محصولات شرکت بنیان سلامت کسری

محصولات شرکت بنیان سلامت کسری

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Kid 3 BSK Drop [قطره کید 3 بی اس کا] بنیان سلامت کسری Vitamin D3 به زودی ...
SUN D3 BSK 4000IU Softgel [سافت ژل سان د3 بی اس کا] بنیان سلامت کسری Vitamin D3 به زودی ...
Kid 3 Fort BSK Drop [قطره کید 3 فورت بی اس کا] بنیان سلامت کسری Vitamin D3 به زودی ...
Q10 100MG BSK Capsule [کپسول کیوتن 100 میلی گرم بی اس کی] بنیان سلامت کسری Coenzyme Q10 به زودی ...
Colief BSK Drop [قطره کولیف بی اس کی] بنیان سلامت کسری Anethum graveolens به زودی ...
L-CARNITINE BSK 1000MG ORAL Vial [ویال خوراکی ال-کارنیتین بی اس کی] بنیان سلامت کسری Carnitine به زودی ...
Green Size Tablets [قرص گرین سایز] بنیان سلامت کسری Food Supplements for weight loss به زودی ...
L-ARGININE BSK 1000 MG Vial [ویال خوراکی ال-آرژینین بی اس کا 1000 میلی گرم] بنیان سلامت کسری Arginine به زودی ...
AvoSoy BSK Softgel [سافت ژل آوسوی بی اس کی] بنیان سلامت کسری Avocado-Soybean unsaponifiables extract به زودی ...
Pyloshot Cap [کپسول پایلوشات] بنیان سلامت کسری Lactobacillus Species 1 به زودی ...
Liposofer Drop [قطره لیپوزوفر] بنیان سلامت کسری Ferrous به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب