ساشه فسفومایسین ایران دارو 3 گرم

FOSFOMYCIN IRAN DARU 3 GR SACHET

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
اهران تجارت
داروهای ضد باکتری

چنانچه در خصوص "ساشه فسفومایسین ایران دارو 3 گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی ایران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب