محصولات شرکت Kolmar

محصولات شرکت Kolmar

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Peliom Tablet [قرص پلیوم] Kolmar Pelargonium roseum به زودی ...
Peliom Syrup [شربت پلیوم] Kolmar Pelargonium roseum به زودی ...
Peliom Plus Syrup [شربت پلیوم پلاس] Kolmar Pelargonium roseum به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب