قرص آملوژین 10 میلی گرم-آملودیپین ثنامد

AMLOGIN 10MG Tablet-AMLODIPINE SANA MED

داروسازی ثنامد [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

چنانچه در خصوص "قرص آملوژین 10 میلی گرم-آملودیپین ثنامد" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب