محصولات شرکت نانو دارو پژوهان پردیس

محصولات شرکت نانو دارو پژوهان پردیس

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Calendula ND 2% Ointment [پماد کالاندولا ان دی 2%] نانو دارو پژوهان پردیس Calendula officinalis
EXOPIO 380 MG POWDER, FOR SOLUTION [پودر قابل تزریق اگزوپیو 380 میلی گرم] نانو دارو پژوهان پردیس Naltrexone
PADYNEX 100 MG Powder for solution-TRASTUZUMAB EMTANSINE [پودر قابل تزریق پادینکس 100 میلی گرم-تراستوزومب امتانسین] نانو دارو پژوهان پردیس Trastuzumab
REMDESIVIR-ND 100 MG/20 ML Vial [ویال رمدسیویر-ان دی 100 میلی گرم/20 میلی لیتر] نانو دارو پژوهان پردیس Remdesivir
PALBOCAP 75 MG Capsule [کپسول پالبوکپ 75 میلی گرم] نانو دارو پژوهان پردیس Palbociclib
TRIENTINE NDPP 250 MG Capsule-SYPPER [کپسول ترینتین نانو دارو پژوهان پردیس 250 میلی گرم-سایپر] نانو دارو پژوهان پردیس Trientine
CIPROFLOXACIN NDPP 200 MG/20 ML INTRAVENOUS SOLUTION [محلول تزریقی سیپروفلوکساسین نانو دارو پژوهان 200 میلی گرم/20 میلی لیتر] نانو دارو پژوهان پردیس Ciprofloxacin
PALBOCAP 125 MG Capsule [کپسول پالبوکپ 125 میلی گرم] نانو دارو پژوهان پردیس Palbociclib
PACLINAB 100MG POWDER FOR SUSPENSION [پودر قابل تزریق پاکلینب 100 میلی گرم-پکلی نب-پکلینب] نانو دارو پژوهان پردیس Paclitaxel
PRALATREXATE 20 mg/1ML Amp [آمپول پرالاترکسات 20 میلی گرم/1 میلی لیتر] نانو دارو پژوهان پردیس Pralatrexate
PANTOPRAZOLE NDPP 40MG POWDER FOR SOLUTION [پودر قابل تزریق پنتوپرازول نانو دارو پژوهان 40 میلی گرم] نانو دارو پژوهان پردیس Pantoprazole
ZILRETTA 32 MG SUSPENSION, EXTENDED RELEASE Amp [آمپول سوسپانسیون آهسته رهش زیلرتا 32 میلی گرم] نانو دارو پژوهان پردیس Triamcinolone
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب