دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Rhumatogol F.C.Tablet قرص روکشدار روماتوگل داروسازی گل دارو
2 Talental 480mg F.C.Tablet قرص روکشدار تالنتال 480 میلی گرم داروسازی رازک
3 Arthroherb F.C.Tablet قرص روکشدار آرتروهرب داروسازی امین
4 Talentin 30G Topical ointment پماد موضعی تالنتین 30 گرم داروسازی رازک
5 Teltonal 480 F.C.Tablet قرص روکشدار تلتونال 480
6 Doloteffin F.C.Tablet قرص روکشدار دولتفین (دولوتفین)
7 Painlys Golden Life Tablet قرص پین لیز گلدن لایف Golden Life
8 Anar-amin F.C.Tablet قرص انار-امین داروسازی امین
9 Pomega 5 Softgel سافت ژل پومگا 5 داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
10 Anar+Vitamin C Tablet قرص انار+ویتامین سی داروسازی امین
11 ELLAGICA 250 MG Capsule کپسول الاژیکا 250 میلی گرم اکسیر گستر اسپادانا
12 PomeVita Soft Capsule کپسول نرم پوم ویتا داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
13 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
14 Nervoxin Tablet قرص نروکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
15 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
16 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
17 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
18 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
19 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
20 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
21 Hypericum ZardBand Drop قطره هوفاریقون زردبند داروسازی زردبند
22 Comfort Formula Tablet قرص کامفورت فرمولا
23 NoDep ESI Capsule کپسول نودپ اسی ESI
24 ST Johns Wort STP Pharma Capsule کپسول سن جان ورت اس تی پی فارما STP.Pharma
25 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
26 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
27 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
28 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
29 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
30 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
31 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
32 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
33 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
34 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
35 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
36 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
37 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
38 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
39 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
40 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
41 Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم) Viva Nutraceuticals
42 Silymarin ZardBand Drop قطره خوراکی سلیمارین زردبند داروسازی زردبند
43 Liver Guard Capsule کپسول لیورگارد داروسازی سینا فراور
44 Sim Liver 140 MG Tablet قرص سیم لیور 140 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
45 Sim Liver 240 MG Table قرص سیم لیور 240 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
46 TusiBen H.T.S Syrup شربت توسی بن حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
47 Manoliver 150 MG Capsule کپسول مانولیور 150 میلی گرم رحمان گستران
48 Nutri Liver Support Cap کپسول نوتری لیور ساپورت لیوار
49 Thistilyn OPD Pharma Capsule کپسول تیستی لین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
50 Antireflax-B Syrup شربت آنتی رفلاکس-بی داروسازی باریج اسانس
51 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
52 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
53 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
54 Helioderm ESI Tablet قرص هلیودرم اسی ESI
55 Anti Reflux B Syrup شربت آنتی رفلاکس بی داروسازی باریج اسانس
56 PEELICENT Cream کرم پیلیسنت ترانه های شفابخش طبیعت
57 DERMACENT Cream کرم درماسنت ترانه های شفابخش طبیعت
58 CENTELLA TST 475 MG Capsule کپسول سنتلا تی اس تی 475 میلی گرم ترانه های شفابخش طبیعت
59 TEACENT Tea Bag دمنوش تی سنت ترانه های شفابخش طبیعت
60 Venoplant Topical Cream Gel کرم ژل موضعی ونوپلنت Aesculapius Farmaceutici
61 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
62 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
63 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
64 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
65 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
66 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
67 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
68 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
69 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
70 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
71 Manolax 450 MG Capsule کپسول مانولاکس 450 میلی گرم رحمان گستران
72 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
73 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار ومیگان داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
74 Zintigo Tablet قرص زینتیگو داروسازی ایران داروک
75 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
76 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
77 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
78 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
79 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
80 Ginger ZardBand Drop قطره زنجبیل زردبند داروسازی زردبند
81 NO FLU SANDROUS Capsule کپسول نو فلو سندروس داروسازی فرشته جویان
82 Nausophar Capsule کپسول نازوفار داروسازی نوتک فار
83 Bisalen Shampoo شامپو بیزالن داروسازی نوتک فار
84 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
85 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
86 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
87 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
88 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
89 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
90 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
91 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
92 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
93 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
94 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
95 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
96 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
97 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
98 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
99 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
100 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
101 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
102 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
103 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
104 OBESTOP Capsule کپسول ابستاپ مکمل های غذایی حیاتی کارن
105 Psyllium SDA Powde پودر پسیلیوم سیمرغ سیمرغ داروی عطار
106 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس (د رگلیس) داروسازی ایران داروک
107 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
108 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
109 D-Reglis Tablet Jar قرص د-رگلیس (د رگلیس) قوطی داروسازی ایران داروک
110 Mentha Lotion لوسیون منتا باریج داروسازی باریج اسانس
111 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
112 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
113 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
114 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
115 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
116 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
117 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
118 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین - کولپرمین
119 Peppermint ZardBand Drop قطره نعناء فلفلی زردبند داروسازی زردبند
120 Piperix Softgel سافت ژل پی پریکس داروسازی تهران دارو
121 Colguard Capsule کپسول کلگارد آرین سلامت سینا
122 Gelomint IBS 0.2ml Enteric Soft Capsule کئسول نرم ژلومینت آی بی اس 0.2 میلی لیتر داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
123 Simodent 10 g Dental Jel ژل دندان سیمودنت 10 گرم سیمرغ داروی عطار
124 ColperIBS Capsule کپسول کلپریپس داروسازی زیست تخمیر
125 COMINON Tablet قرص کومینون داروسازی حکیم مومن تیریزی
126 SLIMTEX Capsule کپسول اسلیم تکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
127 Green Coffee BSK Tablet قرص قهوه سبز بی اس کا بنیان سلامت کسری
128 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
129 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
130 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
131 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم صنعت دارویی شاری
132 Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم webber naturals
133 Isomax TAB قرص ایزومکس VITABIOTICS
134 Meno-AVERT Tablet قرص منو اورت (منوآورت) EuRho Vital
135 Active-Meno doppel herz Tablet قرص اکتیو-منو(اکتیو منو) Doppel herz
136 Menopause Free Mix Natural Capsule کپسول منوپوزفری میکس نچرال Mix Natural
137 Menosofe Plus Tablet قرص منوسوف پلاس NATRIS
138 Phyto Soya Capsule کپسول فیتوسویا - فیتوسویا Arkopharma
139 Celadrin HealthAid 550 MG Tablet قرص سلدرین هلث اید 550 میلی گرم healthaid
140 Carvil Tablet قرص کارویل داروسازی حکیم مومن تیریزی
141 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
142 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
143 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
144 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
145 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
146 Prustacare Capsule کپسول پروستاکر داروسازی رازک
147 Prostate Health Schiff Capsule کپسول پروستات هلث شف Schiff
148 Prosterbe ESI Capsule کپسول پروست ارب اسی (پروسترب) ESI
149 Saw Palmetto Complex MixNatural Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
150 Saw-Palmetto Super Natural Softgel سافت ژل ساوپالمتو سوپرنچرال داروسازی زهراوی
151 Sawpalmetto Complex Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس ویتامین هاوس Vitamin House
152 Prostica Golden Life Tablet قرص پروستیکا گلدن لایف Golden Life
153 Simoprostat Capsule کپسول سیموپروستات سیمرغ داروی عطار
154 Stillen 60MG Tablet قرص استیلن 60 میلی گرم DONG-A
155 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
156 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
157 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
158 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
159 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
160 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
161 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
162 Reepaven Tablet قرص ریپاون شرکت داروسازی قائم دارو
163 VARIZOL JEL ژل واریزول دانشگر زولنگ روسپینا
164 Zilpa Capsule کپسول زیلپا سلامت گستر آرتیمان
165 Agnugol Tablet قرص اگنوگل داروسازی گل دارو
166 Agnucaston Tablet قرص اگنوکاستون bionorica
167 Simognus Capsule کپسول سیموگنوس سیمرغ داروی عطار
168 PMS Pause Capsule کپسول پی ام اس پوز بهتا دارو آفرینش
169 EARGOL Drop قطره ایرگل داروسازی گل دارو
170 Althaea ZardBand Drop محلول خوراکی ختمی زردبند داروسازی زردبند
171 Brocold HealthAid Syrup شربت برون کلد هلث اید healthaid
172 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
173 Arnicover Cream کرم آرنیکاور سیمرغ داروی عطار
174 Thorne Research Berberine Capsule کپسول تورن ریسرچ بربرین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
175 Manhae Softgel سافت ژل مانئه Nutrisante
176 Menolistica Softgel سافت ژل منولیستیکا هولیستیکا آرین سلامت سینا
177 Anaheal 500 MG Capsule کپسول آناهیل 500 میلی گرم سلامت پرمون امین
178 Anaheal Plus Capsule کپسول آناهیل پلاس سلامت پرمون امین
179 Ana Health Capsule کپسول آناهلث بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
180 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
181 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
182 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
183 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
184 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
185 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
186 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پؤوهان پردیس
187 Calendula ZardBand Drop عصاره همیشه بهار زردبند داروسازی زردبند
188 Calendula TGA Ointment پماد کالاندولا تی جی ای طب گیاه امیر
189 Calendula Plus SDA Cream کرم کالاندولا پلاس سیمرغ سیمرغ داروی عطار
190 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
191 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
192 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
193 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
194 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
195 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
196 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
197 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
198 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
199 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
200 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
201 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
202 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
203 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
204 Capsiman Ointment پماد کاپسیمان رحمان گستران
205 Capsimo Topical Cream کرم موضعی کاپسیمو سیمرغ داروی عطار
206 Daymonkold 30ML Sprey اسپری دیمونکلد 30 میلی لیتر داروسازی دیموند
207 Celer X Fort Golden Life Tablet قرص سلرکس فورت گلدن لایف - سلر ایکس Golden Life
208 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
209 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
210 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
211 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
212 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
213 Baboneh ZardBand Drop قطره بابونه زردبند داروسازی زردبند
214 Matricaria ZardBand Topical Drop محلول موضعی ماتریکاریا زردبند داروسازی زردبند
215 Baboneh ZardBand Topical Drop محلول موضعی بابونه زردبند داروسازی زردبند
216 Dentikid Barij Gel ژل دنتی کید باریج داروسازی باریج اسانس
217 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
218 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
219 Cinnamon Plus Bakanasan Tablet قرص سینامون پلاس باکاناسان bakanasan
220 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
221 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
222 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
223 Cranberry Vitarmonyl 335 mg Cap کپسول کرن بری ویتارمونیل 335 میلی گرم Vitarmonyl
224 Uromax Golden Life Tablet قرص ارومکس گلدن لایف - اورومکس Golden Life
225 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
226 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
227 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
228 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
229 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
230 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
231 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
232 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
233 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
234 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
235 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
236 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
237 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
238 Pumpkin ZardBand Drop قطره روغن کدو طبی زردبند داروسازی زردبند
239 Prosta Barij 300MG Softgel سافت ژل پروستا باریج 300 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
240 Prostafit EuRho Vital Softgel سافت ژل پروستافیت یوروویتال EuRho Vital
241 Pum prost Softgel سافت ژل پام پروست داروسازی تهران دارو
242 Atheromod-B Tablet قرص آرترومود-بی داروسازی باریج اسانس
243 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
244 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
245 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
246 Cynarchol Tablet قرص سینارکول داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
247 Trig-low Tablet قرص تریگ-لوو داروسازی ایران داروک
248 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
249 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
250 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
251 Artischocken EuRho Vital Cap کپسول آرتی شوک یورو ویتال EuRho Vital
252 CynaCare H.T.S Capsule کپسول سیناکر حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
253 Lipoman 650 MG Capsule کپسول لیپومان 650 میلی گرم رحمان گستران
254 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
255 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
256 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
257 Colief BSK Drop قطره کولیف بی اس کی بنیان سلامت کسری
258 Cami Calm Syrup شربت کامی کام بنیان کسری سرشت سلامت
259 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایمواستیم داروسازی گل دارو
260 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
261 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
262 Immustim Tablet قرص ایمواستیم داروسازی گل دارو
263 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
264 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
265 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
266 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
267 Echinacea ZardBand Drop عصاره اکیناسه زردبند داروسازی زردبند
268 Immunilflor ESI Capsule کپسول ایمونیل فلور ایزی ESI
269 Simoviral Syrup شربت سیموویرال سیمرغ داروی عطار
270 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
271 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
272 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
273 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
274 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
275 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
276 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
277 Equisetum ZardBand Topical Drop عصاره موضعی دم اسب زردبند داروسازی زردبند
278 Rodiuretic Capsule کپسول رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
279 BIOCOL KIDS FRT Syrup شربت بایوکل کیدز اف آر تی BIOCOL
280 PureSkin F. C. TAB قرص روکشدار پیوراسکین داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
281 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
282 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
283 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
284 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
285 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
286 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
287 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
288 Eucalyptus Inhaler ZardBand Drop بخور اکالیپتوس زردبند داروسازی زردبند
289 Notsore Candy آبنبات مکیدنی نات سور اصفهان شکلات
290 RINFOLTIL Pharmalife Tablet قرص رینفولتیل فارمالایف Pharmalife Research
291 Primrose uniqpharma Softgel سافت ژل پرایم رز یونیک فارما Uniq Pharma
292 EVENING PRIMROSE OIL Webber 1000mg Softgel سافت ژل روغن گل مغربی وبر 1000 میلی گرم webber naturals
293 EVENING PRIMROSE OIL Webber 500mg Softgel سافت ژل روغن گل مغربی وبر 500 میلی گرم webber naturals
294 StilMens (Stil Mens) 1000MG Softgel سافت ژل استیل منس 1000 میلی گرم داروسازی امین
295 Barij EPO 1000MG Softgel سافت ژل باریج ای پی ا داروسازی باریج اسانس
296 Vana Evening Primrose Oil Softgel وانا ایوینینگ پرایم رز اویل وانا Norm Life
297 Evening Primrose Health Aid Softgel کپسول روغن گل مغرب هلث اید - پرایم رز healthaid
298 Even Oil 500 MG Softgel سافت ژل ایون اویل 500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
299 Even Oil Plus 1000/10 MG Softgel سافت ژل ایون اویل پلاس 1000/10 میلی گرم داروسازی تهران دارو
300 Hi EPO Evening Primrose Oil HiHealth Softgel سافت ژل گل مغربی های ای پی او های هلث دارو سلامت فارمد
301 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
302 Fennelin Softgel سافت ژل فنلین باریج (فنیلین) داروسازی باریج اسانس
303 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
304 Colicaid Drop قطره کولیکید VITABIOTICS
305 Fennel ZardBand Drop قطره رازیانه زردبند داروسازی زردبند
306 Fennel Syrup شربت رازیانه بیوفیتا اکسیر گل سرخ
307 Colic Mixture Syrup شربت کولیک میکسچر سیمرغ داروی عطار
308 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
309 RUNSUL Capsule کپسول رونسول شرکت داروسازی قائم دارو
310 Diansul Syrup شربت دیانسول بیوفیتا اکسیر گل سرخ
311 DURASTHUM MOOTTA Capsule کپسول دورست هوم موتا کی دارو فناوری سلامت
312 DAFLON 500 MG Tablet قرص دافلون 500 میلی گرم SERVIER
313 Arthro Eaze Cap کپسول آرترو ایز Natural World
314 Kondor Majoon Syrup شربت معجون کندر اکسیر گل سرخ
315 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
316 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
317 Garcin S.C. Tablet قرص روکشدار گارسین داروسازی گل دارو
318 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
319 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
320 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
321 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
322 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
323 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
324 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
325 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم صنعت دارویی شاری
326 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
327 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
328 Peliom Tablet قرص پلیوم Kolmar
329 Peliom Syrup شربت پلیوم Kolmar
330 Peliom Plus Syrup شربت پلیوم پلاس Kolmar
331 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ (روجینسینگ) شرکت داروسازی قائم دارو
332 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
333 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
334 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
335 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
336 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
337 Ginseng 518 MG Mason Capsule کپسول جین سینگ 518 میلی گرم میسن Mason
338 Homtamin Ginseng Softgel سافت ژل هومتامین جینسنگ KOREA UNITED PHARM
339 Highsense Barij 500MG Tablet قرص های سنس باریج 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
340 Ginseng with Guarana STP Capsule کپسول جینسینگ گوارانا اس تی پی STP.Pharma
341 Ginsana Capsule کپسول جینسانا (جین سانا) Ginsana SA
342 VigRX Capsul کپسول ویگارکس - ویگرکس Biopac
343 Formen Perform Capsule کپسول فورمن پرفورم Yves Ponory
344 Sibergin Healthaid 2500 Softgel سافت ژل سیبرجین 2500 هلث اید healthaid
345 L-Tonic Syrup شربت ال-تونیک بیوفیتا-ال تونیک اکسیر گل سرخ
346 TRADAMIX Tablet قرص ترادامیکس TRADAPHARMA
347 Permen Max Walmark Tablet قرص پرمن مکس والمارک Walmark
348 Muscle Herb BetaDaru Capsule کپسول ماسل هرب بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
349 Vigorexin OPD Pharma Capsule کپسول ویگورکسین او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
350 Himplasia Himalaya Tablet قرص هیمبلازیا هیمالیا Himalaya
351 Lemongrass ZardBand Drop قطره علف لیمو زردبند داروسازی زردبند
352 Lemon ZardBand Drop قطره لیموترش زردبند داروسازی زردبند
353 Diasin Rx Capsule کپسول دیاسین آر ایکس STP.Pharma
354 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
355 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
356 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
357 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
358 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
359 Bitter Orange ZardBand Drop قطره نارنج زردبند داروسازی زردبند
360 Venoguard 500 MG Tablet قرص ونوگارد 500 میلی گرم بهشاد دارو
361 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
362 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
363 Stress Calm Night Tablet قرص استرس کالم نایت NATRIS
364 Sleep Care Golden Life Tablet قرص اسلیپ کر گلدن لایف Golden Life
365 Relax Herb Capsule کپسول ریلکس هرب بهتا دارو آفرینش
366 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم صنعت دارویی شاری
367 GARCINIA CAMBOGIA STP Capsule گاسینیا کمبوجیا اس تی پی STP.Pharma
368 Garcinofit Capsule کپسول گارسینوفیت بهتا دارو آفرینش
369 Garcinia Cambogia BSK Tablet قرص گارسینیا گامبوجیا بی اس کا بنیان سلامت کسری
370 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
371 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
372 Rosemary Ointment پماد رزماری داروسازی گل دارو
373 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
374 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
375 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
376 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
377 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
378 Rosemary ZardBand Spray اسپری زرماری زردبند داروسازی زردبند
379 Manopain Ointment پماد مانوپین رحمان گستران
380 Simo Rosemary Cream کرم سیمو رزماری سیمرغ داروی عطار
381 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
382 Drosil Syrup شربت دروسیل داروسازی گیاه اسانس
383 Drosil Drop قطره دروسیل داروسازی گیاه اسانس
384 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
385 Drosil with Honey Syrup شربت دروسیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
386 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
387 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
388 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
389 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
390 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
391 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
392 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
393 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
394 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
395 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
396 Thyme ZardBand Drop قطره آویشن زردبند داروسازی زردبند
397 Thymus ZardBand Drop قطره تیموس زردبند داروسازی زردبند
398 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
399 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
400 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
401 Sinacurcumin80 Softgel سافت ژل سیناکورکومین 80 اکسیر نانو سینا
402 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
403 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
404 Curcuma DINEH Tablet قرص کورکوما دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
405 Curcumin Razak Capsule کپسول کورکومین رازک داروسازی رازک
406 Curcumin KAREN 500 MG Capsule کپسول کورکومین کارن 500 میلی گرم مکمل های غذایی حیاتی کارن
407 Arthroheal Capsule کپسول آرتروهیل بهتا دارو آفرینش
408 Urtidin Drop قطره یوریتیدین داروسازی باریج اسانس
409 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار یورتیدین داروسازی باریج اسانس
410 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
411 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
412 Urtica ZardBand Solution عصاره اورتیکا زردبند داروسازی زردبند
413 Urtica ZardBand Topical Drop عصاره موضعی گزنه زردبند داروسازی زردبند
414 OPD MOBI ACTIVE Capsule کپسول او پی دی موبی اکتیو امید پارسینا دماوند
415 Nettle OPD Pharma Capsule کپسول نتل او پی دی فارما امید پارسینا دماوند
416 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
417 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
418 Valiris 545mg F.C.Tablet قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم داروسازی سها
419 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
420 Valerian ZardBand Drop عصاره سنبل الطیب زردبند داروسازی زردبند
421 Valerman 125 MG Capsule کپسول والرمان 125 میلی گرم رحمان گستران
422 Simosleep Tablet قرص سیمواسلیپ سیمرغ داروی عطار
423 Tanamigraine Capsule کپسول تانامیگرن داروسازی زهراوی
424 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
425 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
426 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
427 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
428 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
429 Sage ZardBand Drop قطره مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
430 Salvia ZardBand Topical Drop قطره موضعی سالویا زردبند داروسازی زردبند
431 Sage ZardBand Topical Drop محلول موضعی مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
432 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
433 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
434 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
435 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
436 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
437 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
438 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
439 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم صنعت دارویی شاری
440 RUGREEN Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
441 Carb Intercept 3 Natrol Capsule کپسول کارب اینترسپت 3 ناترول ٔNatrol
442 Green Less Capsule کپسول گرین لس سلامت گستر آرتیمان
443 Green Tea Tashak Capsule کپسول چای سبز تاشک سلامت گستر آرتیمان
444 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
445 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
446 MG Barij 20gr Ointment پماد ام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
447 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
448 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
449 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
450 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
451 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
452 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
453 Mytrol Khorraman Disposable Ampoule آمپول یک بار مصرف میرتول داروسازی خرمان
454 MG Barij 15ML Lotion لوسیون ام جی باریج 15 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
455 Myrtolea Vaginal Ointment پماد واژینال میرتولئا داروسازی خرمان
456 Blepharol Lotion لوسیون بلفارول داروسازی خرمان
457 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
458 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
459 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
460 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
461 Tanacetum Ext ZardBand Drop عصاره تاناستوم زردبند داروسازی زردبند
462 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
463 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
464 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
465 Ficolax Syrup شربت فیکولاکس داروسازی ایران داروک
466 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
467 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
468 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
469 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
470 Zinlin Syrup شربت زینلین سلامت گستر آرتیمان
471 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
472 Galega Herbal Powder ZardBand پودر گیاه گالگا زردبند داروسازی زردبند
473 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
474 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
475 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
476 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
477 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
478 PROTACT Mouthwash دهانشویه پروتاکت دانشگر زولنگ روسپینا
479 Hemoroherb Ointment پماد همروهرب داروسازی گل دارو
480 Hemrex Ointment پماد همرکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
481 Rectamelis Suppository شیاف رکتاملیس اکسیر گستر اسپادانا
482 RectoSupp SUPP شیاف رکتوساب بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
483 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
484 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
485 Lavender ZardBand Drop قطره اسطوخودوس زردبند داروسازی زردبند
486 Lavender Biophyta Syrup شربت اسطوخودوس بیوفیتا اکسیر گل سرخ
487 Zingaman Appetizer Syrup شربت اشتها آور زینگامان سلامت گستر آرتیمان
488 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
489 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
490 Saffron ZardBand Drop قطره زعفران زردبند داروسازی زردبند
491 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
492 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
493 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
494 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
495 Matriman Capsule کپسول ماتریمان رحمان گستران
496 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
497 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
498 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
499 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
500 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
501 Aloe vera Gel ژل آلوئه ورا دارو درمان پارس داروسازی دارو درمان پارس
502 Reducid 240 ML Syrup شربت ردیوسید 240 میلی لیتر سیمرغ داروی عطار
503 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
504 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
505 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
506 Honeskin Cream کرم هان اسکین داروسازی سپیداج
507 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
508 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
509 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
510 Digestive-Aid Golden Life Tablet قرص دایجستیو اید گلدن لایف
511 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
512 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ (گریپ میکسچر خارجی)
513 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
514 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
515 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون امین-کید کولیک داروسازی امین
516 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
517 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
518 ColicEZ Drop قطره کولیکز
519 Colicaid(Colic aid) Drop قطره کولیک اید(کولیکید)
520 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
521 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
522 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
523 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
524 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
525 Simopain Cream کرم سیموپین سیمرغ داروی عطار
526 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
527 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
528 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
529 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
530 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
531 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
532 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
533 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
534 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
535 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
536 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
537 Lactol Naturs Only Tablet قرص لاکتول نیچرز اونلی داروسازی کیش مدیفارم
538 Lactol Naturs Only Sachet ساشه لاکتول نیچرز اونلی داروسازی کیش مدیفارم
539 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها داروسازی گل دارو
540 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
541 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
542 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
543 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
544 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
545 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
546 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
547 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
548 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
549 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
550 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
551 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
552 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
553 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
554 Liv 52DS (Liv.52) Tablet قرص لیو 52 دی اس
555 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
556 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
557 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
558 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
559 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
560 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
561 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
562 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
563 Lactogan Capsule کپسول لاکتوگان یاس کویر میبد
564 RUGASTRIN 500MG Capsule کپسول روگاسترین 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
565 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
566 Ahura nini Syrup شربت اهورا نی نی داروسازی اهورا دارو
567 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر (گرایپ واتر) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
568 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
569 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
570 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
571 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
572 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
573 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
574 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
575 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
576 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
577 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
578 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
579 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
580 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
581 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
582 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
583 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
584 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
585 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
586 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
587 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
588 C-Lax (C LAX) Tablet قرص سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
589 S D Lax Tablet قرص اس دی لاکس سیمرغ داروی عطار
590 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
591 Paloma 120ml Syrup شربت پالوما 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
592 Paloma 200ml Syrup شربت پالوما 200 میلی لیتر پارس گیتا دارو
593 C-Lax (C Lax) Syrup شربت سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
594 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
595 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
596 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
597 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
598 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
599 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
600 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
601 Cinnamon ZardBand Drop قطره دارچین زردبند داروسازی زردبند
602 Noglic ESI Tablet قرص نوگلیک اسی ESI
603 Limu Torsh Barij Softgel سافت ژل لیموترش باریج داروسازی باریج اسانس
604 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
605 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
606 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
607 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
608 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
609 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
610 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
611 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
612 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
613 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
614 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
615 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
616 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
617 Lithorex-B Tablet قرص لیتورکس-بی داروسازی باریج اسانس
618 Zireh Barij 75MG Softgel سافت ژل زیره باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
619 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
620 Cumin ZardBand Drop قطره زیره زردبند داروسازی زردبند
621 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
622 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
623 MIXODIN Capsule کپسول میکسودین آرین سلامت سینا
624 Curcumax HealthAid Capsule کپسول کورکومکس هلث اید healthaid
625 ARTHOTEX Capsule کپسول آرتوتکس اکسیر گستر اسپادانا
626 Simorelax Tablet قرص سیموریلکس سیمرغ داروی عطار
627 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
628 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
629 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
630 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
631 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
632 Repelgol Lotion لوسیون ریپل گل داروسازی گل دارو
633 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
634 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
635 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
636 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
637 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
638 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
639 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
640 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
641 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمنوستیم طلائی داروسازی گل دارو
642 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسایت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
643 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
644 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
645 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
646 NASATEX Nasal Spray اسپری بینی نازاتکس اکسیر گستر اسپادانا
647 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
648 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
649 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
650 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
651 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
652 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
653 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
654 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
655 COLDRUB (COLD RUB) Cream کرم کلدراب(کلد راب) داروسازی گل دارو
656 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
657 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
658 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
659 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
660 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
661 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
662 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
663 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
664 GENTIANA Tablet قرص جنطیانا داروسازی حکیم مومن تیریزی
665 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
666 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
667 Mofattet Syrup شربت مفتت بیوفیتا اکسیر گل سرخ
668 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
669 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
670 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
671 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
672 Lactosim Capsule کپسول لاکتوسیم سیمرغ داروی عطار
673 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
674 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
675 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
676 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
677 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
678 Burning Fat Golden Life Tablet قرص برنینگ فت گلدن لایف Golden Life
679 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
680 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
681 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
682 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
683 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
684 OPIUCOUGH Syrup شربت اوپیوکاف (اوپیو کاف) داروسازی سپیداج
685 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
686 Gasterin F.C.Tablet قرص گارسین داروسازی گل دارو
687 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
688 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
689 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
690 lvora Drop قطره آیورا داروسازی اهورا دارو
691 lvora Syrup شربت آیورا داروسازی اهورا دارو
692 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
693 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
694 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
695 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
696 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
697 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
698 Prospan Syrup شربت پروسپان
699 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
700 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
701 Bronsban Syrup شربت برونسبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
702 PEELKOF Syrup شربت پیل کاف بهارپایا
703 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
704 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
705 Ivylix Syrup شربت آیوی لیکس اکسیر گستر اسپادانا
706 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
707 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
708 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
709 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
710 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
711 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
712 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
713 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
714 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
715 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
716 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
717 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
718 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
719 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
720 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
721 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
722 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
723 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل(روغن بزرک) 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
724 flaxseed oil ZardBand Drop قطره روغن کتان زردبند داروسازی زردبند
725 Flaxseed Powder ZardBand پودر دانه کتان زردبند داروسازی زردبند
726 FLAXEED 1000 MG Nutri Century Softgel سافت ژل نوتری فلکسید 1000 میلی گرم لیوار
727 Flax Seed Oil 1000 mg Healthaid Softgel سافت ژل فلکسید اویل 1000 میلی گرم هلث اید healthaid
728 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
729 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
730 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
731 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
732 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
733 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
734 Antifissure30gr Cream کرم آنتی فیشر 30 گرم داروسازی باریج اسانس
735 Antifissure20gr Cream کرم آنتی فیشر 20 گرم داروسازی باریج اسانس
736 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
737 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
738 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
739 Recubizul 500 & 200 ML Shampoo شامپو رکوبیزول 500 و 200 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
740 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
741 Recolic 120 ml Syrup شربت رکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
742 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
743 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
744 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
745 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
746 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
747 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
748 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
749 Gol-Itch Lotion لوسیون گل-ایچ داروسازی گل دارو
750 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
751 Supermint Drop قطره سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
752 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
753 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی گل دارو
754 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
755 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
756 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
757 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
758 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
759 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
760 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
761 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
762 Rasa Sinex Nasal Spray اسپری بینی راسا سینکس - رسا سینکس سلامت گستر آرتیمان
763 Phytovagex Vaginal Suppository شیاف زنانه فیتوواژکس اکسیر گستر اسپادانا
764 Linoderm Cream کرم لینودرم داروسازی باریج اسانس
765 Primogel 1000mg Softgel سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم داروسازی دانا
766 Uniqpharma Primrose Oil Softgel سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش
767 GMV Evening primerose oil 1000mg Softgel سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویل سلامت سازان پارسا
768 Nutri PRIMROSE Softgel سافت ژل نوتری پریم رز لیوار
769 Barij Epo 1000 mg Soft Capsule سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
770 Olivin Tablet قرص اولیوین داروسازی باریج اسانس
771 Vasogol F.C.Tablet قرص روکشدار وازوگل داروسازی گل دارو
772 Olive Oil Bulk روغن زیتون داروسازی آسیا شیمی طب
773 Zaitonex Ointment پماد زیتونکس دانا کسیان لرستان
774 Olive leaf SHARI 125 mg TAB قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم صنعت دارویی شاری
775 Hypophar Capsule کپسول هیپوفار داروسازی نوتک فار
776 Oliviapain MO Lotion لوسیون اولیوا پین داروسازی دارو درمان پارس
777 Olea-Crat Powder پودر اولئا-کرات داروسازی ایران داروک
778 Castelina antifissure Ointment پماد کاسته لینا آنتی فیشر داروسازی بارش طبیعت یاران
779 Roganum Drop قطره روگانوم شرکت داروسازی قائم دارو
780 Red Ginseng Oral Ampoule آمپول خوراکی رد جنسینگ (ردجنسینگ) داروسازی آیلار طب آذر
781 Phytoton Capsule کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو
782 S Essentials Cap کپسول اس اسنشیال Factors group
783 Simemory Tablet قرص سیمموری سیمرغ داروی عطار
784 Libidox F.C.Tablet قرص روکشدار لیبیدوکس داروسازی ایران داروک
785 Heracles F.C.Tablet قرص روکشدار هراکلس داروسازی ایران داروک
786 Gincosan Capsule 100 کپسول جینکوسان 100 عددی
787 Gincosan Capsule 30 کپسول جینکوسان 30 عددی
788 Lovig Capsule کپسول لاوویگ (لاویگ) داروسازی سبز دارو اسپادانا
789 Vigorman Tablet قرص ویگورمن سیمرغ داروی عطار
790 Pasival Drop قطره پاسی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
791 Baby sleep sepidaj Syrup شربت بی بی اسلیپ سپیداج داروسازی سپیداج
792 Biocol Kids NOC Syrup شربت بایوکل کیدز ان او سی BIOCOL
793 Simosed Syrup شربت سیموسد سیمرغ داروی عطار
794 Well mood Capsule کپسول ول مود شرکت بین المللی سپید طب نیا
795 Hi-Rest Tablet قرص های-رست شرکت بین المللی سپید طب نیا
796 Epione F.C.Tablet قرص روکشدار اپیون داروسازی ایران داروک
797 Dormin Tablet قرص دورمین داروسازی پور سینا
798 Babysed Oral Solution محلول خوراکی بی بی سد داروسازی گل دارو
799 Double bull Tablet قرص دوبل بال داروسازی کیش مدیفارم
800 Roghan e espand noshad Liniment لینیمنت روغن اسپند نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
801 Spinal-Z Capsule کپسول اسپینال-زد دارو پخش - کارخانه
802 Neurogic Mentholated Spray اسپری نوروژیک منتوله داروسازی گل دارو
803 Barij Essence Hand Disinfectant Gel ژل باریج اسانس ضدعفونی دست داروسازی باریج اسانس
804 Pelargin Tablet قرص پلارژین پارس گیتا دارو
805 Pelargin 120ml Syrup شربت پلارژین 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
806 Pelargin 60ml Syrup شربت پلارژین 60 میلی لیتر پارس گیتا دارو
807 Pelargin Kids Syrup شربت پلارژین کیدز پارس گیتا دارو
808 Avosoris Cream کرم آووسوریس شفا دارو آریا
809 Collastix Capsule کپسول کلاستیکس
810 Arthrofeed Capsule کپسول آرتروفید بهارپایا
811 Dermosore Topical Solution محلول موضعی درموسور داروسازی سپیداج
812 Menstrugol Capsule کپسول منستروگل داروسازی گل دارو
813 Caramine Powder پودر کارامین داروسازی گل دارو
814 Rowachol Softgel سافت ژل روواکل Other-سایر
815 Deconjestant Inh. Stick استیک بینی دکونژستان داروسازی تولید دارو
816 Plantagel Powder پودر پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
817 Plantagel Sachet ساشه پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
818 Laxactive Powder پودر لاکساتیو شرکت بین المللی سپید طب نیا
819 Fly off GE Topical Spray اسپری موضعی فلای آف جی ایی داروسازی گیاه اسانس
820 Lipoherb Capsule کپسول لیپوهرب داروسازی گل دارو
821 Propoltos Spray اسپری پروپولتوس
822 Kids Bee mmune Spray اسپری کیدز بی مون گیاه سبز زندگی
823 Roghan e badam talkh noshad Liniment لینیمنت روغن بادام تلخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
824 Roghan e badam shirin noshad Liniment لینیمنت روغن بادام شیرین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
825 Valy 250 gr Ointment پماد ولی 250 گرم داروسازی پور سینا
826 Valy 500 gr Ointment پماد ولی 500 گرم داروسازی پور سینا
827 Valy Ointment 30 gr پماد ولی 30 گرم آترا دارو صدر آزما
828 Diuretic Powder پودر دیورتیک داروسازی ایران داروک
829 Proponex Softgel سافت ژل پروپونکس
830 Propolaid Propol Baby Tablet قرص پروپولید پروپول بیبی ایزی ESI
831 Iralvex Drop قطره ایرالوکس داروسازی گل دارو
832 Iralvex Gel ژل ایرالوکس داروسازی گل دارو
833 Aftosan Topical Solution محلول موضعی آفتوسان گلچای
834 RUHEMORRIN Capsule کپسول روهمورین شرکت داروسازی قائم دارو
835 Laxaricin Oil for emu روغن (شربت) لاگزارسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
836 Gelax 1000 Softgel سافت ژل ژلاکس داروسازی دانا
837 Lubri T.D. Suppository شیاف لوبری تی دی داروسازی تولید دارو
838 Laxipearl Softgel سافت ژل لاکسی پرل داروسازی زهراوی
839 Castor oil Bulk کاستر اویل داروسازی آسیا شیمی طب
840 Colin Castor oil for emu. روغن کولین کاستر اویل کلین آسیا پارس
841 Colin Castor oil orange روغن کولین کاستر اویل اورنج کلین آسیا پارس
842 Genilax Softgel سافت ژل ژنی لاکس داروسازی ژنیان فارمد
843 Castoroma Oil روغن کاستروما کیمیاگر توس
844 Roghan Karchak Hannan Oil روغن کرچک حنان داروسازی حنان بروجن
845 Roghan Karchak Khoshtam Hannan Oral Solution محلول خوراکی روغن کرچک خوش طعم حنان داروسازی حنان بروجن
846 Castorex Barij Softgel سافت ژل کاسترورکس داروسازی باریج اسانس
847 Hematogol Syrup شربت هماتوگل داروسازی گل دارو
848 Roghan e gol sorkh noshad Liniment لینیمنت روغن گلسرخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
849 Rosemarry Medipharm Ointment پماد رزماری مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
850 Marynthol Gel ژل مارینتول داروسازی رازک
851 Marynthol forte Gel ژل مارینتول فورت داروسازی رازک
852 Marynthol forte Ointment پماد مارینتول فورت داروسازی رازک
853 Artemis Lotion لوسیون آرتمیس داروسازی گل دارو
854 Capsiderm Ointment پماد کاپسیدرم داروسازی ایران داروک
855 Jootanci Topical solution محلول موضعی جوتانسی داروسازی سبز دارو اسپادانا
856 Rosemary barij Topical Lotion لوسیون موضعی رزماری باریج داروسازی باریج اسانس
857 Varico-heal Topical gel ژل موضعی واریکو-هرب داروسازی سپیداج
858 Urospasmed Capsule کپسول یوروسپاسمد داروسازی سپیداج
859 Phytospirin 100mg Chew. Tablet قرص جویدنی فیتوسپرین 100 میلی گرم داروسازی ایران داروک
860 Phytosprin 81mg F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوسپرین 81 میلی گرم داروسازی ایران داروک
861 Persica Drop قطره پرسیکا داروسازی پور سینا
862 Denta barij Paste خمیر دنتاباریج داروسازی باریج اسانس
863 Bronchosept Topical Solution محلول موضعی برنکوسپت داروسازی سپیداج
864 Phyto grip Syrup شربت فیتوگریپ داروسازی گل دارو
865 Lomex Drop قطره لومکس داروسازی باریج اسانس
866 Lomex Softgel سافت ژل لومکس داروسازی باریج اسانس
867 Dentol Drop قطره دنتول داروسازی خرمان
868 Flexigol F.C.Tablet قرص روکشدار فلکسی گل داروسازی گل دارو
869 Otrifel Hakim Momen Tabrizi Tablet قرص اطریفل (اوطریفل) حکیم مومن تبریزی داروسازی حکیم مومن تیریزی
870 Proscur Capsule کپسول پروسکور داروسازی گل دارو
871 Burnagol Ointment پماد برناگل داروسازی گل دارو
872 Sezalin Nasal spray اسپری بینی سزالین داروسازی رها
873 Rejuderm Cream کرم رژودرم داروسازی توسعه آلفا
874 Castelina anticonstipation Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی کونستی پاشن داروسازی بارش طبیعت یاران
875 Ginseng Plus ESI Capsule کپسول جینسنگ پلاس رپید انرژی ایزی ESI
876 Kamasotra Golden Life Tablet قرص کاماسوترا گلدن لایف Golden Life
877 Healthy liver F.C.Tablet قرص خط دار هلسی لیور
878 Healthy liver Golden Life Tablet قرص هلسی لیور گلدن لایف Golden Life
879 Gastolin RX STP Pharma Capsule کپسول گاستولین آر ایکس اس تی پی فارما STP.Pharma
880 Sim Fat Liver Tablet قرص سیم فت لیور سیمرغ داروی عطار
881 Liverofit Tablet قرص لیوروفیت داروسازی ایران داروک
882 Booster Liver Capsule کپسول بوستر لیور سلامت گستر آرتیمان
883 Liverking Capsule کپسول لیورکینگ بهتا دارو آفرینش
884 Liver Detox Capsule کپسول لیور دتوکس داروسازی گل دارو
885 Dentafort plus Topical gel ژل موضعی دنتافورت پلاس داروسازی اهورا دارو
886 Dentagel Gel ژل دنتاژل داروسازی سبز دارو اسپادانا
887 Migraphar 240 mg Capsule کپسول میگرافار 240 میلی گرم داروسازی نوتک فار
888 Imod Ampule آمپول آی مود داروسازی رز فارمد
889 Septimeb 6ml Vial ویال سپتی مب 6 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
890 Neurotec Capsule کپسول نوروتک داروسازی نانو حیات دارو
891 Pedi cough (Pedicough) Syrup شربت پدی کاف (پدیکاف) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
892 Zingavish Syrup شربت زینگاویش سلامت گستر آرتیمان
893 Thymian Syrup شربت تیمیان داروسازی مینا
894 Thymian sugar free Syrup شربت تیمیان فاقد شکر داروسازی مینا
895 Thymaksan Syrup شربت تیمکسان گلچای
896 Mediherb Syrup شربت مدی هرب
897 Tussigol Drop قطره توسیگل داروسازی گل دارو
898 Zingavish Syrup شربت زینگاویش
899 Hizest 120 Mouthwash دهان شویه هیزست 120 داروسازی پور سینا
900 Hizest 240 Mouthwash دهان شویه هیزست 240 داروسازی پور سینا
901 Herbacold Syrup شربت هرباکلد دارو تدبیر پارس
902 Simospan Syrup شربت سیموسبان سیمرغ داروی عطار
903 Medilexy Syrup شربت مدی لکسی تاکدشت
904 Herbalexy Drop قطره هربالکسی تاکدشت
905 Thymex plus 120ML Syrup شربت تیمکس پلاس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
906 Thymex plus 140ml Syrup شربت تیمکس پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
907 Thymusan60 Syrup شربت تیموران 60 داروسازی دارو درمان پارس
908 Honey Thyme 120ML SYRUP شربت هانی تیم 120 میلی لیتر یاس دارو
909 Honey Tuss Syrup شربت هانی توس داروسازی امین
910 Navishan Syrup شربت ناویشن نوش دارو البرز
911 Broncoldin Syrup شربت برونکولدین داروسازی سبز دارو اسپادانا
912 Aphrodit Drop قطره آفرودیت داروسازی گل دارو
913 Aphrodit S.C.Tablet قرص روکشدار آفرودیت داروسازی گل دارو
914 Glucorex B Tablet قرص گلکورکس بی داروسازی باریج اسانس
915 Phytophage Tablet قرص فیتوفاژ داروسازی ایران داروک
916 Zingaman Syrup شربت زینگامن
917 Nutri-Gol Capsule کپسول نوتری-گل داروسازی گل دارو
918 P-bran Sachet ساشه پی-برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
919 Ecogan Capsule کپسول اکوگان داروسازی گیاه اسانس
920 Prostatan F.C.Tablet قرص روکشدار پروستاتان داروسازی گل دارو
921 Phytohist Lozeng لوزنج فیتوهیست داروسازی گل دارو
922 Prostatan Drop قطره پروستاتان داروسازی گل دارو
923 Atsez Topical Solution محلول موضعی آتسز شهد آرا کاسپین
924 Urifect F.C.Tablet قرص روکشدار یوری فکت داروسازی امین
925 Ursolia F.C tablet قرص روکشدار یورسولیا Biosearch Life Co
926 Vascoherb F.C.Tablet قرص روکشدار واسکوهرب داروسازی امین
927 AntyDia H.T.S Capsule کپسول آنتی دیا حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
928 Uriseptic Cranberry Capsule کپسول یوری سپتیک کرنبری داروسازی گل دارو
929 Cranberry SHARI 144 mg TAB قرص کرنبری شاری 144 میلی گرم صنعت دارویی شاری
930 Neurogol S.C.Tablet قرص روکشدار نوراگل داروسازی گل دارو
931 Neurogol Fort F.C.Tablet قرص روکشدار نوراگل فورت داروسازی گل دارو
932 Songha night Tablet قرص سونگا نایت
933 Neurogol Syrup شربت نوراگل داروسازی گل دارو
934 Valeric Syrup شربت والریک داروسازی مینا
935 Valeric Tablet قرص والریک داروسازی مینا
936 Neuro plus shargh Drop قطره نورو پلاس شرق دارو برگ شرق
937 Valiflor S.C. Tablet قرص روکشدار والی فلور داروسازی نیاک
938 TRAGXACOM Tablet قرص تراگزاکوم داروسازی حکیم مومن تیریزی
939 Tranquival Tablet قرص ترانکی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
940 Stress Calm Tablet قرص استرس کالم ناتیریس NATRIS
941 Ahura Hyperactive 60ML Syrup شربت اهورا هایپراکتیو داروسازی اهورا دارو
942 Ahura Sleep 120ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 120 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
943 Ahura Sleep 60ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 60 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
944 Attentalin Oral Syrup شربت آتنتالین سیمرغ داروی عطار
945 Biocol Kids CTR Syrup شربت بایوکل کیدز سی تی آر BIOCOL
946 Kidssi Sleep Syrup شربت کیدزی اسلیپ دایونیکس امید دارو سلامت
947 Nice Dream Capsule کپسول نایس دریم داروسازی سپیداج
948 Gol-Sleep Capsule کپسول گل-اسلیپ داروسازی گل دارو
949 Altib Powder پودر آلتیب داروسازی گل دارو
950 Migragol F.C.Tablet قرص روکشدار میگراگل داروسازی گل دارو
951 Odorota Syrup شربت اودوروتا داروسازی گل دارو
952 Roghan e gol e banafsheh noshad Liniment لینیمنت روغن گل بنفشه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
953 Vitagnus F.C.Tablet قرص روکشدار ویتاگنوس داروسازی پور سینا
954 Agnugol F.C.Tablet قرص روکشدار آکنوگل داروسازی گل دارو
955 Monopotex Drop قطره مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
956 Monopotex Tablet قرص مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
957 Vitagnus Drop قطره ویتاگنوس داروسازی پور سینا
958 PMS 50 Tablet قرص پی ام اس 50 Pharmalife Research
959 Orgafix Capsule کپسول ارگافیکس آرمان بهبود سینا
960 Vitagrape Capsule کپسول ویتاگریپ
961 Hepatoheal Chew. Tablet قرص جویدنی هپاتوهیل داروسازی باریج اسانس
962 Sialin RX Capsule کپسول سیالین آر ایکس سونا طب پارسه
963 Thymogel Softgel سافت ژل تیموژل داروسازی باریج اسانس
964 Broncho Barij120ml Syrup شربت برونکو باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
965 Broncho Barij60ml Syrup شربت برونکو باریج 60 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
966 Coughnolix barij 120 ML Syrup شربت کافنولیکس باریج 120 سی سی داروسازی باریج اسانس
967 Tussivin Barij Drop قطره توسیوین داروسازی باریج اسانس
968 Avitim Syrup شربت آوی تیم آرمان بهبود سینا
969 Erecdil Capsule کپسول ارکدیل آرمان بهبود سینا
970 Cystone Tablet قرص سیستون
971 Zangebil darudarman Ointment پماد زنجبیل دارودرمان داروسازی دارو درمان سلفچگان
972 Dermatin Cream کرم درماتین داروسازی باریج اسانس
973 Rose Oil ZardBand Drop قطره گل محمدی زردبند داروسازی زردبند
974 Rosa damascene Syrup شربت گل محمدی بیوفیتا اکسیر گل سرخ
975 Royal Gelee+Ginseng Vitarmonyl 200mg Cap کپسول رویال ژلی+جین سینگ ویتارمونیل 200 میلی گرم Vitarmonyl
976 Royal jelly+Ginseng 200/62.5 mg SHARI TAB قرص رویال ژلی+جنسینگ 200/62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
977 ROYAL 3 Capsule کپسول رویال 3 healthaid
978 Ginseng Complex MIX Natural Capsule کپسول جین سینگ کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
979 Coriander ZardBand Drop قطره گشنیز زردبند داروسازی زردبند
980 Migraine Cut Nasal Spray اسپری بینی میگرن کات میم دارو
981 Diamed Drop قطره دیامد داروسازی ایران داروک
982 Proliv Barij Softgel سافت ژل پرولیو باریج داروسازی باریج اسانس
983 LiverAid H.T.S Capsule کپسول لیوراید حکیم تجارت سهند - لیور اید حکیم تجارت سهند
984 LiverAid H.T.S Syrup شربت لیوراید حکیم تجارت سهند - لیور اید حکیم تجارت سهند
985 Arthri Support Cap کپسول آرتری ساپورت Pure Science
986 Hemolax Tablet قرص همولاکس داروسازی سینا فراور
987 TestoMAX 125MG Capsule کپسول تستومکس 125 میلی گرم Quest Vitamins
988 Lycopene 25MG 21Century Tablet قرص لیکوپن 25 میلی گرم سنتری 21st Century
989 Ultra Lycopene Vitabiotics Tablet قرص اولترا لیکوپن ویتابیوتیکس VITABIOTICS
990 MANGO SLIM BDA Capsule مانگو اسلیم بی دی ا بهتا دارو آفرینش
991 Calm Energy Capsule کپسول کالم انرژی لیوار
992 Elartrit Capsule کپسول الارتریت<