قرص آسیکلوویر فارابی 400 میلی گرم

Aciclovir FARABI 400 mg ORAL TABLET

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی فارابی [ ایران ]

ضد ویروسها

موارد مصرف قرص آسیکلوویر فارابی 400 میلی گرم

نوع خوراکی:
-ویروس هرپس سیمپلکس (HSV)، دستگاه تناسلی: درمان اپیزودهای اولیه و مدیریت اپیزودهای مکرر تبخال تناسلی
-هرپس زوستر(زونا): درمان موارد حاد زونا
-واریسلا (آبله مرغان): درمان

نوع تزریقی:
-سایتومگالوویروس، پیشگیری پیشگیری در پذیرندگان پیوند سلول های خونساز آلوژنیک
کم خطر (عامل آلترناتیو) (بدون برچسب)
-ویروس هرپس سیمپلکس (HSV)، نوزادی: درمان عفونت های تبخال نوزادی
-هرپس زوستر (زونا) در بیماران نقص ایمنی
-هرپس سیمپلکس، عفونت سیستم اعصاب مرکزی(انسفالوپاتی یا مننژیت)(تزریق وریدی)
-هرپس سیمپلکس، عفونت جلدی مخاطی:
ازوفاژیت(بدون برچسب)
ژنیتال
دهان و سطح لب
-هرپس سیمپلکس، پیشگیری در افراد با نقص ایمنی(بدون برچسب)
-هرپس زوستر افتالمیکوس(بدون برچسب)
-واریسلا زوستر، نکروز حاد شبکیه (بدون برچسب)
-واریسلا زوستر، انسفالیت(بدون برچسب)
-واریسلا زوستر، پیشگیری از بیمار با نقص ایمنی(بدون برچسب)
-فلج بل، شروع جدید (درمان کمکی) (عامل آلترناتیو) (بدون برچسب)


آسیکلوویر یک داروی ضدویروس معروف و پرکاربرد است که در درمان و پیشگیری از تبخال ناشی از ویروس هرپس، مننژیت ناشی از ویروس هرپس ، پیشگیری ودرمان زونا و درمان عفونت ناشی از واریسلا ( آبله مرغان ) مصرف می شود.
می‌توان گفت مهم ترین مورد مصرف این دارو، درمان اپیزودهای اولیه و مدیریت اپیزودهای مکرر تبخال تناسلی (HSV)می باشد.
این دارو موارد مصرف بدون برچسب متعددی نیز دارد.

آسیکلوویر در اشکال مختلف مانند قرص خوراکی، کرم موضعی و محلول جهت تزریق وریدی موجود است.

چنانچه در خصوص "قرص آسیکلوویر فارابی 400 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

قرص ونلافاکسین فارابی 75 میلی گرم قرص ونلافاکسین فارابی 37.5 میلی گرم کپسول والزارتان فارابی 80 میلی گرم کپسول والزارتان فارابی 160 میلی گرم کپسول پلت آهسته رهش تامسولوسین فارابی 0/4 میلی گرم قرص تادالافیل فارابی 20 میلی گرم قرص سوتالول فارابی 80 میلی گرم قرص ریزاتریپتان فارابی 5 میلی گرم قرص ریزاتریپتان فارابی 10 میلی گرم قرص رپاگلیناید فارابی 2 میلی گرم قرص ریپاگلینید فارابی 1 میلی گرم قرص ریپاگلینید فارابی 0.5 میلی گرم قرص آهسته رهش پنتوکسی فیلین فارابی 400 میلی گرم قرص پنی سیلین وی پتاسیم فارابی 500 میلی گرم سوسپانسیون پنی سیلین وی فارابی 250 میلی گرم سوسپانسیون پنی سیلین وی بنزاتین فارابی 400000 واحد سوسپانسیون پنی سیلین وی بنزاتین فارابی 200000 واحد قرص پنتوپرازول فارابی 40 میلی گرم قرص پنتوپرازول فارابی 20 میلی گرم کپسول ارلیستات فارابی 120 میلی گرم سوسپانسیون آموکسی سیلین فارابی 125 میلی گرم/5 میلی لیتر سوسپانسیون فاراموکس بی دی 200 میلی گرم/5 میلی لیتر کپسول آموکسی سیلین فارابی 250 میلی گرم قرص جویدنی فاراموکس فارابی 250 میلی گرم سوسپانسیون آموکسی سیلین فارابی 250 میلی گرم سوسپانسیون فاراموکس بی دی 400 میلی گرم کپسول آموکسی سیلین فارابی 500 میلی گرم قرص فاراموکس 500 میلی گرم سوسپانسیون آمپی سیلین فارابی 125 میلی گرم کپسول فار-آمپی سیلین 250 میلی گرم سوسپانسیون آمپی سیلین فارابی 250 میلی گرم کپسول امپی سیلین فارابی 500 میلی گرم کپسول آزیترومایسین فارابی 500 میلی گرم کپسول آزیترومایسین فارابی 250 میلی گرم قرص آهسته رهش نیتروگلسیرین فارابی 6.4 میلی گرم قرص آهسته رهش نیتروگلسیرین فارابی 2.6 میلی گرم قرص ملوکسیکام فارابی 7.5 میلی گرم قرص ملوکسیکام فارابی 15 میلی گرم قرص کارودیلول فارابی 12.5 میلی گرم کپسول سفالکسین فارابی 500 میلی گرم سوسپانسیون فار-سفالکسین 125 میلی گرم/5 میلی لیتر کپسول فار-سفالکسین 250 میلی گرم سوسپانسیون فار-سفالکسین 250میلی گرم/5میلی لیتر قرص سفکسیم فارابی 400 میلی گرم کپسول سفکسیم فارابی 400 میلی گرم قرص سفیکسیم فارابی 200 میلی گرم کپسول سفیکسیم فارابی 200 میلی گرم سوسپانسیون فارکسیم 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر سوسپانسیون سفکسیم فارابی 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر قرص فارینات 500 میلی گرم قرص فارینات 250 میلی گرم قرص فارینات 125 میلی گرم قرص فار-ستریزین 10 میلی گرم قرص سیپروفلوکساسین فارابی 500 میلی گرم قرص سیپروفلوکساسین فارابی 250 میلی گرم کپسول کلوگزاسیلین فارابی 250 میلی گرم کپسول کلوگزاسیلین فارابی 500 میلی گرم سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو فارابی 156 سوسپانسیون فارمنتین بی دی 228 قرص کو-آموکسی کلاو 625 فارابی سوسپانسیون فارمنتین بی دی 457 قرص کو-آموکسی کلاو 375 فارابی سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو فارابی 312 کپسول لانسوپرازول فارابی 30 میلی گرم کپسول لانزوپرازول فارابی 15 میلی گرم قرص دومپریدون فارابی 10 میلی گرم (دمپریدون) قرص ازتیمایب فارابی 10 میلی گرم قرص اریترومایسین فارابی 400 میلی گرم قرص اریترومایسین فارابی 200 میلی گرم کپسول فارژزیک فارابی کپسول پلت آهسته رهش مبورین هیدروکلراید فارابی 200 میلی گرم کپسول پلت آهسته رهش دیکلوفناک سدیم فارابی 100 میلی گرم کپسول ارلیستات فارابی 60 میلی گرم کپسول پنتوپرازول فارابی 40 میلی گرم کپسول پنتوپرازول فارابی 20 میلی گرم قرص کلسیم - دی فارابی 500 میلی گرم سوسپانسیون آزیترومایسین فارابی 200میلی گرم/ 5 میلی لیتر کپسول گلوکزآمین سولفات فارابی 500 میلی گرم کپسول گلوکزآمین سولفات + کندروتئین سولفات فارابی 900 میلی گرم سوسپانسیون آزیترومایسین فارابی 100میلی گرم/ 5 میلی لیتر سوسپانسیون اریترومایسین فارابی 200 میلی گرم/5 میلی لیتر قرص آزیترومایسین فارابی 500 میلی گرم قرص آزیترومایسین فارابی 250 میلی گرم قرص کلاریترومایسین فارابی 500 میلی گرم قرص کلاریترومایسین فارابی 250 میلی گرم سوسپانسیون فارمنتین ای اس 643 فارابی کپسول مام ویت - 1 فارابی قرص فارالکس-فور دی (فاراکلد) قرص فارالکس-نایت یوز قرص کلسیفار قرص روکشدار کلسی فار پلاس قرص گلوکوفار قرص لووفلوکساسین فارابی 500 میلی گرم قرص فاراموکس 875 میلی گرم قرص روکشدار فارمنتین 1000 میلی گرم نمایش بیشتر
گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان فاراموکس شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info