محصولات شرکت داروسازی رز فارمد

محصولات شرکت داروسازی رز فارمد

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Nanoburn Ointment [پماد نانوبرن] داروسازی رز فارمد CaSeComplex
SoreHeal 4ml Vial [ویال سورهیل 4 میلی لیتر] داروسازی رز فارمد Melilotus Officinalis
Imod Ampule [آمپول آی مود] داروسازی رز فارمد Tanacetum vulgare+ Urtica dioica+Rosa canina
Septimeb 6ml Vial [ویال سپتی مب 6 میلی لیتر] داروسازی رز فارمد Tanacetum vulgare+ Urtica dioica+Rosa canina
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب