پماد موضعی بالمیکس

Balmix Topical Ointment

دریافت اپلیکیشن دارویاب

در کدام داروخانه موجود است؟

داروسازی توسن دارو [ ایران ]

داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "پماد موضعی بالمیکس" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
مطالب و رویداد های ویژه