پودر قابل تزریق پاکلینب 100 میلی گرم-پکلی نب-پکلینب

PACLINAB 100MG POWDER FOR SUSPENSION

در کدام داروخانه موجود است؟

نانو دارو پژوهان پردیس [ ایران ]

آنتی نئوپلاستیک

موارد مصرف
پاکلیتکسل در درمان کارسینومای تخمدان و پستان مصرف می شود. این دارو همچنین در درمان سایر کارسینوماها مصرف شده است.

چنانچه در خصوص "پودر قابل تزریق پاکلینب 100 میلی گرم-پکلی نب-پکلینب" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

مطالب و رویداد های ویژه

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب