قرص کوگلایزین 5/500 میلی گرم

COGLYZIN 5/500 mg Tablet

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی کوثر [ ایران ]

داروهای ضد دیابت

موارد مصرف قرص کوگلایزین 5/500 میلی گرم

+دیابت نوع۲، درمان

ترکیب دو داروی امپاگلیفلوزین و متفورمین به عنوان یک داروی موثر در کنترل دیابت نوع 2 کاربرد دارد. امپاگلیفلوزین باز جذب گلوکز را در توبولهای کلیه کاهش می دهد و باعث دفع گلوکز از بدن می شود و متفورمین حساسیت سلول های بدن را نسبت به انسولین افزایش می دهد و مجموعا باعث کاهش قند خون می شود.
این دارو با نام تجاری Synjardyمعروف شد و به صورت قرص خوراکی حاوی ۵۰۰تا۱۰۰۰میلی‌گرم متفورمین و ۵تا۲۵ میلی‌گرم امپاگلیفلوزین در دو‌نوع سریع رهش و آهسته رهش عرضه می‌شود.

چنانچه در خصوص "قرص کوگلایزین 5/500 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

قرص پنی سیلین وی پتاسیم کوثر 500 میلی گرم سوسپانسیون کوثر-آموکسی سیلین 125 میلی گرم - ایراموکس کپسول کوثر-آموکسی سیلین 250 میلی گرم سوسپانسیون کوثر-آموکسی سیلین 250 میلی گرم کپسول کوثر-آموکسی سیلین 500 میلی گرم - ایراموکس کپسول ایراموکس 500 میلی گرم سوسپانسیون کوثر-آمپی سیلین 125 میلی گرم کپسول کوثر-آمپی سیلین 250 میلی گرم سوسپانسیون کوثر-آمپی سیلین 250 میلی گرم کپسول کوثر-امپی سیلین 500 میلی گرم کپسول سفالکسین کوثر 500 میلی گرم قرص سفکسیم کوثر (ایراپراکس) 400 میلی گرم قرص سفیکسیم کوثر(ایراپراکس) 200 میلی گرم کپسول کوثر-کلوگزاسیلین 250 میلی گرم کپسول کوثر-کلوگزاسیلین 500 میلی گرم سوسپانسیون کوثر-کوآموکسی کلاو 156 میلی گرم ساشه کوثر-کواموکسی کلاو 156 قرص خط دار کوثر-کو آموکسی کلاو 625 میلی گرم قرص کلاویسیلین 625 میلی گرم سوسپانسیون کلاویسیلین 475 میلی گرم/5میلی لیتر قرص خط دار کوثر-کو آموکسی کلاو 375 میلی گرم ساشه کوثر-کوآموکسی کلاو 312 میلی گرم سوسپانسیون کوثر-کو آموکسی کلاو 312 میلی گرم سوسپانسیون کلاویسیلین 228میلی گرم/5میلی لیتر قرص پن باکتام 750 میلی گرم قرص پنباکتام 375 میلی گرم سوسپانسیون پن باکتام 250 سوسپانسیون سفالکسین کوثر 125میلی گرم/ 5میلی لیتر 100 میلی لیتر سوسپانسیون سفکسیم کوثر(ایراپراکس) 100میلی گرم/5میلی لیتر 100میلی لیتر قرص آکالیسم 300 میلی گرم قرص وارنیکلین کوثر 1 میلی گرم قرص رزوواستاتین کوثر 20 میلی گرم قرص رزوواستاتین کوثر 5 میلی گرم قرص رزوواستاتین کوثر 40 میلی گرم قرص رزوواستاتین کوثر 10 میلی گرم قرص داپیکو 30 میلی گرم قرص هیوسین کوثر 10 میلی گرم قرص بیزوپرولول کوثر 10 میلی گرم قرص بیزوپرولول کوثر 5 میلی گرم قرص بیزوپرولول کوثر 2.5 میلی گرم قرص ریفاکسیمین کوثر 200 میلی گرم قرص داپیکو 60 میلی گرم قرص مزالازین کوثر 500 میلی گرم قرص مزالازین کوثر 250 میلی گرم قرص داپوکستین کوثر 30 میلی گرم قرص سفکسیم کوثر 200 میلی گرم- ایراپراکس سوسپانسیون ایراپراکس 100میلی گرم/5میلی لیتر 50میلی لیتر سوسپانسیون ایراموکس بی دی 400 میلی گرم/5 میلی لیتر 70 میلی لیتر قرص مترونیدازول کوثر 250 میلی گرم قرص لوپارکین 125 میلی گرم قرص لوپارکین 250 میلی گرم شربت تالفکتور 250 میلی گرم/3 میلی لیتر 240 میلی لیتر کپسول هپاشیلد کپسول بی سی ای ای ویتامدیک قرص جویدنی ویتامدیک نئولیوا قرص آزیترومایسین کوثر 500 میلی گرم قرص آزیترومایسین کوثر 250 میلی گرم قرص منیزیم ب6 کوثر کپسول ویتالیژن قرص ویتامدیک ک-تکس کپسول ویتامدیک مدیسوو کپسول ویتامدیک فارمونیس قرص گلوکولیمپا 10 میلی گرم قرص گلوکولیمپا 25 میلی گرم قرص بیزوکو آ 10/5 میلی گرم قرص بیزوکو آ 10/10 میلی گرم نمایش بیشتر
گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان فاراموکس شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info