کرم فلوسینولون-عماد 0.025% 15گرم

FLUOCINOLONE-EMAD 0.025% 15G CREAM

داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

داروسازی عماد درمان پارس

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب