کپسول ایمونیل فلور ایزی

Immunilflor ESI Capsule

این دارو را از کدام داروخانه تهیه کنم؟
ESI [ ایتالیا ]
عسل داروی کیش
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "کپسول ایمونیل فلور ایزی" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

مطالب و رویداد های ویژه

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب