محصولات شرکت VITABIOTICS

محصولات شرکت VITABIOTICS

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Jointace TAB [قرص جوینتیس (جوینت ایس)] VITABIOTICS Glucosamine Preparation به زودی ...
Immunace TAB [قرص ایمیونس (ایمیونیس)] VITABIOTICS Multivitamin preparation به زودی ...
Pregnacare Original Tablet [قرص پرگناکر اورجینال] VITABIOTICS Multivitamin preparation به زودی ...
Pregnacare Conception TAB [قرص پرگناکر کانسپشن] VITABIOTICS Multivitamin preparation به زودی ...
Osteocare TAB [قرص استئوکر (اوستئوکر)] VITABIOTICS Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3 به زودی ...
Osteocare Syrup [شربت استئوکر (اوستئوکر)] VITABIOTICS Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3 به زودی ...
Menopace TAB [قرص منوپیس] VITABIOTICS Multivitamin preparation به زودی ...
Diabetone TAB [قرص دیابتون] VITABIOTICS Multivitamin preparation به زودی ...
Omega H3 Softgel [سافت ژل امگا اچ ۳] VITABIOTICS Omega-3 Triglycerides به زودی ...
Neurozan TAB [قرص نروزان - نئوروزان - نوروزان] VITABIOTICS Multivitamin preparation به زودی ...
Wellwoman CAP [کپسول ول وومن] VITABIOTICS Multivitamin preparation به زودی ...
Hair Follic Woman Tablet [قرص هیرفولیک وومن] VITABIOTICS Multivitamin preparation به زودی ...
Wellman Sport Tablet [قرص ول من اسپرت (ولمن اسپرت)] VITABIOTICS Multivitamin preparation به زودی ...
Aquamarine Softgel [سافت ژل آکوامارین] VITABIOTICS Omega-3 Triglycerides به زودی ...
Cardioace Original Cap [کپسول کاردیوایس] VITABIOTICS Multivitamin preparation به زودی ...
WellKid Chewable Tab [قرص جویدنی ولکید (ول کید)] VITABIOTICS Multivitamin preparation به زودی ...
Well Woman +70 Tablet [قرص ول وومن 70+] VITABIOTICS Multivitamin preparation به زودی ...
WellWoman +50 Tablet [قرص ول وومن 50+] VITABIOTICS Multivitamin preparation به زودی ...
Colicaid Drop [قطره کولیکید] VITABIOTICS Foeniculum vulgare Miller به زودی ...
Perfectil PLATINUM Tablet [قرص پرفکتیل پلاتینوم] VITABIOTICS Multivitamin preparation به زودی ...
Asmavit Suspension [سوسپانسیون آسماویت] VITABIOTICS Multivitamin preparation به زودی ...
MIM Drop [قطره میم] VITABIOTICS Multivitamin+Iron به زودی ...
Wellman Prostate Tablet [قرص ول من پروستات (ولمن پروستات)] VITABIOTICS Multivitamin preparation به زودی ...
Isomax TAB [قرص ایزومکس] VITABIOTICS Glycine Soja به زودی ...
Vitamin D3 1000IU Vitabiotics Drop [قطره اولترا ویتامین د 3 ویتابیوتیکس] VITABIOTICS Vitamin D3 به زودی ...
Perfectil Vitabiotics Tablet [قرص پرفکتیل ویتابیوتیکس] VITABIOTICS Multivitamin preparation به زودی ...
Ultra D3 VITABIOTICS Tablet [قرص اولترا د3 ویتابیوتیکس] VITABIOTICS Multivitamin preparation به زودی ...
VISIONACE Capsule [کپسول ویژن ایس] VITABIOTICS Multivitamin preparation به زودی ...
Ultra Omega-3 Vitabiotics Syrup [شربت اولترا امگا 3 ویتابیوتیکس] VITABIOTICS Omega-3 Triglycerides به زودی ...
Immunace Syrup [شربت ایمیونس (ایمیونیس)] VITABIOTICS Multivitamin preparation به زودی ...
Wellman VITABIOTICS Tablet [قرص ول من(ولمن) ویتابیوتیکس] VITABIOTICS Multivitamin preparation به زودی ...
Aquamarine 2 in 1 Syrup [شربت آکوامارین 2 در 1] VITABIOTICS Omega-3 Triglycerides به زودی ...
Jointace Omega3 Tablet [قرص جوینتیس امگا 3 (جوینت ایس امگا 3)] VITABIOTICS Omega-3 Triglycerides به زودی ...
Ultra Lycopene Vitabiotics Tablet [قرص اولترا لیکوپن ویتابیوتیکس] VITABIOTICS Lycopene به زودی ...
Hairfolic Man Tablet [قرص هیرفولیک من] VITABIOTICS Multivitamin preparation به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب