محصولات شرکت دارو برگ شرق

محصولات شرکت دارو برگ شرق

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Neuro plus shargh Drop [قطره نورو پلاس شرق] دارو برگ شرق Valeriana officinalis+ Hypericum perforatum+ Mellisa officinalis
Valirest Drop [قطره والی رست] دارو برگ شرق Valeriana sisymbriifolia Vahl
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب