محصولات شرکت داروسازی گنجنه عصاره طبیعت

محصولات شرکت داروسازی گنجنه عصاره طبیعت

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Roghan e zire sabz noshad Liniment [لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Cuminum cyminum
Roghan e badam talkh noshad Liniment [لینیمنت روغن بادام تلخ نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Prunus amygdalus
Roghan e gol e banafsheh noshad Liniment [لینیمنت روغن گل بنفشه نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Viola tricolor
Roghan e espand noshad Liniment [لینیمنت روغن اسپند نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Peganum harmala
Roghan e fandogh noshad Liniment [لینیمنت روغن فندق نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Corylus avellana
Roghan e gol sorkh noshad Liniment [لینیمنت روغن گلسرخ نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Rosa gallica
Roghan e razianeh noshad Liniment [لینیمنت روغن رازیانه نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Foeniculum vulgare Miller
Roghan e sir noshad Liniment [لینیمنت روغن سیر نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Allium sativum
Roghan e baboone noshad Liniment [لینیمنت روغن بابونه نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Anthemis pseudocotula
Roghan e badam shirin noshad Liniment [لینیمنت روغن بادام شیرین نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Prunus amygdalus
Roghan e darchin noshad Liniment [لینیمنت روغن دارچین نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Cinnamomum zeylanicum
Roghan e felfel ghermez noshad Liniment [لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Capsicum minimum
Roghan e ostokhodoos noshad Liniment [لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Lavandula angustifolia mill
Roghan e siah daneh noshad Liniment [لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Nigella sativa Oil
Roghan e zanjabil noshad Liniment [لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Zingiber officinale Roscoe
Roghan e nana felfeli noshad Liniment [لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Mentha Piperita
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت