آمپول زولوار 4 میلی گرم/5 میلی لیتر - زلوار

ZOLVAR 4MG/5ML Amp

این دارو را از کدام داروخانه تهیه کنم؟
داروسازی واریان فارمد [ ایران ]
داروهای استخوان ساز
موارد مصرف
اسید زولدرونیک یک آمینوبیس فسفونات و مهار کننده قوی باز جذب استخوان است و در هیپرکلسمی ناشی از بد خیمی کاربرد دارد.
از این دارو جهت پیشگیری از حوادث اسکلتی در بیمارانی که دچار بدخیمی های پیشرفته استخوانی هستند. هم چنین در دیگر اختلالات استخوانی که با افزایش Turn over استخوان همراه اند مثل بیماری پاژه استخوان و استئوپروز کاربر دارد.

چنانچه در خصوص "آمپول زولوار 4 میلی گرم/5 میلی لیتر - زلوار" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

مطالب و رویداد های ویژه

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب