سافت ژل وانا-ایی 400 میلی گرم

Vana-E 400 MG Softgel

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
Norm Life [ کانادا ]
وانا دارو گستر

چنانچه در خصوص "سافت ژل وانا-ایی 400 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

مطالب و رویداد های ویژه

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب