محصولات شرکت عسل داروی کیش

محصولات شرکت عسل داروی کیش

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Articulation ESI Tablet [قرص آرتیکولیشن (آرتی کولیشن)] ESI Glucosamine Preparation
OMEGACTIVE Softgel [سافت ژل امگا اکتیو (امگاکتیو)] ESI Omega 369
Ginseng Plus ESI Capsule [کپسول جینسنگ پلاس رپید انرژی ایزی] ESI Siberian ginseng+Korean ginseng
MULTI COMPLEX WOMAN ESI Tablet [قرص مولتی کمپلکس زنان ایزی] ESI Multivitamin preparation
Rigendiet Tablet [قرص ریجن دایت] ESI Multivitamin preparation
Ferrolin Iron Esi Tablet [قرص فرولین آیرون اسی] ESI Ferrous sulfate+folic acid
MULTI COMPLEX MEN ESI Tablet [قرص مولتی کمپلکس آقایان ایزی] ESI Multivitamin preparation
Immunilflor ESI Capsule [کپسول ایمونیل فلور ایزی] ESI Echinaceae purpurea
Propolaid Propol Baby Tablet [قرص پروپولید پروپول بیبی ایزی] ESI Purified Propolis+ Echinacea purpurea
Noglic ESI Tablet [قرص نوگلیک اسی] ESI Cinnamomum zeylanicum
Kalory Emergency ESI Tablet [قرص کالری امرجنسی اسی] ESI Food Supplements for weight loss
Normolip 5 ESI Capsule [کپسول نورمولیپ 5 اسی] ESI Chromium
NoDep ESI Capsule [کپسول نودپ اسی] ESI Hypericum perforatum
Prosterbe ESI Capsule [کپسول پروست ارب اسی (پروسترب)] ESI Serenoa repens
Helioderm ESI Tablet [قرص هلیودرم اسی] ESI Aloe Vera
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب