لینیمنت روغن رازیانه نوشاد

Roghan e razianeh noshad Liniment

داروسازی گنجنه عصاره طبیعت [ ایران ]
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "لینیمنت روغن رازیانه نوشاد" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب