شربت پکتوسیو سینا - طب سنتی

Pectosive Sina Syrup

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی سینا فراور [ ایران ]
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "شربت پکتوسیو سینا - طب سنتی" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

مطالب و رویداد های ویژه

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب