آمپول آنتی کود 10 میلی گرم/میلی لیتر

ANTICUDE 10 mg/1mL 1ML Amp

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی پویش دارو [ ایران ]
پاراسمپاتومیمتیک ها
موارد مصرف
این فراورده برای تشخیص افتراقی میاستنی گراو؛ عامل کمکی درارزیابی درمان اورژانس در حملات میاستنیک مصرف می شود. این فراورده همچنین به عنوان آنتاگونیست کورار برای برگشت مهار عصب- عضله ناشی از یاکورار، توبوکورارین یا گالامین و به عنوان عامل کمکی در درمان ضعف تنفسی ناشی از مصرف زیاد کورار به کار می رود.

چنانچه در خصوص "آمپول آنتی کود 10 میلی گرم/میلی لیتر" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

مطالب و رویداد های ویژه

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب