قرص پلیوم

Peliom Tablet

Kolmar [ کره ]
بهشاد دارو
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "قرص پلیوم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب