محصولات شرکت داروسازی مرهم سازان سینا

محصولات شرکت داروسازی مرهم سازان سینا

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Kidnex Capsule [کپسول کیدنکس] داروسازی مرهم سازان سینا Equisetum arvensis
Rosemagel Forte Topical gel [ژل موضعی رزماژل فورت] داروسازی مرهم سازان سینا Rosmarinus officinalis
Calendolive Forte Cream [کرم کالندالیو فورت] داروسازی مرهم سازان سینا Calendula officinalis+Olea europaea+Commiphora myrrha+Symphytum officinalis+Aloe vera
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب