شربت تمر هندی کیمیاگر طوس -تامارین

TAMARIND KIMIAGAR TOOS Syrup

در کدام داروخانه موجود است؟

کیمیاگر توس [ ایران ]

داروهای گیاهی

  • کاربرد درمانی : متشکل از ترکیبات گیاهی تمر هندی است و دارای اثرات ملین و مسهل، دافع صفرا و خلط آور است.

چنانچه در خصوص "شربت تمر هندی کیمیاگر طوس -تامارین" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

مطالب و رویداد های ویژه

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب