قرص استاپارکین 100/25/200 میلی گرم

Staparkin 100/25/200MG TAB

این دارو را از کدام داروخانه تهیه کنم؟
فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ ایران ]
دوپامینرژیک ها
موارد مصرف
درمان پارکینسون

چون این دارو ترکیبی از سه داروی لودوپا، کربی دوبا و انتاکاپون است لطفا به منوگراف انتاکاپن و ترکیب لودوپا سی مراجعه فرمائید.
ناشناس (1398/4/19)
خواص

چنانچه در خصوص "قرص استاپارکین 100/25/200 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

مطالب و رویداد های ویژه

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب