محصولات شرکت کیمیا فراور بوعلی

محصولات شرکت کیمیا فراور بوعلی

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
LIVERFULL 120 mg CAPSULE [کپسول لیورفول 120 میلی گرم] کیمیا فراور بوعلی Herbal Combination For Liver
LICORICAP CAPSULE [کپسول لیکوری کپ] کیمیا فراور بوعلی Herbal Combination For Colic
PIPERGIN CAPSULE [کپسول پیپرجین ] کیمیا فراور بوعلی Digestive Tonic
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت