کرم پیمکرو-زیست 1% 15گرم

PIMECRO-ZIST 1% 15G CREAM

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
زیست دارو درمان پارس [ ایران ]

موارد مصرف کرم پیمکرو-زیست 1% 15گرم

- درمان انواع خفیف تا متوسط درماتیت آتوپیک به صورت کوتاه مدت و بلند مدت متناوب در بیمارانی که به درمان های اصلی پاسخی نداده اند و یا این درمان ها مناسب فرد نبوده اند.

چنانچه در خصوص "کرم پیمکرو-زیست 1% 15گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

سرنگ آماده تزریق آدنوزین گلند 3میلی گرم/میلی لیتر 2میلی لیتر سرنگ آماده تزریق آمیودارون 50میلی گرم/میلی لیتر 3میلی لیتر قرص آملودیپین لوپین 10 میلی گرم قرص آملودیپین لوپین 2.5 میلی گرم قرص بتانکول ورکهارت 25 میلی گرم - بتانکول قرص بتانکول ورکهارت 10 میلی گرم - بتانکول آمپول کربوپلاتین 10میلی گرم/میلی لیتر 15میلی لیتر آمپول کربوپلاتین 10میلی گرم/میلی لیتر 45میلی لیتر آمپول کاربوپلاتین 10میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر آمپول متوترکسات 100میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر آمپول متوترکسات 100میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر کپسول کلیران 300 میلی گرم قرص آهسته رهش دیوالپروکس 250 میلی گرم قرص آهسته رهش دیوالپروکس 500 میلی گرم سرنگ آماده تزریق لوپنوکس 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.2 میلی لیتر سرنگ آماده تزریق لوپنوکس 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.4 میلی لیتر سرنگ آماده تزریق لوپنوکس 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.6 میلی لیتر آمپول اپی روبیسین 2 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر ویال اپیروبیسین 2میلی گرم/میلی لیتر 25میلی لیتر آمپول فلورواوراسیل اینتاس 50میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر ویال فلورواوراسیل اینتاس 50میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر ویال فلورواوراسیل اینتاس 50 میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر پودر قابل تزریق جمسیتابین 1گرم پودر قابل تزریق جم سیتابین 200میلی گرم آمپول ایرینوتکان اینتاس 100میلی گرم/5میلی لیتر کپسول سوترت 10 میلی گرم پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین اینتاس 100میلی گرم پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین اینتاس 50 میلی گرم ویال پکلی تکسل اینتاس 6میلی گرم/میلی لیتر 16.7 میلی لیتر آمپول پکلی تاکسل اینتاس 6میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر قرص راپاکان 1میلی گرم کپسول تاکروگراف 1 میلی گرم کپسول زونیسماید 100 میلی گرم پماد تاکرو-زیست 0.1% 30 گرم کپسول آمسیس 125/80/80 میلی گرم قرص آکوریت-4 275/75/400/150 میلی گرم قرص آکوریت-3 275/75/150 میلی گرم کپسول تاکروگراف 0.5 میلی گرم پودر قابل تزریق تازار 4 گرم+ 500 میلی گرم قرص کوتیا-زیست 25 میلی گرم قرص کوتیا-زیست 100 میلی گرم کپسول امسیس 80/80 میلی گرم قرص بوپرنورفین/نالوکسان دارو درمان پارس 2/0.5 میلی گرم نمایش بیشتر
گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان فاراموکس شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info