قرص جویدنی کلسیم کورال

CORAL CHEWABLES CAL Tab

Coral [ امریکا ]
گروه دارویی یاسین
الکترولیت ها
اطلاعات دارویی قرص جویدنی کلسیم کورال

قرص کلسیم جویدنی کورال در رژیم های کمبود کلسیم٬ برای تقویت رشد در جوانان و جلوگیری از پوکی استخوان کاربرد دارد

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب