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
92 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
93 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
94 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
95 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
96 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
97 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
98 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
99 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
100 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
101 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
102 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
103 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
104 OBESTOP Capsule کپسول ابستاپ مکمل های غذایی حیاتی کارن
105 Psyllium SDA Powde پودر پسیلیوم سیمرغ سیمرغ داروی عطار
106 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس (د رگلیس) داروسازی ایران داروک
107 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
108 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
109 D-Reglis Tablet Jar قرص د-رگلیس (د رگلیس) قوطی داروسازی ایران داروک
110 LICORICE RNJ 500 MG Capsule کپسول لیکوریس آر ان جی 500 میلی گرم داروسازی ریحان نقش جهان
111 Mentha Lotion لوسیون منتا باریج داروسازی باریج اسانس
112 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
113 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
114 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
115 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
116 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
117 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
118 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
119 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین - کولپرمین
120 Peppermint ZardBand Drop قطره نعناء فلفلی زردبند داروسازی زردبند
121 Piperix Softgel سافت ژل پی پریکس داروسازی تهران دارو
122 Colguard Capsule کپسول کلگارد آرین سلامت سینا
123 Gelomint IBS 0.2ml Enteric Soft Capsule کئسول نرم ژلومینت آی بی اس 0.2 میلی لیتر داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
124 Simodent 10 g Dental Jel ژل دندان سیمودنت 10 گرم سیمرغ داروی عطار
125 ColperIBS Capsule کپسول کلپریپس داروسازی زیست تخمیر
126 COMINON Tablet قرص کومینون داروسازی حکیم مومن تیریزی
127 SLIMTEX Capsule کپسول اسلیم تکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
128 Green Coffee BSK Tablet قرص قهوه سبز بی اس کا بنیان سلامت کسری
129 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
130 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
131 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
132 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم صنعت دارویی شاری
133 Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم webber naturals
134 Isomax TAB قرص ایزومکس VITABIOTICS
135 Meno-AVERT Tablet قرص منو اورت (منوآورت) EuRho Vital
136 Active-Meno doppel herz Tablet قرص اکتیو-منو(اکتیو منو) Doppel herz
137 Menopause Free Mix Natural Capsule کپسول منوپوزفری میکس نچرال Mix Natural
138 Menosofe Plus Tablet قرص منوسوف پلاس NATRIS
139 Phyto Soya Capsule کپسول فیتوسویا - فیتوسویا Arkopharma
140 Celadrin HealthAid 550 MG Tablet قرص سلدرین هلث اید 550 میلی گرم healthaid
141 Menovital Healthaid Tablet قرص منوویتال هلث اید healthaid
142 Carvil Tablet قرص کارویل داروسازی حکیم مومن تیریزی
143 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
144 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
145 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
146 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
147 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
148 Prustacare Capsule کپسول پروستاکر داروسازی رازک
149 Prostate Health Schiff Capsule کپسول پروستات هلث شف Schiff
150 Prosterbe ESI Capsule کپسول پروست ارب اسی (پروسترب) ESI
151 Saw Palmetto Complex MixNatural Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
152 Saw-Palmetto Super Natural Softgel سافت ژل ساوپالمتو سوپرنچرال داروسازی زهراوی
153 Sawpalmetto Complex Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس ویتامین هاوس Vitamin House
154 Prostica Golden Life Tablet قرص پروستیکا گلدن لایف Golden Life
155 Simoprostat Capsule کپسول سیموپروستات سیمرغ داروی عطار
156 SPA meda Prosta Health Capsule کپسول پروستا هلث اسپامد سلامت پرمون امین
157 Prostaless Tara Capsule کپسول پروستالس تارا گنجینه سلامت تارا
158 Stillen 60MG Tablet قرص استیلن 60 میلی گرم DONG-A
159 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
160 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
161 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
162 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
163 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
164 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
165 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
166 Reepaven Tablet قرص ریپاون شرکت داروسازی قائم دارو
167 VARIZOL JEL ژل واریزول دانشگر زولنگ روسپینا
168 Zilpa Capsule کپسول زیلپا سلامت گستر آرتیمان
169 Agnugol Tablet قرص اگنوگل داروسازی گل دارو
170 Agnucaston Tablet قرص اگنوکاستون bionorica
171 Simognus Capsule کپسول سیموگنوس سیمرغ داروی عطار
172 PMS Pause Capsule کپسول پی ام اس پوز بهتا دارو آفرینش
173 EARGOL Drop قطره ایرگل داروسازی گل دارو
174 Althaea ZardBand Drop محلول خوراکی ختمی زردبند داروسازی زردبند
175 Brocold HealthAid Syrup شربت برون کلد هلث اید healthaid
176 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
177 Arnicover Cream کرم آرنیکاور سیمرغ داروی عطار
178 Thorne Research Berberine Capsule کپسول تورن ریسرچ بربرین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
179 Kidssi Colic Drop قطره کیدزی کولیک دایونیکس امید دارو سلامت
180 Zinocolic 120 ML Syrup شربت زینوکولیک 120 میلی لیتر اورم طب دارو
181 Green Carmin Capsule کپسول گرین کارمین داروسازی باریج اسانس
182 Kidomach 145 ml Syrup شربت کیدومک 145 میلی لیتر داروسازی خوارزمی
183 Manhae Softgel سافت ژل مانئه Nutrisante
184 Menolistica Softgel سافت ژل منولیستیکا هولیستیکا آرین سلامت سینا
185 Anaheal 500 MG Capsule کپسول آناهیل 500 میلی گرم سلامت پرمون امین
186 Anaheal Plus Capsule کپسول آناهیل پلاس سلامت پرمون امین
187 Ana Health Capsule کپسول آناهلث بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
188 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
189 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
190 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
191 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
192 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
193 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
194 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پژوهان پردیس
195 Calendula ZardBand Drop عصاره همیشه بهار زردبند داروسازی زردبند
196 Calendula TGA Ointment پماد کالاندولا تی جی ای طب گیاه امیر
197 Calendula Plus SDA Cream کرم کالاندولا پلاس سیمرغ سیمرغ داروی عطار
198 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
199 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
200 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
201 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
202 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
203 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
204 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
205 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
206 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
207 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
208 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
209 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
210 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
211 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
212 Capsiman Ointment پماد کاپسیمان رحمان گستران
213 Capsimo Topical Cream کرم موضعی کاپسیمو سیمرغ داروی عطار
214 Daymonkold 30ML Sprey اسپری دیمونکلد 30 میلی لیتر داروسازی دیموند
215 Celer X Fort Golden Life Tablet قرص سلرکس فورت گلدن لایف - سلر ایکس Golden Life
216 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
217 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
218 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
219 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
220 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
221 Baboneh ZardBand Drop قطره بابونه زردبند داروسازی زردبند
222 Matricaria ZardBand Topical Drop محلول موضعی ماتریکاریا زردبند داروسازی زردبند
223 Baboneh ZardBand Topical Drop محلول موضعی بابونه زردبند داروسازی زردبند
224 Dentikid Barij Gel ژل دنتی کید باریج داروسازی باریج اسانس
225 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
226 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
227 Cinnamon Plus Bakanasan Tablet قرص سینامون پلاس باکاناسان bakanasan
228 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
229 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
230 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
231 Cranberry Vitarmonyl 335 mg Cap کپسول کرن بری ویتارمونیل 335 میلی گرم Vitarmonyl
232 Uromax Golden Life Tablet قرص ارومکس گلدن لایف - اورومکس Golden Life
233 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
234 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
235 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
236 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
237 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
238 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
239 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
240 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
241 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
242 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
243 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
244 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
245 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
246 Pumpkin ZardBand Drop قطره روغن کدو طبی زردبند داروسازی زردبند
247 Prosta Barij 300MG Softgel سافت ژل پروستا باریج 300 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
248 Prostafit EuRho Vital Softgel سافت ژل پروستافیت یوروویتال EuRho Vital
249 Pum prost Softgel سافت ژل پام پروست داروسازی تهران دارو
250 Atheromod-B Tablet قرص آترومد-بی داروسازی باریج اسانس
251 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
252 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
253 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
254 Cynarchol Tablet قرص سینارکول داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
255 Trig-low Tablet قرص تریگ-لوو داروسازی ایران داروک
256 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
257 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
258 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
259 Artischocken EuRho Vital Cap کپسول آرتی شوک یورو ویتال EuRho Vital
260 CynaCare H.T.S Capsule کپسول سیناکر حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
261 Lipoman 650 MG Capsule کپسول لیپومان 650 میلی گرم رحمان گستران
262 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
263 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
264 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
265 Colief BSK Drop قطره کولیف بی اس کی بنیان سلامت کسری
266 Cami Calm Syrup شربت کامی کام بنیان کسری سرشت سلامت
267 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایمواستیم داروسازی گل دارو
268 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
269 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
270 Immustim Tablet قرص ایمواستیم داروسازی گل دارو
271 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
272 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
273 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
274 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
275 Echinacea ZardBand Drop عصاره اکیناسه زردبند داروسازی زردبند
276 Immunilflor ESI Capsule کپسول ایمونیل فلور ایزی ESI
277 Simoviral Syrup شربت سیموویرال سیمرغ داروی عطار
278 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
279 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
280 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
281 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
282 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
283 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
284 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
285 Equisetum ZardBand Topical Drop عصاره موضعی دم اسب زردبند داروسازی زردبند
286 Rodiuretic Capsule کپسول رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
287 BIOCOL KIDS FRT Syrup شربت بایوکل کیدز اف آر تی BIOCOL
288 PureSkin F. C. TAB قرص روکشدار پیوراسکین داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
289 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
290 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
291 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
292 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
293 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
294 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
295 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
296 Eucalyptus Inhaler ZardBand Drop بخور اکالیپتوس زردبند داروسازی زردبند
297 Notsore Candy آبنبات مکیدنی نات سور اصفهان شکلات
298 RINFOLTIL Pharmalife Tablet قرص رینفولتیل فارمالایف Pharmalife Research
299 Primrose uniqpharma Softgel سافت ژل پرایم رز یونیک فارما Uniq Pharma
300 EVENING PRIMROSE OIL Webber 1000mg Softgel سافت ژل روغن گل مغربی وبر 1000 میلی گرم webber naturals
301 EVENING PRIMROSE OIL Webber 500mg Softgel سافت ژل روغن گل مغربی وبر 500 میلی گرم webber naturals
302 StilMens (Stil Mens) 1000MG Softgel سافت ژل استیل منس 1000 میلی گرم داروسازی امین
303 Barij EPO 1000MG Softgel سافت ژل باریج ای پی ا داروسازی باریج اسانس
304 Vana Evening Primrose Oil Softgel وانا ایوینینگ پرایم رز اویل وانا Norm Life
305 Evening Primrose Health Aid Softgel کپسول روغن گل مغربی هلث اید - پرایم رز healthaid
306 Even Oil 500 MG Softgel سافت ژل ایون اویل 500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
307 Even Oil Plus 1000/10 MG Softgel سافت ژل ایون اویل پلاس 1000/10 میلی گرم داروسازی تهران دارو
308 Hi EPO Evening Primrose Oil HiHealth Softgel سافت ژل گل مغربی های ای پی او های هلث دارو سلامت فارمد
309 Evening Primrose Oil ABORNS 1000 Softgel سافت ژل گل مغربی ابورنز 1000 میلی گرم داروسازی تسنیم
310 Evening Primrose Oil ABORNS 1300 Softgel سافت ژل گل مغربی ابورنز 1300 میلی گرم داروسازی تسنیم
311 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
312 Fennelin Softgel سافت ژل فنلین باریج (فنیلین) داروسازی باریج اسانس
313 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
314 Colicaid Drop قطره کولیکید VITABIOTICS
315 Fennel ZardBand Drop قطره رازیانه زردبند داروسازی زردبند
316 Fennel Syrup شربت رازیانه بیوفیتا اکسیر گل سرخ
317 Colic Mixture Syrup شربت کولیک میکسچر سیمرغ داروی عطار
318 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
319 RUNSUL Capsule کپسول رونسول شرکت داروسازی قائم دارو
320 Diansul Syrup شربت دیانسول بیوفیتا اکسیر گل سرخ
321 DURASTHUM MOOTTA Capsule کپسول دورست هوم موتا کی دارو فناوری سلامت
322 DAFLON 500 MG Tablet قرص دافلون 500 میلی گرم SERVIER
323 Arthro Eaze Cap کپسول آرترو ایز Natural World
324 Kondor Majoon Syrup شربت معجون کندر اکسیر گل سرخ
325 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
326 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
327 Garcin S.C. Tablet قرص روکشدار گارسین داروسازی گل دارو
328 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
329 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
330 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
331 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
332 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
333 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
334 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
335 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم صنعت دارویی شاری
336 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
337 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
338 Peliom Tablet قرص پلیوم Kolmar
339 Peliom Syrup شربت پلیوم Kolmar
340 Peliom Plus Syrup شربت پلیوم پلاس Kolmar
341 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ (روجینسینگ) شرکت داروسازی قائم دارو
342 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
343 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
344 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
345 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
346 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
347 Ginseng 518 MG Mason Capsule کپسول جین سینگ 518 میلی گرم میسن Mason
348 Homtamin Ginseng Softgel سافت ژل هومتامین جینسنگ KOREA UNITED PHARM
349 Highsense Barij 500MG Tablet قرص های سنس باریج 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
350 Ginseng with Guarana STP Capsule کپسول جینسینگ گوارانا اس تی پی STP.Pharma
351 Ginsana Capsule کپسول جینسانا (جین سانا) Ginsana SA
352 VigRX Capsul کپسول ویگارکس - ویگرکس Biopac
353 Formen Perform Capsule کپسول فورمن پرفورم Yves Ponory
354 Sibergin Healthaid 2500 Softgel سافت ژل سیبرجین 2500 هلث اید healthaid
355 L-Tonic Syrup شربت ال-تونیک بیوفیتا-ال تونیک اکسیر گل سرخ
356 TRADAMIX Tablet قرص ترادامیکس TRADAPHARMA
357 Permen Max Walmark Tablet قرص پرمن مکس والمارک Walmark
358 Muscle Herb BetaDaru Capsule کپسول ماسل هرب بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
359 Vigorexin OPD Pharma Capsule کپسول ویگورکسین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
360 Himplasia Himalaya Tablet قرص هیمبلازیا هیمالیا Himalaya
361 Lemongrass ZardBand Drop قطره علف لیمو زردبند داروسازی زردبند
362 Lemon ZardBand Drop قطره لیموترش زردبند داروسازی زردبند
363 Diasin Rx Capsule کپسول دیاسین آر ایکس STP.Pharma
364 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
365 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
366 Vagiheal 30 Gr Jel ژل واژیهیل 30 گرم -واژی هیل داروسازی باریج اسانس
367 Hunger Up And Grow Up Sananitos For Kids شربت سانانیتوس اشتها و رشد برای کودکان داروسازی عبیدی
368 Kidssi Appetite Syrup شربت کیدزی اپتایت دایونیکس امید دارو سلامت
369 Appetizer Barij Essence Syrup شربت اشتها آور باریج اساتس باریج اسانس
370 Appetizer Star Vit 200 ML Syrup شربت اپتایزر استارویت 200 میلی لیتر Walfare Nutrition
371 Pedia Best Appetite Syrup شربت پدیابست اپتایت کیان سلامت پایدار
372 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
373 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
374 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
375 Anaderm Tablet قرص آنادرم سلامت پرمون امین
376 Bitter Orange ZardBand Drop قطره نارنج زردبند داروسازی زردبند
377 Venoguard 500 MG Tablet قرص ونوگارد 500 میلی گرم بهشاد دارو
378 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
379 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
380 Stress Calm Night Tablet قرص استرس کالم نایت NATRIS
381 Sleep Care Golden Life Tablet قرص اسلیپ کر گلدن لایف Golden Life
382 Relax Herb Capsule کپسول ریلکس هرب بهتا دارو آفرینش
383 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم صنعت دارویی شاری
384 GARCINIA CAMBOGIA STP Capsule گاسینیا کمبوجیا اس تی پی STP.Pharma
385 Garcinofit Capsule کپسول گارسینوفیت بهتا دارو آفرینش
386 Garcinia Cambogia BSK Tablet قرص گارسینیا گامبوجیا بی اس کا بنیان سلامت کسری
387 Garacinia Plus Tara Capsule کپسول گارسینیا پلاس تارا گنجینه سلامت تارا
388 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
389 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
390 Rosemary Ointment پماد رزماری داروسازی گل دارو
391 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
392 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
393 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
394 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
395 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
396 Rosemary ZardBand Spray اسپری زرماری زردبند داروسازی زردبند
397 Manopain Ointment پماد مانوپین رحمان گستران
398 Simo Rosemary Cream کرم سیمو رزماری سیمرغ داروی عطار
399 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
400 Drosil Syrup شربت دروزیل داروسازی گیاه اسانس
401 Drosil Drop قطره دروزیل داروسازی گیاه اسانس
402 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
403 Drosil with Honey Syrup شربت دروزیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
404 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
405 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
406 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
407 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
408 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
409 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
410 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
411 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
412 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
413 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
414 Thyme ZardBand Drop قطره آویشن زردبند داروسازی زردبند
415 Thymus ZardBand Drop قطره تیموس زردبند داروسازی زردبند
416 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
417 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
418 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
419 Sinacurcumin80 Softgel سافت ژل سیناکورکومین 80 اکسیر نانو سینا
420 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
421 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
422 Curcuma DINEH Tablet قرص کورکوما دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
423 Curcumin Razak Capsule کپسول کورکومین رازک داروسازی رازک
424 Curcumin KAREN 500 MG Capsule کپسول کورکومین کارن 500 میلی گرم مکمل های غذایی حیاتی کارن
425 Arthroheal Capsule کپسول آرتروهیل بهتا دارو آفرینش
426 Urtidin Drop قطره اورتیدین داروسازی باریج اسانس
427 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار اورتیدین داروسازی باریج اسانس
428 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
429 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
430 Urtica ZardBand Solution عصاره اورتیکا زردبند داروسازی زردبند
431 Urtica ZardBand Topical Drop عصاره موضعی گزنه زردبند داروسازی زردبند
432 OPD MOBI ACTIVE Capsule کپسول او پی دی موبی اکتیو امید پارسینا دماوند
433 Nettle OPD Pharma Capsule کپسول نتل او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
434 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
435 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
436 Valiris 545mg F.C.Tablet قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم داروسازی سها
437 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
438 Valerian ZardBand Drop عصاره سنبل الطیب زردبند داروسازی زردبند
439 Valerman 125 MG Capsule کپسول والرمان 125 میلی گرم رحمان گستران
440 Simosleep Tablet قرص سیمواسلیپ سیمرغ داروی عطار
441 Tanamigraine Capsule کپسول تانامیگرن داروسازی زهراوی
442 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
443 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
444 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
445 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
446 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
447 Sage ZardBand Drop قطره مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
448 Salvia ZardBand Topical Drop قطره موضعی سالویا زردبند داروسازی زردبند
449 Sage ZardBand Topical Drop محلول موضعی مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
450 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
451 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
452 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
453 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
454 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
455 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
456 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
457 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم صنعت دارویی شاری
458 RUGREEN Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
459 Carb Intercept 3 Natrol Capsule کپسول کارب اینترسپت 3 ناترول ٔNatrol
460 Green Less Capsule کپسول گرین لس سلامت گستر آرتیمان
461 Green Tea Tashak Capsule کپسول چای سبز تاشک سلامت گستر آرتیمان
462 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
463 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
464 MG Barij 20gr Ointment پماد ام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
465 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
466 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
467 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
468 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
469 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
470 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
471 Mytrol Khorraman Disposable Ampoule آمپول یک بار مصرف میرتول داروسازی خرمان
472 MG Barij 15ML Lotion لوسیون ام جی باریج 15 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
473 Myrtolea Vaginal Ointment پماد واژینال میرتولئا داروسازی خرمان
474 Blepharol Lotion لوسیون بلفارول داروسازی خرمان
475 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
476 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
477 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
478 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
479 Tanacetum Ext ZardBand Drop عصاره تاناستوم زردبند داروسازی زردبند
480 Migracaps Capsule کپسول میگراکپس اورم طب دارو
481 Parthenocaps Capsule کپسول پارتنوکپس اورم طب دارو
482 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
483 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
484 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
485 Ficolax Syrup شربت فیکولاکس داروسازی ایران داروک
486 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
487 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
488 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
489 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
490 Zinlin Syrup شربت زینلین سلامت گستر آرتیمان
491 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
492 Galega Herbal Powder ZardBand پودر گیاه گالگا زردبند داروسازی زردبند
493 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
494 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
495 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
496 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
497 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
498 PROTACT Mouthwash دهانشویه پروتاکت دانشگر زولنگ روسپینا
499 Hemoroherb Ointment پماد همروهرب داروسازی گل دارو
500 Hemrex Ointment پماد همرکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
501 Rectamelis Suppository شیاف رکتاملیس اکسیر گستر اسپادانا
502 RectoSupp SUPP شیاف رکتوساب بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
503 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
504 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
505 Lavender ZardBand Drop قطره اسطوخودوس زردبند داروسازی زردبند
506 Lavender Biophyta Syrup شربت اسطوخودوس بیوفیتا اکسیر گل سرخ
507 Phytocalm Softgel سافت ژل فیتوکالم اورم طب دارو
508 Linazpam Softgel سافت ژل لینازپام اورم طب دارو
509 Zingaman Appetizer Syrup شربت اشتها آور زینگامان سلامت گستر آرتیمان
510 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
511 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
512 Saffron ZardBand Drop قطره زعفران زردبند داروسازی زردبند
513 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
514 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
515 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
516 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
517 Matriman Capsule کپسول ماتریمان رحمان گستران
518 Camillin 250ML Solution Not Edible محلول غیر خوراکی کامیلین 250 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
519 Contrafissure Ointment پماد کانترافیشر داروسازی گیاه اسانس
520 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
521 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
522 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
523 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
524 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
525 Aloe vera Gel ژل آلوئه ورا دارو درمان پارس داروسازی دارو درمان پارس
526 Reducid 240 ML Syrup شربت ردیوسید 240 میلی لیتر سیمرغ داروی عطار
527 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
528 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
529 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
530 Honeskin Cream کرم هان اسکین داروسازی سپیداج
531 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
532 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
533 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
534 Digestive-Aid Golden Life Tablet قرص دایجستیو اید گلدن لایف
535 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
536 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ (گریپ میکسچر خارجی)
537 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
538 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
539 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون امین-کید کولیک داروسازی امین
540 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
541 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
542 ColicEZ Drop قطره کولیکز
543 Colicaid(Colic aid) Drop قطره کولیک اید(کولیکید)
544 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
545 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
546 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
547 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
548 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
549 Simopain Cream کرم سیموپین سیمرغ داروی عطار
550 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
551 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
552 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
553 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
554 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
555 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
556 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
557 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
558 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
559 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
560 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
561 Lactol Naturs Only Tablet قرص لاکتول نیچرز اونلی داروسازی کیش مدیفارم
562 Lactol Naturs Only Sachet ساشه لاکتول نیچرز اونلی داروسازی کیش مدیفارم
563 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها داروسازی گل دارو
564 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
565 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
566 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
567 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
568 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
569 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
570 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
571 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
572 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
573 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
574 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
575 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
576 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
577 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
578 Liv 52DS (Liv.52) Tablet قرص لیو 52 دی اس
579 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
580 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
581 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
582 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
583 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
584 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
585 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
586 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
587 Lactogan Capsule کپسول لاکتوگان یاس کویر میبد
588 RUGASTRIN 500MG Capsule کپسول روگاسترین 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
589 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
590 Ahura nini Syrup شربت اهورا نی نی داروسازی اهورا دارو
591 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر (گرایپ واتر) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
592 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
593 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
594 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
595 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
596 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
597 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
598 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
599 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
600 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
601 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
602 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
603 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
604 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
605 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
606 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
607 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
608 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
609 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
610 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
611 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
612 C-Lax (C LAX) Tablet قرص سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
613 S D Lax Tablet قرص اس دی لاکس سیمرغ داروی عطار
614 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
615 Paloma 120ml Syrup شربت پالوما 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
616 Paloma 200ml Syrup شربت پالوما 200 میلی لیتر پارس گیتا دارو
617 C-Lax (C Lax) Syrup شربت سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
618 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
619 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
620 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
621 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
622 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
623 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
624 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
625 Cinnamon ZardBand Drop قطره دارچین زردبند داروسازی زردبند
626 Noglic ESI Tablet قرص نوگلیک اسی ESI
627 Limu Torsh Barij 75 MG Softgel سافت ژل لیموترش باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
628 Limu Torsh Barij 25 MG Softgel سافت ژل لیموترش باریج 25 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
629 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
630 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
631 Stylefeed 400 MG Capsule کپسول استایل فید 400 میلی گرم بهارپایا
632 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
633 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
634 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
635 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
636 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
637 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
638 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
639 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
640 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
641 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
642 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
643 Zireh Barij 75MG Softgel سافت ژل زیره باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
644 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
645 Cumin ZardBand Drop قطره زیره زردبند داروسازی زردبند
646 Zireh Barij 25 MG Softgel سافت ژل زیره باریج 25 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
647 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
648 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
649 MIXODIN Capsule کپسول میکسودین آرین سلامت سینا
650 Curcumax HealthAid Capsule کپسول کورکومکس هلث اید healthaid
651 ARTHOTEX Capsule کپسول آرتوتکس اکسیر گستر اسپادانا
652 Simorelax Tablet قرص سیموریلکس سیمرغ داروی عطار
653 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
654 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
655 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
656 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
657 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
658 Repelgol Lotion لوسیون ریپل گل داروسازی گل دارو
659 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
660 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
661 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
662 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
663 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
664 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
665 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
666 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
667 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمنوستیم طلائی داروسازی گل دارو
668 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسایت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
669 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
670 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
671 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
672 NASATEX Nasal Spray اسپری بینی نازاتکس اکسیر گستر اسپادانا
673 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
674 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
675 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
676 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
677 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
678 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
679 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
680 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
681 COLDRUB (COLD RUB) Cream کرم کلدراب(کلد راب) داروسازی گل دارو
682 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
683 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
684 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
685 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
686 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
687 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
688 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
689 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
690 GENTIANA Tablet قرص جنطیانا داروسازی حکیم مومن تیریزی
691 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
692 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
693 Mofattet Syrup شربت مفتت بیوفیتا اکسیر گل سرخ
694 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
695 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
696 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
697 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
698 Lactosim Capsule کپسول لاکتوسیم سیمرغ داروی عطار
699 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
700 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
701 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
702 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
703 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
704 Burning Fat Golden Life Tablet قرص برنینگ فت گلدن لایف Golden Life
705 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
706 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
707 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
708 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
709 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
710 OPIUCOUGH Syrup شربت اوپیوکاف (اوپیو کاف) داروسازی سپیداج
711 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
712 Gasterin F.C.Tablet قرص گارسین داروسازی گل دارو
713 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
714 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
715 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
716 lvora Drop قطره آیورا داروسازی اهورا دارو
717 lvora Syrup شربت آیورا داروسازی اهورا دارو
718 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
719 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
720 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
721 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
722 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
723 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
724 Prospan Syrup شربت پروسپان
725 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
726 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
727 Bronsban Syrup شربت برونسبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
728 PEELKOF Syrup شربت پیل کاف بهارپایا
729 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
730 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
731 Ivylix Syrup شربت آیوی لیکس اکسیر گستر اسپادانا
732 Coughstop Syrup شربت کاف استاپ باریج داروسازی باریج اسانس
733 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
734 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
735 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
736 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
737 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
738 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
739 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
740 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
741 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
742 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
743 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
744 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
745 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
746 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
747 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
748 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
749 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
750 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل(روغن بزرک) 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
751 flaxseed oil ZardBand Drop قطره روغن کتان زردبند داروسازی زردبند
752 Flaxseed Powder ZardBand پودر دانه کتان زردبند داروسازی زردبند
753 FLAXEED 1000 MG Nutri Century Softgel سافت ژل نوتری فلکسید 1000 میلی گرم لیوار
754 Flax Seed Oil 1000 mg Healthaid Softgel سافت ژل فلکسید اویل 1000 میلی گرم هلث اید healthaid
755 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
756 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
757 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
758 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
759 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
760 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
761 Antifissure30gr Cream کرم آنتی فیشر 30 گرم داروسازی باریج اسانس
762 Antifissure20gr Cream کرم آنتی فیشر 20 گرم داروسازی باریج اسانس
763 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
764 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
765 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
766 Recubizul 500 & 200 ML Shampoo شامپو رکوبیزول 500 و 200 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
767 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
768 Recolic 120 ml Syrup شربت رکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
769 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
770 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
771 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
772 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
773 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
774 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
775 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
776 Gol-Itch Lotion لوسیون گل-ایچ داروسازی گل دارو
777 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
778 Supermint Drop قطره سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
779 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
780 CM Barij Topical Spray اسپری سی ام باریج داروسازی باریج اسانس
781 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی باریج اسانس
782 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
783 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
784 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
785 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
786 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
787 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
788 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
789 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
790 Rasa Sinex Nasal Spray اسپری بینی راسا سینکس - رسا سینکس سلامت گستر آرتیمان
791 Phytovagex Vaginal Suppository شیاف زنانه فیتوواژکس اکسیر گستر اسپادانا
792 Linoderm Cream کرم لینودرم داروسازی باریج اسانس
793 Primogel 1000mg Softgel سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم داروسازی دانا
794 Uniqpharma Primrose Oil Softgel سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش
795 GMV Evening primerose oil 1000mg Softgel سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویل سلامت سازان پارسا
796 Nutri PRIMROSE Softgel سافت ژل نوتری پریم رز لیوار
797 Barij Epo 1000 mg Soft Capsule سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
798 Olivin Tablet قرص اولیوین داروسازی باریج اسانس
799 Vasogol F.C.Tablet قرص روکشدار وازوگل داروسازی گل دارو
800 Olive Oil Bulk روغن زیتون داروسازی آسیا شیمی طب
801 Zaitonex Ointment پماد زیتونکس دانا کسیان لرستان
802 Olive leaf SHARI 125 mg TAB قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم صنعت دارویی شاری
803 Hypophar Capsule کپسول هیپوفار داروسازی نوتک فار
804 Oliviapain MO Lotion لوسیون اولیوا پین داروسازی دارو درمان پارس
805 Olea-Crat Powder پودر اولئا-کرات داروسازی ایران داروک
806 Castelina antifissure Ointment پماد کاسته لینا آنتی فیشر داروسازی بارش طبیعت یاران
807 Roganum Drop قطره روگانوم شرکت داروسازی قائم دارو
808 Red Ginseng Oral Ampoule آمپول خوراکی رد جنسینگ (ردجنسینگ) داروسازی آیلار طب آذر
809 Phytoton Capsule کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو
810 S Essentials Cap کپسول اس اسنشیال Factors group
811 Simemory Tablet قرص سیمموری سیمرغ داروی عطار
812 Ginkoplus Capsule کپسول جینکوپلاس بهارپایا
813 Libidox F.C.Tablet قرص روکشدار لیبیدوکس داروسازی ایران داروک
814 Heracles F.C.Tablet قرص روکشدار هراکلس داروسازی ایران داروک
815 Gincosan Capsule 100 کپسول جینکوسان 100 عددی
816 Gincosan Capsule 30 کپسول جینکوسان 30 عددی
817 Lovig Capsule کپسول لاوویگ (لاویگ) داروسازی سبز دارو اسپادانا
818 Vigorman Tablet قرص ویگورمن سیمرغ داروی عطار
819 Pasival Drop قطره پاسی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
820 Baby sleep sepidaj Syrup شربت بی بی اسلیپ سپیداج داروسازی سپیداج
821 Biocol Kids NOC Syrup شربت بایوکل کیدز ان او سی BIOCOL
822 Simosed Syrup شربت سیموسد سیمرغ داروی عطار
823 Well mood Capsule کپسول ول مود شرکت بین المللی سپید طب نیا
824 Hi-Rest Tablet قرص های-رست شرکت بین المللی سپید طب نیا
825 Epione F.C.Tablet قرص روکشدار اپیون داروسازی ایران داروک
826 Dormin Tablet قرص دورمین داروسازی پور سینا
827 Babysed Oral Solution محلول خوراکی بی بی سد داروسازی گل دارو
828 Double bull Tablet قرص دوبل بال داروسازی کیش مدیفارم
829 Roghan e espand noshad Liniment لینیمنت روغن اسپند نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
830 Spinal-Z Capsule کپسول اسپینال-زد دارو پخش - کارخانه
831 Neurogic Mentholated Spray اسپری نوروژیک منتوله داروسازی گل دارو
832 Barij Essence Hand Disinfectant Gel ژل باریج اسانس ضدعفونی دست داروسازی باریج اسانس
833 Pelargin Tablet قرص پلارژین پارس گیتا دارو
834 Pelargin 120ml Syrup شربت پلارژین 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
835 Pelargin 60ml Syrup شربت پلارژین 60 میلی لیتر پارس گیتا دارو
836 Pelargin Kids Syrup شربت پلارژین کیدز پارس گیتا دارو
837 Pelaroka Cough & Cold 120 ML Syrup شربت پلاروکا 120 میلی لیتر داروسازی فاران شیمی تویسرکان
838 Avosoris Cream کرم آووسوریس شفا دارو آریا
839 Collastix Capsule کپسول کلاستیکس
840 Arthrofeed Capsule کپسول آرتروفید بهارپایا
841 Dermosore Topical Solution محلول موضعی درموسور داروسازی سپیداج
842 Menstrugol Capsule کپسول منستروگل داروسازی گل دارو
843 Caramine Powder پودر کارامین داروسازی گل دارو
844 Rowachol Softgel سافت ژل روواکل Other-سایر
845 Deconjestant Inh. Stick استیک بینی دکونژستان داروسازی تولید دارو
846 Plantagel Powder پودر پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
847 Plantagel Sachet ساشه پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
848 Laxactive Powder پودر لاکساتیو شرکت بین المللی سپید طب نیا
849 Fly off GE Topical Spray اسپری موضعی فلای آف جی ایی داروسازی گیاه اسانس
850 Lipoherb Capsule کپسول لیپوهرب داروسازی گل دارو
851 Propoltos Spray اسپری پروپولتوس
852 Kids Bee mmune Spray اسپری کیدز بی مون گیاه سبز زندگی
853 Roghan e badam talkh noshad Liniment لینیمنت روغن بادام تلخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
854 Roghan e badam shirin noshad Liniment لینیمنت روغن بادام شیرین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
855 Valy 250 gr Ointment پماد ولی 250 گرم داروسازی پور سینا
856 Valy 500 gr Ointment پماد ولی 500 گرم داروسازی پور سینا
857 Valy Ointment 30 gr پماد ولی 30 گرم آترا دارو صدر آزما
858 Diuretic Powder پودر دیورتیک داروسازی ایران داروک
859 Proponex Softgel سافت ژل پروپونکس
860 Propolaid Propol Baby Tablet قرص پروپولید پروپول بیبی ایزی ESI
861 Iralvex Drop قطره ایرالوکس داروسازی گل دارو
862 Iralvex Gel ژل ایرالوکس داروسازی گل دارو
863 Aftosan Topical Solution محلول موضعی آفتوسان گلچای
864 RUHEMORRIN Capsule کپسول روهمورین شرکت داروسازی قائم دارو
865 Laxaricin Oil for emu روغن (شربت) لاگزارسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
866 Gelax 1000 Softgel سافت ژل ژلاکس داروسازی دانا
867 Lubri T.D. Suppository شیاف لوبری تی دی داروسازی تولید دارو
868 Laxipearl Softgel سافت ژل لاکسی پرل داروسازی زهراوی
869 Castor oil Bulk کاستر اویل داروسازی آسیا شیمی طب
870 Colin Castor oil for emu. روغن کولین کاستر اویل کلین آسیا پارس
871 Colin Castor oil orange روغن کولین کاستر اویل اورنج کلین آسیا پارس
872 Genilax Softgel سافت ژل ژنی لاکس داروسازی ژنیان فارمد
873 Castoroma Oil روغن کاستروما کیمیاگر توس
874 Roghan Karchak Hannan Oil روغن کرچک حنان داروسازی حنان بروجن
875 Roghan Karchak Khoshtam Hannan Oral Solution محلول خوراکی روغن کرچک خوش طعم حنان داروسازی حنان بروجن
876 Castorex Barij Softgel سافت ژل کاستورکس باریج داروسازی باریج اسانس
877 Hematogol Syrup شربت هماتوگل داروسازی گل دارو
878 Roghan e gol sorkh noshad Liniment لینیمنت روغن گلسرخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
879 Rosemarry Medipharm Ointment پماد رزماری مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
880 Marynthol Gel ژل مارینتول داروسازی رازک
881 Marynthol forte Gel ژل مارینتول فورت داروسازی رازک
882 Marynthol forte Ointment پماد مارینتول فورت داروسازی رازک
883 Artemis Lotion لوسیون آرتمیس داروسازی گل دارو
884 Capsiderm Ointment پماد کاپسیدرم داروسازی ایران داروک
885 Jootanci Topical solution محلول موضعی جوتانسی داروسازی سبز دارو اسپادانا
886 Rosemary barij Topical Lotion لوسیون موضعی رزماری باریج داروسازی باریج اسانس
887 Varico-heal Topical gel ژل موضعی واریکو-هرب داروسازی سپیداج
888 Urospasmed Capsule کپسول یوروسپاسمد داروسازی سپیداج
889 Phytospirin 100mg Chew. Tablet قرص جویدنی فیتوسپرین 100 میلی گرم داروسازی ایران داروک
890 Phytosprin 81mg F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوسپرین 81 میلی گرم داروسازی ایران داروک
891 Persica Drop قطره پرسیکا داروسازی پور سینا
892 Denta barij Paste خمیر دنتاباریج داروسازی باریج اسانس
893 Bronchosept Topical Solution محلول موضعی برنکوسپت داروسازی سپیداج
894 Phyto grip Syrup شربت فیتوگریپ داروسازی گل دارو
895 Lomex Drop قطره لومکس داروسازی باریج اسانس
896 Lomex Softgel سافت ژل لومکس داروسازی باریج اسانس
897 Dentol Drop قطره دنتول داروسازی خرمان
898 Flexigol F.C.Tablet قرص روکشدار فلکسی گل داروسازی گل دارو
899 Otrifel Hakim Momen Tabrizi Tablet قرص اطریفل (اوطریفل) حکیم مومن تبریزی داروسازی حکیم مومن تیریزی
900 Proscur Capsule کپسول پروسکور داروسازی گل دارو
901 Burnagol Ointment پماد برناگل داروسازی گل دارو
902 Sezalin Nasal spray اسپری بینی سزالین داروسازی رها
903 Rejuderm Cream کرم رژودرم داروسازی توسعه آلفا
904 Castelina anticonstipation Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی کونستی پاشن داروسازی بارش طبیعت یاران
905 Ginseng Plus ESI Capsule کپسول جینسنگ پلاس رپید انرژی ایزی ESI
906 Kamasotra Golden Life Tablet قرص کاماسوترا گلدن لایف Golden Life
907 Healthy liver F.C.Tablet قرص خط دار هلسی لیور
908 Healthy liver Golden Life Tablet قرص هلسی لیور گلدن لایف Golden Life
909 Gastolin RX STP Pharma Capsule کپسول گاستولین آر ایکس اس تی پی فارما STP.Pharma
910 Sim Fat Liver Tablet قرص سیم فت لیور سیمرغ داروی عطار
911 Liver Tara Capsule کپسول لیور تارا گنجینه سلامت تارا
912 Liverofit Tablet قرص لیوروفیت داروسازی ایران داروک
913 Booster Liver Capsule کپسول بوستر لیور سلامت گستر آرتیمان
914 Liverking Capsule کپسول لیورکینگ بهتا دارو آفرینش
915 Liver Detox Capsule کپسول لیور دتوکس داروسازی گل دارو
916 Dentafort plus Topical gel ژل موضعی دنتافورت پلاس داروسازی اهورا دارو
917 Dentagel Gel ژل دنتاژل داروسازی سبز دارو اسپادانا
918 Migraphar 240 mg Capsule کپسول میگرافار 240 میلی گرم داروسازی نوتک فار
919 Imod Ampule آمپول آی مود داروسازی رز فارمد
920 Septimeb 6ml Vial ویال سپتی مب 6 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
921 Neurotec Capsule کپسول نوروتک داروسازی نانو حیات دارو
922 Pedi cough (Pedicough) Syrup شربت پدی کاف (پدیکاف) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
923 Zingavish Syrup شربت زینگاویش سلامت گستر آرتیمان
924 Thymian Syrup شربت تیمیان داروسازی مینا
925 Thymian sugar free Syrup شربت تیمیان فاقد شکر داروسازی مینا
926 Thymaksan Syrup شربت تیمکسان گلچای
927 Mediherb Syrup شربت مدی هرب
928 Tussigol Drop قطره توسیگل داروسازی گل دارو
929 Zingavish Syrup شربت زینگاویش
930 Hizest 120 Mouthwash دهان شویه هیزست 120 داروسازی پور سینا
931 Hizest 240 Mouthwash دهان شویه هیزست 240 داروسازی پور سینا
932 Herbacold Syrup شربت هرباکلد دارو تدبیر پارس
933 Simospan Syrup شربت سیموسبان سیمرغ داروی عطار
934 Medilexy Syrup شربت مدی لکسی تاکدشت
935 Herbalexy Drop قطره هربالکسی تاکدشت
936 Thymex plus 120ML Syrup شربت تیمکس پلاس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
937 Thymex plus 140ml Syrup شربت تیمکس پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
938 Thymusan60 Syrup شربت تیموران 60 داروسازی دارو درمان پارس
939 Honey Thyme 120ML SYRUP شربت هانی تیم 120 میلی لیتر یاس دارو
940 Honey Tuss Syrup شربت هانی توس داروسازی امین
941 Navishan Syrup شربت ناویشن نوش دارو البرز
942 Broncoldin Syrup شربت برونکولدین داروسازی سبز دارو اسپادانا
943 Aphrodit Drop قطره آفرودیت داروسازی گل دارو
944 Aphrodit S.C.Tablet قرص روکشدار آفرودیت داروسازی گل دارو
945 Glucorex B Tablet قرص گلوکورکس بی داروسازی باریج اسانس
946 Phytophage Tablet قرص فیتوفاژ داروسازی ایران داروک
947 Zingaman Syrup شربت زینگامن
948 Nutri-Gol Capsule کپسول نوتری-گل داروسازی گل دارو
949 P-bran Sachet ساشه پی-برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
950 Ecogan Capsule کپسول اکوگان داروسازی گیاه اسانس
951 Prostatan F.C.Tablet قرص روکشدار پروستاتان داروسازی گل دارو
952 Phytohist Lozeng لوزنج فیتوهیست داروسازی گل دارو
953 Prostatan Drop قطره پروستاتان داروسازی گل دارو
954 Atsez Topical Solution محلول موضعی آتسز شهد آرا کاسپین
955 Urifect F.C.Tablet قرص روکشدار یوری فکت داروسازی امین
956 Ursolia F.C tablet قرص روکشدار یورسولیا Biosearch Life Co
957 Vascoherb F.C.Tablet قرص روکشدار واسکوهرب داروسازی امین
958 AntyDia H.T.S Capsule کپسول آنتی دیا حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
959 Uriseptic Cranberry Capsule کپسول یوری سپتیک کرنبری داروسازی گل دارو
960 Cranberry SHARI 144 mg TAB قرص کرنبری شاری 144 میلی گرم صنعت دارویی شاری
961 Neurogol S.C.Tablet قرص روکشدار نوراگل داروسازی گل دارو
962 Neurogol Fort F.C.Tablet قرص روکشدار نوراگل فورت داروسازی گل دارو
963 Songha night Tablet قرص سونگا نایت
964 Neurogol Syrup شربت نوراگل داروسازی گل دارو
965 Valeric Syrup شربت والریک داروسازی مینا
966 Valeric Tablet قرص والریک داروسازی مینا
967 Neuro plus shargh Drop قطره نورو پلاس شرق دارو برگ شرق
968 Valiflor S.C. Tablet قرص روکشدار والی فلور داروسازی نیاک
969 TRAGXACOM Tablet قرص تراگزاکوم داروسازی حکیم مومن تیریزی
970 Tranquival Tablet قرص ترانکی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
971 Stress Calm Tablet قرص استرس کالم ناتیریس NATRIS
972 Ahura Hyperactive 60ML Syrup شربت اهورا هایپراکتیو داروسازی اهورا دارو
973 Ahura Sleep 120ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 120 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
974 Ahura Sleep 60ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 60 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
975 Attentalin Oral Syrup شربت آتنتالین سیمرغ داروی عطار
976 Biocol Kids CTR Syrup شربت بایوکل کیدز سی تی آر BIOCOL
977 Kidssi Sleep Syrup شربت کیدزی اسلیپ دایونیکس امید دارو سلامت
978 Nice Dream Capsule کپسول نایس دریم داروسازی سپیداج
979 Gol-Sleep Capsule کپسول گل-اسلیپ داروسازی گل دارو
980 Altib Powder پودر آلتیب داروسازی گل دارو
981 Migragol F.C.Tablet قرص روکشدار میگراگل داروسازی گل دارو
982 Odorota Syrup شربت اودوروتا داروسازی گل دارو
983 Banafsheh Barij 60 ML Syrup شربت بنفشه باریج 60 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
984 Roghan e gol e banafsheh noshad Liniment لینیمنت روغن گل بنفشه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
985 Vitagnus F.C.Tablet قرص روکشدار ویتاگنوس داروسازی پور سینا
986 Agnugol F.C.Tablet قرص روکشدار آکنوگل داروسازی گل دارو
987 Monopotex Drop قطره مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
988 Monopotex Tablet قرص مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
989 Vitagnus Drop قطره ویتاگنوس داروسازی پور سینا
990 PMS 50 Tablet قرص پی ام اس 50 Pharmalife Research
991 Orgafix Capsule کپسول ارگافیکس