کپسول تکژن بی سی

Takgen BC Capsule

تک ژن زیست [ ایران ]
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "کپسول تکژن بی سی" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

تک ژن زیست

برند های مرتبط از این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب