محصولات شرکت TRADAPHARMA

محصولات شرکت TRADAPHARMA

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
TRADAMIX Tablet [قرص ترادامیکس] TRADAPHARMA Tribulus terrestris
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب