محصولات شرکت اصفهان شکلات

محصولات شرکت اصفهان شکلات

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Notsore Candy [آبنبات مکیدنی نات سور] اصفهان شکلات Eucalyptus globulus Labill
Licorice Candy & Coffee Flavored [آب نبات شیرین بیان با طعم قهروه] اصفهان شکلات Glycyrrhiza glabra
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب