شربت پلیوم

Peliom Syrup

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
Kolmar [ کره ]
بهشاد دارو
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "شربت پلیوم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

مطالب و رویداد های ویژه

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب