پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر

Capsicum porous plaster Plaster

این دارو را از کدام داروخانه تهیه کنم؟
پایدار فردا [ ایران ]
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

مطالب و رویداد های ویژه

پایدار فردا

گلوریپا، کنترل قند خون و فراتر از آن محلول ضدعفونی دکتر کر داروسازی آفا شیمی استخدام اینستاگرام دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب