محلول موضعی مریم گلی زردبند

Sage ZardBand Topical Drop

از دکتر بپرسید (سوالات دارویی و پزشکی) در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی زردبند [ ایران ]
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "محلول موضعی مریم گلی زردبند" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image