محلول موضعی آفتوسان

Aftosan Topical Solution

در کدام داروخانه موجود است؟

گلچای [ ایران ]

داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "محلول موضعی آفتوسان" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
مطالب و رویداد های ویژه
گلوتریو امگا3 روجا اورسوبیل لوسیدامین اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info