محصولات شرکت دانشگر زولنگ روسپینا

محصولات شرکت دانشگر زولنگ روسپینا

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
VARIZOL JEL [ژل واریزول] دانشگر زولنگ روسپینا Aesculus hippocastanum
PROTACT Mouthwash [دهانشویه پروتاکت] دانشگر زولنگ روسپینا Zataria multiflora Bosis
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب