ترکیب گیاهی برای کبد

داروهای گیاهی

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
  • مقدار مصرف
  • مصرف در بارداری
  • اشکال دارویی
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

  • اسامی تجاری فارسی
  • اسامی تجاری انگلیسی

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
کپسول لیورفول 120 میلی گرم
شربت سکنجبین عنصلی باریج
کپسول لیو تن جنیون هلث
کپسول آدولیور
شربت هپاتوبایل - فلاکسوبایل
کپسول لیواتو فیکس هرباویوا
شربت سکنجبین بزوری 200 میلی لیتر
کپسول لیور اسمارت پارسیس
کپسول لیوردتوکس برونسون - لیور دتوکس
کپسول لیورسیل 240 میلی گرم
شربت سکنجبین عنصلی نیاک 200 میلی لیتر
کپسول لیورتین پلانتا
شربت لیور پلاس پلانتا
کپسول ویت ایس گرین نیچر
کپسول هپاشیلد
سافت ژل لیورمد فیتومد
کپسول لیورهیل باریج 306 میلی گرم

چنانچه در خصوص "ترکیب گیاهی برای کبد" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

آگهی های عمومی

گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان فاراموکس شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info