شربت میناپرازین

MINAPRAZINE SYRUP

این دارو را از کدام داروخانه تهیه کنم؟
داروسازی مینا [ ایران ]
داروهای ضد کرم
موارد مصرف
پی پرازین در درمان آلودگی به کر مهای نخی و گرد مصرف می شود.

چنانچه در خصوص "شربت میناپرازین" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب