عصاره سنبل الطیب زردبند

Valerian ZardBand Drop

در کدام داروخانه موجود است؟

داروسازی زردبند [ ایران ]

داروهای گیاهی

  • کاربرد درمانی : عصاره سنبل الطیب زردبند که برای کمک به مدیریت استرس و اضطراب استفاده می شود از طریق اتصال به گیرنده گابا در مغز، منجر به افزایش میزان انتقال دهنده گابا می شود، لذا می تواند عملکرد برخی از قسمت های مغز را کاهش دهد و از این طریق به ایجاد آرامش، کنترل اضطراب و استرس کمک کند. افرادی که به دلیل اضطراب یا تنش عصبی دچار مشکل خواب شده اند نیز می توانند از عصاره سنبل الطیب زردبند استفاده کنند.

چنانچه در خصوص "عصاره سنبل الطیب زردبند" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
مطالب و رویداد های ویژه
گلوتریو امگا3 روجا اورسوبیل لوسیدامین اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info