قرص های سنس باریج 500 میلی گرم

Highsense Barij 500MG Tablet

داروسازی باریج اسانس [ ایران ]
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "قرص های سنس باریج 500 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی باریج اسانس

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب