محصولات شرکت داروسازی زردبند

محصولات شرکت داروسازی زردبند

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Matricaria ZardBand Topical Drop [محلول موضعی ماتریکاریا زردبند] داروسازی زردبند Matricaria chamomilla
Salvia ZardBand Topical Drop [قطره موضعی سالویا زردبند] داروسازی زردبند Salvia officinalis
Hypericum ZardBand Drop [قطره هوفاریقون زردبند] داروسازی زردبند Hypericum perforatum
Cumin ZardBand Drop [قطره زیره زردبند] داروسازی زردبند Cuminum cyminum
Equisetum ZardBand Topical Drop [عصاره موضعی دم اسب زردبند] داروسازی زردبند Equisetum arvensis
Baboneh ZardBand Topical Drop [محلول موضعی بابونه زردبند] داروسازی زردبند Matricaria chamomilla
Sage ZardBand Topical Drop [محلول موضعی مریم گلی زردبند] داروسازی زردبند Salvia officinalis
Lemon ZardBand Drop [قطره لیموترش زردبند] داروسازی زردبند Citrus Limon
Rose Oil ZardBand Drop [قطره گل محمدی زردبند] داروسازی زردبند Rosa damascene
Saffron ZardBand Drop [قطره زعفران زردبند] داروسازی زردبند Crocus sativus L
Flaxseed Powder ZardBand [پودر دانه کتان زردبند] داروسازی زردبند Linum usitatissimum
Lavandeep Phytomed Softgel [سافت ژل لاوندیپ فیتومد] داروسازی زردبند Herbal Combination For Depressant and Sleep Disorders
Galega Herbal Powder ZardBand [پودر گیاه گالگا زردبند] داروسازی زردبند Galega officinalis
Pumpkin ZardBand Drop [قطره روغن کدو طبی زردبند] داروسازی زردبند Cucurbita pepo
Lemongrass ZardBand Drop [قطره علف لیمو زردبند] داروسازی زردبند Citrus Limon
Urtica ZardBand Topical Drop [عصاره موضعی گزنه زردبند] داروسازی زردبند Urtiandrum dioica L
Urtica ZardBand Solution [عصاره اورتیکا زردبند] داروسازی زردبند Urtiandrum dioica L
Tanacetum Ext ZardBand Drop [عصاره تاناستوم زردبند] داروسازی زردبند Tanacetum vulgare
Fennel ZardBand Drop [قطره رازیانه زردبند] داروسازی زردبند Foeniculum vulgare Miller
Migracetum Phytomed Softgel [سافت ژل میگراستوم فیتومد] داروسازی زردبند Tanacetum partenium
flaxseed oil ZardBand Drop [قطره روغن کتان زردبند] داروسازی زردبند Linum usitatissimum
Eucalyptus Inhaler ZardBand Drop [بخور اکالیپتوس زردبند] داروسازی زردبند Eucalyptus globulus Labill
Silymarin ZardBand Drop [قطره خوراکی سلیمارین زردبند] داروسازی زردبند Silybum marianum
Lavender ZardBand Drop [قطره اسطوخودوس زردبند] داروسازی زردبند Lavandula angustifolia mill
Thymus ZardBand Drop [قطره تیموس زردبند] داروسازی زردبند Thymus daenensis celak
Cinnamon ZardBand Drop [قطره دارچین زردبند] داروسازی زردبند Cinnamomum zeylanicum
LiverMed Phytomed Softgel [سافت ژل لیورمد فیتومد] داروسازی زردبند Herbal Combination For Liver
Calendula ZardBand Drop [عصاره همیشه بهار زردبند] داروسازی زردبند Calendula officinalis
Ginger ZardBand Drop [قطره زنجبیل زردبند] داروسازی زردبند Zingiber officinale Roscoe
Bitter Orange ZardBand Drop [قطره نارنج زردبند] داروسازی زردبند Citrus bigardia Duh
Sage ZardBand Drop [قطره مریم گلی زردبند] داروسازی زردبند Salvia officinalis
Althaea ZardBand Drop [محلول خوراکی ختمی زردبند] داروسازی زردبند Althaea officinalis
Echinacea ZardBand Drop [عصاره اکیناسه زردبند] داروسازی زردبند Echinaceae purpurea
Saffromental Phytomed Softgel [سافت ژل سافرومنتال فیتومد] داروسازی زردبند Crocus sativus L
Rosemary ZardBand Spray [اسپری زرماری زردبند] داروسازی زردبند Rosmarinus officinalis
Peppermint ZardBand Drop [قطره نعناء فلفلی زردبند] داروسازی زردبند Mentha Piperita
Baboneh ZardBand Drop [قطره بابونه زردبند] داروسازی زردبند Matricaria chamomilla
Thyme ZardBand Drop [قطره آویشن زردبند] داروسازی زردبند Thymus daenensis celak
Coriander ZardBand Drop [قطره گشنیز زردبند] داروسازی زردبند Coriandrum sativum
Valerian ZardBand Drop [عصاره سنبل الطیب زردبند] داروسازی زردبند Valeriana sisymbriifolia Vahl
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت