قطره والریانا سینا

Valeriana Sina Drop

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی سینا فراور [ ایران ]

داروهای گیاهی

  • کاربرد درمانی :

    قرص والریانا سینا حاوی عصاره ریشه سنبل الطیب است و یک ترکیب گیاهی آرام بخش و خواب آور محسوب می شود. قرص والریانا سینا می تواند با اتصال به گیرنده گابا در مغز، منجر به افزایش سطح گابا در مغز می شود. از این رو استفاده از قرص والریانا سینا اثرات آرامبخشی، ضد اضطرابی و خواب آوری خود را اعمال می کند.

چنانچه در خصوص "قطره والریانا سینا" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image