محصولات شرکت داروسازی بازرگانی پویش دارو

محصولات شرکت داروسازی بازرگانی پویش دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
MICRORELIN 3.75MG VIAL [ویال میکرورلین 3.75 میلی گرم] داروسازی بازرگانی پویش دارو Triptorelin
MENOTROPINS B.POOYESH DAROU 75IU VIAL-PD HOMOG [ویال منوتروپینز بی 75واحد .پویش دارو-پی دی هوموگ] داروسازی بازرگانی پویش دارو Menotropins
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب