محصولات شرکت Aesculapius Farmaceutici

محصولات شرکت Aesculapius Farmaceutici

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Argivit Sachets [پودر خوراکی آرجیویت (آرژی ویت)] Aesculapius Farmaceutici Protein Supplement
Venoplant Topical Cream Gel [کرم ژل موضعی ونوپلنت] Aesculapius Farmaceutici Centella asiatica
Memovit B12 Syrup [شربت مموویت (ممویت - ممو ویت) ب12] Aesculapius Farmaceutici Vitamin B12
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب