شربت برونکوتیدی تی دی

Broncho T.D. Syrup

داروسازی تولید دارو [ ایران ]
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "شربت برونکوتیدی تی دی" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی تولید دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب