دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Rhumatogol F.C.Tablet قرص روکشدار روماتوگل داروسازی گل دارو
2 Talental 480mg F.C.Tablet قرص روکشدار تالنتال 480 میلی گرم داروسازی رازک
3 Arthroherb F.C.Tablet قرص روکشدار آرتروهرب داروسازی امین
4 Talentin 30G Topical ointment پماد موضعی تالنتین 30 گرم داروسازی رازک
5 Teltonal 480 F.C.Tablet قرص روکشدار تلتونال 480
6 Doloteffin F.C.Tablet قرص روکشدار دولتفین (دولوتفین)
7 Painlys Golden Life Tablet قرص پین لیز گلدن لایف Golden Life
8 Anar-amin F.C.Tablet قرص انار-امین داروسازی امین
9 Pomega 5 Softgel سافت ژل پومگا 5 داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
10 Anar+Vitamin C Tablet قرص انار+ویتامین سی داروسازی امین
11 ELLAGICA 250 MG Capsule کپسول الاژیکا 250 میلی گرم اکسیر گستر اسپادانا
12 PomeVita Soft Capsule کپسول نرم پوم ویتا داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
13 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
14 Nervoxin Tablet قرص نروکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
15 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
16 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
17 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
18 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
19 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
20 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
21 Hypericum ZardBand Drop قطره هوفاریقون زردبند داروسازی زردبند
22 Comfort Formula Tablet قرص کامفورت فرمولا
23 NoDep ESI Capsule کپسول نودپ اسی ESI
24 ST Johns Wort STP Pharma Capsule کپسول سن جان ورت اس تی پی فارما STP.Pharma
25 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
26 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
27 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
28 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
29 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
30 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
31 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
32 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
33 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
34 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
35 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
36 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
37 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
38 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
39 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
40 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
41 Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم) Viva Nutraceuticals
42 Silymarin ZardBand Drop قطره خوراکی سلیمارین زردبند داروسازی زردبند
43 Liver Guard Capsule کپسول لیورگارد داروسازی سینا فراور
44 Sim Liver 140 MG Tablet قرص سیم لیور 140 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
45 Sim Liver 240 MG Table قرص سیم لیور 240 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
46 TusiBen H.T.S Syrup شربت توسی بن حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
47 Manoliver 150 MG Capsule کپسول مانولیور 150 میلی گرم رحمان گستران
48 Nutri Liver Support Cap کپسول نوتری لیور ساپورت لیوار
49 Thistilyn OPD Pharma Capsule کپسول تیستی لین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
50 Antireflax-B Syrup شربت آنتی رفلاکس-بی داروسازی باریج اسانس
51 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
52 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
53 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
54 Helioderm ESI Tablet قرص هلیودرم اسی ESI
55 PEELICENT Cream کرم پیلیسنت ترانه های شفابخش طبیعت
56 DERMACENT Cream کرم درماسنت ترانه های شفابخش طبیعت
57 CENTELLA TST 475 MG Capsule کپسول سنتلا تی اس تی 475 میلی گرم ترانه های شفابخش طبیعت
58 TEACENT Tea Bag دمنوش تی سنت ترانه های شفابخش طبیعت
59 Venoplant Topical Cream Gel کرم ژل موضعی ونوپلنت Aesculapius Farmaceutici
60 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
61 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
62 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
63 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
64 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
65 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
66 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
67 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
68 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
69 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
70 Manolax 450 MG Capsule کپسول مانولاکس 450 میلی گرم رحمان گستران
71 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
72 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار ومیگان داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
73 Zintigo Tablet قرص زینتیگو داروسازی ایران داروک
74 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
75 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
76 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
77 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
78 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
79 Ginger ZardBand Drop قطره زنجبیل زردبند داروسازی زردبند
80 NO FLU SANDROUS Capsule کپسول نو فلو سندروس داروسازی فرشته جویان
81 Nausophar Capsule کپسول نازوفار داروسازی نوتک فار
82 Bisalen Shampoo شامپو بیزالن داروسازی نوتک فار
83 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
84 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
85 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
86 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
87 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
88 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
89 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
90 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
91 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
92 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
93 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
94 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
95 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
96 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
97 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
98 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
99 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
100 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
101 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
102 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
103 OBESTOP Capsule کپسول ابستاپ مکمل های غذایی حیاتی کارن
104 Psyllium SDA Powde پودر پسیلیوم سیمرغ سیمرغ داروی عطار
105 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس (د رگلیس) داروسازی ایران داروک
106 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
107 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
108 D-Reglis Tablet Jar قرص د-رگلیس (د رگلیس) قوطی داروسازی ایران داروک
109 Mentha Lotion لوسیون منتا باریج داروسازی باریج اسانس
110 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
111 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
112 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
113 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
114 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
115 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
116 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
117 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین - کولپرمین
118 Peppermint ZardBand Drop قطره نعناء فلفلی زردبند داروسازی زردبند
119 Piperix Softgel سافت ژل پی پریکس داروسازی تهران دارو
120 Colguard Capsule کپسول کلگارد آرین سلامت سینا
121 Gelomint IBS 0.2ml Enteric Soft Capsule کئسول نرم ژلومینت آی بی اس 0.2 میلی لیتر داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
122 Simodent 10 g Dental Jel ژل دندان سیمودنت 10 گرم سیمرغ داروی عطار
123 ColperIBS Capsule کپسول کلپریپس داروسازی زیست تخمیر
124 COMINON Tablet قرص کومینون داروسازی حکیم مومن تیریزی
125 SLIMTEX Capsule کپسول اسلیم تکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
126 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
127 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
128 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
129 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم صنعت دارویی شاری
130 Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم webber naturals
131 Isomax TAB قرص ایزومکس VITABIOTICS
132 Meno-AVERT Tablet قرص منو اورت (منوآورت) EuRho Vital
133 Active-Meno doppel herz Tablet قرص اکتیو-منو(اکتیو منو) Doppel herz
134 Menopause Free Mix Natural Capsule کپسول منوپوزفری میکس نچرال Mix Natural
135 Menosofe Plus Tablet قرص منوسوف پلاس NATRIS
136 Phyto Soya Capsule کپسول فیتوسویا - فیتوسویا Arkopharma
137 Celadrin HealthAid 550 MG Tablet قرص سلدرین هلث اید 550 میلی گرم healthaid
138 Carvil Tablet قرص کارویل داروسازی حکیم مومن تیریزی
139 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
140 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
141 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
142 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
143 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
144 Prustacare Capsule کپسول پروستاکر داروسازی رازک
145 Prostate Health Schiff Capsule کپسول پروستات هلث شف Schiff
146 Prosterbe ESI Capsule کپسول پروست ارب اسی (پروسترب) ESI
147 Saw Palmetto Complex MixNatural Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
148 Saw-Palmetto Super Natural Softgel سافت ژل ساوپالمتو سوپرنچرال داروسازی زهراوی
149 Sawpalmetto Complex Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس ویتامین هاوس Vitamin House
150 Prostica Golden Life Tablet قرص پروستیکا گلدن لایف Golden Life
151 Simoprostat Capsule کپسول سیموپروستات سیمرغ داروی عطار
152 Stillen 60MG Tablet قرص استیلن 60 میلی گرم DONG-A
153 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
154 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
155 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
156 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
157 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
158 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
159 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
160 Reepaven Tablet قرص ریپاون شرکت داروسازی قائم دارو
161 VARIZOL JEL ژل واریزول دانشگر زولنگ روسپینا
162 Zilpa Capsule کپسول زیلپا سلامت گستر آرتیمان
163 Agnugol Tablet قرص اگنوگل داروسازی گل دارو
164 Agnucaston Tablet قرص اگنوکاستون bionorica
165 Simognus Capsule کپسول سیموگنوس سیمرغ داروی عطار
166 Althaea ZardBand Drop محلول خوراکی ختمی زردبند داروسازی زردبند
167 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
168 Arnicover Cream کرم آرنیکاور سیمرغ داروی عطار
169 Thorne Research Berberine Capsule کپسول تورن ریسرچ بربرین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
170 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
171 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
172 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
173 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
174 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
175 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
176 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پؤوهان پردیس
177 Calendula ZardBand Drop عصاره همیشه بهار زردبند داروسازی زردبند
178 Calendula TGA Ointment پماد کالاندولا تی جی ای طب گیاه امیر
179 Calendula Plus SDA Cream کرم کالاندولا پلاس سیمرغ سیمرغ داروی عطار
180 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
181 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
182 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
183 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
184 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
185 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
186 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
187 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
188 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
189 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
190 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
191 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
192 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
193 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
194 Capsiman Ointment پماد کاپسیمان رحمان گستران
195 Capsimo Topical Cream کرم موضعی کاپسیمو سیمرغ داروی عطار
196 Celer X Fort Golden Life Tablet قرص سلرکس فورت گلدن لایف - سلر ایکس Golden Life
197 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
198 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
199 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
200 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
201 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
202 Baboneh ZardBand Drop قطره بابونه زردبند داروسازی زردبند
203 Matricaria ZardBand Topical Drop محلول موضعی ماتریکاریا زردبند داروسازی زردبند
204 Baboneh ZardBand Topical Drop محلول موضعی بابونه زردبند داروسازی زردبند
205 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
206 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
207 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
208 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
209 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
210 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
211 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
212 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
213 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
214 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
215 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
216 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
217 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
218 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
219 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
220 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
221 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
222 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
223 Pumpkin ZardBand Drop قطره روغن کدو طبی زردبند داروسازی زردبند
224 Prosta Barij 300MG Softgel سافت ژل پروستا باریج 300 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
225 Prostafit EuRho Vital Softgel سافت ژل پروستافیت یوروویتال EuRho Vital
226 Pum prost Softgel سافت ژل پام پروست داروسازی تهران دارو
227 Atheromod-B Tablet قرص آرترومود-بی داروسازی باریج اسانس
228 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
229 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
230 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
231 Cynarchol Tablet قرص سینارکول داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
232 Trig-low Tablet قرص تریگ-لوو داروسازی ایران داروک
233 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
234 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
235 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
236 Artischocken EuRho Vital Cap کپسول آرتی شوک یورو ویتال EuRho Vital
237 CynaCare H.T.S Capsule کپسول سیناکر حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
238 Lipoman 650 MG Capsule کپسول لیپومان 650 میلی گرم رحمان گستران
239 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
240 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
241 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
242 Colief BSK Drop قطره کولیف بی اس کی بنیان سلامت کسری
243 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایمواستیم داروسازی گل دارو
244 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
245 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
246 Immustim Tablet قرص ایمواستیم داروسازی گل دارو
247 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
248 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
249 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
250 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
251 Echinacea ZardBand Drop عصاره اکیناسه زردبند داروسازی زردبند
252 Immunilflor ESI Capsule کپسول ایمونیل فلور ایزی ESI
253 Simoviral Syrup شربت سیموویرال سیمرغ داروی عطار
254 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
255 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
256 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
257 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
258 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
259 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
260 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
261 Equisetum ZardBand Topical Drop عصاره موضعی دم اسب زردبند داروسازی زردبند
262 Rodiuretic Capsule کپسول رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
263 BIOCOL KIDS FRT Syrup شربت بایوکل کیدز اف آر تی BIOCOL
264 PureSkin F. C. TAB قرص روکشدار پیوراسکین داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
265 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
266 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
267 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
268 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
269 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
270 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
271 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
272 Eucalyptus Inhaler ZardBand Drop بخور اکالیپتوس زردبند داروسازی زردبند
273 Notsore Candy آبنبات مکیدنی نات سور اصفهان شکلات
274 RINFOLTIL Pharmalife Tablet قرص رینفولتیل فارمالایف Pharmalife Research
275 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
276 Fennelin Softgel سافت ژل فنلین باریج (فنیلین) داروسازی باریج اسانس
277 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
278 Colicaid Drop قطره کولیکید VITABIOTICS
279 Fennel ZardBand Drop قطره رازیانه زردبند داروسازی زردبند
280 Fennel Syrup شربت رازیانه بیوفیتا اکسیر گل سرخ
281 Colic Mixture Syrup شربت کولیک میکسچر سیمرغ داروی عطار
282 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
283 RUNSUL Capsule کپسول رونسول شرکت داروسازی قائم دارو
284 Diansul Syrup شربت دیانسول بیوفیتا اکسیر گل سرخ
285 DURASTHUM MOOTTA Capsule کپسول دورست هوم موتا کی دارو فناوری سلامت
286 Arthro Eaze Cap کپسول آرترو ایز Natural World
287 Kondor Majoon Syrup شربت معجون کندر اکسیر گل سرخ
288 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
289 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
290 Garcin S.C. Tablet قرص روکشدار گارسین داروسازی گل دارو
291 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
292 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
293 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
294 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
295 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
296 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
297 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
298 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم صنعت دارویی شاری
299 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
300 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
301 Peliom Tablet قرص پلیوم Kolmar
302 Peliom Syrup شربت پلیوم Kolmar
303 Peliom Plus Syrup شربت پلیوم پلاس Kolmar
304 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ (روجینسینگ) شرکت داروسازی قائم دارو
305 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
306 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
307 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
308 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
309 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
310 Ginseng 518 MG Mason Capsule کپسول جین سینگ 518 میلی گرم میسن Mason
311 Homtamin Ginseng Softgel سافت ژل هومتامین جینسنگ KOREA UNITED PHARM
312 Highsense Barij 500MG Tablet قرص های سنس باریج 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
313 Ginseng with Guarana STP Capsule کپسول جینسینگ گوارانا اس تی پی STP.Pharma
314 Ginsana Capsule کپسول جینسانا (جین سانا) Ginsana SA
315 VigRX Capsul کپسول ویگارکس - ویگرکس Biopac
316 Formen Perform Capsule کپسول فورمن پرفورم Yves Ponory
317 Sibergin Healthaid 2500 Softgel سافت ژل سیبرجین 2500 هلث اید healthaid
318 L-Tonic Syrup شربت ال-تونیک بیوفیتا-ال تونیک اکسیر گل سرخ
319 TRADAMIX Tablet قرص ترادامیکس TRADAPHARMA
320 Permen Max Walmark Tablet قرص پرمن مکس والمارک Walmark
321 Muscle Herb BetaDaru Capsule کپسول ماسل هرب بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
322 Vigorexin OPD Pharma Capsule کپسول ویگورکسین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
323 Lemongrass ZardBand Drop قطره علف لیمو زردبند داروسازی زردبند
324 Lemon ZardBand Drop قطره لیموترش زردبند داروسازی زردبند
325 Diasin Rx Capsule کپسول دیاسین آر ایکس STP.Pharma
326 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
327 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
328 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
329 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
330 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
331 Bitter Orange ZardBand Drop قطره نارنج زردبند داروسازی زردبند
332 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
333 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
334 Stress Calm Night Tablet قرص استرس کالم نایت NATRIS
335 Sleep Care Golden Life Tablet قرص اسلیپ کر گلدن لایف Golden Life
336 Relax Herb Capsule کپسول ریلکس هرب بهتا دارو آفرینش
337 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم صنعت دارویی شاری
338 GARCINIA CAMBOGIA STP Capsule گاسینیا کمبوجیا اس تی پی STP.Pharma
339 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
340 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
341 Rosemary Ointment پماد رزماری داروسازی گل دارو
342 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
343 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
344 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
345 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
346 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
347 Rosemary ZardBand Spray اسپری زرماری زردبند داروسازی زردبند
348 Manopain Ointment پماد مانوپین رحمان گستران
349 Simo Rosemary Cream کرم سیمو رزماری سیمرغ داروی عطار
350 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
351 Drosil Syrup شربت دروسیل داروسازی گیاه اسانس
352 Drosil Drop قطره دروسیل داروسازی گیاه اسانس
353 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
354 Drosil with Honey Syrup شربت دروسیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
355 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
356 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
357 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
358 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
359 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
360 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
361 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
362 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
363 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
364 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
365 Thyme ZardBand Drop قطره آویشن زردبند داروسازی زردبند
366 Thymus ZardBand Drop قطره تیموس زردبند داروسازی زردبند
367 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
368 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
369 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
370 Sinacurcumin80 Softgel سافت ژل سیناکورکومین 80 اکسیر نانو سینا
371 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
372 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
373 Curcuma DINEH Tablet قرص کورکوما دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
374 Curcumin Razak Capsule کپسول کورکومین رازک داروسازی رازک
375 Curcumin KAREN 500 MG Capsule کپسول کورکومین کارن 500 میلی گرم مکمل های غذایی حیاتی کارن
376 Urtidin Drop قطره یوریتیدین داروسازی باریج اسانس
377 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار یورتیدین داروسازی باریج اسانس
378 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
379 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
380 Urtica ZardBand Solution عصاره اورتیکا زردبند داروسازی زردبند
381 Urtica ZardBand Topical Drop عصاره موضعی گزنه زردبند داروسازی زردبند
382 OPD MOBI ACTIVE Capsule کپسول او پی دی موبی اکتیو امید پارسینا دماوند
383 Nettle OPD Pharma Capsule کپسول نتل او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
384 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
385 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
386 Valiris 545mg F.C.Tablet قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم داروسازی سها
387 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
388 Valerian ZardBand Drop عصاره سنبل الطیب زردبند داروسازی زردبند
389 Valerman 125 MG Capsule کپسول والرمان 125 میلی گرم رحمان گستران
390 Simosleep Tablet قرص سیمواسلیپ سیمرغ داروی عطار
391 Tanamigraine Capsule کپسول تانامیگرن داروسازی زهراوی
392 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
393 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
394 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
395 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
396 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
397 Sage ZardBand Drop قطره مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
398 Salvia ZardBand Topical Drop قطره موضعی سالویا زردبند داروسازی زردبند
399 Sage ZardBand Topical Drop محلول موضعی مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
400 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
401 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
402 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
403 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
404 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
405 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
406 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
407 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم صنعت دارویی شاری
408 RUGREEN Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
409 Carb Intercept 3 Natrol Capsule کپسول کارب اینترسپت 3 ناترول ٔNatrol
410 Green Less Capsule کپسول گرین لس سلامت گستر آرتیمان
411 Green Tea Tashak Capsule کپسول چای سبز تاشک سلامت گستر آرتیمان
412 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
413 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
414 MG Barij 20gr Ointment پماد ام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
415 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
416 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
417 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
418 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
419 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
420 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
421 Mytrol Khorraman Disposable Ampoule آمپول یک بار مصرف میرتول داروسازی خرمان
422 MG Barij 15ML Lotion لوسیون ام جی باریج 15 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
423 Myrtolea Vaginal Ointment پماد واژینال میرتولئا داروسازی خرمان
424 Blepharol Lotion لوسیون بلفارول داروسازی خرمان
425 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
426 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
427 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
428 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
429 Tanacetum Ext ZardBand Drop عصاره تاناستوم زردبند داروسازی زردبند
430 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
431 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
432 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
433 Ficolax Syrup شربت فیکولاکس داروسازی ایران داروک
434 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
435 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
436 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
437 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
438 Zinlin Syrup شربت زینلین سلامت گستر آرتیمان
439 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
440 Galega Herbal Powder ZardBand پودر گیاه گالگا زردبند داروسازی زردبند
441 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
442 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
443 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
444 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
445 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
446 PROTACT Mouthwash دهانشویه پروتاکت دانشگر زولنگ روسپینا
447 Hemoroherb Ointment پماد همروهرب داروسازی گل دارو
448 Hemrex Ointment پماد همرکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
449 Rectamelis Suppository شیاف رکتاملیس اکسیر گستر اسپادانا
450 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
451 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
452 Lavender ZardBand Drop قطره اسطوخودوس زردبند داروسازی زردبند
453 Lavender Biophyta Syrup شربت اسطوخودوس بیوفیتا اکسیر گل سرخ
454 Zingaman Appetizer Syrup شربت اشتها آور زینگامان سلامت گستر آرتیمان
455 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
456 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
457 Saffron ZardBand Drop قطره زعفران زردبند داروسازی زردبند
458 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
459 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
460 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
461 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
462 Matriman Capsule کپسول ماتریمان رحمان گستران
463 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
464 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
465 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
466 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
467 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
468 Aloe vera Gel ژل آلوئه ورا دارو درمان پارس داروسازی دارو درمان پارس
469 Reducid 240 ML Syrup شربت ردیوسید 240 میلی لیتر سیمرغ داروی عطار
470 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
471 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
472 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
473 Honeskin Cream کرم هان اسکین داروسازی سپیداج
474 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
475 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
476 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
477 Digestive-Aid Golden Life Tablet قرص دایجستیو اید گلدن لایف
478 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
479 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ (گریپ میکسچر خارجی)
480 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
481 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
482 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون امین-کید کولیک داروسازی امین
483 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
484 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
485 ColicEZ Drop قطره کولیکز
486 Colicaid(Colic aid) Drop قطره کولیک اید(کولیکید)
487 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
488 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
489 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
490 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
491 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
492 Simopain Cream کرم سیموپین سیمرغ داروی عطار
493 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
494 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
495 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
496 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
497 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
498 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
499 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
500 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
501 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
502 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
503 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
504 Lactol Naturs Only Tablet قرص لاکتول نیچرز اونلی داروسازی کیش مدیفارم
505 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها داروسازی گل دارو
506 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
507 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
508 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
509 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
510 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
511 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
512 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
513 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
514 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
515 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
516 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
517 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
518 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
519 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
520 Liv 52DS (Liv.52) Tablet قرص لیو 52 دی اس
521 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
522 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
523 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
524 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
525 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
526 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
527 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
528 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
529 Lactogan Capsule کپسول لاکتوگان یاس کویر میبد
530 RUGASTRIN 500MG Capsule کپسول روگاسترین 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
531 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
532 Ahura nini Syrup شربت اهورا نی نی داروسازی اهورا دارو
533 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر (گرایپ واتر) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
534 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
535 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
536 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
537 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
538 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
539 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
540 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
541 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
542 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
543 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
544 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
545 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
546 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
547 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
548 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
549 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
550 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
551 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
552 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
553 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
554 C-Lax (C LAX) Tablet قرص سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
555 S D Lax Tablet قرص اس دی لاکس سیمرغ داروی عطار
556 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
557 Paloma 120ml Syrup شربت پالوما 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
558 Paloma 200ml Syrup شربت پالوما 200 میلی لیتر پارس گیتا دارو
559 C-Lax (C Lax) Syrup شربت سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
560 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
561 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
562 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
563 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
564 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
565 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
566 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
567 Cinnamon ZardBand Drop قطره دارچین زردبند داروسازی زردبند
568 Noglic ESI Tablet قرص نوگلیک اسی ESI
569 Limu Torsh Barij Softgel سافت ژل لیموترش باریج داروسازی باریج اسانس
570 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
571 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
572 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
573 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
574 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
575 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
576 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
577 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
578 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
579 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
580 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
581 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
582 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
583 Lithorex-B Tablet قرص لیتورکس-بی داروسازی باریج اسانس
584 Zireh Barij 75MG Softgel سافت ژل زیره باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
585 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
586 Cumin ZardBand Drop قطره زیره زردبند داروسازی زردبند
587 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
588 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
589 MIXODIN Capsule کپسول میکسودین آرین سلامت سینا
590 Curcumax HealthAid Capsule کپسول کورکومکس هلث اید healthaid
591 ARTHOTEX Capsule کپسول آرتوتکس اکسیر گستر اسپادانا
592 Simorelax Tablet قرص سیموریلکس سیمرغ داروی عطار
593 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
594 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
595 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
596 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
597 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
598 Repelgol Lotion لوسیون ریپل گل داروسازی گل دارو
599 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
600 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
601 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
602 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
603 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
604 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
605 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
606 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
607 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمنوستیم طلائی داروسازی گل دارو
608 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسیت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
609 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
610 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
611 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
612 NASATEX Nasal Spray اسپری بینی نازاتکس اکسیر گستر اسپادانا
613 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
614 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
615 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
616 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
617 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
618 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
619 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
620 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
621 COLDRUB (COLD RUB) Cream کرم کلدراب(کلد راب) داروسازی گل دارو
622 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
623 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
624 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
625 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
626 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
627 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
628 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
629 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
630 GENTIANA Tablet قرص جنطیانا داروسازی حکیم مومن تیریزی
631 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
632 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
633 Mofattet Syrup شربت مفتت بیوفیتا اکسیر گل سرخ
634 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
635 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
636 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
637 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
638 Lactosim Capsule کپسول لاکتوسیم سیمرغ داروی عطار
639 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
640 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
641 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
642 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
643 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
644 Burning Fat Golden Life Tablet قرص برنینگ فت گلدن لایف Golden Life
645 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
646 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
647 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
648 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
649 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
650 OPIUCOUGH Syrup شربت اوپیوکاف (اوپیو کاف) داروسازی سپیداج
651 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
652 Gasterin F.C.Tablet قرص گارسین داروسازی گل دارو
653 Culic 120ml Syrup شربت کالیک 120 میلی لیتری داروسازی نوتک فار
654 Culic Pediatric 120ml Syrup شربت کالیک اطفال 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
655 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
656 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
657 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
658 lvora Drop قطره آیورا داروسازی اهورا دارو
659 lvora Syrup شربت آیورا داروسازی اهورا دارو
660 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
661 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
662 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
663 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
664 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
665 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
666 Prospan Syrup شربت پروسپان
667 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
668 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
669 Bronsban Syrup شربت برونسبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
670 PEELKOF Syrup شربت پیل کاف بهارپایا
671 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
672 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
673 Ivylix Syrup شربت آیوی لیکس اکسیر گستر اسپادانا
674 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
675 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
676 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
677 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
678 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
679 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
680 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
681 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
682 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
683 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
684 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
685 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
686 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
687 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
688 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
689 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
690 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
691 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل(روغن بزرک) 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
692 flaxseed oil ZardBand Drop قطره روغن کتان زردبند داروسازی زردبند
693 Flaxseed Powder ZardBand پودر دانه کتان زردبند داروسازی زردبند
694 FLAXEED 1000 MG Nutri Century Softgel سافت ژل نوتری فلکسید 1000 میلی گرم لیوار
695 Flax Seed Oil 1000 mg Healthaid Softgel سافت ژل فلکسید اویل 1000 میلی گرم هلث اید healthaid
696 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
697 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
698 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
699 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
700 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
701 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
702 Antifissure30gr Cream کرم آنتی فیشر 30 گرم داروسازی باریج اسانس
703 Antifissure20gr Cream کرم آنتی فیشر 20 گرم داروسازی باریج اسانس
704 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
705 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
706 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
707 Recubizul 500 ML Shampoo شامپو رکوبیزول 500 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
708 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
709 Recolic 120 ml Syrup شربت رکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
710 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
711 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
712 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
713 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
714 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
715 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
716 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
717 Gol-Itch Lotion لوسیون گل-ایچ داروسازی گل دارو
718 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
719 Supermint Drop قطره سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
720 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
721 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی گل دارو
722 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
723 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
724 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
725 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
726 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
727 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
728 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
729 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
730 Rasa Sinex Nasal Spray اسپری بینی راسا سینکس - رسا سینکس سلامت گستر آرتیمان
731 Phytovagex Vaginal Suppository شیاف زنانه فیتوواژکس اکسیر گستر اسپادانا
732 Linoderm Cream کرم لینودرم داروسازی باریج اسانس
733 Primogel 1000mg Softgel سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم داروسازی دانا
734 Uniqpharma Primrose Oil Softgel سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش
735 GMV Evening primerose oil 1000mg Softgel سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویل سلامت سازان پارسا
736 Nutri PRIMROSE Softgel سافت ژل نوتری پریم رز لیوار
737 Barij Epo 1000 mg Soft Capsule سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
738 Olivin Tablet قرص اولیوین داروسازی باریج اسانس
739 Vasogol F.C.Tablet قرص روکشدار وازوگل داروسازی گل دارو
740 Olive Oil Bulk روغن زیتون داروسازی آسیا شیمی طب
741 Zaitonex Ointment پماد زیتونکس دانا کسیان لرستان
742 Olive leaf SHARI 125 mg TAB قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم صنعت دارویی شاری
743 Hypophar Capsule کپسول هیپوفار داروسازی نوتک فار
744 Oliviapain MO Lotion لوسیون اولیوا پین داروسازی دارو درمان پارس
745 Olea-Crat Powder پودر اولئا-کرات داروسازی ایران داروک
746 Castelina antifissure Ointment پماد کاسته لینا آنتی فیشر داروسازی بارش طبیعت یاران
747 Roganum Drop قطره روگانوم شرکت داروسازی قائم دارو
748 Red Ginseng Oral Ampoule آمپول خوراکی رد جنسینگ (ردجنسینگ) داروسازی آیلار طب آذر
749 Phytoton Capsule کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو
750 S Essentials Cap کپسول اس اسنشیال Factors group
751 Simemory Tablet قرص سیمموری سیمرغ داروی عطار
752 Libidox F.C.Tablet قرص روکشدار لیبیدوکس داروسازی ایران داروک
753 Heracles F.C.Tablet قرص روکشدار هراکلس داروسازی ایران داروک
754 Gincosan Capsule 100 کپسول جینکوسان 100 عددی
755 Gincosan Capsule 30 کپسول جینکوسان 30 عددی
756 Lovig Capsule کپسول لاوویگ (لاویگ) داروسازی سبز دارو اسپادانا
757 Vigorman Tablet قرص ویگورمن سیمرغ داروی عطار
758 Pasival Drop قطره پاسی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
759 Baby sleep sepidaj Syrup شربت بی بی اسلیپ سپیداج داروسازی سپیداج
760 Biocol Kids NOC Syrup شربت بایوکل کیدز ان او سی BIOCOL
761 Simosed Syrup شربت سیموسد سیمرغ داروی عطار
762 Well mood Capsule کپسول ول مود شرکت بین المللی سپید طب نیا
763 Hi-Rest Tablet قرص های-رست شرکت بین المللی سپید طب نیا
764 Epione F.C.Tablet قرص روکشدار اپیون داروسازی ایران داروک
765 Dormin Tablet قرص دورمین داروسازی پور سینا
766 Babysed Oral Solution محلول خوراکی بی بی سد داروسازی گل دارو
767 Double bull Tablet قرص دوبل بال داروسازی کیش مدیفارم
768 Roghan e espand noshad Liniment لینیمنت روغن اسپند نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
769 Spinal-Z Capsule کپسول اسپینال-زد دارو پخش - کارخانه
770 Neurogic Mentholated Spray اسپری نوروژیک منتوله داروسازی گل دارو
771 Barij Essence Hand Disinfectant Gel ژل باریج اسانس ضدعفونی دست داروسازی باریج اسانس
772 Pelargin Tablet قرص پلارژین پارس گیتا دارو
773 Pelargin 120ml Syrup شربت پلارژین 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
774 Pelargin 60ml Syrup شربت پلارژین 60 میلی لیتر پارس گیتا دارو
775 Pelargin Kids Syrup شربت پلارژین کیدز پارس گیتا دارو
776 Avosoris Cream کرم آووسوریس شفا دارو آریا
777 Collastix Capsule کپسول کلاستیکس
778 Arthrofeed Capsule کپسول آرتروفید بهارپایا
779 Dermosore Topical Solution محلول موضعی درموسور داروسازی سپیداج
780 Menstrugol Capsule کپسول منستروگل داروسازی گل دارو
781 Caramine Powder پودر کارامین داروسازی گل دارو
782 Rowachol Softgel سافت ژل روواکل Other-سایر
783 Deconjestant Inh. Stick استیک بینی دکونژستان داروسازی تولید دارو
784 Plantagel Powder پودر پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
785 Plantagel Sachet ساشه پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
786 Laxactive Powder پودر لاکساتیو شرکت بین المللی سپید طب نیا
787 Fly off GE Topical Spray اسپری موضعی فلای آف جی ایی داروسازی گیاه اسانس
788 Lipoherb Capsule کپسول لیپوهرب داروسازی گل دارو
789 Propoltos Spray اسپری پروپولتوس
790 Kids Bee mmune Spray اسپری کیدز بی مون گیاه سبز زندگی
791 Roghan e badam talkh noshad Liniment لینیمنت روغن بادام تلخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
792 Roghan e badam shirin noshad Liniment لینیمنت روغن بادام شیرین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
793 Valy 250 gr Ointment پماد ولی 250 گرم داروسازی پور سینا
794 Valy 500 gr Ointment پماد ولی 500 گرم داروسازی پور سینا
795 Valy Ointment 30 gr پماد ولی 30 گرم آترا دارو صدر آزما
796 Diuretic Powder پودر دیورتیک داروسازی ایران داروک
797 Proponex Softgel سافت ژل پروپونکس
798 Propolaid Propol Baby Tablet قرص پروپولید پروپول بیبی ایزی ESI
799 Iralvex Drop قطره ایرالوکس داروسازی گل دارو
800 Iralvex Gel ژل ایرالوکس داروسازی گل دارو
801 Aftosan Topical Solution محلول موضعی آفتوسان گلچای
802 RUHEMORRIN Capsule کپسول روهمورین شرکت داروسازی قائم دارو
803 Laxaricin Oil for emu روغن (شربت) لاگزارسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
804 Gelax 1000 Softgel سافت ژل ژلاکس داروسازی دانا
805 Lubri T.D. Suppository شیاف لوبری تی دی داروسازی تولید دارو
806 Laxipearl Softgel سافت ژل لاکسی پرل داروسازی زهراوی
807 Castor oil Bulk کاستر اویل داروسازی آسیا شیمی طب
808 Colin Castor oil for emu. روغن کولین کاستر اویل کلین آسیا پارس
809 Colin Castor oil orange روغن کولین کاستر اویل اورنج کلین آسیا پارس
810 Genilax Softgel سافت ژل ژنی لاکس داروسازی ژنیان فارمد
811 Castoroma Oil روغن کاستروما کیمیاگر توس
812 Roghan Karchak Hannan Oil روغن کرچک حنان داروسازی حنان بروجن
813 Roghan Karchak Khoshtam Hannan Oral Solution محلول خوراکی روغن کرچک خوش طعم حنان داروسازی حنان بروجن
814 Castorex Barij Softgel سافت ژل کاسترورکس داروسازی باریج اسانس
815 Hematogol Syrup شربت هماتوگل داروسازی گل دارو
816 Roghan e gol sorkh noshad Liniment لینیمنت روغن گلسرخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
817 Rosemarry Medipharm Ointment پماد رزماری مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
818 Marynthol Gel ژل مارینتول داروسازی رازک
819 Marynthol forte Gel ژل مارینتول فورت داروسازی رازک
820 Marynthol forte Ointment پماد مارینتول فورت داروسازی رازک
821 Artemis Lotion لوسیون آرتمیس داروسازی گل دارو
822 Capsiderm Ointment پماد کاپسیدرم داروسازی ایران داروک
823 Jootanci Topical solution محلول موضعی جوتانسی داروسازی سبز دارو اسپادانا
824 Rosemary barij Topical Lotion لوسیون موضعی رزماری باریج داروسازی باریج اسانس
825 Varico-heal Topical gel ژل موضعی واریکو-هرب داروسازی سپیداج
826 Urospasmed Capsule کپسول یوروسپاسمد داروسازی سپیداج
827 Phytospirin 100mg Chew. Tablet قرص جویدنی فیتوسپرین 100 میلی گرم داروسازی ایران داروک
828 Phytosprin 81mg F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوسپرین 81 میلی گرم داروسازی ایران داروک
829 Persica Drop قطره پرسیکا داروسازی پور سینا
830 Denta barij Paste خمیر دنتاباریج داروسازی باریج اسانس
831 Bronchosept Topical Solution محلول موضعی برنکوسپت داروسازی سپیداج
832 Phyto grip Syrup شربت فیتوگریپ داروسازی گل دارو
833 Lomex Drop قطره لومکس داروسازی باریج اسانس
834 Lomex Softgel سافت ژل لومکس داروسازی باریج اسانس
835 Dentol Drop قطره دنتول داروسازی خرمان
836 Flexigol F.C.Tablet قرص روکشدار فلکسی گل داروسازی گل دارو
837 Otrifel Hakim Momen Tabrizi Tablet قرص اطریفل (اوطریفل) حکیم مومن تبریزی داروسازی حکیم مومن تیریزی
838 Proscur Capsule کپسول پروسکور داروسازی گل دارو
839 Burnagol Ointment پماد برناگل داروسازی گل دارو
840 Sezalin Nasal spray اسپری بینی سزالین داروسازی رها
841 Rejuderm Cream کرم رژودرم داروسازی توسعه آلفا
842 Castelina anticonstipation Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی کونستی پاشن داروسازی بارش طبیعت یاران
843 Ginseng Plus ESI Capsule کپسول جینسنگ پلاس رپید انرژی ایزی ESI
844 Kamasotra Golden Life Tablet قرص کاماسوترا گلدن لایف Golden Life
845 Healthy liver F.C.Tablet قرص خط دار هلسی لیور
846 Healthy liver Golden Life Tablet قرص هلسی لیور گلدن لایف Golden Life
847 Gastolin RX STP Pharma Capsule کپسول گاستولین آر ایکس اس تی پی فارما STP.Pharma
848 Sim Fat Liver Tablet قرص سیم فت لیور سیمرغ داروی عطار
849 Liverofit Tablet قرص لیوروفیت داروسازی ایران داروک
850 Booster Liver Capsule کپسول بوستر لیور سلامت گستر آرتیمان
851 Liver Detox Capsule کپسول لیور دتوکس داروسازی گل دارو
852 Dentafort plus Topical gel ژل موضعی دنتافورت پلاس داروسازی اهورا دارو
853 Dentagel Gel ژل دنتاژل داروسازی سبز دارو اسپادانا
854 Migraphar 240 mg Capsule کپسول میگرافار 240 میلی گرم داروسازی نوتک فار
855 Imod Ampule آمپول آی مود داروسازی رز فارمد
856 Septimeb 6ml Vial ویال سپتی مب 6 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
857 Neurotec Capsule کپسول نوروتک داروسازی نانو حیات دارو
858 Pedi cough (Pedicough) Syrup شربت پدی کاف (پدیکاف) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
859 Zingavish Syrup شربت زینگاویش سلامت گستر آرتیمان
860 Thymian Syrup شربت تیمیان داروسازی مینا
861 Thymian sugar free Syrup شربت تیمیان فاقد شکر داروسازی مینا
862 Thymaksan Syrup شربت تیمکسان گلچای
863 Mediherb Syrup شربت مدی هرب
864 Tussigol Drop قطره توسیگل داروسازی گل دارو
865 Zingavish Syrup شربت زینگاویش
866 Hizest 120 Mouthwash دهان شویه هیزست 120 داروسازی پور سینا
867 Hizest 240 Mouthwash دهان شویه هیزست 240 داروسازی پور سینا
868 Herbacold Syrup شربت هرباکلد دارو تدبیر پارس
869 Simospan Syrup شربت سیموسبان سیمرغ داروی عطار
870 Medilexy Syrup شربت مدی لکسی تاکدشت
871 Herbalexy Drop قطره هربالکسی تاکدشت
872 Thymex plus 120ML Syrup شربت تیمکس پلاس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
873 Thymex plus 140ml Syrup شربت تیمکس پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
874 Thymusan60 Syrup شربت تیموران 60 داروسازی دارو درمان پارس
875 Honey Thyme 120ML SYRUP شربت هانی تیم 120 میلی لیتر یاس دارو
876 Honey Tuss Syrup شربت هانی توس داروسازی امین
877 Navishan Syrup شربت ناویشن نوش دارو البرز
878 Broncoldin Syrup شربت برونکولدین داروسازی سبز دارو اسپادانا
879 Aphrodit Drop قطره آفرودیت داروسازی گل دارو
880 Aphrodit S.C.Tablet قرص روکشدار آفرودیت داروسازی گل دارو
881 Glucorex B Tablet قرص گلکورکس بی داروسازی باریج اسانس
882 Phytophage Tablet قرص فیتوفاژ داروسازی ایران داروک
883 Zingaman Syrup شربت زینگامن
884 Nutri-Gol Capsule کپسول نوتری-گل داروسازی گل دارو
885 P-bran Sachet ساشه پی-برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
886 Ecogan Capsule کپسول اکوگان داروسازی گیاه اسانس
887 Prostatan F.C.Tablet قرص روکشدار پروستاتان داروسازی گل دارو
888 Phytohist Lozeng لوزنج فیتوهیست داروسازی گل دارو
889 Prostatan Drop قطره پروستاتان داروسازی گل دارو
890 Atsez Topical Solution محلول موضعی آتسز شهد آرا کاسپین
891 Urifect F.C.Tablet قرص روکشدار یوری فکت داروسازی امین
892 Ursolia F.C tablet قرص روکشدار یورسولیا Biosearch Life Co
893 Vascoherb F.C.Tablet قرص روکشدار واسکوهرب داروسازی امین
894 AntyDia H.T.S Capsule کپسول آنتی دیا حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
895 Uriseptic Cranberry Capsule کپسول یوری سپتیک کرنبری داروسازی گل دارو
896 Cranberry SHARI 144 mg TAB قرص کرنبری شاری 144 میلی گرم صنعت دارویی شاری
897 Neurogol S.C.Tablet قرص روکشدار نوراگل داروسازی گل دارو
898 Neurogol Fort F.C.Tablet قرص روکشدار نوراگل فورت داروسازی گل دارو
899 Songha night Tablet قرص سونگا نایت
900 Neurogol Syrup شربت نوراگل داروسازی گل دارو
901 Valeric Syrup شربت والریک داروسازی مینا
902 Valeric Tablet قرص والریک داروسازی مینا
903 Neuro plus shargh Drop قطره نورو پلاس شرق دارو برگ شرق
904 Valiflor S.C. Tablet قرص روکشدار والی فلور داروسازی نیاک
905 TRAGXACOM Tablet قرص تراگزاکوم داروسازی حکیم مومن تیریزی
906 Tranquival Tablet قرص ترانکی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
907 Stress Calm Tablet قرص استرس کالم ناتیریس NATRIS
908 Ahura Hyperactive 60ML Syrup شربت اهورا هایپراکتیو داروسازی اهورا دارو
909 Ahura Sleep 120ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 120 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
910 Ahura Sleep 60ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 60 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
911 Attentalin Oral Syrup شربت آتنتالین سیمرغ داروی عطار
912 Biocol Kids CTR Syrup شربت بایوکل کیدز سی تی آر BIOCOL
913 Nice Dream Capsule کپسول نایس دریم داروسازی سپیداج
914 Gol-Sleep Capsule کپسول گل-اسلیپ داروسازی گل دارو
915 Altib Powder پودر آلتیب داروسازی گل دارو
916 Migragol F.C.Tablet قرص روکشدار میگراگل داروسازی گل دارو
917 Odorota Syrup شربت اودوروتا داروسازی گل دارو
918 Roghan e gol e banafsheh noshad Liniment لینیمنت روغن گل بنفشه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
919 Vitagnus F.C.Tablet قرص روکشدار ویتاگنوس داروسازی پور سینا
920 Agnugol F.C.Tablet قرص روکشدار آکنوگل داروسازی گل دارو
921 Monopotex Drop قطره مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
922 Monopotex Tablet قرص مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
923 Vitagnus Drop قطره ویتاگنوس داروسازی پور سینا
924 PMS 50 Tablet قرص پی ام اس 50 Pharmalife Research
925 Orgafix Capsule کپسول ارگافیکس آرمان بهبود سینا
926 Vitagrape Capsule کپسول ویتاگریپ
927 Hepatoheal Chew. Tablet قرص جویدنی هپاتوهیل داروسازی باریج اسانس
928 Sialin RX Capsule کپسول سیالین آر ایکس سونا طب پارسه
929 Thymogel Softgel سافت ژل تیموژل داروسازی باریج اسانس
930 Broncho Barij120ml Syrup شربت برونکو باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
931 Broncho Barij60ml Syrup شربت برونکو باریج 60 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
932 Tussivin Barij Drop قطره توسیوین داروسازی باریج اسانس
933 Avitim Syrup شربت آوی تیم آرمان بهبود سینا
934 Erecdil Capsule کپسول ارکدیل آرمان بهبود سینا
935 Cystone Tablet قرص سیستون
936 Zangebil darudarman Ointment پماد زنجبیل دارودرمان داروسازی دارو درمان سلفچگان
937 Dermatin Cream کرم درماتین داروسازی باریج اسانس
938 Rose Oil ZardBand Drop قطره گل محمدی زردبند داروسازی زردبند
939 Rosa damascene Syrup شربت گل محمدی بیوفیتا اکسیر گل سرخ
940 Royal Gelee+Ginseng Vitarmonyl 200mg Cap کپسول رویال ژلی+جین سینگ ویتارمونیل 200 میلی گرم Vitarmonyl
941 Royal jelly+Ginseng 200/62.5 mg SHARI TAB قرص رویال ژلی+جنسینگ 200/62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
942 ROYAL 3 Capsule کپسول رویال 3 healthaid
943 Ginseng Complex MIX Natural Capsule کپسول جین سینگ کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
944 Coriander ZardBand Drop قطره گشنیز زردبند داروسازی زردبند
945 Migraine Cut Nasal Spray اسپری بینی میگرن کات میم دارو
946 Diamed Drop قطره دیامد داروسازی ایران داروک
947 Proliv Barij Softgel سافت ژل پرولیو باریج داروسازی باریج اسانس
948 LiverAid H.T.S Capsule کپسول لیوراید حکیم تجارت سهند - لیور اید حکیم تجارت سهند
949 LiverAid H.T.S Syrup شربت لیوراید حکیم تجارت سهند - لیور اید حکیم تجارت سهند
950 Arthri Support Cap کپسول آرتری ساپورت Pure Science
951 Hemolax Tablet قرص همولاکس داروسازی سینا فراور
952 TestoMAX 125MG Capsule کپسول تستومکس 125 میلی گرم Quest Vitamins
953 Lycopene 25MG 21Century Tablet قرص لیکوپن 25 میلی گرم سنتری 21st Century
954 Ultra Lycopene Vitabiotics Tablet قرص اولترا لیکوپن ویتابیوتیکس VITABIOTICS
955 MANGO SLIM BDA Capsule مانگو اسلیم بی دی ا بهتا دارو آفرینش
956 Calm Energy Capsule کپسول کالم انرژی لیوار
957 Elartrit Capsule کپسول الارتریت داروسازی ریحانه اصفهان
958 DURASTHUM ZINOGAN Capsule کپسول دورست هوم زینوگان کی دارو فناوری سلامت
959 Honey Jell Daya Syrup شربت ژل رویال هانی ژل تحقیق و توسعه دایا دارو
960 Peptulic 120 ML Syrup شربت پپتولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
961 Mastodynon Tablet قرص ماستودینون bionorica
962 Klimadynon Tablet قرص کلیمادینون Biolectra
963 Imupret Tablet قرص ایموپرت Biolectra
964 Sinupret Saft Syrup شربت سینو پرت bionorica
965 Bronchipret Saft TE Syrup شربت برونشی پرت bionorica
966 Sinupret extract Tablet قرص سینوپرت اکسترکت bionorica
967 Bronchipret TP Tablet قرص برونشی پرت bionorica
968 Simo Cold Syrup شربت سیموکلد سیمرغ داروی عطار
969 Immusim SDA Syrup شربت ایموسیم سیمرغ سیمرغ داروی عطار
970 PHR 160 Inhaler Spray اسپری تنفسی پی اچ آر 160 داروسازی جابربن حیان
971 Sensolin OPD Pharma Capsule کپسول سنسولین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
972 ANORO ELLIPTA 62.5 ug/25 ug/1 PAFF POWDER RESPIRATORY پودر استنشاقی آنورو الیپتا 62.5/25 میکروگرم بر پاف GSK
973 Varixinal Walmark Tablet قرص واریکسینال والمارک Walmark
گلوریپا، کنترل قند خون و فراتر از آن مرهم سفید بتاهیل ونوستات سافت ژل ویزی اکت 3 جالینوس محلول ضدعفونی دکتر کر داروسازی آفا شیمی استخدام اینستاگرام دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب