محصولات شرکت داروسازی اکسیر دانش آسیا

محصولات شرکت داروسازی اکسیر دانش آسیا

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Aftogel STRIP [استریپ آفتوژل] داروسازی اکسیر دانش آسیا Glycyrrhiza glabra
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب