دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Rhumatogol F.C.Tablet قرص روکشدار روماتوگل داروسازی گل دارو
2 Talental 480mg F.C.Tablet قرص روکشدار تالنتال 480 میلی گرم داروسازی رازک
3 Arthroherb F.C.Tablet قرص روکشدار آرتروهرب داروسازی امین
4 Talentin 30G Topical ointment پماد موضعی تالنتین 30 گرم داروسازی رازک
5 Teltonal 480 F.C.Tablet قرص روکشدار تلتونال 480
6 Doloteffin F.C.Tablet قرص روکشدار دولتفین (دولوتفین)
7 Painlys Golden Life Tablet قرص پین لیز گلدن لایف Golden Life
8 Anar-amin F.C.Tablet قرص انار-امین داروسازی امین
9 Pomega 5 Softgel سافت ژل پومگا 5 داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
10 Anar+Vitamin C Tablet قرص انار+ویتامین سی داروسازی امین
11 ELLAGICA 250 MG Capsule کپسول الاژیکا 250 میلی گرم اکسیر گستر اسپادانا
12 PomeVita Soft Capsule کپسول نرم پوم ویتا داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
13 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
14 Nervoxin Tablet قرص نروکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
15 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
16 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
17 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
18 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
19 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
20 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
21 Hypericum ZardBand Drop قطره هوفاریقون زردبند داروسازی زردبند
22 Comfort Formula Tablet قرص کامفورت فرمولا
23 NoDep ESI Capsule کپسول نودپ اسی ESI
24 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
25 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
26 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
27 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
28 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
29 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
30 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
31 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
32 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
33 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
34 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
35 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
36 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
37 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
38 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
39 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
40 Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم) Viva Nutraceuticals
41 Silymarin ZardBand Drop قطره خوراکی سلیمارین زردبند داروسازی زردبند
42 Liver Guard Capsule کپسول لیورگارد داروسازی سینا فراور
43 Sim Liver 140 MG Tablet قرص سیم لیور 140 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
44 Sim Liver 240 MG Table قرص سیم لیور 240 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
45 TusiBen H.T.S Syrup شربت توسی بن حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
46 Manoliver 150 MG Capsule کپسول مانولیور 150 میلی گرم رحمان گستران
47 Nutri Liver Support Cap کپسول نوتری لیور ساپورت لیوار
48 Antireflax-B Syrup شربت آنتی رفلاکس-بی داروسازی باریج اسانس
49 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
50 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
51 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
52 Helioderm ESI Tablet قرص هلیودرم اسی ESI
53 PEELICENT Cream کرم پیلیسنت ترانه های شفابخش طبیعت
54 DERMACENT Cream کرم درماسنت ترانه های شفابخش طبیعت
55 CENTELLA TST 475 MG Capsule کپسول سنتلا تی اس تی 475 میلی گرم ترانه های شفابخش طبیعت
56 TEACENT Tea Bag دمنوش تی سنت ترانه های شفابخش طبیعت
57 Venoplant Topical Cream Gel کرم ژل موضعی ونوپلنت Aesculapius Farmaceutici
58 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
59 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
60 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
61 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
62 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
63 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
64 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
65 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
66 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
67 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
68 Manolax 450 MG Capsule کپسول مانولاکس 450 میلی گرم رحمان گستران
69 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
70 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار ومیگان داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
71 Zintigo Tablet قرص زینتیگو داروسازی ایران داروک
72 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
73 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
74 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
75 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
76 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
77 Ginger ZardBand Drop قطره زنجبیل زردبند داروسازی زردبند
78 NO FLU SANDROUS Capsule کپسول نو فلو سندروس داروسازی فرشته جویان
79 Nausophar Capsule کپسول نازوفار داروسازی نوتک فار
80 Bisalen Shampoo شامپو بیزالن داروسازی نوتک فار
81 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
82 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
83 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
84 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
85 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
86 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
87 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
88 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
89 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
90 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
91 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
92 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
93 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
94 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
95 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
96 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
97 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
98 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
99 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
100 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
101 OBESTOP Capsule کپسول ابستاپ مکمل های غذایی حیاتی کارن
102 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس (د رگلیس) داروسازی ایران داروک
103 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
104 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
105 D-Reglis Tablet Jar قرص د-رگلیس (د رگلیس) قوطی داروسازی ایران داروک
106 Mentha Lotion لوسیون منتا باریج داروسازی باریج اسانس
107 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
108 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
109 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
110 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
111 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
112 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
113 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
114 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین
115 Peppermint ZardBand Drop قطره نعناء فلفلی زردبند داروسازی زردبند
116 Piperix Softgel سافت ژل پی پریکس داروسازی تهران دارو
117 Colguard Capsule کپسول کلگارد آرین سلامت سینا
118 Gelomint IBS 0.2ml Enteric Soft Capsule کئسول نرم ژلومینت آی بی اس 0.2 میلی لیتر داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
119 COMINON Tablet قرص کومینون داروسازی حکیم مومن تیریزی
120 SLIMTEX Capsule کپسول اسلیم تکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
121 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
122 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
123 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
124 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم صنعت دارویی شاری
125 Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم webber naturals
126 Isomax TAB قرص ایزومکس VITABIOTICS
127 Meno-AVERT Tablet قرص منو اورت (منوآورت) EuRho Vital
128 Active-Meno doppel herz Tablet قرص اکتیو-منو(اکتیو منو) Doppel herz
129 Menopause Free Mix Natural Capsule کپسول منوپوزفری میکس نچرال Mix Natural
130 Menosofe Plus Tablet قرص منوسوف پلاس NATRIS
131 Phyto Soya Capsule کپسول فیتوسویا - فیتوسویا Arkopharma
132 Celadrin HealthAid 550 MG Tablet قرص سلدرین هلث اید 550 میلی گرم healthaid
133 Carvil Tablet قرص کارویل داروسازی حکیم مومن تیریزی
134 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
135 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
136 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
137 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
138 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
139 Prustacare Capsule کپسول پروستاکر داروسازی رازک
140 Prostate Health Schiff Capsule کپسول پروستات هلث شف Schiff
141 Prosterbe ESI Capsule کپسول پروست ارب اسی (پروسترب) ESI
142 Saw Palmetto Complex MixNatural Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
143 Saw-Palmetto Super Natural Softgel سافت ژل ساوپالمتو سوپرنچرال داروسازی زهراوی
144 Sawpalmetto Complex Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس ویتامین هاوس Vitamin House
145 Prostica Golden Life Tablet قرص پروستیکا گلدن لایف Golden Life
146 Stillen 60MG Tablet قرص استیلن 60 میلی گرم DONG-A
147 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
148 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
149 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
150 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
151 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
152 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
153 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
154 Reepaven Tablet قرص ریپاون شرکت داروسازی قائم دارو
155 VARIZOL JEL ژل واریزول دانشگر زولنگ روسپینا
156 Zilpa Capsule کپسول زیلپا سلامت گستر آرتیمان
157 Agnugol Tablet قرص اگنوگل داروسازی گل دارو
158 Agnucaston Tablet قرص اگنوکاستون bionorica
159 Althaea ZardBand Drop محلول خوراکی ختمی زردبند داروسازی زردبند
160 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
161 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
162 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
163 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
164 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
165 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
166 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
167 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پؤوهان پردیس
168 Calendula ZardBand Drop عصاره همیشه بهار زردبند داروسازی زردبند
169 Calendula TGA Ointment پماد کالاندولا تی جی ای طب گیاه امیر
170 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
171 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
172 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
173 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
174 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
175 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
176 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
177 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
178 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
179 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
180 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
181 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
182 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
183 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
184 Capsiman Ointment پماد کاپسیمان رحمان گستران
185 Celer X Fort Golden Life Tablet قرص سلرکس فورت گلدن لایف - سلر ایکس Golden Life
186 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
187 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
188 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
189 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
190 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
191 Baboneh ZardBand Drop قطره بابونه زردبند داروسازی زردبند
192 Matricaria ZardBand Topical Drop محلول موضعی ماتریکاریا زردبند داروسازی زردبند
193 Baboneh ZardBand Topical Drop محلول موضعی بابونه زردبند داروسازی زردبند
194 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
195 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
196 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
197 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
198 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
199 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
200 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
201 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
202 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
203 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
204 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
205 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
206 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
207 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
208 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
209 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
210 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
211 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
212 Pumpkin ZardBand Drop قطره روغن کدو طبی زردبند داروسازی زردبند
213 Prosta Barij 300MG Softgel سافت ژل پروستا باریج 300 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
214 Prostafit EuRho Vital Softgel سافت ژل پروستافیت یوروویتال EuRho Vital
215 Pum prost Softgel سافت ژل پام پروست داروسازی تهران دارو
216 Atheromod-B Tablet قرص آرترومود-بی داروسازی باریج اسانس
217 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
218 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
219 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
220 Cynarchol Tablet قرص سینارکول داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
221 Trig-low Tablet قرص تریگ-لوو داروسازی ایران داروک
222 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
223 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
224 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
225 Artischocken EuRho Vital Cap کپسول آرتی شوک یورو ویتال EuRho Vital
226 CynaCare H.T.S Capsule کپسول سیناکر حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
227 Lipoman 650 MG Capsule کپسول لیپومان 650 میلی گرم رحمان گستران
228 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
229 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
230 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
231 Colief BSK Drop قطره کولیف بی اس کی بنیان سلامت کسری
232 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایمواستیم داروسازی گل دارو
233 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
234 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
235 Immustim Tablet قرص ایمواستیم داروسازی گل دارو
236 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
237 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
238 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
239 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
240 Echinacea ZardBand Drop عصاره اکیناسه زردبند داروسازی زردبند
241 Immunilflor ESI Capsule کپسول ایمونیل فلور ایزی ESI
242 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
243 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
244 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
245 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
246 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
247 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
248 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
249 Equisetum ZardBand Topical Drop عصاره موضعی دم اسب زردبند داروسازی زردبند
250 Rodiuretic Capsule کپسول رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
251 BIOCOL KIDS FRT Syrup شربت بایوکل کیدز اف آر تی BIOCOL
252 PureSkin F. C. TAB قرص روکشدار پیوراسکین داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
253 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
254 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
255 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
256 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
257 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
258 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
259 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
260 Eucalyptus Inhaler ZardBand Drop بخور اکالیپتوس زردبند داروسازی زردبند
261 Notsore Candy آبنبات مکیدنی نات سور اصفهان شکلات
262 RINFOLTIL Pharmalife Tablet قرص رینفولتیل فارمالایف Pharmalife Research
263 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
264 Fennelin Softgel سافت ژل فنلین باریج (فنیلین) داروسازی باریج اسانس
265 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
266 Colicaid Drop قطره کولیکید VITABIOTICS
267 Fennel ZardBand Drop قطره رازیانه زردبند داروسازی زردبند
268 Fennel Syrup شربت رازیانه بیوفیتا اکسیر گل سرخ
269 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
270 RUNSUL Capsule کپسول رونسول شرکت داروسازی قائم دارو
271 Diansul Syrup شربت دیانسول بیوفیتا اکسیر گل سرخ
272 DURASTHUM MOOTTA Capsule کپسول دورست هوم موتا کی دارو فناوری سلامت
273 Arthro Eaze Cap کپسول آرترو ایز Natural World
274 Kondor Majoon Syrup شربت معجون کندر اکسیر گل سرخ
275 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
276 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
277 Garcin S.C. Tablet قرص روکشدار گارسین داروسازی گل دارو
278 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
279 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
280 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
281 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
282 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
283 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
284 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
285 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم صنعت دارویی شاری
286 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
287 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
288 Peliom Tablet قرص پلیوم Kolmar
289 Peliom Syrup شربت پلیوم Kolmar
290 Peliom Plus Syrup شربت پلیوم پلاس Kolmar
291 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ (روجینسینگ) شرکت داروسازی قائم دارو
292 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
293 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
294 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
295 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
296 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
297 Ginseng 518 MG Mason Capsule کپسول جین سینگ 518 میلی گرم میسن Mason
298 Homtamin Ginseng Softgel سافت ژل هومتامین جینسنگ KOREA UNITED PHARM
299 Highsense Barij 500MG Tablet قرص های سنس باریج 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
300 Ginseng with Guarana STP Capsule کپسول جینسینگ گوارانا اس تی پی STP.Pharma
301 Ginsana Capsule کپسول جینسانا (جین سانا) Ginsana SA
302 VigRX Capsul کپسول ویگارکس - ویگرکس Biopac
303 Formen Perform Capsule کپسول فورمن پرفورم Yves Ponory
304 L-Tonic Syrup شربت ال-تونیک بیوفیتا-ال تونیک اکسیر گل سرخ
305 TRADAMIX Tablet قرص ترادامیکس TRADAPHARMA
306 Permen Max Walmark Tablet قرص پرمن مکس والمارک Walmark
307 Muscle Herb BetaDaru Capsule کپسول ماسل هرب بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
308 Lemongrass ZardBand Drop قطره علف لیمو زردبند داروسازی زردبند
309 Lemon ZardBand Drop قطره لیموترش زردبند داروسازی زردبند
310 Diasin Rx Capsule کپسول دیاسین آر ایکس STP.Pharma
311 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
312 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
313 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
314 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
315 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
316 Bitter Orange ZardBand Drop قطره نارنج زردبند داروسازی زردبند
317 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
318 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
319 Stress Calm Night Tablet قرص استرس کالم نایت NATRIS
320 Sleep Care Golden Life Tablet قرص اسلیپ کر گلدن لایف Golden Life
321 Relax Herb Capsule کپسول ریلکس هرب بهتا دارو آفرینش
322 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم صنعت دارویی شاری
323 GARCINIA CAMBOGIA STP Capsule گاسینیا کمبوجیا اس تی پی STP.Pharma
324 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
325 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
326 Rosemary Ointment پماد رزماری داروسازی گل دارو
327 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
328 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
329 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
330 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
331 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
332 Rosemary ZardBand Spray اسپری زرماری زردبند داروسازی زردبند
333 Manopain Ointment پماد مانوپین رحمان گستران
334 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
335 Drosil Syrup شربت دروسیل داروسازی گیاه اسانس
336 Drosil Drop قطره دروسیل داروسازی گیاه اسانس
337 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
338 Drosil with Honey Syrup شربت دروسیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
339 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
340 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
341 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
342 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
343 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
344 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
345 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
346 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
347 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
348 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
349 Thyme ZardBand Drop قطره آویشن زردبند داروسازی زردبند
350 Thymus ZardBand Drop قطره تیموس زردبند داروسازی زردبند
351 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
352 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
353 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
354 Sinacurcumin80 Softgel سافت ژل سیناکورکومین 80 اکسیر نانو سینا
355 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
356 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
357 Curcuma DINEH Tablet قرص کورکوما دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
358 Curcumin Razak Capsule کپسول کورکومین رازک داروسازی رازک
359 Curcumin KAREN 500 MG Capsule کپسول کورکومین کارن 500 میلی گرم مکمل های غذایی حیاتی کارن
360 Urtidin Drop قطره یوریتیدین داروسازی باریج اسانس
361 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار یورتیدین داروسازی باریج اسانس
362 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
363 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
364 Urtica ZardBand Solution عصاره اورتیکا زردبند داروسازی زردبند
365 Urtica ZardBand Topical Drop عصاره موضعی گزنه زردبند داروسازی زردبند
366 OPD MOBI ACTIVE Capsule کپسول او پی دی موبی اکتیو امید پارسینا دماوند
367 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
368 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
369 Valiris 545mg F.C.Tablet قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم داروسازی سها
370 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
371 Valerian ZardBand Drop عصاره سنبل الطیب زردبند داروسازی زردبند
372 Valerman 125 MG Capsule کپسول والرمان 125 میلی گرم رحمان گستران
373 Tanamigraine Capsule کپسول تانامیگرن داروسازی زهراوی
374 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
375 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
376 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
377 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
378 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
379 Sage ZardBand Drop قطره مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
380 Salvia ZardBand Topical Drop قطره موضعی سالویا زردبند داروسازی زردبند
381 Sage ZardBand Topical Drop محلول موضعی مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
382 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
383 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
384 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
385 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
386 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
387 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
388 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
389 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم صنعت دارویی شاری
390 RUGREEN Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
391 Carb Intercept 3 Natrol Capsule کپسول کارب اینترسپت 3 ناترول ٔNatrol
392 Green Less Capsule کپسول گرین لس سلامت گستر آرتیمان
393 Green Tea Tashak Capsule کپسول چای سبز تاشک سلامت گستر آرتیمان
394 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
395 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
396 MG Barij 20gr Ointment پماد ام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
397 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
398 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
399 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
400 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
401 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
402 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
403 Mytrol Khorraman Disposable Ampoule آمپول یک بار مصرف میرتول داروسازی خرمان
404 MG Barij 15ML Lotion لوسیون ام جی باریج 15 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
405 Myrtolea Vaginal Ointment پماد واژینال میرتولئا داروسازی خرمان
406 Blepharol Lotion لوسیون بلفارول داروسازی خرمان
407 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
408 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
409 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
410 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
411 Tanacetum Ext ZardBand Drop عصاره تاناستوم زردبند داروسازی زردبند
412 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
413 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
414 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
415 Ficolax Syrup شربت فیکولاکس داروسازی ایران داروک
416 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
417 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
418 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
419 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
420 Zinlin Syrup شربت زینلین سلامت گستر آرتیمان
421 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
422 Galega Herbal Powder ZardBand پودر گیاه گالگا زردبند داروسازی زردبند
423 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
424 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
425 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
426 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
427 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
428 PROTACT Mouthwash دهانشویه پروتاکت دانشگر زولنگ روسپینا
429 Hemoroherb Ointment پماد همروهرب داروسازی گل دارو
430 Hemrex Ointment پماد همرکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
431 Rectamelis Suppository شیاف رکتاملیس اکسیر گستر اسپادانا
432 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
433 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
434 Lavender ZardBand Drop قطره اسطوخودوس زردبند داروسازی زردبند
435 Lavender Biophyta Syrup شربت اسطوخودوس بیوفیتا اکسیر گل سرخ
436 Zingaman Appetizer Syrup شربت اشتها آور زینگامان سلامت گستر آرتیمان
437 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
438 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
439 Saffron ZardBand Drop قطره زعفران زردبند داروسازی زردبند
440 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
441 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
442 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
443 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
444 Matriman Capsule کپسول ماتریمان رحمان گستران
445 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
446 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
447 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
448 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
449 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
450 Aloe vera Gel ژل آلوئه ورا دارو درمان پارس داروسازی دارو درمان پارس
451 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
452 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
453 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
454 Honeskin Cream کرم هان اسکین داروسازی سپیداج
455 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
456 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
457 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
458 Digestive-Aid Golden Life Tablet قرص دایجستیو اید گلدن لایف
459 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
460 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ (گریپ میکسچر خارجی)
461 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
462 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
463 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون امین-کید کولیک داروسازی امین
464 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
465 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
466 ColicEZ Drop قطره کولیکز
467 Colicaid(Colic aid) Drop قطره کولیک اید(کولیکید)
468 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
469 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
470 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
471 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
472 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
473 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
474 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
475 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
476 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
477 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
478 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
479 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
480 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
481 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
482 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
483 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
484 Lactol Naturs Only Tablet قرص لاکتول نیچرز اونلی داروسازی کیش مدیفارم
485 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها داروسازی گل دارو
486 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
487 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
488 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
489 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
490 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
491 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
492 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
493 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
494 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
495 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
496 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
497 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
498 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
499 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
500 Liv 52DS (Liv.52) Tablet قرص لیو 52 دی اس
501 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
502 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
503 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
504 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
505 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
506 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
507 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
508 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
509 Lactogan Capsule کپسول لاکتوگان یاس کویر میبد
510 RUGASTRIN 500MG Capsule کپسول روگاسترین 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
511 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
512 Ahura nini Syrup شربت اهورا نی نی داروسازی اهورا دارو
513 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر (گرایپ واتر) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
514 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
515 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
516 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
517 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
518 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
519 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
520 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
521 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
522 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
523 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
524 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
525 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
526 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
527 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
528 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
529 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
530 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
531 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
532 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
533 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
534 C-Lax (C LAX) Tablet قرص سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
535 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
536 Paloma 120ml Syrup شربت پالوما 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
537 Paloma 200ml Syrup شربت پالوما 200 میلی لیتر پارس گیتا دارو
538 C-Lax (C Lax) Syrup شربت سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
539 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
540 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
541 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
542 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
543 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
544 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
545 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
546 Cinnamon ZardBand Drop قطره دارچین زردبند داروسازی زردبند
547 Noglic ESI Tablet قرص نوگلیک اسی ESI
548 Limu Torsh Barij Softgel سافت ژل لیموترش باریج داروسازی باریج اسانس
549 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
550 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
551 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
552 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
553 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
554 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
555 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
556 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
557 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
558 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
559 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
560 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
561 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
562 Lithorex-B Tablet قرص لیتورکس-بی داروسازی باریج اسانس
563 Zireh Barij 75MG Softgel سافت ژل زیره باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
564 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
565 Cumin ZardBand Drop قطره زیره زردبند داروسازی زردبند
566 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
567 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
568 MIXODIN Capsule کپسول میکسودین آرین سلامت سینا
569 Curcumax HealthAid Capsule کپسول کورکومکس هلث اید healthaid
570 ARTHOTEX Capsule کپسول آرتوتکس اکسیر گستر اسپادانا
571 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
572 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
573 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
574 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
575 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
576 Repelgol Lotion لوسیون ریپل گل داروسازی گل دارو
577 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
578 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
579 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
580 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
581 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
582 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
583 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
584 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
585 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمنوستیم طلائی داروسازی گل دارو
586 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسیت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
587 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
588 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
589 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
590 NASATEX Nasal Spray اسپری بینی نازاتکس اکسیر گستر اسپادانا
591 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
592 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
593 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
594 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
595 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
596 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
597 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
598 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
599 COLDRUB (COLD RUB) Cream کرم کلدراب(کلد راب) داروسازی گل دارو
600 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
601 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
602 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
603 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
604 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
605 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
606 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
607 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
608 GENTIANA Tablet قرص جنطیانا داروسازی حکیم مومن تیریزی
609 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
610 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
611 Mofattet Syrup شربت مفتت بیوفیتا اکسیر گل سرخ
612 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
613 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
614 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
615 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
616 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
617 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
618 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
619 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
620 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
621 Burning Fat Golden Life Tablet قرص برنینگ فت گلدن لایف Golden Life
622 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
623 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
624 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
625 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
626 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
627 OPIUCOUGH Syrup شربت اوپیوکاف (اوپیو کاف) داروسازی سپیداج
628 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
629 Gasterin F.C.Tablet قرص گارسین داروسازی گل دارو
630 Culic 120ml Syrup شربت کالیک 120 میلی لیتری داروسازی نوتک فار
631 Culic Pediatric 120ml Syrup شربت کالیک اطفال 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
632 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
633 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
634 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
635 lvora Drop قطره آیورا داروسازی اهورا دارو
636 lvora Syrup شربت آیورا داروسازی اهورا دارو
637 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
638 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
639 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
640 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
641 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
642 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
643 Prospan Syrup شربت پروسپان
644 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
645 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
646 Bronsban Syrup شربت برونسبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
647 PEELKOF Syrup شربت پیل کاف بهارپایا
648 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
649 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
650 Ivylix Syrup شربت آیوی لیکس اکسیر گستر اسپادانا
651 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
652 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
653 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
654 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
655 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
656 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
657 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
658 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
659 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
660 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
661 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
662 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
663 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
664 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
665 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
666 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
667 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
668 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل(روغن بزرک) 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
669 flaxseed oil ZardBand Drop قطره روغن کتان زردبند داروسازی زردبند
670 Flaxseed Powder ZardBand پودر دانه کتان زردبند داروسازی زردبند
671 FLAXEED 1000 MG Nutri Century Softgel سافت ژل نوتری فلکسید 1000 میلی گرم لیوار
672 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
673 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
674 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
675 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
676 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
677 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
678 Antifissure30gr Cream کرم آنتی فیشر 30 گرم داروسازی باریج اسانس
679 Antifissure20gr Cream کرم آنتی فیشر 20 گرم داروسازی باریج اسانس
680 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
681 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
682 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
683 Recubizul 500 ML Shampoo شامپو رکوبیزول 500 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
684 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
685 Recolic 120 ml Syrup شربت رکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
686 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
687 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
688 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
689 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
690 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
691 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
692 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
693 Gol-Itch Lotion لوسیون گل-ایچ داروسازی گل دارو
694 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
695 Supermint Drop قطره سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
696 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
697 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی گل دارو
698 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
699 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
700 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
701 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
702 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
703 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
704 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
705 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
706 Rasa Sinex Nasal Spray اسپری بینی راسا سینکس - رسا سینکس سلامت گستر آرتیمان
707 Phytovagex Vaginal Suppository شیاف زنانه فیتوواژکس اکسیر گستر اسپادانا
708 Linoderm Cream کرم لینودرم داروسازی باریج اسانس
709 Primogel 1000mg Softgel سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم داروسازی دانا
710 Uniqpharma Primrose Oil Softgel سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش
711 GMV Evening primerose oil 1000mg Softgel سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویل سلامت سازان پارسا
712 Nutri PRIMROSE Softgel سافت ژل نوتری پریم رز لیوار
713 Barij Epo 1000 mg Soft Capsule سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
714 Olivin Tablet قرص اولیوین داروسازی باریج اسانس
715 Vasogol F.C.Tablet قرص روکشدار وازوگل داروسازی گل دارو
716 Olive Oil Bulk روغن زیتون داروسازی آسیا شیمی طب
717 Zaitonex Ointment پماد زیتونکس دانا کسیان لرستان
718 Olive leaf SHARI 125 mg TAB قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم صنعت دارویی شاری
719 Hypophar Capsule کپسول هیپوفار داروسازی نوتک فار
720 Oliviapain MO Lotion لوسیون اولیوا پین داروسازی دارو درمان پارس
721 Olea-Crat Powder پودر اولئا-کرات داروسازی ایران داروک
722 Castelina antifissure Ointment پماد کاسته لینا آنتی فیشر داروسازی بارش طبیعت یاران
723 Roganum Drop قطره روگانوم شرکت داروسازی قائم دارو
724 Red Ginseng Oral Ampoule آمپول خوراکی رد جنسینگ (ردجنسینگ) داروسازی آیلار طب آذر
725 Phytoton Capsule کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو
726 S Essentials Cap کپسول اس اسنشیال Factors group
727 Libidox F.C.Tablet قرص روکشدار لیبیدوکس داروسازی ایران داروک
728 Heracles F.C.Tablet قرص روکشدار هراکلس داروسازی ایران داروک
729 Gincosan Capsule 100 کپسول جینکوسان 100 عددی
730 Gincosan Capsule 30 کپسول جینکوسان 30 عددی
731 Lovig Capsule کپسول لاوویگ (لاویگ) داروسازی سبز دارو اسپادانا
732 Pasival Drop قطره پاسی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
733 Baby sleep sepidaj Syrup شربت بی بی اسلیپ سپیداج داروسازی سپیداج
734 Biocol Kids NOC Syrup شربت بایوکل کیدز ان او سی BIOCOL
735 Well mood Capsule کپسول ول مود شرکت بین المللی سپید طب نیا
736 Hi-Rest Tablet قرص های-رست شرکت بین المللی سپید طب نیا
737 Epione F.C.Tablet قرص روکشدار اپیون داروسازی ایران داروک
738 Dormin Tablet قرص دورمین داروسازی پور سینا
739 Babysed Oral Solution محلول خوراکی بی بی سد داروسازی گل دارو
740 Double bull Tablet قرص دوبل بال داروسازی کیش مدیفارم
741 Roghan e espand noshad Liniment لینیمنت روغن اسپند نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
742 Spinal-Z Capsule کپسول اسپینال-زد دارو پخش - کارخانه
743 Neurogic Mentholated Spray اسپری نوروژیک منتوله داروسازی گل دارو
744 Barij Essence Hand Disinfectant Gel ژل باریج اسانس ضدعفونی دست داروسازی باریج اسانس
745 Pelargin Tablet قرص پلارژین پارس گیتا دارو
746 Pelargin 120ml Syrup شربت پلارژین 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
747 Pelargin 60ml Syrup شربت پلارژین 60 میلی لیتر پارس گیتا دارو
748 Pelargin Kids Syrup شربت پلارژین کیدز پارس گیتا دارو
749 Avosoris Cream کرم آووسوریس شفا دارو آریا
750 Collastix Capsule کپسول کلاستیکس
751 Arthrofeed Capsule کپسول آرتروفید بهارپایا
752 Dermosore Topical Solution محلول موضعی درموسور داروسازی سپیداج
753 Menstrugol Capsule کپسول منستروگل داروسازی گل دارو
754 Caramine Powder پودر کارامین داروسازی گل دارو
755 Rowachol Softgel سافت ژل روواکل Other-سایر
756 Deconjestant Inh. Stick استیک بینی دکونژستان داروسازی تولید دارو
757 Plantagel Powder پودر پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
758 Plantagel Sachet ساشه پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
759 Laxactive Powder پودر لاکساتیو شرکت بین المللی سپید طب نیا
760 Fly off GE Topical Spray اسپری موضعی فلای آف جی ایی داروسازی گیاه اسانس
761 Lipoherb Capsule کپسول لیپوهرب داروسازی گل دارو
762 Propoltos Spray اسپری پروپولتوس
763 Kids Bee mmune Spray اسپری کیدز بی مون گیاه سبز زندگی
764 Roghan e badam talkh noshad Liniment لینیمنت روغن بادام تلخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
765 Roghan e badam shirin noshad Liniment لینیمنت روغن بادام شیرین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
766 Valy 250 gr Ointment پماد ولی 250 گرم داروسازی پور سینا
767 Valy 500 gr Ointment پماد ولی 500 گرم داروسازی پور سینا
768 Valy Ointment 30 gr پماد ولی 30 گرم آترا دارو صدر آزما
769 Diuretic Powder پودر دیورتیک داروسازی ایران داروک
770 Proponex Softgel سافت ژل پروپونکس
771 Propolaid Propol Baby Tablet قرص پروپولید پروپول بیبی ایزی ESI
772 Iralvex Drop قطره ایرالوکس داروسازی گل دارو
773 Iralvex Gel ژل ایرالوکس داروسازی گل دارو
774 Aftosan Topical Solution محلول موضعی آفتوسان گلچای
775 RUHEMORRIN Capsule کپسول روهمورین شرکت داروسازی قائم دارو
776 Laxaricin Oil for emu روغن (شربت) لاگزارسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
777 Gelax 1000 Softgel سافت ژل ژلاکس داروسازی دانا
778 Lubri T.D. Suppository شیاف لوبری تی دی داروسازی تولید دارو
779 Laxipearl Softgel سافت ژل لاکسی پرل داروسازی زهراوی
780 Castor oil Bulk کاستر اویل داروسازی آسیا شیمی طب
781 Colin Castor oil for emu. روغن کولین کاستر اویل کلین آسیا پارس
782 Colin Castor oil orange روغن کولین کاستر اویل اورنج کلین آسیا پارس
783 Genilax Softgel سافت ژل ژنی لاکس داروسازی ژنیان فارمد
784 Castoroma Oil روغن کاستروما کیمیاگر توس
785 Roghan Karchak Hannan Oil روغن کرچک حنان داروسازی حنان بروجن
786 Roghan Karchak Khoshtam Hannan Oral Solution محلول خوراکی روغن کرچک خوش طعم حنان داروسازی حنان بروجن
787 Castorex Barij Softgel سافت ژل کاسترورکس داروسازی باریج اسانس
788 Hematogol Syrup شربت هماتوگل داروسازی گل دارو
789 Roghan e gol sorkh noshad Liniment لینیمنت روغن گلسرخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
790 Rosemarry Medipharm Ointment پماد رزماری مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
791 Marynthol Gel ژل مارینتول داروسازی رازک
792 Marynthol forte Gel ژل مارینتول فورت داروسازی رازک
793 Marynthol forte Ointment پماد مارینتول فورت داروسازی رازک
794 Artemis Lotion لوسیون آرتمیس داروسازی گل دارو
795 Capsiderm Ointment پماد کاپسیدرم داروسازی ایران داروک
796 Jootanci Topical solution محلول موضعی جوتانسی داروسازی سبز دارو اسپادانا
797 Rosemary barij Topical Lotion لوسیون موضعی رزماری باریج داروسازی باریج اسانس
798 Varico-heal Topical gel ژل موضعی واریکو-هرب داروسازی سپیداج
799 Urospasmed Capsule کپسول یوروسپاسمد داروسازی سپیداج
800 Phytospirin 100mg Chew. Tablet قرص جویدنی فیتوسپرین 100 میلی گرم داروسازی ایران داروک
801 Phytosprin 81mg F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوسپرین 81 میلی گرم داروسازی ایران داروک
802 Persica Drop قطره پرسیکا داروسازی پور سینا
803 Denta barij Paste خمیر دنتاباریج داروسازی باریج اسانس
804 Bronchosept Topical Solution محلول موضعی برنکوسپت داروسازی سپیداج
805 Phyto grip Syrup شربت فیتوگریپ داروسازی گل دارو
806 Lomex Drop قطره لومکس داروسازی باریج اسانس
807 Lomex Softgel سافت ژل لومکس داروسازی باریج اسانس
808 Dentol Drop قطره دنتول داروسازی خرمان
809 Flexigol F.C.Tablet قرص روکشدار فلکسی گل داروسازی گل دارو
810 Otrifel Hakim Momen Tabrizi Tablet قرص اطریفل (اوطریفل) حکیم مومن تبریزی داروسازی حکیم مومن تیریزی
811 Proscur Capsule کپسول پروسکور داروسازی گل دارو
812 Burnagol Ointment پماد برناگل داروسازی گل دارو
813 Sezalin Nasal spray اسپری بینی سزالین داروسازی رها
814 Rejuderm Cream کرم رژودرم داروسازی توسعه آلفا
815 Castelina anticonstipation Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی کونستی پاشن داروسازی بارش طبیعت یاران
816 Ginseng Plus ESI Capsule کپسول جینسنگ پلاس رپید انرژی ایزی ESI
817 Kamasotra Golden Life Tablet قرص کاماسوترا گلدن لایف Golden Life
818 Healthy liver F.C.Tablet قرص خط دار هلسی لیور
819 Healthy liver Golden Life Tablet قرص هلسی لیور گلدن لایف Golden Life
820 Liverofit Tablet قرص لیوروفیت داروسازی ایران داروک
821 Booster Liver Capsule کپسول بوستر لیور سلامت گستر آرتیمان
822 Liver Detox Capsule کپسول لیور دتوکس داروسازی گل دارو
823 Dentafort plus Topical gel ژل موضعی دنتافورت پلاس داروسازی اهورا دارو
824 Dentagel Gel ژل دنتاژل داروسازی سبز دارو اسپادانا
825 Migraphar 240 mg Capsule کپسول میگرافار 240 میلی گرم داروسازی نوتک فار
826 Imod Ampule آمپول آی مود داروسازی رز فارمد
827 Septimeb 6ml Vial ویال سپتی مب 6 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
828 Neurotec Capsule کپسول نوروتک داروسازی نانو حیات دارو
829 Pedi cough (Pedicough) Syrup شربت پدی کاف (پدیکاف) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
830 Zingavish Syrup شربت زینگاویش سلامت گستر آرتیمان
831 Thymian Syrup شربت تیمیان داروسازی مینا
832 Thymian sugar free Syrup شربت تیمیان فاقد شکر داروسازی مینا
833 Thymaksan Syrup شربت تیمکسان گلچای
834 Mediherb Syrup شربت مدی هرب
835 Tussigol Drop قطره توسیگل داروسازی گل دارو
836 Zingavish Syrup شربت زینگاویش
837 Hizest 120 Mouthwash دهان شویه هیزست 120 داروسازی پور سینا
838 Hizest 240 Mouthwash دهان شویه هیزست 240 داروسازی پور سینا
839 Herbacold Syrup شربت هرباکلد دارو تدبیر پارس
840 Medilexy Syrup شربت مدی لکسی تاکدشت
841 Herbalexy Drop قطره هربالکسی تاکدشت
842 Thymex plus 120ML Syrup شربت تیمکس پلاس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
843 Thymex plus 140ml Syrup شربت تیمکس پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
844 Thymusan60 Syrup شربت تیموران 60 داروسازی دارو درمان پارس
845 Honey Thyme 120ML SYRUP شربت هانی تیم 120 میلی لیتر یاس دارو
846 Honey Tuss Syrup شربت هانی توس داروسازی امین
847 Navishan Syrup شربت ناویشن نوش دارو البرز
848 Broncoldin Syrup شربت برونکولدین داروسازی سبز دارو اسپادانا
849 Aphrodit Drop قطره آفرودیت داروسازی گل دارو
850 Aphrodit S.C.Tablet قرص روکشدار آفرودیت داروسازی گل دارو
851 Glucorex B Tablet قرص گلکورکس بی داروسازی باریج اسانس
852 Phytophage Tablet قرص فیتوفاژ داروسازی ایران داروک
853 Zingaman Syrup شربت زینگامن
854 Nutri-Gol Capsule کپسول نوتری-گل داروسازی گل دارو
855 P-bran Sachet ساشه پی-برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
856 Ecogan Capsule کپسول اکوگان داروسازی گیاه اسانس
857 Prostatan F.C.Tablet قرص روکشدار پروستاتان داروسازی گل دارو
858 Phytohist Lozeng لوزنج فیتوهیست داروسازی گل دارو
859 Prostatan Drop قطره پروستاتان داروسازی گل دارو
860 Atsez Topical Solution محلول موضعی آتسز شهد آرا کاسپین
861 Urifect F.C.Tablet قرص روکشدار یوری فکت داروسازی امین
862 Ursolia F.C tablet قرص روکشدار یورسولیا Biosearch Life Co
863 Vascoherb F.C.Tablet قرص روکشدار واسکوهرب داروسازی امین
864 AntyDia H.T.S Capsule کپسول آنتی دیا حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
865 Uriseptic Cranberry Capsule کپسول یوری سپتیک کرنبری داروسازی گل دارو
866 Cranberry SHARI 144 mg TAB قرص کرنبری شاری 144 میلی گرم صنعت دارویی شاری
867 Neurogol S.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل داروسازی گل دارو
868 Neurogol Fort F.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل فورت داروسازی گل دارو
869 Songha night Tablet قرص سونگا نایت
870 Neurogol Syrup شربت نوروگل داروسازی گل دارو
871 Valeric Syrup شربت والریک داروسازی مینا
872 Valeric Tablet قرص والریک داروسازی مینا
873 Neuro plus shargh Drop قطره نورو پلاس شرق دارو برگ شرق
874 Valiflor S.C. Tablet قرص روکشدار والی فلور داروسازی نیاک
875 TRAGXACOM Tablet قرص تراگزاکوم داروسازی حکیم مومن تیریزی
876 Tranquival Tablet قرص ترانکی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
877 Stress Calm Tablet قرص استرس کالم ناتیریس NATRIS
878 Ahura Hyperactive 60ML Syrup شربت اهورا هایپراکتیو داروسازی اهورا دارو
879 Ahura Sleep 120ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 120 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
880 Ahura Sleep 60ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 60 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
881 Attentalin Oral Syrup شربت آتنتالین سیمرغ داروی عطار
882 Biocol Kids CTR Syrup شربت بایوکل کیدز سی تی آر BIOCOL
883 Nice Dream Capsule کپسول نایس دریم داروسازی سپیداج
884 Gol-Sleep Capsule کپسول گل-اسلیپ داروسازی گل دارو
885 Altib Powder پودر آلتیب داروسازی گل دارو
886 Migragol F.C.Tablet قرص روکشدار میگراگل داروسازی گل دارو
887 Odorota Syrup شربت اودوروتا داروسازی گل دارو
888 Roghan e gol e banafsheh noshad Liniment لینیمنت روغن گل بنفشه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
889 Vitagnus F.C.Tablet قرص روکشدار ویتاگنوس داروسازی پور سینا
890 Agnugol F.C.Tablet قرص روکشدار آکنوگل داروسازی گل دارو
891 Monopotex Drop قطره مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
892 Monopotex Tablet قرص مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
893 Vitagnus Drop قطره ویتاگنوس داروسازی پور سینا
894 PMS 50 Tablet قرص پی ام اس 50 Pharmalife Research
895 Orgafix Capsule کپسول ارگافیکس آرمان بهبود سینا
896 Vitagrape Capsule کپسول ویتاگریپ
897 Hepatoheal Chew. Tablet قرص جویدنی هپاتوهیل داروسازی باریج اسانس
898 Sialin RX Capsule کپسول سیالین آر ایکس سونا طب پارسه
899 Thymogel Softgel سافت ژل تیموژل داروسازی باریج اسانس
900 Broncho Barij120ml Syrup شربت برونکو باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
901 Broncho Barij60ml Syrup شربت برونکو باریج 60 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
902 Tussivin Barij Drop قطره توسیوین داروسازی باریج اسانس
903 Avitim Syrup شربت آوی تیم آرمان بهبود سینا
904 Erecdil Capsule کپسول ارکدیل آرمان بهبود سینا
905 Cystone Tablet قرص سیستون
906 Zangebil darudarman Ointment پماد زنجبیل دارودرمان داروسازی دارو درمان سلفچگان
907 Dermatin Cream کرم درماتین داروسازی باریج اسانس
908 Rose Oil ZardBand Drop قطره گل محمدی زردبند داروسازی زردبند
909 Rosa damascene Syrup شربت گل محمدی بیوفیتا اکسیر گل سرخ
910 Royal Gelee+Ginseng Vitarmonyl 200mg Cap کپسول رویال ژلی+جین سینگ ویتارمونیل 200 میلی گرم Vitarmonyl
911 Royal jelly+Ginseng 200/62.5 mg SHARI TAB قرص رویال ژلی+جنسینگ 200/62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
912 ROYAL 3 Capsule کپسول رویال 3 healthaid
913 Ginseng Complex MIX Natural Capsule کپسول جین سینگ کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
914 Coriander ZardBand Drop قطره گشنیز زردبند داروسازی زردبند
915 Migraine Cut Nasal Spray اسپری بینی میگرن کات میم دارو
916 Diamed Drop قطره دیامد داروسازی ایران داروک
917 Proliv Barij Softgel سافت ژل پرولیو باریج داروسازی باریج اسانس
918 LiverAid H.T.S Capsule کپسول لیوراید حکیم تجارت سهند - لیور اید حکیم تجارت سهند
919 LiverAid H.T.S Syrup شربت لیوراید حکیم تجارت سهند - لیور اید حکیم تجارت سهند
920 Arthri Support Cap کپسول آرتری ساپورت Pure Science
921 Hemolax Tablet قرص همولاکس داروسازی سینا فراور
922 TestoMAX 125MG Capsule کپسول تستومکس 125 میلی گرم Quest Vitamins
923 Lycopene 25MG 21Century Tablet قرص لیکوپن 25 میلی گرم سنتری 21st Century
924 Ultra Lycopene Vitabiotics Tablet قرص اولترا لیکوپن ویتابیوتیکس VITABIOTICS
925 MANGO SLIM BDA Capsule مانگو اسلیم بی دی ا بهتا دارو آفرینش
926 Calm Energy Capsule کپسول کالم انرژی لیوار
927 Elartrit Capsule کپسول الارتریت داروسازی ریحانه اصفهان
928 DURASTHUM ZINOGAN Capsule کپسول دورست هوم زینوگان کی دارو فناوری سلامت
929 Honey Jell Daya Syrup شربت ژل رویال هانی ژل تحقیق و توسعه دایا دارو
930 Peptulic 120 ML Syrup شربت پپتولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
931 Mastodynon Tablet قرص ماستودینون bionorica
932 Klimadynon Tablet قرص کلیمادینون Biolectra
933 Imupret Tablet قرص ایموپرت Biolectra
934 Sinupret Saft Syrup شربت سینو پرت bionorica
935 Bronchipret Saft TE Syrup شربت برونشی پرت bionorica
936 Sinupret extract Tablet قرص سینوپرت اکسترکت bionorica
937 Bronchipret TP Tablet قرص برونشی پرت bionorica
گلوریپا، کنترل قند خون و فراتر از آن ونوستات محلول ضدعفونی دکتر کر داروسازی آفا شیمی استخدام اینستاگرام دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب